Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Urologická klinika LF UK a UN Bratislava

! OZNAM ! Nové témy na PhD štúdium 2021/2022

Nové témy na PhD štúdium

EXTERNÁ FORMA

1. Štúdium limitov laparoskopickej chirurgie v urológii

Školiteľ. doc. MUDr. Ing. Ján Breza ml., PhD., email: jan.brezanudch.eu

2. Štúdium mikrobionu u pacientov s neurogénnym močovým mechúrom

Školiteľ. doc. MUDr. Ing. Ján Breza ml., PhD., email: jan.brezanudch.eu

3. Molekulárna charakteristika nádorov močového mechúra vo vzťahu k prognóze a personalizovanej liečbe

Školiteľ: doc. MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., email: stanoziarangmail.com

 

INTERNÁ FORMA

4. Využitie regeneratívnej medicíny a tkanivového inžinierstva pri náhrade a rekonštrukcii močových ciest

Školiteľ: doc. MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., email: stanoziarangmail.com

 

 

 

Informácie pre študentov

Informácie pre študentov


Výberové konanie 

D e k a n   LF UK  v Bratislave  v súlade so zákonom  č. 131/2002  Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov  a v súlade so zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vypisuje výberové konanie na obsadenie miest vysokoškolských učiteľov a odborného zamestnanca vo výskume.

 

2 miesta asistentov/odborných asistentov na Urologickú kliniku

podmienky: absolvent LF, aktívne ovládanie anglického jazyka

podmienky odborný asistent: absolvent LF, akademický titul PhD., publikačná činnosť, aktívne ovládanie anglického jazyka

 

Overené doklady o vzdelaní možno podať do  11. augusta 2021 do 12:00hod. na adresu: Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, personálne oddelenie, Špitálska 24, 813 72 Bratislava