Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Urologická klinika LF UK a UN Bratislava

! OZNAM ! Nové témy na PhD štúdium 2021/2022

Nové témy na PhD štúdium

EXTERNÁ FORMA

1. Štúdium limitov laparoskopickej chirurgie v urológii

Školiteľ. doc. MUDr. Ing. Ján Breza ml., PhD., email: jan.brezanudch.eu

2. Štúdium mikrobionu u pacientov s neurogénnym močovým mechúrom

Školiteľ. doc. MUDr. Ing. Ján Breza ml., PhD., email: jan.brezanudch.eu

3. Molekulárna charakteristika nádorov močového mechúra vo vzťahu k prognóze a personalizovanej liečbe

Školiteľ: doc. MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., email: stanoziarangmail.com

 

INTERNÁ FORMA

4. Využitie regeneratívnej medicíny a tkanivového inžinierstva pri náhrade a rekonštrukcii močových ciest

Školiteľ: doc. MUDr. Stanislav Žiaran, PhD., email: stanoziarangmail.com

 

 

 

Informácie pre študentov

Informácie pre študentov


Výberové konanie 

Hľadáme nových kolegov - staňte sa súčasťou nášho tímu ako lekár/ka Urologickej kliniky ! 

Pre ďalšie informácie kontaktujte vedenie Urologickej kliniky.