Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Rádiologická klinika LF UK a UNB

Náplň výuky pre IV.ročník

Prednášky: školský rok 2023/24 - prezenčne podľa rozvrhu

Praktické cvičenia - s rozdelením v aktuálnom rozvrhu s agendou.

Praktická stáž na rádiologickej kliniky LFUK, Mickiewiczova, 2.posch. seminárna miestnosť, praktická stáž na rádiologickej klinike Kramáre - CT pracovisko, nem. L. Dérera, Kramáre, monoblok 1.posch -  8:30 - 13:20,- účasť na všetkých praktikách povinná, v prípade chýbania je nevyhnutné si praktikum nahradiť, inak nebude študent pripustený ku skúške!

1.deň (vyučujúci MUDr. Vladimír Javorka, PhD., MUDr. Malchárková Sofia, doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD., MUDr. Magdaléna Mižičková, MUDr. Miroslav Malík, MUDr. Rudolf Kadlečík CSc., MUDr. Andrea Baisová)

Zobrazovacie metódy hrudníka, kostí a chrbtice.

Základné princípy, indikácie a možnosti zobrazovacích metód.

Klasická snímka hrudníka, ochorenia pľúc. CT a MR hrudníka, srdca a okolitých štruktúr.

Základy muskuloskeletálnej rádiológie . klasická snímka, CT, MR.

Praktické ukážky snímok, samostatné hodnotenie rádiologických obrazov.

 

2.deň (vyučujúci MUDr. Vladimír Javorka, PhD., MUDr. Malchárková Sofia, doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD., MUDr. Magdaléna Mižičková, MUDr. Miroslav Malík, MUDr. Rudolf Kadlečík CSc., MUDr. Andrea Baisová)

Neurorádiológia, GIT, základy intervenčnej rádiológie.

Základné princípy, indikácie a možnosti zobrazovacích metód v neurorádiológii.

Využitie nových rádiologických metód.

Praktické ukážky snímok, MR, CT obrazov a ich samostatné hodnotenie.

 

 

 

 

 

Skúška

Skúška z predmetu „rádiológia a nukleárna medicína“ sa skladá z dvoch samostatných častí z písomnej formy z rádiológie a písomnej formy z nukleárnej medicíny. Obe časti skúšky sa konajú v posluchárni IT strediska LFUK.

Predtermíny a termíny na šk. rok 2023/24 sú a budú uvedené v AISe.

Trvanie testu z rádiológie je 60 minút. Na písomnej skúške je potrebné dosiahnuť minimálne 70% bodov. Test pozostáva z 30 otázok s možnosťou jednej správnej odpovede a z písomného hodnotenia 5 rôznych rádiologických obrazov (rontegových snímok, CT, MR a iné) a 2 obrazov z nukleárnej medicíny, kde by mal každý študent určiť zobrazovaciu metódu, vysvetliť jej základný princíp, vyšetrovanú oblasť, základné anatomické a patologické poznatky.


Študijná literatúra

Heřman a kol. Základy radiologie, UP Olomouc 2014, ISBN 978-80-244-2901-4

Bilický J. a kol.: Rádiológia, všeobecná časť. Veda 2011, ISBN 978-80-224-1195-0

Bilický J.  a kol.: Rádiológia, špeciálna časť I., Veda 2012, ISBN 978-80-224-1244-5

Bilický J. a kol.: Rádiológia, špec. časť II., Veda 2012, ISBN 978-80-224-1245-2

Bilický J. a kol.: Rádiológia, špec. časť III., Veda 2012, ISBN 978-80-224-1246-9

Bilický J. a kol.: Rádiológia, špec. časť IV., Veda 2012, ISBN 978-801-224-1247-6

Bilický J. a kol.: Rádiológia, špec. časť V., Veda 2012, ISBN 978-80-224-1248-3

Bilický J. a kol.: Rádiológia, špec. časť VI., Veda 2013, ISBN 978-80-224-1249-0

Bilický J., Kadlečík R. a kol.: Atlas ochorení. GIT, Veda 2015, ISBN 978-80-224-1456-2

Bilický J., Kadlečík R. a kol.: Atlas ochorení. Urorádiológia, Veda 2016, ISBN 978-80-224-1506-4

Beňuška J., Belan V., Bilický J. a kol.: Mozog, anatomicko-rádiologická korelácia, BIOS  1997, ISBN 80-967466-7-7

Nekula J. a kol. Radiologie, UP Olomouc 2001, ISBN 80-224-0259-9

Sylaby okruhov z rádiológie - CNS

 1. Lebka a mozog

(Metódy zobrazenia, anatómia, špeciálne techniky CT a MR, anatómia arteriálneho a venózneho systému a ich zobrazenie)

 1. Benígne a malígne intrakraniálne nádory

(Zobrazovacie metódy, špeciálne vyšetrovacie metódy – CT, MR – perfúzne difúzne, spektroskopia, funkčné vyštrenie, klasifikácia extra a intraaxiálnych nádorov, metastázy, ochorenia hypofýzy)

 1. Cievne ochorenia mozgu

(Zobrazovacie metódy mozgovej ischémie, extra a intraaxiálne krvácanie, aneuryzmy, malformácie, intervencie)

 1. Kraniálne a intrakraniálne ochorenie – infekcie, AIDS, zápaly, demyelinizácia, metabolické choroby

(Absces, ventrikulitídy, encefalitídy, meningitídy, parazitárne ochorenia, tbc, HIV infekcia a AIDS, cerebrálna toxoplazmóza, lymfómy, herpes vírus, Wilsonova choroba, skleróza multiplex, sarkoidóza, Behĉet choroba)

 1. Kraniálne a intrakraniálne ochorenia – trauma, poruchy cerebrospinálnej cirkulácie, degeneratívne ochorenia, epilepsia

(Traumatické zmeny na lebke a mozgu, dôsledky poruchy cirkulácie, hydrocefalus, demencia, epilepsia)

 1. Chrbtica, zobrazovacie metódy a patologické stavy

(Anatómia chrbtice, vyvojové anomálie, zobrazovacie metódy, hernie, zápaly, cysty, nádory, trauma)

 1. ORL problematika

(Anatómia, zobrazovacie metódy, ochorenia vonkajšieho stredného a vnútorného ucha, ochorenia, ochorenia nosa a prínosových dutín, ochorenia krku)

 

 

 

 

 

 

 

Sylaby okruhov z rádiológie - GIT

 1. Technika vyšetrenia brucha

(Normálne pomery, akútne brucho, dilatácia čreva, abnormálna distribúcia plynu, zápalové zmeny, kalcifikácie a pod.)

 1. Ezofagus a jeho zobrazenie, patologické stavy

(Embryológia, anatómia, vrodené anomálie, zobrazovacie modality, patologické stavy, gastro-ezofageálny reflux, striktúry, Barretov ezofagus, tumory, zápaly, traumy)

 1. Žalúdok a duodenum jeho zobrazenie, patologické stavy

(Kontrastné zobrazovacie metódy, ostatné zobrazovacie metódy, zápalové zmeny, divertikle, vredy, nádory, operácie na žalúdku)

 1. Tenké a hrubé črevo, patologické stavy, zobrazovacie metódy

(Embryológia, anatómia, vrodené anomálie, vredy, zápaly, nádory, operačné stavy)

 1. Zobrazenie peritonea, mezentéria a omenta

(Anatomické pomery, peritoneálny priestor, supramezokolický a inframezokolický priestor, patologické stavy, zápaly, nádory, trauma)

 1. Hepar, zobrazovacie metódy, patologické stavy

(Embryológia a anatómia, zobrazovacie metódy, difúzne ochorenia, fokálne lézie, nádory, trauma, intervencie)

 1. Biliárny systém a žlčník

(Emryológia, anatómia, zobrazovacie metódy, chorobne stavy žlčových ciest a žlčníka, litiáza, zápaly, nádory, intervenčné metódy)

 1. Pankreas

(Embryológia, anatómia, vrodená anomálie, zápaly, nádory, intervencie)

 

 

 

 

Sylaby okruhov z rádiológie hrudníka – pľúca, srdce

 1. Technika zobrazenia hrudníka

(Rtg pľúc, CT, HRCT, USG, MR, nukleárna medicína)

 1. Anatómia hrudníka

( Dýchacie cesty, hilus, mediastínum, bránica, hrudná stena kostný systém

 1. Patologické stavy hrudnej steny, pleury a bránice – zobrazovacie metódy

(Ochorenia mäkkých častí hrudníka, skeletu, pleurálny výpotok, PNO, kalcifikáty, nádory, ochorenia bránice)

 1. Ochorenia mediastína a perikardu

(Expanzie v oblasti mediastína, anatómia perikardu, zobrazovacie metódy, anomálie, získané ochorenia)

 1. Pľúcne infekcie a ich zobrazenie, systémové ochorenia

(Pneumónie – lobárna, anaeróbne, atypické.  Tbc, netuberkulózne mykobakteriálne infekcie, mykotické pneumónie, Wegenerova granulomatóza, sarkoidóza, HIV, AIDS)

 1. Ochorenia dýchacích ciest, chronické obštrukčné ochorenia

(Ochorenia trachey, bronchiektázie, broncholitiáza, emfyzém, astma)

 1. Nádory pľúc a ich zobrazenie

(Benígne a malígne nádory pľúc, mts, diagnostika solitárnych pľúcnych nodulov)

 1. Anatómia a zobrazenia srdca

(Normálna anatómia srdca, význam jednotlivých zobrazovacích metód)

 1. Vrodené ochorenia srdca

(Embryológia, diagnostika vrodených srdcových vád, cyanotické a necyanotické choroby srdca)

 1. Neischemické získané ochorenia srdca

(Úloha zobrazovacích metód, ochorenia chlopní, kardiomyopatia, tumory srdca, trauma srdca)

 1. Ischemické ochorenia srdca

(Ochorenia koronárnych ciev, zobrazovacie metódy, infarkt myokardu, intervencie)

 1. Pľúcna cirkulácia a trombemolická choroba

(Pľúcna cirkulácia, anatómia, fyziológia a patofyziológia, pľúcna embólia)

 1. Ochorenia aorty a intervencie

(Embryológia, anatómia, vrodené a získane anomálie, ochorenia aorty, terapia)

 1. Ochorenia periférnych ciev

(Anatómia artériálneho a venózneho systému, ochorenia, zobrazovacie a intervenčné metódy)

 

 

 

Sylaby okruhov z rádiológie - mamológia a gynekológia

 

 

 1. Metódy zobrazovania v mamológii

(Embryológia, normálna anatómia, metódy zobrazovania prsníka, skríning)

 1. Patologické stavy prsníka, karcinóm prsníka

(skrining karcinómu prsníka, zobrazovacie metódy, výskyt karcinómu, BIRADS)

 1. Embryológia, normálna anatómia genitálii ženy a ich zobrazenie

(Plodnosť, normálny cyklus, príčiny neplodnosti, ochorenia vajcovodov, asistovaná reprodukcia)

 1. Zobrazovacie metódy v tehotenstve

(normálna  a patologické tehotenstvo, mimomaternicové tehotenstvo, viacpočetné tehotenstvo, zobrazovacie metódy v tehotenstve)

 1. Patologické stavy ženských pohlavných orgánov

(sterilita, bolesť v malej panve, ochorenia uteru, cervixu a adnex, vulva a vagína, kontraceptíva)

 

 

Sylaby okruhov z rádiológie - muskuloskeletálny systém

 

 

 1. Technika zobrazenia mäkkých časti

(Zobrazovacie metódy, kalcifikácia, osifikácie, infekcie, traumatické stavy, nádory)

 1. Trauma skeletu

(Zobrazovacie techniky, polytrauma, trauma končatín, trauma panvy)

 1. Nádory kostí – benígne

(Prehľad a charakteristika benígnych nádorov kostí, chondrómy, osteoid, cysty, vaskulárne tumory, tumorom podobné stavy a pod.)

 1. Nádory kostí – malígne

(Prehľad a charakteristika malígnych nádorov kostí, primárne malígne nádory kostí, tumorom podobné stavy a pod.)

 1. Metabolické a endokrinné ochorenia skeletu

(Osteoporóza, osteogenesis inperfecta, ochorenia príštitných teliesok, osteomalácia, avitaminózy a iné)

 1. Ochorenia kĺbov

(Prehľad o ochoreniach kĺbov, zápalové a degeneratívne zmeny, ochorenia synovie a iné)

 

 

 

 

Sylaby okruhov z rádiológie - urorádiológia

 

1.     Metodiky zobrazovanie v urorádiológii

(NSB, USG, CT, MR, cystouretrografia, ascendentná a descendentná pyelografia, retrográdna pyelografia, perkutánna nefrostómia, litolapaxia, intervenčné výkony)

2.     Difúzne ochorenia obličiek

(Infekčné ochorenia, cievne ochorenia, transplantácia obličiek)

3.     Renálne expanzie

(Nenádorové ochorenia, nádorové ochorenia)

4.     Obštrukčné ochorenia

(Obštrukcie horného a dolného močového traktu,  príčiny obštrukcie, metódy zobrazovanie, terapia)

5.     Rádiologické zobrazenia močového mechúra, prostaty

(Ochorenia močového mechúra, prostaty a uretry, metodika zobrazovania)

6.     Trauma urogenitálneho systému

(Trauma obličiek, ureterov, močového mechúra, uretry, skróta, zobrazovacie metódy, terapia)

7.     Reprodukčné orgány muža

(Metodika zobrazovania, anatómia, ochorenia skróta, erektílna dysfunkcia)