Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Psychiatrická klinika LF UK a UN Bratislava

Podrobné informácie získate kliknutím na príslušný špecifický odkaz uvedený nižšie.

 

PREDNÁŠKY A PRAKTICKÉ CVIČENIA - INFO & ROZVRHY

HODNOTENIE PREDMETOV - INFO

 

LEKÁRSKA PSYCHOLÓGIA A ZÁKLADY KOMUNIKÁCIE (všeobecné lekárstvo, 2. ročník)

LEKÁRSKA PSYCHOLÓGIA A ZÁKLADY KOMUNIKÁCIE (zubné lekárstvo, 3. ročník)

PSYCHIATRIA 1 (všeobecné lekárstvo, 4. ročník)

PSYCHIATRIA 2 (všeobecné lekárstvo, 5. ročník)

PSYCHIATRIA (zubné lekárstvo, 4. ročník)

 

NARATÍVNA MEDICÍNA (povinne voliteľný predmet)

DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (povinne voliteľný predmet)

PSYCHOTERAPIA (povinne voliteľný predmet)

ZÁKLADY KOMUNIKÁCIE V MEDICÍNE (povinne voliteľný predmet)