Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Contacts

MUDr.Beata Špániková PhD e-mail. beata.spanikova@ousa.sk

MUDr. Bendová Jana PhD – Veľký Biel, Poľovnícka 14, e-mail: jana.bendova@hotmail.com

MUDr. Janeková Etela, PhD. – InClinic s.r.o. Rusovská 19, 85101 Ba, e-mail:janekova@inclinic.sk

MUDr. Horák-Takácsová Marcela, OUSA, Heydukova 10, Ba, marcela.horak.takacsova@ousa.sk

MUDr. Kovár Michal, Strečnianska 13, Bae-mail: dr.kovar@gmail.com

MUDr. Mgr. Kožáková Erika , MPH – mediZon s.r.o. Limbová 5, Bratislava

MUDr. Lipovský Peter, Medlip s.r.o. Nám sv. Františka 14, Ba e-mail:peter.lipovskymd@gmail.com

MUDr.Pichňová-Tomášová Eva, Medivegas.r.o. Poliklinika Tehelná 26,Ba, e-mail: medivega@gmail.com

MUDr. Mgr. Pitoňáková Zuzana, Medante Clinic, Podpriehradná 3A, Vrakuňa, Ba. e-mail: pitonakova@medante.com

MUDr. Šimková Adriana, PhD. – Hollého 2, 90201 Pezinok, e-mail: lekarka.pezinok@gmail.com