Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Contacts

MUDr.Beata Špániková PhD, OUSA. Heydukova 10, 81250 Bratislava e-mail. beata.spanikovaousa.sk tel 0232249353,

MUDr. Bendová Jana PhD – Veľký Biel, Poľovnícka 14, e-mail: jana.bendovahotmail.com

MUDr. Compagnon Romana, Heydukova 14,Bratislava 81108 email: romanacompagnonyahoo.com

MUDr. Halmová Daniela, Poliklinika Mýtna 1, Bratislava, e mail dada.halmova@gmail.com tel. 0908201501

MUDr. Kovár Michal, Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, MEDAMB s.r.o. Strečnianska 13 85105 Bratislava

MUDr. Mgr. Kožáková Erika , MPH – mediZon s.r.o. Limbová 5, Bratislava e mail m.d.kozakova@gmail.com

MUDr. Lipovský Peter, Medilip s.r.o. Malinovo, email :peter.lipovskymdgmail.com tel.02/43330089,

MUDr. Mgr. Pitoňáková Zuzana, Medante Clinic, Podpriehradná 3A, Vrakuňa, Ba. e-mail: pitonakovamedante.com tel. 0903583469

MUDr. Plšeková Iveta, Vitality s.r.o. Šustekova, plsekovaplesekova.sk 0262410262, 0915966026

MUDr. Šimková Adriana, PhD. – Hollého 2, 90201 Pezinok, e-mail: lekarka.pezinokgmail.com. tel. 0903515510

MUDr. Viszalaiova Nikola, Medante Clinic, Podpriehradná 3A, Vrakuňa, Ba. e-mail: viszlaiovamedante.com  tel. 0903583469,

MUDr. Zervanová Zuzana , Heydukova 14, Bratislava 81108, e mail: mudrzuzka@gmail.com