Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Pozvánka na výnimočnú prednášku

Prvá prednáška z regeneratívneho zubného lekárstva - prof.Tayebi z USA

Čoskoro možno budeme vedieť aktivovať rast tretích zubov aj u ľudí.

      Chcete vedieť, ako sme od toho ďaleko?

Dnes už vieme 3D tlačou špeciálnymi materiálmi a biotlačou vlastnými bunkami daného človeka opravovať nielen zuby a okolité tkanivá, ale aj iné časti ľudského tela.

      Chcete sa dozvedieť ako?

      Tieto zaujímavé témy spadajú pod „regeneratívnu stomatológiu“ a LF UK Vám prináša úplne prvú medzinárodnú prednášku v tejto oblasti od profesorky Lobat Tayebi Marquette University School of Dentistry Milwaukee, USA.

Prednáška sa koná 25. septembra - v pondelok o 14.30 Ladzianskeho posluchárni LFUK. 

Pôjde vôbec o prvú zahraničnú prednášku v oblasti regeneratívnej stomatológie na Slovensku. Počet miest je obmedzený, prosíme rezervujte si miesto online - zaregistrujte sa čo najskôr TU.

Prednáška sa koná pod záštitou prodekana pre zubné lekárstvo – doc.Thurza a medici zubného lekárstva a medzinárodného programu dentistry majú pre ňu ospravedlnenú neúčasť na inej výučbe.

Zoznam prihlásených účastníkov TU

Doplnenie 23.9.2023 - vzhľadom na zaplnenie kapacít a početné prosby sme sa rozhodli sprístupniť prednášku aj naživo cez MS teams: Link na online meeting je tu a QR kód nižšie.

 (QR link na živý online prenos)