Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UNB

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie je vysokošpecializované pracovisko zamerané na liečenie popálenín, poranení a defektov kože a mäkkých tkanív rôzneho pôvodu – vrodených, akútnych aj chronických.  Klinika vykonáva aj rekonštrukčné operácie jaziev po popáleninách, úrazoch, rozsiahlych stratách kože a mäkkých tkanív a rozsiahlych dekubitov indikovaných na operačné liečenie. Klinika disponuje vlastnou jednotkou intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti.

Súčasťou kliniky je Centrálna tkanivová banka (CTB) – tkanivové zariadenie, ktoré zabezpečuje odbery, spracovanie, uschovanie, balenie, uskladnenie a distribúciu tkanív a buniek pre účely transplantácie. V banke sa pripravujú transplantáty ľudskej a zvieracej kože, plodových obalov, kostí, šliach, srdcových chlopní a ciev. V banke funguje aj kultivačné laboratórium pre in vitro kultivácie buniek ľudského pôvodu pre účely transplantácie.

Klinika zabezpečuje pregraduálnu výuku študentov lekárskej fakulty UK a postgraduálnu výuku pre lekárov v príprave na špecializáciu z plastickej chirurgie, úrazovej chirurgie a urgentnej medicíny.

Výnosom Ministerstva zdravotníctva SR bolo v roku 2012 na klinike zriadené Národné centrum pre liečenie rán.    

Zamestnanci

 1. AAA Biologické aspekty regenerační medicíny / A. Ostró ... [et al.]
  Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2008
 2. AAB Popáleniny / Š. Šimko, J. Koller
  Martin : Osveta, 1992
 3. ABA Popáleniny u detí / Ján Koller
  In: Moderné trendy v detských chirurgických odboroch : 3. - ISBN 978-80-7228-747-5. - Ostrava : Librex Publishing, 2019. - S. 399-440 [3,25 AH]
 4. ABB Popáleniny / Ján Koller
  In: Princípy chirurgie : 4. - ISBN 978-80-89607-37-2. - Bratislava : SAP, 2015. - S. 1034-1081 [6,41 AH]
 5. ABC Lokálnym podtlakom asistovaná (LPA) terapia u popálenín a v rekonštrukčnej chirurgii / Ján Koller
  In: Podtlaková léčba ran. - ISBN 978-80-7345-352-7. - Praha : Maxdorf, 2013. - S. 144-180
 6. ABD Popáleniny / Ján Koller
  In: Detská chirurgia. - ISBN 978-80-89694-10-5. - Turany : P+M, 2015. - S. 341-379
 7. ABD Dekubity - preležaniny / Ján Koller
  In: Princípy chirurgie : 4. - ISBN 978-80-89607-37-2. - Bratislava : SAP, 2015. - S. 1023-1033 [1,49 AH]
 8. ABD Koža a kožné adnexy / P. Jarčuška, J. Koller, Š. Hrušovský
  In: Internistická propedeutika. - ISBN 978-80-89171-72-9. - Bratislava : Herba, 2013. - S. 103-146
 9. ACB Základy všeobecnej a špeciálnej chirurgie / M. Huťan ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012
 10. ACB Popáleniny : Vysokoškolská učebnica pre poslucháčov lekárskej fakulty. / J. Koller ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010
 11. ADC Delayed neurological sequelae of high - tension electrical burns / J. Koller, J. Orság
  In: Burns. - Vol. 15, No. 2 (1989), s. 175-178
 12. ADC High - tension electrical arc - induced thermal burns caused by railway overhead cables / Ján Koller
  In: Burns. - Vol. 17, No. 5 (1991), s. 411-414
 13. ADC Modification of layered atelocollagen: enzymatic degradation and cytotoxicity evaluation / K. Vizárová ... [et al.]
  In: Biomaterials. - Vol. 16, No. 16 (1995), s. 1217-1221
 14. ADC In vitro efficacy of various topical antimicrobial agents in different time periods from contamination to application against 6 multidrug-resistant bacterial strains isolated from burn patients / M. Hajská ... [et al.]
  In: Burns. - Vol. 40, No. 4 (2014), s. 713-718
 15. ADC Clinical experience with the use of negative pressure wound therapy combined with a silver-impregnated dressing in mixed wounds: A retrospective study of 50 cases / P. Bukovčan ... [et al.]
  In: Wounds - a Compendium of Clinical Research and Practice. - Vol. 28, No. 8 (2016), s. 255-263
 16. ADC Toxic epidermal necrolysis data from the CELESTE multinational registry / Bretislav Lipový ... [et al.]
  In: Burns. - Roč. 44, č. 6 (2018), s. 1561-1572
 17. ADC What happens to an acellular dermal matrix after implantation in the human body? a histological and electron microscopic study / Martin Boháč ... [et al.]
  In: European Journal of Histochemistry. - Roč. 62, č. 1 (2018), s. 1-11, Art. No. 2873
 18. ADC Induction of metalloproteinase 9 secretion from human keratinocytes by pleuran (beta-glucan from Pleurotus ostreatus) / Juraj Majtán ... [et al.]
  In: Zeitschrift für Naturforschung Section C - A Journal of Biosciences. - Vol. 64, No. 7-8 (2009), s. 597-600
 19. ADC Toxic epidermal necrolysis data from the CELESTE multinational registry / Bretislav Lipový ... [et al.]
  In: Burns. - Roč. 44, č. 6 (2018), s. 1551-1560
 20. ADC European quality system for tissue banking / M. Manyalich ... [et al.]
  In: Transplantation Proceedings. - Vol. 41, No. 6 (2009), s. 2035-2043
 21. ADC Eschar removal by bromelain based enzymatic debridement (Nexobrid®) in burns: An European consensus / C. Hirche ... [et al.]
  In: Burns. - Vol. 43, No. 8 (2017), s. 1640-1653
 22. ADC Re: A novel technique of NexoBrid (TM) application to burns on the hands by L. R. Springford, H. Creasy, T. Cubison, B. Dheansa [Burns 2017;43:1129-39] / P. Bukovčan, J. Koller
  In: Burns. - Vol. 43, No. 8 (2017), s. 1820-1821
 23. ADC Another possible solution of overgranulation following skin autograft procedure / Peter Bukovčan, Ján Koller
  In: Burns. - Roč. 46, č. 1 (2020), s. 239-240
 24. ADE Electrical injuries caused by raiway overhead cables-a review of 24 cases / J. Koller ... [et al.]
  In: Annals of the Mediterranean Burns Club. - Vol. 7. No. 2 (1994), s. 91-95
 25. ADE Early enteral nutrition in severe burns / J. Koller, K. Kvalténi
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Roč. 36, č. 2 (1994), s. 57-60
 26. ADE Analysis of 1119 burn injuries treated at the Bratislava Burn Department during a five year period / J. Koller ... [et al.]
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Roč. 36, č. 3 (1994), s. 67-70
 27. ADE Fluid resuscitation in thermally injured pediatric patients / Z. Marinov, K. Kvalténi, J. Koller
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Roč. 39, č. 1 (1997), s. 28-32
 28. ADE Implantation tests of a new dermal substitute on mice and rats / I. Sadloňová, J. Koller, D. Bakoš
  In: Vojenské zdravotnícke listy. - Roč. 66, Suppl. 2 (1997), s. 21-22
 29. ADE Our experience with the use of cerium sulphadiazine in the treatment of extensive burns / J. Koller, M. Orság
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Roč. 40, č. 3 (1998), s. 73-75
 30. ADE The use of growth hormone in the treatment of extensive burns: a case report / J. Koller, Z. Marinov, K. Kvalténi
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Roč. 40, č. 3 (1998), s. 76-78
 31. ADE Changing pattern of infection in the Bratislava Burns Center / J. Koller, R. Boča, L. Langšádl
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Roč. 41, č. 4 (1999), s. 112-116
 32. ADE Biocompatibility studies of a new biosynthetic dermal substitute based on collagen/hyaluronan conjugative / J. Koller, D. Bakoš, I. Sadloňová
  In: Cell and Tissue Banking. - Vol. 1, No. 1 (2000), s. 75-80
 33. ADE Biocompatibility studies of modified collagen/hyaluronan membranes after implantation / J. Koller, D. Bakoš, I. Sadloňová
  In: Cell and Tissue Banking. - Vol. 2, No. 3 (2001), s. 135-142
 34. ADE Enzymatic necrolysis of acute deep burns - report of preliminary results with 22 patients / J. Koller ... [et al.]
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Roč. 50, č. 4 (2008), s. 109-114
 35. ADE The development of EUSTITE guidelines for the inspection of tissue and cell procurement and tissue establishments in the European Union / D. Fehily ... [et al.]
  In: Organs, Tissues and Cells. - Vol. 11, No. 3 (2008), s. 167-174
 36. ADE Epidemiology and therapeutic aspects of burn injuries in Slovakia (1993-2003) / J. Babík ... [et al.]
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Roč. 48, č. 2 (2006), s. 39-42
 37. ADE Skin grafting options at the burn and reconstructive surgery department of the Faculty Hospital in Bratislava / J. Koller, M. Orság
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Roč. 48, č. 2 (2006), s. 65-71
 38. ADE The EUSTITE project: working towards harmonised implemantation of European regulation of tissues and cells / D. Fehily ... [et al.]
  In: Organs, Tissues and Cells. - Vol. 10. No. 1 (2007), s. 31-36
 39. ADE Využívanie súčasných poznaktov tkanivového inžinierstva pri príprave kožných náhrad / J. Dragúňová, J. Koller, V. Cucorová
  In: Časopis lékařů českých. - Roč. 151, č. 6 (2012), s. 286-293
 40. ADE Experience gained during the long term cultivation of keratinocytes for treatment of burns patients / Jana Dragúňová ... [et al.]
  In: Cell and Tissue Banking. - Vol. 13, No. 3 (2012), s. 471-478
 41. ADE Resorption and calcification of chemically modified collagen/hyaluronan hybrid membranes / D. Bakoš, E. Jorge-Herrero, J. Koller
  In: Polymers in Medicine. - Vol. 30, No. 3-4 (2000), s. 57-64
 42. ADE Rastlinné antivirotiká - 1. časť / Jana Dragúňová ... [et al.]
  In: Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. - Roč. 55, č. 2 (2014), s. 88-101
 43. ADE Rastlinné antivirotiká - 2. časť / Jana Dragúňová ... [et al.]
  In: Bulletin Československé společnosti mikrobiologické. - Roč. 55, č. 3 (2014), s. 117-124
 44. ADE Treatment of partial-thickness scalds by skin xenografts--a retrospective study of 109 cases in a three-year period / P. Bukovčan, J. Koller
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Vol. 52, No. 1 (2010), s. 7-12
 45. ADE Topical treatment of partial thickness burns by silver sulfadiazine plus hyaluronic acid compared to silver sulfadiazine alone: a double-blind, clinical study / Ján Koller
  In: Drugs under Experimental and Clinical Research. - Vol. 30, No. 5/6 (2004), s. 183-190
 46. ADE Exposed kidney transplant salvage by the use of allogeneic human acellular dermal matrix graft for disrupted abdominal wall reconstruction / Nina Šarközyová ... [et al.]
  In: Clinics in Surgery [elektronický dokument]. - Roč. 4 (2019), s. [1-3], Art. No. 2488 [online]
 47. ADE Impact of new European regulations on banking of ocular and other tissue used in ophthalmology / Ján Koller
  In: Expert Review of Ophthalmology. - Vol. 2, No. 6 (2007), s. 917-922
 48. ADE Clinical trial of the temporary biosynthetic dermal skin substitute based on a collagen and hyaluronic acid named coladerm H/HM, first part / D. Potocká, D. Kevická, J. Koller
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Vol. 54, No. 2 (2012), s. 31-38
 49. ADE Cultured keratinocytes and their possible applications / M. Orság, P. Bukovčan, J. Koller
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Vol. 54, No. 2 (2012), s. 67-70
 50. ADE Možnosti náhrady kože v 21. storočí / Ján Koller
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 92, č. 5 (2013), s. 275-278
 51. ADE In vitro efficacy of various topical antimicrobial agents against multidrug-resistant bacteria / M. Hajská ... [et al.]
  In: EWMA Journal. - Vol. 13, No. 1 (2013), s. 15-18
 52. ADF Chladenie (lokálna hypotermia) ako prvá pomoc a prvotná liečba popálenín / J. Koller, Š. Šimko
  In: Vojenské zdravotnícke listy. - Roč. 45, č. 1 (1976), s. 14-18
 53. ADF Skúsenosti s liečením 573 popálenín chladením / J. Koller, Š. Šimko
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 56, č. 2 (1977), s. 108-110
 54. ADF Deaths in flame burns / J. Koller, M. Sabo
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Roč. 23, č. 2 (1981), s. 92-98
 55. ADF Epidemiológia popálenín dýchacích ciest / Ján Koller
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 62, č. 8-9 (1983), s. 606-610
 56. ADF Liečenie popálenín ruky / Ján Koller
  In: Rehabilitácia. - Roč. 17, č. 2 (1984), s. 67-78
 57. ADF Neobvyklý mechanizmus popálenia u chlapcov školského veku / Ján Koller
  In: Rozhledy v chirurgii. - Roč. 64, č. 2 (1985), s. 101-104
 58. ADF Classification of inhalation injuries / J. Koller, P. Siska
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Roč. 31, č. 3 (1989), s. 156-162
 59. ADF Antibiotická profylaxia popálenín / Ján Koller
  In: Lekársky obzor. - Roč. 43, č. 1 (1994), s. 51-55
 60. ADF Niektoré aspekty intenzívnej starostlivosti o popáleniny / K. Kvalténi, J. Koller, K. Kvalténiová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 43, č. 1 (1994), č. 9, s. 537-544
 61. ADF Kožné alotransplantáty a ich využitie / M. Orság, J. Koller
  In: Lekársky obzor. - Roč. 61, č. 9 (2012), s. 307-310
 62. ADF Kožné xenotransplantáty a možnosti ich využitia / M. Orság, J. Koller
  In: Lekársky obzor. - Roč. 61, č. 9 (2012), s. 311-315
 63. ADF Využitie membrán na báze kolagénu v substitučnej medicíne / E. Kukurová, D. Bakoš, J. Koller
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 100, č. 10 (1999), s. 560-566
 64. ADF Dočasné biologické náhrady kože / M. Orság, J. Koller
  In: Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. - Roč. 15, č. 2 (2011), s. 23-28
 65. ADF Využitie najčastejšie používaných dočasných biologických náhrad kože na KpaRCH / M. Orság, J. Koller
  In: Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. - Roč. 15, č. 2 (2011), s. 29-35
 66. ADF Nový topický prípravok na terapiu popálenín I. Štúdium niektorých technologických aspektov prípravku. / K. Ducková ... [et al.]
  In: Československá farmacie. - Roč. 39, č. 5 (1990), s. 199-204
 67. ADF Lokálna terapia popálenín a jej farmaceutické aspekty. / J. Kučera ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 59, č. 1 (1990), s. 17-24
 68. ADF Topický prípravok na terapiu popálenín II. Testovanie antibakteriálnej účinnosti prípravku. / M. Bukovský ... [et al.]
  In: Farmaceutický obzor. - Roč. 60, č. 2 (1991), s. 71-77
 69. ADF Popáleninová trauma u detí / Ján Koller
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 16, č. 2 (2015), s. 66-72
 70. ADF Biologická bezpečnosť kostných aloštepov / R. Jány ... [et al.]
  In: Lekársky obzor. - Roč. 54, č. 1 (2005), s. 14-18
 71. ADM Ultra-structural morphology of long-term cultivated white adipose tissue-derived stem cells / I. Varga ... [et al.]
  In: Cell and Tissue Banking. - Vol. 16, No. 4 (2015), s. 639-647
 72. ADM Currently available skin substitutes / D. Oravcová, J. Koller
  In: Časopis lékařů českých. - Roč. 153, č. 1 (2014), s. 7-12
 73. ADM Bromelain-based enzymatic debridement as a treatment of choice in high-risk patient with deep facial burns, a case report / Nikola Ferančíková ... [et al.]
  In: International Journal of Surgery Case Reports. - č. 71 (2020), s. 6-10
 74. ADM Cytotoxicity testing of burn wound dressings - first results / M. Hajská, J. Dragúňová, J. Koller
  In: Cell and Tissue Banking. - Vol. 18, No. 2 (2017), s. 143-151
 75. ADM Structural changes of skin and amnion grafts for transplantation purposes following different doses of irradiation / H. Mrázová ... [et al.]
  In: Cell and Tissue Banking. - Vol. 15, No. 3 (2014), s. 429-433
 76. ADM Cytotoxicity testing of scaffolds potentially suitable for the preparation of three-dimensional skin substitutes / Miroslava Vitteková ... [et al.]
  In: Cell and Tissue Banking. - Vol. 15, No. 3 (2014), s. 345-355
 77. ADM Induced pluripotent stem cells and their implication for regenerative medicine / M. Csöbönyeiová ... [et al.]
  In: Cell and Tissue Banking. - Vol. 16, No. 2 (2015), s. 171-180
 78. ADM Mesenchymal stem cells for chronic wounds therapy / P. Záhorec ... [et al.]
  In: Cell and Tissue Banking. - Vol. 16, No. 1 (2015), s. 19-26
 79. ADM Cytotoxicity testing of a polyurethane nanofiber membrane modified with chitosan/beta-cyclodextrin/berberine suitable for wound dressing application: evaluation of biocompatibility / Monika Klempaiová ... [et al.]
  In: Cell and Tissue Banking. - Vol. 17, No. 4 (2016), s. 665-675
 80. ADM Development of a new method for the preparation of an acellular allodermis, quality control and cytotoxicity testing / Jana Dragúňová ... [et al.]
  In: Cell and Tissue Banking. - Vol. 18, No. 2 (2017), s. 153-166
 81. ADM Možnosti použitia amniovej membrány - naše skúsenosti / I. Krčová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská oftalmologie. - Roč. 72, č. 6 (2016), s. 204-208
 82. ADM Minimally invasive burn care: A review of seven clinical studies of rapid and selective debridement using a bromelain-based debriding enzyme (NexoBrid®) / L. Rosenberg ... [et al.]
  In: Annals of Burns and Fire Disasters. - Vol. 28, No. 4 (2015), s. 264-274
 83. ADM Complications of lower extremity hematomas in patients with pre-injury warfarine use / Peter Bukovčan, Ján Koller
  In: Acta chirurgiae plasticae. - Roč. 59, č. 2 (2017), s. 56-59
 84. ADM Stem cell regenerative potential for plastic and reconstructive surgery / M. Boháč ... [et al.]
  In: Cell and Tissue Banking. - Vol. 17, No. 4 (2016), s. 735-744
 85. ADM Deep frozen amniotic membrane used as a scaffold and/or carrier for different cell types / Jana Dragúňová ... [et al.]
  In: Cell and Tissue Banking. - Roč. 20, č. 1 (2019), s. 35-48
 86. ADM Comparison of structural changes in skin and amnion tissue grafts for transplantation induced by gamma and electron beam irradiation for sterilization / H. Mrázová ... [et al.]
  In: Cell and Tissue Banking. - Vol. 17, No. 2 (2016), s. 255-260
 87. ADM Delayed post mastectomy breast reconstructions with allogeneic acellular dermal matrix prepared by a new decellularization method / Martin Boháč ... [et al.]
  In: Cell and Tissue Banking. - Roč. 19, č. 1 (2018), s. 61-68
 88. ADM Skin explant cultures as a source of keratinocytes for cultivation / Jana Dragúňová, Peter Kabát, Ján Koller
  In: Cell and Tissue Banking. - Vol. 14, Iss. 2 (2013), s. 317-324
 89. ADM Epileptics and burns / P. Bukovčan, J. Koller
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Vol. 55, No. 2 (2013), s. 49-50
 90. ADN Adipose derived mesenchymal stem cells harvesting / Drahomír Palenčár ... [et al.]
  In: Bratislava medical journal. - Roč. 120, č. 9 (2019), s. 686-690
 91. ADN Aplikácia biologickej matrice pri rekonštrukcii inflamovanej brušnej steny / Nina Šarközyová, Ján Koller
  In: Lekársky obzor. - Roč. 69, č. 1 (2020), s. 32-35
 92. AEC Case studies from diverse cultural, religious and economic situations / A. Nather ... [et al.]
  In: Tissue and Cell Donation an Essential Guide. - ISBN 978-1-4051-6322-4. - Oxford : Wiley-Blackwell, 2009. - S. 148-159
 93. AEC European regulations on human tissue and cells transplantation / Ján Koller
  In: Altruism reconsiderer. Exploring new approaches to property in human tissue. - ISBN 978-0-7546-7270-8. - Farnham : Ashgate, 2009. - S. 287-297
 94. AEC The use of banked skin in excisional treatment of burns / J. Koller ... [et al.]
  In: Progress in burn - injury treatment. - Leuven : Acco, 1990. - S. 94-98
 95. AEC Utilisation of foetal membranes in the treatment of burns and other skin defects / E. Panáková, J. Koller
  In: Advances in Tissue Banking. Vol. 1. - ISBN 981-02-3190-3. - Singapore : World Scientific Publishing, 1997. - S. 165-181
 96. AEC Experience in the use of foetal membranes for the treatment of burns and other skin defects / J. Koller, E. Panáková
  In: Advances in Tissue Banking. Vol. 2. - ISBN 978-981-02-3534-5. - Singapore : World Scientific Publishing, 1998. - S. 353-359
 97. AEC Basic anatomy and physiology of human skin / Ján Koller
  In: Advances in Tissue Banking. Vol. 5. - ISBN 981-02-4583-1. - Singapore : World Scientific Publishing, 2001. - S. 123-138
 98. AEC Healing of skin and amnion grafts / Ján Koller
  In: Advances in Tissue Banking. Vol. 5.. - ISBN 981-02-4583-1. - Singapore : World Scientific Publishing, 2001. - S. 398-415
 99. AEC Membranes and hydrogels in reconstructive surgery / D. Bakoš, J. Koller
  In: Polymer based systems on tissue engineering, replacement and regeneration. - ISBN 978-1-4020-1001-9. - Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 2002. - S. 55-67
 100. AEC Legislativní aspekty dárcovství a manipulace s reprodukčními tkáněmi a buňkami v Evropě a na Slovensku / Ján Koller
  In: Reprodukční medicína současnost a pespektivy. - ISBN 978-80-7182-278-3. - Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2009. - S. 36-41
 101. AEC Treatment of partial-thickness scalds by skin xenografts / P. Bukovčan, J. Koller
  In: Recent Clinical Techniques, Results, and Research in Wounds [elektronický zdroj]. - Cham : Springer, 2017. - DOI: 10.1007/15695_2017_28 [10 s.] [online]
 102. AEC Clinical experience with negative-pressure wound therapy combined with silver-impregnated dressing in mixed wounds / P. Bukovčan, J. Koller
  In: Recent Clinical Techniques, Results, and Research in Wounds [elektronický zdroj]. - Cham : Springer, 2017. - DOI: 10.1007/15695_2017_55 [11 s.] [online]
 103. AEC Effects of radiation on the integrity and functionality of amnion and skin grafts / Ján Koller
  In: Sterilisation on tissue using ionising radiations. - ISBN 1 85573 838 4. - Cambridge : Woodhead Publlishing, 2005. - S. 197-220
 104. AED Biosynthetic skin substitutes / J. Koller, D. Bakoš
  In: Advances in medical physics, biophysics and biomatherials. - ISBN 80-967064-7-0. - Bratislava : Malé centrum, 1997. - S. 76-80
 105. AED Modification of layered collagen by heterogeneous cross - linking / D. Bakoš ... [et al.]
  In: Advances in medical physics, biophysics and biomatherials. - ISBN 80-967064-7-0. - Bratislava : Malé centrum, 1997. - S. 72-75
 106. AED Popáleninová medicína / Ján Koller
  In: Ištrumentovanie : princípy, zásady, techniky a postupy. - ISBN 978-80-8063-423-0. - Martin : Osveta, 2014. - S. 641-650
 107. AED Súčasný pohľad na liečbu chronických rán pomocou mezenchymálnych kmeňových buniek / P. Záhorec ... [et al.]
  In: Biomedicínsky výskum 1. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-971370-0-7. - Bratislava : Mamma Feminina, 2013. - S. 35-38 [CD-ROM]
 108. AFA Minimally invasive rapid enzymatic debridement in acute deep burns / Ján Koller
  In: A Magyár Égési Egyesület 27. Kongresszusa. - Debrecen : [s.n.], 2012. - S. 16-21
 109. AFA Acute burn treatment / Ján Koller
  In: 11th ESPRAS Congress. - Rhodes : [s.n], 2009. - S. 130-132
 110. AFC Perforačná keratoplastika v liečbe ochorení rohovky / A. Furdová ... [et al.]
  In: Sbírka odborných prací ošetřovatelství a sociální práce k 10. výročí příbramského pracovište Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. - ISBN 978-80-88206-00-2. - Příbram : Ústav sv. Jana Nepomuka Neumana Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2016. - S. 29-37
 111. AFC Amniová membrána a jej využitie v oftalmológii / A. Furdová ... [et al.]
  In: Sbírka odborných prací ošetřovatelství a sociální práce k 10. výročí příbramského pracovište Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety. - ISBN 978-80-88206-00-2. - Příbram : Ústav sv. Jana Nepomuka Neumana Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, 2016. - S. 38-42
 112. AFC Modified tissues for treatment of orthopedic and trauma patients in the light of new European legislation / Ján Koller
  In: Zbornik izbranih predavanj Simpozija o nacionalnem registru hudo poškodovanih ter kostnih in hrustančnich transplantatih in nadomestkih. - ISBN 978-961-91449-9-2. - Celje : Splošna bolnišnica, 2007. - S. 68-74
 113. AFC Elektromos égések - 64 eset áttekintetése / Ján Koller
  In: Nemzetközi égési konferencia. - Budapest : Zrínyi Katonai Kiadó, 1977. - S. 186-191
 114. AFC Regulatory position of organ and tissue donations in the Slovak Republic / J. Koller, B. Koreň, M. Tvrdoň
  In: 4th International Conference of the European Association of Tissue Banks. - ISBN 88-323-1015-5. - Bologna : Monduzzi Editore, 1995. - S. 43-45
 115. AFD Vplyv radiačného žiarenia na tkanivá určené na transplantáciu / H. Mrázová, J. Koller, G. Fujeríková
  In: 51. fakultná konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti a 7. vedecká konferencia doktorandov LF UK. - ISBN 978-80-223-3286-6. - Bratislava : LF UK, 2012. - S. 109-111
 116. AFE Traceability requirements and privacy protection in Slovakian tissue and cell establishments / Ján Koller
  In: Tiss eu. - Budapest : [s.n.], 2009. - S. [1]
 117. AFE Regulations and perspectives on human cell and tissue products in Europe / Ján Koller
  In: The 3rd KFDA-KRIBB Joint International Symposium, International Symposium on Current Status of Biopharmaceuticals - Recent Trends in Research, Development and Ecaluation Technology. - Seoul : [s.n.], 2006. - S. 5-6
 118. AFE New methods of burn wound debridement by non-surgical procedures / Ján Koller
  In: Polski Przeglad Chirurgiczny. - Vol. 87, Suppl. 1 (2015), s. 41
 119. AFE Szövetbank szerepe az akut égéskezelésben / Ján Koller
  In: 26. Kongresszusa Magyar Égési Egyesület. - Györ : [s.n.], 2010. - S. 19-20
 120. AFE Challenges on amniotic membrane - procesing and clinical use / Ján Koller
  In: 6th World Congress on Tissue Bank, 20th Congress of the European Association of Tissue Banks, 12° Congreso de la Asociación Espanola de Bancos de Tejidos. - Barcelona : [s.n.], 2011. - S. 53
 121. AFE Burn wound healing and therapeutic implications / Ján Koller
  In: 8th Croatian congress of plastic, reconstructive and aesthetic surgery. - Dubrovnik : [s.n.], 2010. - S. 15
 122. AFE Surgical management (including debridement) / Ján Koller
  In: 2nd World Union of Wound Healing Societies´ Meeting. Abstract Book. - Paris : [s.n.], 2004. - S. 256
 123. AFE Wound healing and clinical problems in burnt patients / Ján Koller
  In: 2nd World Union of Wound Healing Societies´ Meeting. Abstract Book. - Paris : [s.n.], 2004. - S. W070
 124. AFE Tissue engineering and skin substitutes for covering excised burn wounds / Ján Koller
  In: 7th Croatian Congress of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. - Split : [s.n.], 2008. - S. 64-65
 125. AFF Regulations on human cell and tissue products in Europe / Ján Koller
  In: 19. Annual Meeting EEBA. - Bratislava : [s.n.], 2007. - S. [1]
 126. AFF Perspektívy špecializovanej starostlivosti o popáleninové úrazy vo svete a u nás / Ján Koller
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 13, Suppl. 2 (2016), s. 11
 127. AFF Infekčné komplikácie liečby popálenín / Ján Koller
  In: Správy klinickej mikrobiológie. - Roč. 8, č. SA/2008 (2008), s. 9-10
 128. AFG Our approach to surgical treatment of deep burns / Ján Koller
  In: 21st Congress of the Hungarian Burn Association. - Debrecen : [s.n.], 2005. - S. 15-16
 129. AFG Triple benefit of early rapid enzymatic debridement of acute deep burns / J. Koller ... [et al.]
  In: ISBI 2012 : One World, One Standard of Burn Care. - Edinburgh : [s.n.], 2012. - S. Paper No. 750
 130. AFG Cartilage explant culture as a permanent source of chondrocytes / J. Dragúňová ... [et al.]
  In: EATB 2012. - Vienna : [s.n.], 2012. - S. 52
 131. AFG Deep frozen amniotic membrane used as a feeder and/or carrier for different cell types / V. Cucorová, J. Dragúňová, J. Koller
  In: EATB 2012. - Vienna : [s.n.], 2012. - S. 55
 132. AFG Effect of radiation on tissues used for transplantation / H. Mrázová ... [et al.]
  In: EATB 2012. - Vienna : [s.n.], 2012. - S. 60
 133. AFG Možnosti využitia mezenchymálnych kmeňových buniek z tukového tkaniva v liečbe popáleninových jaziev / P. Záhorec ... [et al.]
  In: 20. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. - ISBN 978-80-210-7875-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 51
 134. AFG Cytotoxicity testing of scaffolds suitable for preparation of three-dimensional skin substitutes / M. Božíková ... [et al.]
  In: EATB 2012. - Vienna : [s.n.], 2012. - S. 60
 135. AFG Účinok topických antimikrobiálnych liečiv na planktonickú a biofilmovú formu rastu multirezistentných bakteriálnych kmeňov / M. Hajská ... [et al.]
  In: 20. Moravsko-slovenské mikrobiologické dny. - Mikulov : [s.n.], 2012. - S. 41
 136. AFG Minimally invase debridement options for acute deep burns / J. Koller ... [et al.]
  In: DAV 2009. - Krallerhof/Leogang : [s.n.], 2009. - S. 35
 137. AFG Nový spôsob transportu kultivovaných keratinocytov / J. Dragúňová, J. Koller, L. Csönge
  In: Bioimplantologie 2009. - Brno : [s.n.], 2009. - S. 18
 138. AFG Priepustnosť humánnej acelulárnej dermálnej náhrady pre topickú antimikrobiálnu liečbu / M. Hajská ... [et al.]
  In: Bioimplantologie 2016. - ISBN 978-80-7392-251-1. - Brno : MSD, 2016. - S. 41
 139. AFG Burn epidemiology: a review of 1000 cases treated at Bratislava burn department / J. Koller ... [et al.]
  In: 9th Congress of the International Society for Burn Injuries. - Paris : [s.n.], 1994. - S. 225
 140. AFG Our experience with early enteral nutrition in severe burns / J. Koller, K. Kvalténi, L. Ellinger
  In: 9th Congress of the International Society for Burn Injuries. - Paris : [s.n.], 1994. - S. 223
 141. AFG Devastating electrical burn of the face: a case report / J. Koller, I. Gräffinger
  In: 9th Congress of the International Society for Burn Injuries. - Paris : [s.n.], 1994. - S. 224
 142. AFG Experimental studies with a new collagen - hyaluronic acid based biosynthetic membrane / J. Koller ... [et al.]
  In: 12th Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. - San Francisco : [s.n.], 1999. - S. 103
 143. AFG Epidermal keratinocyte cultures on new collagen - hyaluronic acid based membranes / E. Panáková ... [et al.]
  In: 10th Congress of the International Society for Burn Injuries. - Jerusalem : [s.n.], 1998. - S. 44
 144. AFG Experimental studies with a new collagen - hyaluronic acid based biosynthetic dermal substitute / J. Koller ... [et al.]
  In: 10th Congress of the International Society for Burn Injuries. - Jerusalem : [s.n.], 1998. - S. 44
 145. AFG Nová metóda nekrolýzy akútnych hlbokých popálenín / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: 20. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. - ISBN 978-80-210-7875-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 27
 146. AFG Current problems of burn wound healing / Ján Koller
  In: EBA 2005. 11th European Burns Association Congress. - Estoril : [s.n.], 2005. - P-007
 147. AFG Burn wound healing and principles of reconstruction / Ján Koller
  In: Magyar plasztikai, helyreállító és esztétikasin sebész társaság. - Galyatetö : [s.n.], 2005. - S. 43
 148. AFG Problematika hojenia rán po popálení / J. Koller, J. Ország
  In: 11. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. - Brno : Česká společnost popáleninové medicíny ČLS JEP, 2005. - S. 22
 149. AFG Skin organ culture as a source for cultivation of keratinocytes / J. Dragúňová ... [et al.]
  In: 14th International Congress of the European Association of Tissue Banks. - Florence : [s.n.], 2005. - S. 75
 150. AFG Preparation of amniotic membrane for transplantation in ocular surgery in Central Tissue Bank Bratislava / V. Jarabinská, J. Dragúčová, J. Koller
  In: 11th International Conference, Asia Pacific Association of Surgical Tissue Banks. - Mumbai : [s.n.], 2006. - S. 137
 151. AFG The situation in Europe / Jan Koller
  In: Expertentagung 2006. Gemeinnützige Gesellschaft für Gewebetransplantation. - Hannover : [s.n.], 2006. - S. 20-21
 152. AFG Biological skin substitutes in burn treatment - Where shall we go? / Ján Koller
  In: Burns. - Vol. 33, No. 1, Supplement 1 (2007), s. S107
 153. AFG Principles of postburn hand reconstruction / Ján Koller
  In: Magyar plastikai helyreállító és esztétikai sebész társaság. - Pécs : [s.n.], 2006. - S. 55
 154. AFG WE14/8 - Problems of treatment of the burned hand / Ján Koller
  In: IPRAS 2007 : 14th International Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. - Berlin : [s.n.], 2007. - S. [1]
 155. AFG Severe hand trauma including hand amputation and management / D. Palenčár, J. Fedeleš, J. Koller
  In: Magyar plastikai helyreállító és esztétikai sebész társaság. - Pécs : [s.n.], 2006. - S. 21
 156. AFG Our strategy and tactics of skin substitutes use in extensive burns / J. Koller, M. Orság
  In: Magyar plastikai helyreállító és esztétikai sebész társaság. - Pécs : [s.n.], 2006. - S. 59
 157. AFG Prognostic classification of hand burns - related treatment strategy and tactics / Ján Koller
  In: 14th International Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. Presenter confirmation. - Berlin : [s.n.], 2007. - S. 28
 158. AFG Sanco EQSTB Project and safety key points for tissue banking / J. Koller ... [et al.]
  In: 16th International Congress of the European Association of Tissue Banks. Final Program. - Budapest : [s.n.], 2007. - S. 59
 159. AFG Ethics and the 1991 guiding principles on human organ transplantation / Ján Koller
  In: First regional consultation on tissue and organ transplantation in the newly independent states and central Asian Republics. - Ljubljana : [s.n.], 2006. - S.4
 160. AFG Cultivation of mucosal epithelial cells as a source for corneal surface reconstruction / J. Dragúňová ... [et al.]
  In: 16th International Congress of the European Association of Tissue Banks. Final Program. - Budapest : [s.n.], 2007. - S. 60
 161. AFG Debridement und Diagnostik tiefer Verbrennungen mit dem Debrase®-Gel-Verband (DGD) - wie kann man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden / F. Sander ... [et al.]
  In: 30. Jahrestagung der Deutschsprachigen Arbeitsgemeinschaft für Verbrennungsbehandlung. - Nassfeld : [s.n.], 2012. - S. 55-56
 162. AFG The EUSTITE project: an overview / J. Koller ... [et al.]
  In: 16th International Congress of the European Association of Tissue Banks. Final Program. - Budapest : [s.n.], 2007. - S. 72
 163. AFG Amniová membrána ako nosič pre rôzne typy buniek / J. Dragúňová, J. Koller, V. Cucorová
  In: Bioimplantologie 2012. - ISBN 978-80-7392-192-7. - Brno : MSD, 2012. - S. 24
 164. AFG The EUSTITE project: vigilance and surveillance / G. Spideri ... [et al.]
  In: 16th International Congress of the European Association of Tissue Banks. Final Program. - Budapest : [s.n.], 2007. - S. 75
 165. AFG Testovanie cytotoxicity matríc vhodných na prípravu kožných náhrad / M. Bašnárová ... [et al.]
  In: Bioimplantologie 2012. - ISBN 978-80-7392-192-7. - Brno : MSD, 2012. - S. 41
 166. AFG Eustite inspection guidelines / D. Fehily ... [et al.]
  In: 16th International Congress of the European Association of Tissue Banks. Final Program. - Budapest : [s.n.], 2007. - S. 76
 167. AFG Biovigilance and management of serious adverse events/reactions (SAE/R) by the use of biological skin substitutes / J. Koller, L. Noel, D. Fehily
  In: 15th Meeting of the International Society for Burn Injuries (ISBI). - Istanbul : [s.n.], 2010. - S. 235
 168. AFG Deep burns debridement options with emphasis to minimally invasive debridement / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: DAV 2015 [elektronický zdroj]. - Vienna : Vienna Medical Academy, 2015. - S. A83 [online]
 169. AFG Využití fluidizačních lůžek v pooperační léčbě dekubitů / Ján Koller
  In: 10. Odborná konference a setkání spinálních jednotek. - ISBN 978-80-7392-270-2. - Brno : MSD, 2017. - S. 63
 170. AFG Wirksamkeit der lokalen antimikrobiellen Therapeutika auf Biofilme von multiresistenten Bakterien aus Verbrennungswunden / M. Hajská ... [et al.]
  In: DAV 2016 [elektronický zdroj]. - Düsseldorf : German Medical Science GMS Publishing House, 2016. - Doc16dav57 [2 s.] [online]
 171. AFG Enzymatic necrolysis of acute deep burns - report of preliminary results with 23 patients / J. Koller ... [et al.]
  In: Burns. - Vol. 35, Supplement 1 (2009), s. S36
 172. AFG New trends in skin substitution / Ján Koller
  In: 18th International Congress of the European Association of Tissue Banks. Abstract Book. - Cracow : [s.n.], 2009. - S. 125
 173. AFG New transport method of cultured keratinocytes / J. Dragúňová, J. Koller, L. Csonge
  In: 18th International Congress of the European Association of Tissue Banks. Abstract Book. - Cracow : [s.n.], 2009. - S. 183
 174. AFG Optimálny spôsob izolácie a kultivácie limbálnych kmeňových buniek a buniek mukozálneho epitélia / J. Dragúňová, A. Černák, J. Koller
  In: Bioimplantologie 2011. - ISBN 978-80-7392-156-9. - Brno : MSD, 2011. - S. 25
 175. AFG Kultivácia chondrocytov na rôznych typoch nosičov / M. Božiková ... [et al.]
  In: Bioimplantologie 2011. - ISBN 978-80-7392-156-9. - Brno : MSD, 2011. - S. 31
 176. AFG Improved early burn depth diagnosis of indeterminate deep burns by minimally invasive method. Preliminary results / J. Koller ... [et al.]
  In: 14th European Burns Association Congres. - Hague : [s.n.], 2011. - S. [1]
 177. AFG Allogenous acellular dermal matrix in breast reconstruction - our experiences / M. Boháč ... [et al.]
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Vol. 57, No. 3-4 (2015), s. 55-56
 178. AFG Vákuová terapia u popálenín a iných rán s poruchami hojenia / Ján Koller
  In: 16. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. - ISBN 978-80-210-5290-1. - Brno : Muni Press, 2010. - S. 28
 179. AFG Liečba obarenín čiastočnej hrúbky kože kožnými xenotransplantátmi - retrospektívna štúdia 109 pacientov v trojročnom období / P. Bukovčan, J. Koller
  In: 16. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. - ISBN 978-80-210-5290-1. - Brno : Muni Press, 2010. - S. 14
 180. AFG Závažné nežiadúce udalosti a reakcie pri transplantáciách tkanív a buniek, ich posúdenie, vyhodnotenie a hlásenia / J. Koller, V. Jarabinská, J. Dragúňová
  In: 3. Česko-slovenský transplantační kongres. - Špindlerův Mlýn : [s.n.], 2010. - S. 45
 181. AFG Orgánová kultúra a jej využitie pri kultivácii rôznych typov buniek / J. Dragúňová, V. Jarabinská, J. Koller
  In: 3. Česko-slovenský transplantační kongres. - Špindlerův Mlýn : [s.n.], 2010. - S. 42
 182. AFG Naše skúsenosti s odberovou aktivitou a spracovaním kožných alotransplantátov v Centrálnej tkanivovej banke v Bratislave / V. Jarabinská, J. Dragúňová, J. Koller
  In: 3. Česko-slovenský transplantační kongres. - Špindlerův Mlýn : [s.n.], 2010. - S. 44
 183. AFG Present and future regulations for tissue and cell banking in Europe / Ján Koller
  In: International Congress of the European Association of Tissue Banks. - Prague : [s.n.], 2004. - S. 34
 184. AFG Serious adverse events/reactions (SAE/R) management in tissue banks and clinical practices / J. Koller, D. Fehily, L. Noel
  In: 19th Annual Congress of the European Association of Tissue Banks. - Berlin : [s.n.], 2010. - S. 57
 185. AFG Cultivation of limabl - like stem cells on amnion membrane carrier / J. Dragúňová ... [et al.]
  In: International Congress of the European Association of Tissue Banks. - Prague : [s.n.], 2004. - S. [1]
 186. AFG Organotypic cell cultures of various human cell types / J. Dragúňová, J. Koller, V. Jarabinská
  In: 19th Annual Congress of the European Association of Tissue Banks. - Berlin : [s.n.], 2010. - S. 74
 187. AFG Impregnated textile wound covering / K. Ducková ... [et al.]
  In: Pharmaceutisch weekblad Scientific edition. - Vol. 14, No. 5, Suppl. F (1992), s. F12
 188. AFG Enzymatic debridement of acute deep burns by debrase. A single center experience / J. Kollár ... [et al.]
  In: 14th Congress of the International Society for Burns Injuries. - Montreal : [s.n.], 2008. - S. O-166
 189. AFG Efficacy of various topical antimicrobial agents in different time periods after bacterial contamination of burn wound / M. Hajská ... [et al.]
  In: EWMA Journal. - Vol. 13, No. 1, Suppl. (2013), s. 28
 190. AFH Incidencia detských popálenín na našom pracovisku / J. Vančová ... [et al.]
  In: 8. Stredoeurópsky popáleninový kongres : kniha abstraktov. - ISBN 978-80-972285-6-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 34-34
 191. AFH Klinická aplikácia acelulárnej dermálnej náhrady v rekonštrukcii kontrakčnej jazvy / Nina Šarközyová, Ján Koller
  In: 8. Stredoeurópsky popáleninový kongres : kniha abstraktov. - ISBN 978-80-972285-6-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 39-40
 192. AFH Legislatíva v tkanivovom bankingu / Valéria Cucorová, Ján Koller
  In: Transplant. - Roč. 2, č. 3-4 (2018), s. [1-1], nestr.
 193. AFH Amniová membrána - príprava, spracovanie a využitie / Valéria Cucorová, Jana Dragúňová, Ján Koller
  In: Transplant. - Roč. 2, č. 3-4 (2018), s. [1-1], nestr.
 194. AFH Fat derived mesenchymal stem-cells (comparison of two harvesting methods) / Drahomír Palenčár, Jana Dragúňová, Ján Koller
  In: 8. Stredoeurópsky popáleninový kongres : kniha abstraktov. - ISBN 978-80-972285-6-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 24-24
 195. AFH Súčasné možnosti topickej liečby rán 1% kyselinou octovou / Marianna Hajská ... [et al.]
  In: Kongres SSPLR 2018 s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-972285-9-0. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre liečenie rán, 2018. - S. 3-4
 196. AFH Vysokoselektívny enzymatický debridement hlbokých popálenín tváre v teréne závažnej inhalačnej traumy / Nikola Ferančíková, Ján Koller
  In: Kongres SSPLR 2018 s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-972285-9-0. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre liečenie rán, 2018. - S. 4-4
 197. AFH Klinická aplikácia acelulárnej dermálnej náhrady v rekonštrukcii defektov / Nina Šarközyová, Valéria Cucorová, Ján Koller
  In: Kongres SSPLR 2018 s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-972285-9-0. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre liečenie rán, 2018. - S. 5-5
 198. AFH Využitie acelulárnej dermálnej matrix v rekonštrukcii prsníka po mastektómii / Drahomír Palenčár, Jana Dragúňová, Ján Koller
  In: 8. Stredoeurópsky popáleninový kongres : kniha abstraktov. - ISBN 978-80-972285-6-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 28-29
 199. AFH Využitie lokálne asistovanej podtlakovej liečby pri uzávere chronických rán s "mŕtvym priestorom" / Peter Bukovčan, Ján Koller
  In: Kongres SSPLR 2018 s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-972285-9-0. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre liečenie rán, 2018. - S. 7-7
 200. AFH Kultivácia chondrocytov pomocou explantátovej kultúry / J. Dragúňová ... [et al.]
  In: 4. československý transplantačný kongres. - [S.l.] : [s.n.], 2012. - S. [1]
 201. AFH Naša filozofia efektívneho použitia podtlakom asistovanej liečby rán / Ján Koller
  In: Kongres SSPLR 2018 s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-972285-9-0. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre liečenie rán, 2018. - S. 8-8
 202. AFH 10 rokov práce s kostnými tkanivami v centrálnej tkanivovej banke / D. Kollerová, V. Cucorová, J. Koller
  In: 4. československý transplantačný kongres. - [S.l.] : [s.n.], 2012. - S. 86
 203. AFH Základné indikácie a princípy chirurgickej liečby dekubitov / Ján Koller
  In: Kongres SSPLR 2018 s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-972285-9-0. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre liečenie rán, 2018. - S. 10-11
 204. AFH Základy práce s tkanivovými kultúrami / Jana Dragúňová, Ján Koller
  In: Transplant. - Roč. 2, č. 3-4 (2018), s. [1-1], nestr.
 205. AFH Acelulárna aloderma pripravená v CTB a jej použitie v klinickej praxi / Marcela Kuniaková ... [et al.]
  In: Transplant. - Roč. 2, č. 3-4 (2018), s. [1-1], nestr.
 206. AFH Dočasné kryty rán, kožné náhrady / Nina Šarközyová, Ján Koller
  In: Kongres SSPLR 2019. - ISBN 978-80-973245-6-8. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 24-25
 207. AFH ADM (acelulárna dermálna matrix) a jej využitie pri rekonštrukcii prsníka / M. Boháč ... [et al.]
  In: 20. medzinárodná konferencia SEKCAMA a 7. ročník medzinárodnej konferencie zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v mamológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89305-32-2. - Bratislava : Slovenská lekárska spoločnosť, 2015. - nestr. [2 s.] [CD-ROM]
 208. AFH Vacuum sealing pri liečení rán - tipy a triky / M. Orság, J. Koller
  In: Forum medical [elektronický zdroj]. - Supplementum (2008), s. 29 [CD-ROM]
 209. AFH Moderné prístupy k liečeniu popáleninových rán / Ján Koller
  In: Forum medical [elektronický zdroj]. - Supplementum (2008), s. 2 [CD-ROM]
 210. AFH Použitie kryokonzervovanej alogénnej acelulárnej dermálnej náhrady v chirurgii / Ján Koller ... [et al.]
  In: 73. chirurgický deň Kostlivého : Tradícia a inovácia v chirurgii. - ISBN 978-80-973245-7-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 17-18
 211. AFH Najčastejšie komplikácie pri manažmente popálenín / J. Koller ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 14, Suppl. 1 (2017), s. 12-14
 212. AFH Možnosti liečby popálenín a chronických rán novými materiálmi / Marcela Kuniaková, Ján Koller
  In: 8. Stredoeurópsky popáleninový kongres : kniha abstraktov. - ISBN 978-80-972285-6-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 23-23
 213. AFH Súčasné možnosti vzdelávania pre prácu v tkanivových bankách / V. Jarabinská, J. Dragúňová, J. Koller
  In: 5. slovenský transplantologický kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SUZA, 2005. - S. 73
 214. AFH Nová európska legislatíva prispieva ku zvýšeniu bezpečnosti a kvality transplantácií tkanív a buniek / Ján Koller
  In: 5. slovenský transplantologický kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SUZA, 2005. - S. 7
 215. AFH Orgánová kultúra a jej využitie pri kultivácii keratinocytov / J. Dragúňová, M. Theiszová, J. Koller
  In: 5. slovenský transplantologický kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SUZA, 2005. - S. 27
 216. AFH Biomateriály - budúcnosť medicíny / M. Theiszová ... [et al.]
  In: 5. slovenský transplantologický kongres s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SUZA, 2005. - S. 20
 217. AFH Morphological changes in the biological tissues for transplantation induced by gamma and electron beam radiation / H. Mrázová ... [et al.]
  In: ISCAA 2015 : 7th International Symposium of Clinical and Applied Anatomy. - ISBN 978-80-223-3951-3. - Bratislava : Comenius University, 2015. - S. 158
 218. AFH The use of advanced wound dressing and healing materials in burn treatment - a review / J. Koller, M. Orság, D. Potocká
  In: 5th Central European Congress of Burns. - Košice : [s.n.], 2006. - nestr. [1 s.]
 219. AFH Massive surgical excisions of major deep burns / J. Koller, M. Orság, R. Kvalténi
  In: 5th Central European Congress of Burns. - Košice : [s.n.], 2006. - nestr. [1 s.]
 220. AFH Zásady rekonštrukcie ruky po popálení / Ján Koller
  In: 6. Slovenský kongres chirurgie ruky s medzinárodnou účasťou. - Bratislava : SLS, 2006. - S.19
 221. AFH Biopolyméry v biomateriálových kompozíciách / D. Bakoš, M. Soldán, J. Koller
  In: Zborník príspevkov zo zjazdu chemických spoločností. - Bratislava : [s.n.], 1995. - S. 299
 222. AFH Regeneračná medicína a tkanivové inžinierstvo v chirurgických chorobách / J. Dragúňová, J. Koller
  In: Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v EÚ. - ISBN 978-80-7167-102-2. - Bratislava : Asklepios, 2007. - S. 9
 223. AFH Manažment odberu tkanív od kadaveróznych darcov v CTB / J. Sekaninová, V. Cucorová, J. Koller
  In: Slovenský lekár. - Roč. 22, č. 9-10 (2012), s. 207
 224. AFH Význam dôslednej prípravy pacienta a rany pred aplikáciou podtlakovej terapie / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, Suppl. 1 (2014), s. 22
 225. AFH Venózny vred predkolenia - algoritmus liečby / M. Čambal ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, Suppl. 1 (2014), s. 22-23
 226. AFH Decelularizačné metódy pre prípravu acelulárnych transplantátov / Marcela Kuniaková, Ján Koller
  In: Transplant. - Roč. 2, č. 3-4 (2018), s. [1-1], nestr.
 227. AFH Amniová membrána ako nosič pre rôzne typy buniek / Jana Dragúňová, Valéria Cucorová, Ján Koller
  In: Transplant. - Roč. 2, č. 3-4 (2018), s. [1-1], nestr.
 228. AFH Present state of biomaterials research and it`s use in Slovakia / D. Bakoš ... [et al.]
  In: Fragment dejín LFUK, Bratislava 1919-1999. - Bratislava : EaJ, 1999. - S. 86
 229. AFH Príprava a konzervovanie kostných štepov / I. Roháľ ... [et al.]
  In: Abstrakty prednášok z 2. slovenského transplantačného kongresu. - Bratislava : [s.n.], 1999. - S. 30
 230. AFH Nová metóda odstraňovania nekróz pri hlbokých popáleninách / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 12, Suppl. 1 (2015), s. 20-21
 231. AFH Popáleninová rana a mikrobiálny biofilm / Lívia Slobodníková, Marianna Hajská, Ján Koller
  In: 8. Stredoeurópsky popáleninový kongres : kniha abstraktov. - ISBN 978-80-972285-6-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 9-9
 232. AFH Electrical injuries - pathophysiology and therapeutic implications / Ján Koller
  In: 6th Central European Congress of Burns, 40th Anniversary of Centre of Burns and Reconstructive Surgery [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970714-0-0. - Košice : Nemocnica Košice-Šaca, 2011. - S. 3 [CD-ROM]
 233. AFH Hyaluronic acid and burn wound healing / Ján Koller
  In: 6th Central European Congress of Burns, 40th Anniversary of Centre of Burns and Reconstructive Surgery [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-970714-0-0. - Košice : Nemocnica Košice-Šaca, 2011. - S. 24 [CD-ROM]
 234. AFH Závažné získané bulózne epidermolýzy u detí / Ján Koller
  In: Pediatria pre prax. - Roč. 12, Suppl. 2 (2011), s. 17
 235. AFH Vplyv radiačného žiarenia na tkanivá určené na transplantáciu / H. Mrázová ... [et al.]
  In: Lojdov histochemický deň. - Bratislava : Ústav pre výskum srdca SAV, 2011. - S. [1]
 236. AFH Postavenie lokálnym podtlakom asistovanej liečby v procesoch hojenia rán / Peter Bukovčan, Ján Koller
  In: Kongres SSPLR 2019. - ISBN 978-80-973245-6-8. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 15-15
 237. AFH Zhodnotenie 5 ročného súboru pacientov s popáleninovou traumou na DKAIM NÚDCH Bratislava / Darina Buzássyová ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S2 (2018), s. 27-27
 238. AFH Princípy manažmentu diabetickej nohy / J. Koller, M. Hajská, P. Bukovčan
  In: Kongres SSPLR 2017. - ISBN 978-80-972285-4-5. - Bratislava : FarmiProfi, 2017. - S. 14-15
 239. AFH Wound management in plastic and reconstructive surgery by topical negative pressure / Ján Koller
  In: 9th IQUAM Consensus Conference. - Bratislava : [s.n.], 2010. - S. 67-68
 240. AFH Operačná liečba dekubitov: indikácie, metódy, pooperačný manažment pacienta, prevencia recidív / Ján Koller
  In: Kongres SSPLR 2017. - ISBN 978-80-972285-4-5. - Bratislava : FarmiProfi, 2017. - S. 27-28
 241. AFH Lokálnym podtlakom asistovaná liečba kombinovaná so striebrom impregnovaným krytím v liečbe rán s problematickým hojením / P. Bukovčan, J. Koller, M. Hajská
  In: Kongres SSPLR 2017. - ISBN 978-80-972285-4-5. - Bratislava : FarmiProfi, 2017. - S. 33
 242. AFH Účinnosť roztoku oktenidínu na multirezistentné bakteriálne kmene izolované z popáleninových rán / M. Hajská, L. Slobodníková, J. Koller
  In: Kongres SSPLR 2017. - ISBN 978-80-972285-4-5. - Bratislava : FarmiProfi, 2017. - S. 37
 243. AFH Structural changes of fibrillar collagen induced by gamma and electron beam radiation / H. Mrázová ... [et al.]
  In: 22. zjazd slovenských a českých patológov. - ISBN 978-80-223-3910-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2015. - S. 10-11
 244. AFH Nová metóda liečby hlbokých popálenín / N. Ferančíková, M. Hajská, J. Koller
  In: Kongres SSPLR 2017. - ISBN 978-80-972285-4-5. - Bratislava : FarmiProfi, 2017. - S. 38
 245. AFH Využitie acelulárnej dermálnej náhrady v chirurgii / N. Šarkőzyová, J. Koller
  In: Kongres SSPLR 2017. - ISBN 978-80-972285-4-5. - Bratislava : FarmiProfi, 2017. - S. 39
 246. AFH Organizácia starostlivosti o popáleninové úrazy v SR / J. Koller, K. Sopko
  In: Interná medicína. - Roč. 4, S2 (2004), s. 39S
 247. AFH Racionálna celková topická antibiotická terapia u popálenín, problémy a úskalia liečených malých popálenín v ambulantnej praxi / J. Koller, I. Gräffinger
  In: Interná medicína. - Roč. 4, S2 (2004), s. 41S
 248. AFH Direktíva Európskeho parlamentu a Európskej rady o ustanovení štandardov na kvalitu a bezpečnosť darcovstva, odoberania a distribúcie ľudských tkanív a buniek a jej požiadavky na našu legislatívu / Ján Koller
  In: Správy klinickej mikrobiológie. - Roč. 4, č. SA/2004 (2004), s. 14
 249. AFH Lokálna terapia popálenín. / K. Ducková ... [et al.]
  In: 5. zjazd SFS. - Bratislava : SLS, 1987. - S. 15
 250. AFH Transplantácie tkanív a buniek v Slovenskej republike vo svetle novej legislatívy / Ján Koller
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 4, č. 1 (2008), s. 6
 251. AFH Liečba ťažkých poleptanín oka transplantáciou rohovky a kmeňových lumbálnych buniek / A. Černák, J. Dragúňová, J. Koller
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 4, č. 1 (2008), s. 12
 252. AFH Kultivované limbálne bunky a bunky mukozálneho epitelia pre potreby oftalmológie / J. Dragúňová, A. Černák, J. Koller
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 4, č. 1 (2008), s. 12
 253. AFH Skúsenosti s kultiváciou keratinocytov / J. Dragúňová ... [et al.]
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 4, č. 1 (2008), s. 13
 254. AFH Využitie kultivovaných keratinocytov v terapii popálenín / D. Kevická, J. Dragúňová, J. Koller
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 4, č. 1 (2008), s. 13
 255. AFH Certifikačná príprava pracovníkov tkanivových zariadení na Slovensku / V. Jarabinská, J. Dragúňová, J. Koller
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 4, č. 1 (2008), s. 8-9
 256. AFH Súčasné možnosti ďalšieho vzdelávania pre prácu v tkanivových bankách / V. Jarabinská, J. Dragúňová, J. Koller
  In: Vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v EÚ. - ISBN 978-80-7167-102-2. - Bratislava : Asklepios, 2007. - S. 22
 257. AFH Proces hojenia rán - patofyziologické a klinické aspekty / J. Koller ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 5, Suppl. 3 (2013), s. 17-18
 258. AFH Druhy debridementu a ich význam v manažmente rany / M. Čambal ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 5, Suppl. 3 (2013), s. 18-19
 259. AFH Inflamačná a granulačná fáza hojenia rán, patofyziológia a manažment / M. Huťan ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 5, Suppl. 3 (2013), s. 19-20
 260. AFH Re-epitelizácia rán a možnosti jej podpory u dlhodobo sa nehojacich kožných defektov / E. Huľo ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 5, Suppl. 3 (2013), s. 21-22
 261. AFH Kontaktné alergie u pacientov s vredom predkolenia / T. Kopal ... [et al.]
  In: Vaskulárna medicína. - Roč. 5, Suppl. 3 (2013), s. 22
 262. AFH Topická antibakteriálna terapia popálenín - súčasné trendy a ich využitie v každodennej praxi / Ján Koller
  In: 8. Stredoeurópsky popáleninový kongres : kniha abstraktov. - ISBN 978-80-972285-6-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 9-10
 263. AFH Skúsenosť s enzymatickým debridement na našom pracovisku / Ján Koller
  In: 8. Stredoeurópsky popáleninový kongres : kniha abstraktov. - ISBN 978-80-972285-6-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 4-4
 264. AFH A simple, cheap but effective antimicrobial agent for burn wound care / Marianna Hajská ... [et al.]
  In: 8. Stredoeurópsky popáleninový kongres : kniha abstraktov. - ISBN 978-80-972285-6-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 12-12
 265. AFH Acelulárna humánna dermálna náhrada pre použitie v plastickej a rekonštrukčnej chirurgii / Jana Dragúňová ... [et al.]
  In: 8. Stredoeurópsky popáleninový kongres : kniha abstraktov. - ISBN 978-80-972285-6-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 27-28
 266. AFH Využitie biologickej kožnej náhrady pri manažmente hlbokej inveterovanej popáleniny / Peter Bukovčan, Ján Koller
  In: 8. Stredoeurópsky popáleninový kongres : kniha abstraktov. - ISBN 978-80-972285-6-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 30-31
 267. AFH Enzymatický debridement hlbokých popálenín - aplikácia a následná starostlivosť / Nikola Ferančíková ... [et al.]
  In: 8. Stredoeurópsky popáleninový kongres : kniha abstraktov. - ISBN 978-80-972285-6-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 33-33
 268. AFK Limb salvage by negative pressure therapy in a 75 years old diabetic women / Ján Koller
  In: EWMA Journal. - Vol. 12, No. 2, Suppl. (2012), s. 232
 269. AFK Acute burn depth diagnosis and debrided wound coverage/closure options following rapid minimally invasive enzymatic debridement / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: Annals of Burns and Fire Disasters. - Vol. 28, Suppl. EBA (2015), s. P017
 270. AFK Contemporary options for skin substitution in acute wounds / Ján Koller
  In: 20th Conference of the European Wound Management Association. - Geneva : [s.n.], 2010. - S. 111
 271. AFK The importance of optimal wound bed and patient preparation for topical negative pressure therapy / Ján Koller
  In: 20th Conference of the European Wound Management Association. - Geneva : [s.n.], 2010. - S. 131
 272. AFK Structural changes in the tissue for transplantation after sterilization with gamma and electron beam radiation / H. Mrázová ... [et al.]
  In: Virchows Archiv. - Vol. 467, Suppl. 1 (2015), s. S248
 273. AFK In vitro burn wound models for efficacy studies of topical antimicrobial agents against multidrug-resistant bacteria / M. Hajská ... [et al.]
  In: 15th European Burns Association Congress. Book of Abstracts. - Vienna : European Burns Association, 2013. - S. 430
 274. AFK Burn wound bacteria biofilm formation / M. Hajská ... [et al.]
  In: 15th European Burns Association Congress. Book of Abstracts. - Vienna : European Burns Association, 2013. - S. 468
 275. AFL Európsky projekt k štandardom a príprave inšpektorov pre inšpekcie tkanivových zariadení EUSTITE / J. Koller ... [et al.]
  In: Orgánové transplantácie. - Roč. 4, č. 1 (2008), s. P.49
 276. AGI Alotransplantácia u popálenín / Ved. projektu Ján Koller
  Bratislava : [s.n.], 1993
 277. AGJ Hybridný resorbovateľný biokompatibilný materiál a spôsob jeho prípravy : Patent č. 282967. / D. Bakoš ... [ et al.]
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva, 2002
 278. AGJ Topický gélový prípravok na liečenie popálenín. : Patent. / K. Ducková ... [et al.]
  Úřad pro patenty a vynálezy Praha : [s.n.], 1992
 279. BAA Guide to safety and quality assurance for the transplantation of organs, tissues and cells / M. A. Dias ... [et al.]
  Strasbourg : Council of Europpe Publishing, 2006
 280. BAA Guide of recommendations for tissue banking / M. Manyalich ... [et al.]
  Brussel : European Commission, 2007
 281. BBB Poruchy systémov pri popáleninách / J. Koller, J. Babík
  In: Ošetrovanie popálenín. - Martin : Osveta, 1985. - S. 111-147
 282. BBB Obdobie reštitúcie, fyzickej a duševnej rehabilitácie / Ján Koller
  In: Ošetrovanie popálenín. - Martin : Osveta, 1985. - S. 153-182
 283. BCI Burns [elektronický zdroj] : Textbook for students of general medicine and dentistry. / Ján Koller
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014
 284. BCI Inštrumentovanie v operačnej sále / zost. M. Huťan ... [et al].
  Martin : Osveta, 1997
 285. BCI Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín [elektronický zdroj] : . / Ján Koller
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013
 286. BDF Starostlivosť o popálených v ambulancii praktického lekára / Ján Koller
  In: Via practica. - Č. 11 (2005), s. 458-462
 287. BDF Skúsenosti s Bactrobanom pri liečení popálenín / Ján Koller
  In: Pulsus. - Roč. 1, č. 1 (1992), s. 39-43
 288. BDF Altex - názory, skúsenosti, prax / Juraj Pechan ... [et al.]
  In: Medicínsky monitor. - Č. 4 (1997), s. 40-41
 289. BED Súčasný stav výskumu biomateriálov a ich využitie v medicínskej praxi v SR / D. Bakoš ... [et al.]
  In: Fragment dejín LFUK, Bratislava 1919-1999. - Bratislava : EaJ, 1999. - S. 37-38
 290. BFA Včasný enzymatický debridement hlbokých popálenín tváre kombinovaných s ťažkou inhalačnou traumou: kazuistika / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: 21. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP [elektronický zdroj]. - Praha : Burnsprague, 2017. - Nestr. [1 s.] [online]
 291. BFA New method for preparation of acellular allodermis / N. Šarközyová ... [et al.]
  In: 21. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP [elektronický zdroj]. - Praha : Burnsprague, 2017. - Nestr. [1 s.] [online]
 292. BFA Topická liečba popálenín - kyselina octová vs. sulfadiazínan strieborný / M. Hajská ... [et al.]
  In: 21. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP [elektronický zdroj]. - Praha : Burnsprague, 2017. - Nestr. [1 s.] [online]
 293. BFA Nová metóda prípravy acelulárnej alodermy / J. Dragúňová ... [et al.]
  In: Bioimplantologie 2015. - Brno : [s.n.], 2015. - S. 24
 294. BFA Burn wound debridement by non-surgical procedures / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: EWMA 2016. - Frederiksberg : EWMA, 2016. - Abstract No. 281 [1 s.]
 295. BFA Acellular allodermis grafts prepared by a novel method for use in burns and reconstructive surgery / N. Šarközyová ... [et al.]
  In: 17th European Burns Association Congress. - ’s-Hertogenbosch : EBA, 2017. - S. 31
 296. BFA Rapid enzymatic debridement of deep facial burns in a patient with severe inhalation injury: Case report / N. Ferančíková, N. Šarközyová, J. Koller
  In: 17th European Burns Association Congress. - AK ‘s-Hertogenbosch: EBA, 2017. - S. 150
 297. BFA 1% acetic acid solution for burn wound care / M. Hajská, J. Koller, L. Slobodníková
  In: 17th European Burns Association Congress. - ’s-Hertogenbosch : EBA, 2017. - S. 170-171
 298. BFA Efficacy of topical antimicrobials on Acinetobacter sp. contamined burn wounds in in vitro conditions / M. Hajská ... [et al.]
  In: 15th European Burns Association Congress. Book of Abstracts. - Vienna : European Burns Association, 2013. - S. 85
 299. BFA A minimally invasive modality for burn wound management based on a novel rapid enzymatic debridement agent: a multi-center RCT / Y. Shoham ... [et al.]
  In: 15th European Burns Association Congress. Book of Abstracts. - Vienna : European Burns Association, 2013. - S. 106
 300. BFA Enzymatic debridement of the deeply burned hand: comparison with standard of care and effect on tissue pressures / F. Sander ... [et al.]
  In: 15th European Burns Association Congress. Book of Abstracts. - Vienna : European Burns Association, 2013. - S. 36
 301. BFA Clinical experience with NexoBrid, a rapid enzymatic debridement agent for burns: report from Germany and the Slovak Republic / F. Sander ... [et al.]
  In: 15th European Burns Association Congress. Book of Abstracts. - Vienna : European Burns Association, 2013. - S. 199
 302. BFB Zmeny jemných vláknitých štruktúr po iradiácii tkanív určených na transplantáciu / H. Mrázová ... [et al.]
  In: Nové trendy histochémie v experimente a diagnostike [elektronický zdroj]. - Bratislava : LF UK, 2012. - S. 13-14 [online]
 303. BFB Popáleninová rana a bakteriálne biofilmy / M. Hajská, L. Slobodníková, J. Koller
  In: Hojenie a manažment rán [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre liečenie rán, 2016. - S. 16 [USB-kľúč]
 304. BFB Enzymatická nekrolýza hlbokých popálenín / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: Hojenie a manažment rán [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre liečenie rán, 2016. - S. 18 [USB-kľúč]
 305. BFB Efektívne využitie podtlakovej liečby v rekonštrukčnej chirurgii / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: Hojenie a manažment rán [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre liečenie rán, 2016. - S. 7 [USB-kľúč]
 306. BFB Nová acelulárna humánna dermálna náhrada pre použitie v plastickej a rekonštrukčnej chirurgii / M. Hajská ... [et al.]
  In: 7. Stredoeurópsky popáleninový kongres a 21. výročná konferencia spoločnosti popáleninovej medicíny. - Košice : [s.n.], 2016. - nestr. [1 s.]
 307. BFB Nové metódy nechirurgického debridementu hlbokých popálenín / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: 7. Stredoeurópsky popáleninový kongres a 21. výročná konferencia spoločnosti popáleninovej medicíny. - Košice : [s.n.], 2016. - nestr. [1 s.]
 308. BFB Význam chirurgickej prípravy rany pred aplikáciou podtlakom asistovanej terapie / Ján Koller
  In: Dies Jessenii 21. - Košice : UPJŠ, 2015. - S. 6-8
 309. BFB Odporúčania a štandardy použitia negatívneho tlaku v terapii rán a ranových komplikácií v chirurgii / M. Huťan ... [et al.]
  In: Diagnostické a liečebné štandardy v súčasnej chirurgii. - Bratislava : [s.n.], 2013. - S. 13-14
 310. BFB Účinnosť topickej antimikrobiálnej liečby testovaná v in vitro modeloch popáleninových rán / M. Hajská ... [et al.]
  In: 13. dni mladých chirurgov. - Senec : [s.n.], 2013. - S. 35
 311. DAI Súčasné možnosti náhrady kože / Ján Koller
  Bratislava : [s.n.], 2004
 312. DAI Patofyziológia popálenín v uzavretých priestoroch s prihliadnutím na otravu kysličníkom uhoľnatým / Ján Koller
  Košice : Univerzita P. J. Šafárika, 1979
 313. EDI Rázštepy - Clefts / Ján Koller
  In: Lekársky obzor. - Roč. 67, č. 3-4 (2018), s. 137-137
 314. EDI Roman Bánsky: Chirurgia flexorového aparátu / Ján Koller
  In: Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. - Roč. 11, č. 1 (2007), s. 44
 315. EDI Recenzia monografie: Estetická plastická chirurgie a korektivní dermatologie / Ján Koller
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, č. 3 (2014), s. 116
 316. EDJ 90th Birthday of Professor Rudolf Klen, MD, DSc / Ján Koller
  In: Cell and Tissue Banking. - Vol. 6, No. 2 (2005), p. 161-162
 317. EDJ Honorary membership for professor Glyn O. Phillips, DSc, PhD. HonLID HonDSc FRSC CChem / Ján Koller
  In: Cell and Tissue Banking. - Vol. 6, No. 3 (2005), s. 239-240
 318. EDJ European Association of Tissue Banks Honorary Membership Award to Dr. Rüdiger von Versen, MD, DMSc. / Ján Koller
  In: Cell and Tissue Banking. - Vol. 5 (2004), s. 191-192
 319. GII Inspection of tissue and cell procurement and tissue establishments : Guidelines for competent authorities. / Drafting group
  [S.l.] : Public Health, 2008
 320. GII Najviac nás mrzia detské popáleniny rozhovor / zaznamenala K. Lovasová ; účastník rozhovoru J. Koller
  In: Zdravotnícke noviny. - Top inovácie v zdravotníctve 2017 (2017), s. 44-48
 321. GII Značne uľahčuje ošetrenie rozhovor / zaznamenal K. Lovásová ; účastník rozhovoru J. Koller
  In: Zdravotnícke noviny. - Roč. 12, č. 22 (2017), s. 2
 322. GII Burn care facilities in Czechoslovakia / Ján Koller
  In: Burns. - Vol. 17, No. 2 (1991), s. 160
 323. GII Editorial / Ján Koller
  In: Cell and Tissue Banking. - Vol. 5, No. 4 (2004), p. 199-200
 324. GII Obiturary: Professor Rudolf Klen, MD, DrSc (1915-2006) / J. Koller, J. Špatenka
  In: Blood and Transplant Matters. - No. 32 (2010), s. 24
 325. GII Report on the 16th international conference of the EATB, Budapest October 17-20, 2007 / L. Csönge, J. Koller
  In: Cell and Tissue Banking. - Vol. 9, No. 1 (2008), s. 69-70

Ambulantná starostlivosť

Klinická ambulancia KPaRCh sa nachádza na prízemí nemocničnej polikliniky               (v priestoroch bývalej budovy riaditeľstva Nemocnice Ružinov)  - č. dverí 1074A.
V rámci ambbulantnej starostlivosti sú pacientom poskytované tieto služby:
 
- Ošetrenie a preväzy malých popálenín určených pre ambulantné liečenie z rajónu
- Následná starostlivosť a sledovanie pacientov po rozsiahlych a hlbokých popáleninách s trvalými následkami
- Sledovanie pacientov s trvalými následkami po úrazoch kože a mäkkých tkanív
- Konziliárna služba pre všetky druhy popálenín a ich trvalé následky
- Konziliárna služba pre trvalé následky iných úrazov kože a mäkkých tkanív
- Konziliárna služba pre chronické a dlhodobo sa nehojace rany rôzneho pôvodu
- Národné centrum pre liečenie rán poskytuje špecializované odborné a konziliárne služby pre akútne a chronické rany rôzneho pôvodu pre celé Slovensko. 
 
 
   

Ústavná starostlivosť

- Rozsiahle popáleniny, omrzliny a poleptania dospelých a detí – resuscitačná a intenzívna liečba, operačné výkony

- Rozsiahle straty kože a mäkkých tkanív vrodené, poúrazové, po infekciách
- Nehojace sa chronické rany rôzneho pôvodu

- Rozsiahle preležaniny (dekubity) indikované na operačné riešenie

- Rekonštrukčné operácie jaziev po popálení a následkov úrazov so stratami kože a mäkkých tkanív

- Biologická liečba rán a defektov pomocou dočasných biologických náhrad kože a in vitro kultivovaných augológnych buniek

 

Centrálna tkanivová banka

Pripravuje a distribuuje pre poskytovateľov nasledujúce produkty:
 
- xenogénne dermoepidermálne transplantáty kože kryokonzervované
- alogénne dermoepidermálne kožné transplantáty kryokonzervované 
- srdcové chlopne (konduity) aortálne a pulmonálne
- krykonzervované alogénne hlavice stehenných kostí
- kryokonzervované amnion na prekrytie defektov kože a pre oftalmológiu
- in vitro kultivácie ľudských buniek pre autológne použitie – keratinocyty, fibroblasty
- in vitro kultivácie autológnych  limbálnych buniek rohovky na biologickom nosiči (amnion)

 

Okrem prípravy produktov sa zamestnanci CTB venujú riešeniu vedecko výskumných úloh a tiež participujú na vzdelávacom procese. 

Pedagogická činnosť - informácie pre študentov

Pre absolvovanie stáže je potrebné, aby sa študenti 3. ročníka dostavili najneskôr 8:15 hod a študenti 6. ročníka dostavili najneskôr 7:15 hod do knižnice KPaRCh. Je nevyhnutné, aby si každý študent priniesol prezuvky, ktoré nepoužíva v exteriéroch a biele oblečenie na prezlečenie. Študenti, ktorí prídu neskoro resp. si nedonesú prezuvky alebo z iného dôvodu neabsolvujú stáž, budú si ju môcť nahradiť. Termín náhradných stáži je potrebné dohodnúť si aspoň 1 deň vopred na sekretariáte kliniky.

 

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

Odbor všeobecné lekárstvo, 3.ročník:

Prednáška v rámci predmetu Chirurgická propedeutika

v letnom semestri, termín podľa rozvrhu

Stáž v rámci predmetu Chirurgická propedeutika

Počas stáže sú študenti zaintegrovaní do diagnosticko - liečebného procesu. Oboznámia sa s anamnézou pacientov, prakticky im je vysvetlená klasifikácia popálenín a demonštrovaná ich konzervatívna a chirurgická liečba. Praktická výučba sa realizuje v operačnom trakte KPaRCh, na JIRS, oddelení, príp. klinickej ambulancií.

Vyžadované teoretické vedomosti:

anatómia a fyziológia kože, definícia, etiológia a patogenéza popálenín, klasifikácia popálenín podľa hĺbky a rozsahu

Sylabus stáže:

konzervatívna liečba popálenín a rán rôznej etiológie

chirurgická liečba popálenín III.st.

rekonštrukčná chirurgia jaziev po popálení a rán rôznej etiológie

manažment kriticky popáleného pacienta na JIRS

Odbor všeobecné lekárstvo, 6.ročník:

Predmet štátnej skúšky: Chirurgia - predštátnicová stáž

Výučba začína ranným sedením o 7:30 hod a pokračuje integráciou študentov do diagnosticko-terapeutického procesu. Študentom bude demonštrovaná konzervatívna a chirurgická liečba popálenín a rán rôznej etiológie. Praktická výučba sa realizuje v operačnom trakte KPaRCh, na JIRS, oddelení, príp. klinickej ambulancií.

Vyžadované teoretické vedomosti:

anatómia a fyziológia kože, definícia, etiológia a patogenéza popálenín, patofyziológia popáleninového šoku, klasifikácia popálenín podľa všetkých klasifikačných faktorov, princípy lokálnej liečby rán

Sylabus stáže:

konzervatívna liečba popálenín a rán rôznej etiológie

chirurgická liečba popálenín III.st.

chirurgická liečba chronických rán a defektov

rekonštrukčná chirurgia jaziev po popálení a rán rôznej etiológie

tekutinová resuscitácia a prevencia popáleninového šoku

manažment kriticky popáleného pacienta na JIRS

Predmet štátnej skúšky: Chirurgia - predštátnicový seminár

rozsah a termíny podľa rozvrhu

Učebné texty môžete nájsť v časti Odborná literatúra. 


POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

KPaRCh je školiacim  pracoviskom doktorandov študujúcich v odbore Chirurgia.

Doktorandské projekty:

Využitie biologických kožných náhrad pri liečbe popálenín (MUDr. Bukovčan)

Biologické náhrady kože (MUDr. Orság)

Hojenie popáleninovej rany a možnosti jej ovplyvnenia (MUDr. Potocká)

Topické antimikrobiálne prostriedky v liečbe infekcie popáleninovej rany (MUDr. Hajská)


ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM

KPaRCH participuje na príprave lekárov v rámci špecializačných odborov plastická chirurgia a traumatológia.

 

 

 

 

Prednáška pre študentov 6. ročníka VL - štátnicový seminár na tému Popáleniny

Prednáška pre študentov 6. ročníka VL - štátnicový seminár na tému Popáleniny

Vedecko - výskumná činnosť

Využitie dočasných biologických náhrad v liečbe rozsiahlych popálenín
Kultivácia buniek kože a ich aplikácia s cieľom podpory prihojenia kožných transplantátov a odberových miest
Využitie enzymatického debridement popálenín
Využitie podtlaku pri urýchlení hojenia rán
Príprava a využitie acelulárnej alodermy
Prevencia a liečba infekcie rán využitím lokálnych liečiv 
Mezenchymálne kmeňové bunky z lipoaspirátu pri korekcií jaziev po popálenín