Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie LF UK a UN Bratislava

Klinika popálenín a rekonštrukčnej chirurgie je vysokošpecializované pracovisko zamerané na liečenie popálenín, poranení a defektov kože a mäkkých tkanív rôzneho pôvodu – vrodených, akútnych aj chronických.  Klinika vykonáva aj rekonštrukčné operácie jaziev po popáleninách, úrazoch, rozsiahlych stratách kože a mäkkých tkanív a rozsiahlych dekubitov indikovaných na operačné liečenie. Klinika disponuje vlastnou jednotkou intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti.

Súčasťou kliniky je Centrálna tkanivová banka (CTB) – tkanivové zariadenie, ktoré zabezpečuje odbery, spracovanie, uschovanie, balenie, uskladnenie a distribúciu tkanív a buniek pre účely transplantácie. V banke sa pripravujú transplantáty ľudskej a zvieracej kože, plodových obalov, kostí, šliach, srdcových chlopní a ciev. V banke funguje aj kultivačné laboratórium pre in vitro kultivácie buniek ľudského pôvodu pre účely transplantácie.

Klinika zabezpečuje pregraduálnu výuku študentov lekárskej fakulty UK a postgraduálnu výuku pre lekárov v príprave na špecializáciu z plastickej chirurgie, úrazovej chirurgie a urgentnej medicíny.

Výnosom Ministerstva zdravotníctva SR bolo v roku 2012 na klinike zriadené Národné centrum pre liečenie rán.    

Zamestnanci

 1. ADC Re: A novel technique of NexoBrid (TM) application to burns on the hands by L. R. Springford, H. Creasy, T. Cubison, B. Dheansa [Burns 2017;43:1129-39] / P. Bukovčan, J. Koller
  In: Burns. - Vol. 43, No. 8 (2017), s. 1820-1821
 2. ADC Toxic epidermal necrolysis data from the CELESTE multinational registry / Bretislav Lipový ... [et al.]
  In: Burns. - Roč. 44, č. 6 (2018), s. 1561-1572
 3. ADC Toxic epidermal necrolysis data from the CELESTE multinational registry / Bretislav Lipový ... [et al.]
  In: Burns. - Roč. 44, č. 6 (2018), s. 1551-1560
 4. ADC Another possible solution of overgranulation following skin autograft procedure / Peter Bukovčan, Ján Koller
  In: Burns. - Roč. 46, č. 1 (2020), s. 239-240
 5. ADC Clinical experience with the use of negative pressure wound therapy combined with a silver-impregnated dressing in mixed wounds: A retrospective study of 50 cases / P. Bukovčan ... [et al.]
  In: Wounds - a Compendium of Clinical Research and Practice. - Vol. 28, No. 8 (2016), s. 255-263
 6. ADE Cultured keratinocytes and their possible applications / M. Orság, P. Bukovčan, J. Koller
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Vol. 54, No. 2 (2012), s. 67-70
 7. ADE Treatment of partial-thickness scalds by skin xenografts--a retrospective study of 109 cases in a three-year period / P. Bukovčan, J. Koller
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Vol. 52, No. 1 (2010), s. 7-12
 8. ADE Analysis of 1119 burn injuries treated at the Bratislava Burn Department during a five year period / J. Koller ... [et al.]
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Roč. 36, č. 3 (1994), s. 67-70
 9. ADE Enzymatic necrolysis of acute deep burns - report of preliminary results with 22 patients / J. Koller ... [et al.]
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Roč. 50, č. 4 (2008), s. 109-114
 10. ADF Využitie kožných náhrad pri liečbe popálenín / Peter Bukovčan
  In: Derma revue. - Roč. 4, č. 2 (2004), s. 22-23
 11. ADF Korekcia kontraktúry axily po popálení (kazuistika) / Peter Bukovčan
  In: Miniinvazívna chirurgia a endoskopia. - Roč. 9, č. 3 (2005), s. 24-25
 12. ADM Complications of lower extremity hematomas in patients with pre-injury warfarine use / Peter Bukovčan, Ján Koller
  In: Acta chirurgiae plasticae. - Roč. 59, č. 2 (2017), s. 56-59
 13. ADM Bromelain-based enzymatic debridement as a treatment of choice in high-risk patient with deep facial burns, a case report / Nikola Ferančíková ... [et al.]
  In: International Journal of Surgery Case Reports. - č. 71 (2020), s. 6-10
 14. ADM Epileptics and burns / P. Bukovčan, J. Koller
  In: Acta Chirurgiae Plasticae. - Vol. 55, No. 2 (2013), s. 49-50
 15. AEC Treatment of partial-thickness scalds by skin xenografts / P. Bukovčan, J. Koller
  In: Recent Clinical Techniques, Results, and Research in Wounds [elektronický zdroj]. - Cham : Springer, 2017. - DOI: 10.1007/15695_2017_28 [10 s.] [online]
 16. AEC Clinical experience with negative-pressure wound therapy combined with silver-impregnated dressing in mixed wounds / P. Bukovčan, J. Koller
  In: Recent Clinical Techniques, Results, and Research in Wounds [elektronický zdroj]. - Cham : Springer, 2017. - DOI: 10.1007/15695_2017_55 [11 s.] [online]
 17. AFG Burn epidemiology: a review of 1000 cases treated at Bratislava burn department / J. Koller ... [et al.]
  In: 9th Congress of the International Society for Burn Injuries. - Paris : [s.n.], 1994. - S. 225
 18. AFG Debridement und Diagnostik tiefer Verbrennungen mit dem Debrase®-Gel-Verband (DGD) - wie kann man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden / F. Sander ... [et al.]
  In: 30. Jahrestagung der Deutschsprachigen Arbeitsgemeinschaft für Verbrennungsbehandlung. - Nassfeld : [s.n.], 2012. - S. 55-56
 19. AFG Deep burns debridement options with emphasis to minimally invasive debridement / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: DAV 2015 [elektronický zdroj]. - Vienna : Vienna Medical Academy, 2015. - S. A83 [online]
 20. AFG Enzymatic necrolysis of acute deep burns - report of preliminary results with 23 patients / J. Koller ... [et al.]
  In: Burns. - Vol. 35, Supplement 1 (2009), s. S36
 21. AFG Triple benefit of early rapid enzymatic debridement of acute deep burns / J. Koller ... [et al.]
  In: ISBI 2012 : One World, One Standard of Burn Care. - Edinburgh : [s.n.], 2012. - S. Paper No. 750
 22. AFG Nová metóda nekrolýzy akútnych hlbokých popálenín / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: 20. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. - ISBN 978-80-210-7875-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 27
 23. AFG Možnosti využitia mezenchymálnych kmeňových buniek z tukového tkaniva v liečbe popáleninových jaziev / P. Záhorec ... [et al.]
  In: 20. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. - ISBN 978-80-210-7875-8. - Brno : Masarykova univerzita, 2015. - S. 51
 24. AFG Liečba obarenín čiastočnej hrúbky kože kožnými xenotransplantátmi - retrospektívna štúdia 109 pacientov v trojročnom období / P. Bukovčan, J. Koller
  In: 16. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. - ISBN 978-80-210-5290-1. - Brno : Muni Press, 2010. - S. 14
 25. AFG Enzymatic debridement of acute deep burns by debrase. A single center experience / J. Kollár ... [et al.]
  In: 14th Congress of the International Society for Burns Injuries. - Montreal : [s.n.], 2008. - S. O-166
 26. AFG Improved early burn depth diagnosis of indeterminate deep burns by minimally invasive method. Preliminary results / J. Koller ... [et al.]
  In: 14th European Burns Association Congres. - Hague : [s.n.], 2011. - S. [1]
 27. AFG Minimally invase debridement options for acute deep burns / J. Koller ... [et al.]
  In: DAV 2009. - Krallerhof/Leogang : [s.n.], 2009. - S. 35
 28. AFH Význam dôslednej prípravy pacienta a rany pred aplikáciou podtlakovej terapie / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 11, Suppl. 1 (2014), s. 22
 29. AFH Najčastejšie komplikácie pri manažmente popálenín / J. Koller ... [et al.]
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 14, Suppl. 1 (2017), s. 12-14
 30. AFH Princípy manažmentu diabetickej nohy / J. Koller, M. Hajská, P. Bukovčan
  In: Kongres SSPLR 2017. - ISBN 978-80-972285-4-5. - Bratislava : FarmiProfi, 2017. - S. 14-15
 31. AFH Lokálnym podtlakom asistovaná liečba kombinovaná so striebrom impregnovaným krytím v liečbe rán s problematickým hojením / P. Bukovčan, J. Koller, M. Hajská
  In: Kongres SSPLR 2017. - ISBN 978-80-972285-4-5. - Bratislava : FarmiProfi, 2017. - S. 33
 32. AFH Využitie biologickej kožnej náhrady pri manažmente hlbokej inveterovanej popáleniny / Peter Bukovčan, Ján Koller
  In: 8. Stredoeurópsky popáleninový kongres : kniha abstraktov. - ISBN 978-80-972285-6-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 30-31
 33. AFH Nová metóda odstraňovania nekróz pri hlbokých popáleninách / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: Slovenská chirurgia. - Roč. 12, Suppl. 1 (2015), s. 20-21
 34. AFH Postavenie lokálnym podtlakom asistovanej liečby v procesoch hojenia rán / Peter Bukovčan, Ján Koller
  In: Kongres SSPLR 2019. - ISBN 978-80-973245-6-8. - Bratislava : Farmi-Profi, 2019. - S. 15-15
 35. AFH Enzymatický debridement hlbokých popálenín - aplikácia a následná starostlivosť / Nikola Ferančíková ... [et al.]
  In: 8. Stredoeurópsky popáleninový kongres : kniha abstraktov. - ISBN 978-80-972285-6-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 33-33
 36. AFH Využitie lokálne asistovanej podtlakovej liečby pri uzávere chronických rán s "mŕtvym priestorom" / Peter Bukovčan, Ján Koller
  In: Kongres SSPLR 2018 s medzinárodnou účasťou. - ISBN 978-80-972285-9-0. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre liečenie rán, 2018. - S. 7-7
 37. AFK Acute burn depth diagnosis and debrided wound coverage/closure options following rapid minimally invasive enzymatic debridement / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: Annals of Burns and Fire Disasters. - Vol. 28, Suppl. EBA (2015), s. P017
 38. BCI Hojenie rán [elektronický dokument] : . / Peter Bukovčan
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019
 39. BFA Burn wound debridement by non-surgical procedures / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: EWMA 2016. - Frederiksberg : EWMA, 2016. - Abstract No. 281 [1 s.]
 40. BFB Enzymatická nekrolýza hlbokých popálenín / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: Hojenie a manažment rán [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre liečenie rán, 2016. - S. 18 [USB-kľúč]
 41. BFB Efektívne využitie podtlakovej liečby v rekonštrukčnej chirurgii / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: Hojenie a manažment rán [elektronický zdroj]. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre liečenie rán, 2016. - S. 7 [USB-kľúč]
 42. BFB Nové metódy nechirurgického debridementu hlbokých popálenín / J. Koller, P. Bukovčan, M. Orság
  In: 7. Stredoeurópsky popáleninový kongres a 21. výročná konferencia spoločnosti popáleninovej medicíny. - Košice : [s.n.], 2016. - nestr. [1 s.]

Ambulantná starostlivosť

Klinická ambulancia KPaRCh sa nachádza na prízemí nemocničnej polikliniky               (v priestoroch bývalej budovy riaditeľstva Nemocnice Ružinov)  - č. dverí 1074A.
V rámci ambbulantnej starostlivosti sú pacientom poskytované tieto služby:
 
- Ošetrenie a preväzy malých popálenín určených pre ambulantné liečenie z rajónu
- Následná starostlivosť a sledovanie pacientov po rozsiahlych a hlbokých popáleninách s trvalými následkami
- Sledovanie pacientov s trvalými následkami po úrazoch kože a mäkkých tkanív
- Konziliárna služba pre všetky druhy popálenín a ich trvalé následky
- Konziliárna služba pre trvalé následky iných úrazov kože a mäkkých tkanív
- Konziliárna služba pre chronické a dlhodobo sa nehojace rany rôzneho pôvodu
- Národné centrum pre liečenie rán poskytuje špecializované odborné a konziliárne služby pre akútne a chronické rany rôzneho pôvodu pre celé Slovensko. 
 
 
   

Ústavná starostlivosť

- Rozsiahle popáleniny, omrzliny a poleptania dospelých a detí – resuscitačná a intenzívna liečba, operačné výkony

- Rozsiahle straty kože a mäkkých tkanív vrodené, poúrazové, po infekciách
- Nehojace sa chronické rany rôzneho pôvodu

- Rozsiahle preležaniny (dekubity) indikované na operačné riešenie

- Rekonštrukčné operácie jaziev po popálení a následkov úrazov so stratami kože a mäkkých tkanív

- Biologická liečba rán a defektov pomocou dočasných biologických náhrad kože a in vitro kultivovaných augológnych buniek

 

Centrálna tkanivová banka

Pripravuje a distribuuje pre poskytovateľov nasledujúce produkty:
 
- xenogénne dermoepidermálne transplantáty kože kryokonzervované
- alogénne dermoepidermálne kožné transplantáty kryokonzervované 
- srdcové chlopne (konduity) aortálne a pulmonálne
- krykonzervované alogénne hlavice stehenných kostí
- kryokonzervované amnion na prekrytie defektov kože a pre oftalmológiu
- in vitro kultivácie ľudských buniek pre autológne použitie – keratinocyty, fibroblasty
- in vitro kultivácie autológnych  limbálnych buniek rohovky na biologickom nosiči (amnion)

 

Okrem prípravy produktov sa zamestnanci CTB venujú riešeniu vedecko výskumných úloh a tiež participujú na vzdelávacom procese. 

Pedagogická činnosť - informácie pre študentov

Pre absolvovanie stáže je potrebné, aby sa študenti 3. ročníka dostavili najneskôr 8:15 hod a študenti 6. ročníka dostavili najneskôr 7:15 hod do knižnice KPaRCh. Je nevyhnutné, aby si každý študent priniesol prezuvky, ktoré nepoužíva v exteriéroch a biele oblečenie na prezlečenie. Študenti, ktorí prídu neskoro resp. si nedonesú prezuvky alebo z iného dôvodu neabsolvujú stáž, budú si ju môcť nahradiť. Termín náhradných stáži je potrebné dohodnúť si aspoň 1 deň vopred na sekretariáte kliniky.

 

PREGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

Odbor všeobecné lekárstvo, 3.ročník:

Prednáška v rámci predmetu Chirurgická propedeutika

v letnom semestri, termín podľa rozvrhu

Stáž v rámci predmetu Chirurgická propedeutika

Počas stáže sú študenti zaintegrovaní do diagnosticko - liečebného procesu. Oboznámia sa s anamnézou pacientov, prakticky im je vysvetlená klasifikácia popálenín a demonštrovaná ich konzervatívna a chirurgická liečba. Praktická výučba sa realizuje v operačnom trakte KPaRCh, na JIRS, oddelení, príp. klinickej ambulancií.

Vyžadované teoretické vedomosti:

anatómia a fyziológia kože, definícia, etiológia a patogenéza popálenín, klasifikácia popálenín podľa hĺbky a rozsahu

Sylabus stáže:

konzervatívna liečba popálenín a rán rôznej etiológie

chirurgická liečba popálenín III.st.

rekonštrukčná chirurgia jaziev po popálení a rán rôznej etiológie

manažment kriticky popáleného pacienta na JIRS

Odbor všeobecné lekárstvo, 6.ročník:

Predmet štátnej skúšky: Chirurgia - predštátnicová stáž

Výučba začína ranným sedením o 7:30 hod a pokračuje integráciou študentov do diagnosticko-terapeutického procesu. Študentom bude demonštrovaná konzervatívna a chirurgická liečba popálenín a rán rôznej etiológie. Praktická výučba sa realizuje v operačnom trakte KPaRCh, na JIRS, oddelení, príp. klinickej ambulancií.

Vyžadované teoretické vedomosti:

anatómia a fyziológia kože, definícia, etiológia a patogenéza popálenín, patofyziológia popáleninového šoku, klasifikácia popálenín podľa všetkých klasifikačných faktorov, princípy lokálnej liečby rán

Sylabus stáže:

konzervatívna liečba popálenín a rán rôznej etiológie

chirurgická liečba popálenín III.st.

chirurgická liečba chronických rán a defektov

rekonštrukčná chirurgia jaziev po popálení a rán rôznej etiológie

tekutinová resuscitácia a prevencia popáleninového šoku

manažment kriticky popáleného pacienta na JIRS

Predmet štátnej skúšky: Chirurgia - predštátnicový seminár

rozsah a termíny podľa rozvrhu

Učebné texty môžete nájsť v časti Odborná literatúra. 


POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM

KPaRCh je školiacim  pracoviskom doktorandov študujúcich v odbore Chirurgia.

Doktorandské projekty:

Využitie biologických kožných náhrad pri liečbe popálenín (MUDr. Bukovčan)

Biologické náhrady kože (MUDr. Orság)

Hojenie popáleninovej rany a možnosti jej ovplyvnenia (MUDr. Potocká)

Topické antimikrobiálne prostriedky v liečbe infekcie popáleninovej rany (MUDr. Hajská)


ŠPECIALIZAČNÉ ŠTÚDIUM

KPaRCH participuje na príprave lekárov v rámci špecializačných odborov plastická chirurgia a traumatológia.

 

 

 

 

Prednáška pre študentov 6. ročníka VL - štátnicový seminár na tému Popáleniny

Prednáška pre študentov 6. ročníka VL - štátnicový seminár na tému Popáleniny

Vedecko - výskumná činnosť

Využitie dočasných biologických náhrad v liečbe rozsiahlych popálenín
Kultivácia buniek kože a ich aplikácia s cieľom podpory prihojenia kožných transplantátov a odberových miest
Využitie enzymatického debridement popálenín
Využitie podtlaku pri urýchlení hojenia rán
Príprava a využitie acelulárnej alodermy
Prevencia a liečba infekcie rán využitím lokálnych liečiv 
Mezenchymálne kmeňové bunky z lipoaspirátu pri korekcií jaziev po popálenín