Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UN Bratislava

Obsahová náplň prednášok z Internej medicíny 5

5. ročník – letný semester

Prednášky sú v pondelok 3. – 14. týždeň LS, od 14:30 v UNB Kramáre – poslucháreň č. 1

 

Dátum

Obsahová náplň prednášky

 

16.03.2020
14:30

Pneumológia a ftizeológia

Klinika pneumológie a ftizeológie LFUK

 

Chronická obštrukčná choroba pľúc 

a  priedušková  astma – klinický a funkčný obraz, priebeh ochorení, moderná liečba obštrukcie dýchacích ciest

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

23.03.2020
14:30  

Pneumológia a ftizeológia

Klinika pneumológie a ftizeológie LFUK

 

Tuberkulóza pľúcna a extrapulmonálna   -  definícia, klasifikácia, rtg obraz, liečba, prevencia

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

30.03.2020
14:30

Pneumológia a ftizeológia

Klinika pneumológie a ftizeológie LFUK

 

Intersticiálne choroby pľúc – klasifikácia, klinický a HRCT nález, terapeutické možnosti

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

Prednáška 6. ročník

Respiračná insuficiencia – definícia, príčiny, klinický, rtg a funkčný  obraz, oxygenoterapia

Otázky z pneumológie

Otázky z pneumológie.doc

Testové otázky - interná medicína 2

Testové otázky - interná medicína 2 stiahnete TU.

Test pre 4. ročník

Test pre 4. ročník

Prezentácie zo stáží a prednášky z predmetu Pneumológia pre študentov 5. ročníka.

Vážení študenti,

od začiatku zimného semestra 2020/2021  sme prešli na dištančnú formu výučby

prostredníctvom MS Teams

 

 

 

 

 

 

 

Prezentácie zo stáží a prednášky z predmetu Pneumológia