Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika pneumológie a ftizeológie LF UK a UN Bratislava

Obsahová náplň prednášok z Internej medicíny 5

5. ročník – letný semester

Prednášky sú v pondelok 3. – 14. týždeň LS, od 14:30 v UNB Kramáre – poslucháreň č. 1

 

Dátum

Obsahová náplň prednášky

 

16.03.2020
14:30

Pneumológia a ftizeológia

Klinika pneumológie a ftizeológie LFUK

 

Chronická obštrukčná choroba pľúc 

a  priedušková  astma – klinický a funkčný obraz, priebeh ochorení, moderná liečba obštrukcie dýchacích ciest

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

23.03.2020
14:30  

Pneumológia a ftizeológia

Klinika pneumológie a ftizeológie LFUK

 

Tuberkulóza pľúcna a extrapulmonálna   -  definícia, klasifikácia, rtg obraz, liečba, prevencia

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

30.03.2020
14:30

Pneumológia a ftizeológia

Klinika pneumológie a ftizeológie LFUK

 

Intersticiálne choroby pľúc – klasifikácia, klinický a HRCT nález, terapeutické možnosti

MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

Prednáška 6. ročník

Respiračná insuficiencia – definícia, príčiny, klinický, rtg a funkčný  obraz, oxygenoterapia

Otázky z pneumológie

Otázky z pneumológie.doc

Testové otázky - interná medicína 2

Testové otázky - interná medicína 2 stiahnete TU.

Test pre 4. ročník

Test pre 4. ročník

Prezentácie zo stáží a prednášky z predmetu Pneumológia pre študentov 5. ročníka.

Vážení študenti,

od začiatku zimného semestra 2020/2021  sme prešli na dištančnú formu výučby

prostredníctvom MS Teams

Prezentácie zo stáží a prednášky z predmetu Pneumológia

Povinná literatúra:

Pneumológia [kapitola]. In: KIŇOVÁ, S. a HULÍN, I. et al. Interná medicína. Bratislava: ProLitera, 2013. 1136 s. ISBN 978-80-970253-9-7.

 

Solovič, I., Vašáková, M. Tuberkulóza ve faktech a obrazech. Praha: Maxdorf s.r.o., 2019. s. 406

ISBN 978-80-7345-613-9.

Kašák, V., Koblížek, V. et al. Nálehavé stavy v pneumologii. Praha: Maxdorf s.r.o., 2009. s. 535

ISBN 978-80-7345-185-1.

Ukončenie DP v roku 2022/2023

Martina Haluzová
Téma: Aktuálne diagnostické postupy a manažment pľúcnej sarkoidózy
Vedúci DP: MUDr. Eva Tedlová, PhD.

Dušan Korenič
Téma: Endoskopické vyšetrovacie metódy v pneumológii
Vedúci DP: doc. MUDr. Ivan Majer, CSc.

Alzeer Rateb
Téma: Závažné komplikácie primárnych a sekundárnych nádorov pľúc a možnosti ich liečby
Vedúci DP: doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.

Alexandros Morfopoulos     
Téma: Point of Care Ultrasound Assessment of Lungs and Heart in Critically Ill Patient Including Evaluation of Covid-19 Infection
Vedúci DP: MUDr. František Sándor, PhD.     

Yasaman Arzideh
Téma: Pulmonary Embolism in Patients with Coronavirus COVID-19 Pneumonia
Vedúci DP: MUDr. Zuzana Štrbová, PhD.

Pauline Kohnen
Complications of Transthoracic Lung Biopsy
Vedúci DP: MUDr. Zuzana Štrbová, PhD.

Jannick Leon Krause-Harder
Unexpandable Lung due to Pleural Disease (Trapped Lung Syndrome)
Vedúci DP: MUDr. Zuzana Štrbová, PhD.

Kornelia Karina Krużyńska
Phenotyping of Asthma and Its Application in Treatment of Severe Asthma
Vedúci DP: MUDr. Helena Novosadová, PhD.

Zadania DP 2021/2022

Emil Beleš
Téma: Bronchoskopické vyšetrenie v diagnóze a liečbe pľúcnych ochorení
Vedúci DP: doc. Ivan Majer, CSc.

Gabriela Kováčiková
Téma: Pneumónia a akútny koronárny syndróm
Vedúci DP: MUDr. Zuzana Štrbová, PhD.

Róbert Hornáček
Téma: Neinvazívna liečba respiračnej insuficiencie pri Covid -19
Vedúci DP: MUDr. Zuzana Štrbová, PhD.

Bc. Slavomír Král
Téma: Pleurálny výpotok v internej medicíne - pôvod a príčiny
Vedúci DP: doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.

Laura Dotter
Téma: Cystic Fibrosis - Diagnosis and Treatment
Vedúci DP: MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

Anetta Grinčová
Téma: Cystická fibróza - diagnostika a liečba
Vedúci DP: MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

Tomáš Bielčik
Téma:Transplantácia pľúc - indikácie, kontraindikácie a komplikácie
Vedúci DP: MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

Jonathan Martin Kohl
Téma: Lung Transplantation - Indications, Contraindication and Complications
Vedúci DP: MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

Jakub Bieľák
Téma: Cystická fibróza - inovatívna liečba
Vedúci DP: MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

Veronika Kličová
Téma: Súčasné  možnosti diagnostiky a liečby sarkoidózy
Vedúci DP: MUDr. Helena Novosadová, PhD.

Alica Zagrapanová
Téma: Cystická fibróza - nové trendy v rehabilitácií
Vedúci DP: MUDr. Marta Hájková, CSc., MPH

Andrea Drotárová
Téma: Aktuálne prístupy k liečbe nemalobunkového karcinómu pľúc
Vedúci DP: MUDr. Zuzana Štrbová, PhD.

Zadania DP 2022/2023

Michal Žáčik
Téma: Etiológia a patogenéza karcinómu pľúc
Vedúci DP: doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.

Felix Michael Göschl
Téma: Comorbidities and Systemic Effects of Chronic Obstructive Pulmonary Disease
Vedúci DP: MUDr. Zuzana Štrbová, PhD.

Luena Hebekerl
Téma: Latent Tuberculosis Infection and Biologic Therapy
Vedúci DP: MUDr. Zuzana Štrbová, PhD.

Vivian Sofie Hunsdorfer
Téma: Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Pulmonary Hypertension
Vedúci DP: MUDr. Zuzana Štrbová, PhD.

Isabella Prieler
Téma: Lung Cancer Screening
Vedúci DP: MUDr. Zuzana Štrbová, PhD.

Louise Salome Ulixea Ueberhorst
Téma: Diffuse Parenchymal Lung Diseases with Focus on Rare Forms of Diffuse Parenchymal Lung Diseases
Vedúci DP: MUDr. Eva Tedlová, PhD.

Liana Naamnih
Téma: Principles and Practice of Therapy of Severe COVID-19 Infection.  Statistical Analysis of Patient Cohort Hospitalized at the Department of Pulmonary Medicine of Medical Faculty of Comenius University
Vedúci DP: MUDr. František Sándor, PhD.

Samuel Matúš Kanás
Téma: Etiológia a diagnostika tuberkulózy
Vedúci DP: doc. MUDr. Mária Tamášová, CSc.

Katrin Danev
Téma: Principles and Practice of Endobronchial Ultrasound in Diagnosis of Lung Cancer. Statistical Analysis of Patient Cohort  Diagnosed at the Department of Pulmonary Medicine of the Medical Faculty of Comenius University
Vedúci DP: MUDr. František Sándor, PhD.

Miesto konania stáží

Informácia o mieste konania praktickej výučby: Pavilón D nemocnica Ružinov