Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

ZIMNÝ SEMESTER - ROZPIS STÁŽÍ Z OFTALMOLÓGIE / WINTER SEMESTER - OPHTHALMOLOGY - TIME SCHEDULE - PRACTICALS

ROZPIS STÁŽÍ Z OFTALMOLÓGIE pre 5. ročník Všeobecného lekárstva - zimný semester + OPHTHALMOLOGY - TIME SCHEDULE - Practicals - 5th class - General Medicine - Winter semester