Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Otázky na skúšku z oftalmológie pre STOMATOLÓGIA 4. ročník / Questions for oral exam STOMATOLOGY 4th Class

Oftalmológia - rozsah vedomostí na ústnu skúšku - IV. roč. STOMATOLÓGIA
Ophthalmology - extent of knowledge for the theoretical examination - 4th class STOMATOLOGY

================================================================================

1. Anamnéza očná a všeobecná symptomatológia

1. General symptomatology of the eye diseases.

 

2. Vyšetrenie pri dennom a pri bočnom fokálnom osvetlení.

2. Inspection of the eye and examination in lateral focal light illumination.

 

3. Diferenciálna dg. "červeného" oka.

3. Differential diagnosis of the "red" eye.

 

4. Presvietenie oka očným zrkadlom.

4. Transillumination of the eye.

 

5. Priama a nepriama oftalmoskopia.

5. Direct and indirect ophthalmoscopy.

 

6. Centrálny vízus.

6. Visual acuity.

 

7. Vyšetr. zorného pola - perimetria.

7. Examination of the visual field (perimetry).

 

8. Hyperopia (axiálna a refraktívna).

8. Hyperopy (axial and refractive).

 

9. Myopia (axiálna a refraktívna).

9. Myopy (axial and refractive).

 

10. Patologická myopia.

10. Malignant myopia.

 

11. Astigmatizmus.

11. Astigmatism.

 

12. Presbyopia.

12. Presbyopia.

 

13. Akomodácia (mechanizmus a poruchy).

13. Accomodation (Mechanism and its changes).

 

14. Choroby očnice - phlegmona, orbitocellulitis.

14. Diseases of the orbit: phlegmona, orbital cellulitis.

 

15. Choroby očnice - exoftalmus a endoftalmus.

15. Diseases of the orbit: exophthalmos, enophthalmos.

 

16. Strabizmus konkomitujúci a paralytický.

16. Concomittans et paralytic squint.

 

17. Nepriechodnosť slzných ciest.

17. Obstruction of the lacrimal passage.

 

18. Dacryocystitis purulenta et phlegmonosa.

18. Dacryocystitis purulenta and phlegmonosa.

 

19. Ptóza hornej mihalnice a lagoftalmus.

19. Ptosis of the upper eyelid and lagophthalmus.

 

20. Ektropium a entropium mihalníc.

20. Ectropium and entropium.

 

21. Conjunctivitis catarhalis acuta et chron.

21. Acute and chronic catarrhal conjunctivitis.

 

22. Conjunctivitis purulenta.

22. Purulent conjunctivitis.

 

23. Conjunctivitis (keratoconjunctivitis) trachomatosa.

23. Trachoma (keratoconjunctivitis trachomatosa).

 

24. Vírusova (epidemická) konjunktivitída.

24. Viral (epidemic) keratoconjunctivitis.

 

25. Alergické konjunktivitídy.

25. Allergic Conjunctivitis.

 

26. Conjunctivitis blenorhoica.

26. Gonorrheal conjunctivitis (ophthalmia).

 

27. Ulcus corneae et Ulcus corneae serpens..

27. Ulcers of the cornea.

 

28. Primárne a sekundárne nádory očnice

28. Primary and secondary tumors of the orbit

 

29. Keratitis herpetica (Herpes corneae simplex).

29. Herpetic keratitis.

 

30. Hlboké keratitídy.

30. Deep keratitis.

 

31. Poranenia rohovky (erózia a cudzie teliesko)

31. Injuries of the cornea (errosio and foreign bodies).

 

32. Iridocyklitída.

32. Iridocyclitis.

 

33. Sympatická oftalmia.

33. Sympathetic ophthalmitis.

 

34. Chorioretinitídy.

34. Chorioretinitis.

 

35. Hnisavá endophthalmitis (a panophthalmitis).

35. Suppurative endophtalmitis.

 

36. Cataracta adnata (stacionárna).

36. Cataracta adnata.

 

37. Katarakty senilné.

37. Cataracta senilis.

 

38. Cataracta complicata, traumatica.

38. Cataracta complicata and traumatica.

 

39. Mikrochirurgická terapia katarákt.

39. Microsurgical treatment of the cataract.

 

40. Perforačné poranenie bulbu.

40. Perforating wounds of the globe.

 

41. Kontúzia bulbu a "pneumatické" zlomeniny očnice.

41. Contusion of the eye globe and orbital blow-out fracture.

 

42. Poleptanie a popálenie oka.

42. Chemical and thermic damage to eyeball.

 

43. Glaukóm s úzkym dúhovkovo-rohovkovým uhlom (Glaucoma congestivum acutum).

43. Angle closure (acute) glaucoma.

 

44. Glaukóm so širokým dúhovkovo-rohovkovým uhlom (Glaucoma chronicum simplex).

44. Open angle (chronic simple) glaucoma.45. Glaucoma infantile (Hydrophthalmus alebo buphthalmus).

 

45.Kongenitálny glaukóm (hydrophtalmus, buphthalmus)

45. Glaucoma infantile (hydrophtalmos, buphthalmos).

 

46. Glaucoma secundarium.

46. Glaucoma secundarium.

 

47. Poruchy krvného obehu v sietnici (Embólia a trombóza a.centr.retinae).

47. Obstruction of the central artery and vein of the retina.

 

48. Retinopathia hypertonica et sclerotica.

48. Hypertonic and sclerotic retinopathies.

 

49. Retinopathia diabetica.

49. Diabetic retinopathy.

 

50. Amotio retinae.

50. Detachment of the retina.

 

51. Neuritis n.optici intraocularis a retrobulbaris. Toxická amblyopia.

51. Neuritis n. optici intraocularis et retrobulbaris.

 

52. Oedema papillae n.optici.

52. Oedema of the optic disc.

 

53. Atrophia n.optici.

53. Atrophia n.optici.

 

54. Vnútroočné nádory.

54. Intraocular tumours.