Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Otázky na skúšku z oftalmológie pre STOMATOLÓGIA 4. ročník / Questions for oral exam STOMATOLOGY 4th Class

Oftalmológia - rozsah vedomostí na ústnu skúšku - IV. roč. STOMATOLÓGIA
Ophthalmology - extent of knowledge for the theoretical examination - 4th class STOMATOLOGY

================================================================================

1. Anamnéza očná a všeobecná symptomatológia

1. General symptomatology of the eye diseases

_____________________________________________________________________________________

2. Vyšetrenie pri dennom a pri bočnom fokálnom osvetlení

2. Inspection of the eye and examination in lateral focal light illumination

_____________________________________________________________________________________

3. Diferenciálna diagnóza "červeného" oka

3. Differential diagnosis of the "red" eye

_____________________________________________________________________________________

4. Zobrazovacie metódy v oftalmológii - ultrazvuk, optická koherentná tomografia, fluoroangiografia, elektrofyziologické vyšetrenia

4. Imaging methods in ophthalmology - ultrasound, optical coherence tomography, fluoroangiography, electrophysiological examinations

_____________________________________________________________________________________

 

5. Priama a nepriama oftalmoskopia

5. Direct and indirect ophthalmoscopy

_____________________________________________________________________________________

6. Centrálny vízus

6. Visual acuity

_____________________________________________________________________________________

 

7. Vyšetrenie zorného pola - perimetria

7. Examination of the visual field (perimetry)

_____________________________________________________________________________________

8. Hyperopia (axiálna a refraktívna)

8. Hyperopy (axial and refractive)

_____________________________________________________________________________________

 

9. Myopia (axiálna a refraktívna)

9. Myopy (axial and refractive)

_____________________________________________________________________________________

 

10. Patologická myopia

10. Malignant myopia

_____________________________________________________________________________________

 

11. Astigmatizmus

11. Astigmatism

_____________________________________________________________________________________

 

12. Presbyopia

12. Presbyopia

_____________________________________________________________________________________

 

13. Akomodácia (mechanizmus a poruchy)

13. Accomodation (mechanism and its changes)

_____________________________________________________________________________________

 

14. Choroby očnice - phlegmona, orbitocellulitída

14. Diseases of the orbit: phlegmona, orbital cellulitis

_____________________________________________________________________________________

15. Choroby očnice - exoftalmus a enoftalmus

15. Diseases of the orbit: exophthalmos, enophthalmos

_____________________________________________________________________________________

 

16. Strabizmus konkomitujúci a paralytický

16. Concomittans et paralytic squint

_____________________________________________________________________________________

 

17. Nepriechodnosť slzných ciest

17. Obstruction of the lacrimal passage

_____________________________________________________________________________________

 

18. Dacryocystitis purulenta et phlegmonosa

18. Dacryocystitis purulenta and phlegmonosa

_____________________________________________________________________________________

 

19. Ptóza hornej mihalnice a lagoftalmus

19. Ptosis of the upper eyelid and lagophthalmus

_____________________________________________________________________________________

 

20. Ektropium a entropium mihalníc

20. Ectropium and entropium

_____________________________________________________________________________________

 

21. Zobrazovacie metódy – CT, MRI, PET a ich význam pre oftalmológiu

21. Imaging methods - CT, MRI, PET and their importance for ophthalmology

_____________________________________________________________________________________

 

22. Conjunctivitis purulenta

22. Purulent conjunctivitis

_____________________________________________________________________________________

 

 

23. Zlomeniny očnice – príčiny, príznaky, liečba

23. Orbital fractures – causes, symptoms, treatment

_____________________________________________________________________________________

 

24. Vírusova (epidemická) konjunktivitída

24. Viral (epidemic) keratoconjunctivitis

_____________________________________________________________________________________

 

25. Alergické konjunktivitídy

25. Allergic Conjunctivitis

_____________________________________________________________________________________

 

26. Vnútroočný tlak, spôsoby merania

26. Intraocular pressure, methods of measurement

_____________________________________________________________________________________

 

27. Ulcus corneae et Ulcus corneae serpens

27. Ulcers of the cornea

_____________________________________________________________________________________

 

28. Primárne a sekundárne nádory očnice

28. Primary and secondary tumors of the orbit

_____________________________________________________________________________________

 

29. Keratitis herpetica (Herpes corneae simplex)

29. Herpetic keratitis

_____________________________________________________________________________________

 

30. Zápalové a nádorové ochorenia pomocných orgánov oka

30. Inflammatory and tumor diseases of auxiliary organs /adnexa/ of the eye globe

_____________________________________________________________________________________

31. Poranenia rohovky (erózia a cudzie teliesko)

31. Injuries of the cornea (errosio and foreign bodies)

_____________________________________________________________________________________

 

32. Uveitídy - iridocyklitídy

32. Uveitis - iridocyclitis

_____________________________________________________________________________________

 

33. Sympatická oftalmia

33. Sympathetic ophthalmitis

_____________________________________________________________________________________

 

34. Chorioretinitídy

34. Chorioretinitis

_____________________________________________________________________________________

 

35. Hnisavá endophthalmitis (a panophthalmitis)

35. Suppurative endophtalmitis

_____________________________________________________________________________________

 

36. Cataracta adnata (stacionárna)

36. Cataracta adnata

_____________________________________________________________________________________

 

37. Katarakty senilné

37. Cataracta senilis

_____________________________________________________________________________________

38. Cataracta complicata, traumatica

38. Cataracta complicata and traumatica

_____________________________________________________________________________________

39. Mikrochirurgická terapia katarákt

39. Microsurgical treatment of the cataract

_____________________________________________________________________________________

 

40. Perforačné poranenie očnej gule

40. Perforating wounds of the eye globe

_____________________________________________________________________________________

 

41. Kontúzne poranenie očnej gule

41. Contusion of the eye globe

_____________________________________________________________________________________

 

42. Poleptanie a popálenie oka

42. Chemical and thermic damage to eyeball

_____________________________________________________________________________________

 

43. Glaukóm s úzkym dúhovkovo-rohovkovým uhlom (Glaucoma congestivum acutum)

43. Angle closure (acute) glaucoma

_____________________________________________________________________________________

 

44. Glaukóm so širokým dúhovkovo-rohovkovým uhlom (Glaucoma chronicum simplex)

44. Open angle (chronic simple) glaucoma

_____________________________________________________________________________________

 

45.Kongenitálny glaukóm (hydrophtalmus, buphthalmus)

45. Glaucoma infantile (hydrophtalmos, buphthalmos)

_____________________________________________________________________________________

46. Glaucoma secundarium

46. Glaucoma secundarium

_____________________________________________________________________________________

47. Poruchy krvného obehu v sietnici (Embólia a trombóza a.centr.retinae)

47. Obstruction of the central artery and vein of the retina

_____________________________________________________________________________________

 

48. Retinopathia hypertonica et sclerotica

48. Hypertonic and sclerotic retinopathies

_____________________________________________________________________________________

 

49. Retinopathia diabetica

49. Diabetic retinopathy

_____________________________________________________________________________________

 

50. Amotio retinae

50. Detachment of the retina

_____________________________________________________________________________________

 

51. Neuritis n.optici intraocularis a retrobulbaris.

51. Neuritis n. optici intraocularis et retrobulbaris

_____________________________________________________________________________________

 

52. Oedema papillae n.optici

52. Oedema of the optic disc

_____________________________________________________________________________________

 

53. Atrophia n.optici

53. Atrophia n.optici

_____________________________________________________________________________________

 

54. Vnútroočné nádory

54. Intraocular tumours