Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

LETNÝ SEMESTER - ROZPIS STÁŽÍ Z OFTALMOLÓGIE / SUMMER SEMESTER - OPHTHALMOLOGY - TIME SCHEDULE - PRACTICALS

ROZPIS STÁŽÍ Z OFTALMOLÓGIE pre 5. ročník Všeobecného lekárstva

ROZPIS STÁŽÍ Z OFTALMOLÓGIE pre 4. ročník Zubného lekárstva

Practicals STOMATOLOGY - 4th Class