Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Pre študentov / For Students

ROZPIS STÁŽÍ Z OFTALMOLÓGIE pre 5. ročník všeobecného lekárstva - zimný semester + OPHTHALMOLOGY - TIME SCHEDULE - Practicals - 5th Class - General Medicine - Winter Semester

Klikni na odkaz / Click on the Link

ROZPIS STÁŽÍ Z OFTALMOLÓGIE pre 5. ročník Všeobecného lekárstva a pre 4. ročník Stomatológie - letný semester + OPHTHALMOLOGY - TIME SCHEDULE - Practicals - 4th Class - STOMATOLOGY - Summer Semester

Klikni na odkaz / Click on the Link

Prednášky pre V. roč. všeobecné lekárstvo

Klikni na odkaz

Prednášky pre IV. roč. - Stomatológia

Klikni na odkaz

Lectures / Schedule 5th Class General Medicine

Click on the Link

Lectures / Schedule 4th Class STOMATOLOGY

Click on the Link

Náplň praktickej výučby a otázky na ústnu skúšku

Klikni na odkaz

Študijné materiály / Literature for the Study

Odkaz na študijné materiály / Link to Literature for the Study

Otázky na skúšku z oftalmológie pre VL 5. ročník/ Questions for Oral Exam GM 5th Year

Klikni na odkaz / Click on the Link

Otázky na skúšku z oftalmológie pre STOMATOLÓGIA 4. ročník / Questions for Oral Exam STOMATOLOGY 4th Class

Klikni na odkaz / Click on the Link

Diplomové práce

Klinkni na odkaz

TESTOVÉ OTÁZKY

Click on the Link