Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Pre študentov / For Students

Oznam

 

 

<output>

Vedenie LF UK dňa 28. 9. 2020 rozhodlo, že vzhľadom na riziká z narastajúcej druhej vlny pandémie Covid 19, bude od 29.9.2020 až do odvolania teoretická a praktická výučba na LF UK pre 1. – 5.r. VL realizovaná výlučne dištančnou on-line metódou.

I.KAIM LFUK v súlade s týmto rozhodnutím Vedenia LFUK pripravila pre študentov 4. ročníka VL pre prednášky a stáže on-line zázemie v MS Teams.

</output>

<output>

Vedenie LF UK dňa 28. 9. 2020 rozhodlo, že vzhľadom na riziká z narastajúcej druhej vlny pandémie Covid 19, bude od 29.9.2020 až do odvolania teoretická a praktická výučba na LF UK pre 1. – 5.r. VL realizovaná výlučne dištančnou on-line metódou.

I.KAIM LFUK v súlade s týmto rozhodnutím Vedenia LFUK pripravila pre študentov 4. ročníka VL pre prednášky a stáže on-line zázemie v MS Teams.

</output>

<output>

Vedenie LF UK dňa 28. 9. 2020 rozhodlo, že vzhľadom na riziká z narastajúcej druhej vlny pandémie Covid 19, bude od 29.9.2020 až do odvolania teoretická a praktická výučba na LF UK pre 1. – 5.r. VL realizovaná výlučne dištančnou on-line metódou.

I.KAIM LFUK v súlade s týmto rozhodnutím Vedenia LFUK pripravila pre študentov 4. ročníka VL pre prednášky a stáže on-line zázemie v MS Teams.

</output>

Rozpis prednášok z OFTALMOLÓGIE pre V. ročník všeobecného lekárstva - zimný semester akad. r. 2022/2023

Literatúra:

Oláh,Z., a kol.: Príručka z oftalmológie II, UK Bratislava, 2017, 120 s.

Krásnik,V., Furdová, A., Oláh, Z.: Príručka z oftalmológie I, UK Bratislava, 2014, 168 s.

Oláh,Z. a kol.: Očné lekárstvo. Učebnica pre lekárske fakulty. Martin, Osveta. 1998, 256 s.

Oláh,Z.,Gerinec,A.: Praktikum očného lekárstva, UK, Bratislava, 1998, 101 s.

Oláh,Z., Gerinec.A.: Vyšetrovacie metódy v oftalmológii, U Bratislava,1998, 108 s.

Oláh,Z.: Prehľad oftalmológie v tabuľkách so slovníkom. Litera, Bratislava. 1996, 144 s.

Kuchyňka P. a kol.: Oční lékařství, Grada, Praha, 2007

Chynoranský, M.: Naliehavé očné príhody. Bratislava,  Goldpress Publ. a Asklepios. 1992, 104 s.

Jogi, R.: Basic Ophthalmolgy, 4 th edition, Jaype Brothers Medeical Publishers LTD. New Delhi, 2009, 502 p.

1.: 12.9. 2022        8,30 – 11,20     on line – MS Teams

doc. MUDr. D. Tomčíková, PhD.  MHA ; prof. MUDr. A. Gerinec, CSc.

2.: 13.9. 2022        8,30 – 11,20    on line – MS Teams

doc. MUDr. D. Tomčíková, PhD.  MHA ; prof. MUDr. A. Gerinec, CSc. 

3.: 14.9. 2022        8,30 – 11,20     on line – MS Teams

doc. MUDr. J. Štefaničková, PhD.

4.: 16.9. 2022        8,30 – 11,20    on line – MS Teams

MUDr. I. Popov, PhD., MPH, FEBO

5.: 19.9. 2022        14,30 – 17,20   on line – MS Teams

doc. MUDr. V. Krásnik, PhD.; MUDr. D. Lysková; MUDr. P. Plesníková           

6.: 20.9. 2022        14,30 – 17,20   on line – MS Teams

MUDr. S. L. Feková, PhD.

7.: 21.9. 2022        14,30 – 17,20   on line – MS Teams

doc. MUDr. V. Krásnik, PhD.; MUDr. D. Lysková; MUDr. P. Plesníková  

8.: 22.9. 2021        14,30 – 17,20   on line – MS Teams

MUDr. J. Valášková, PhD., MPH

 

doc. MUDr. Vladimír Krásnik, PhD.

prednosta Kliniky oftalmológie LFUK a UNB                          31.08.2022

 

 

Náplň praktickej výučby a otázky na ústnu skúšku

Klikni na odkaz

Študijné materiály / Literature for the Study

Odkaz na študijné materiály / Link to Literature for the Study

Otázky na skúšku z oftalmológie pre VL 5. ročník/ Questions for Oral Exam GM 5th Year

Klikni na odkaz / Click on the Link

Otázky na skúšku z oftalmológie pre STOMATOLÓGIA 4. ročník / Questions for Oral Exam STOMATOLOGY 4th Class

Klikni na odkaz / Click on the Link

TESTOVÉ OTÁZKY

testy_medici_500