Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Pre študentov / For Students

Oznamy

  

<output>

Vedenie LF UK dňa 28. 9. 2020 rozhodlo, že vzhľadom na riziká z narastajúcej druhej vlny pandémie Covid 19, bude od 29.9.2020 až do odvolania teoretická a praktická výučba na LF UK pre 1. – 5.r. VL realizovaná výlučne dištančnou on-line metódou.

I.KAIM LFUK v súlade s týmto rozhodnutím Vedenia LFUK pripravila pre študentov 4. ročníka VL pre prednášky a stáže on-line zázemie v MS Teams.

</output>

<output>

Vedenie LF UK dňa 28. 9. 2020 rozhodlo, že vzhľadom na riziká z narastajúcej druhej vlny pandémie Covid 19, bude od 29.9.2020 až do odvolania teoretická a praktická výučba na LF UK pre 1. – 5.r. VL realizovaná výlučne dištančnou on-line metódou.

I.KAIM LFUK v súlade s týmto rozhodnutím Vedenia LFUK pripravila pre študentov 4. ročníka VL pre prednášky a stáže on-line zázemie v MS Teams.

</output>

<output>

Vedenie LF UK dňa 28. 9. 2020 rozhodlo, že vzhľadom na riziká z narastajúcej druhej vlny pandémie Covid 19, bude od 29.9.2020 až do odvolania teoretická a praktická výučba na LF UK pre 1. – 5.r. VL realizovaná výlučne dištančnou on-line metódou.

I.KAIM LFUK v súlade s týmto rozhodnutím Vedenia LFUK pripravila pre študentov 4. ročníka VL pre prednášky a stáže on-line zázemie v MS Teams.

</output>

Prednášky pre V. roč. všeobecné lekárstvo

Klikni na odkaz

Prednášky pre IV. roč. - Stomatológia

Klikni na odkaz

Lectures / Schedule 5th Class General Medicine

Click on the Link

Lectures / Schedule 4th Class STOMATOLOGY

Click on the Link

Náplň praktickej výučby a otázky na ústnu skúšku

Klikni na odkaz

Študijné materiály / Literature for the Study

Odkaz na študijné materiály / Link to Literature for the Study

Otázky na skúšku z oftalmológie pre VL 5. ročník/ Questions for Oral Exam GM 5th Year

Klikni na odkaz / Click on the Link

Otázky na skúšku z oftalmológie pre STOMATOLÓGIA 4. ročník / Questions for Oral Exam STOMATOLOGY 4th Class

Klikni na odkaz / Click on the Link

TESTOVÉ OTÁZKY

testy_medici_500