Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Letný semester

2. ročník - všeobecné lekárstvo - lekárska psychológia

dátum krúžok vyučuje
18.2.2022 2 PhDr. Hradečná Zuzana
23.2.2022 6 PhDr. Hradečná Zuzana
28.2.2022 14 PhDr. Hradečná Zuzana
1.3.2022 30 PhDr. Hradečná Zuzana
4.3.2022 1 PhDr. Hradečná Zuzana
8.3.2022 29 PhDr. Hradečná Zuzana
9.3.20222 5 PhDr. Hradečná Zuzana
14.3.2022 13 PhDr. Hradečná Zuzana
18.3.2022 4 PhDr. Hradečná Zuzana
22.3.2022 32 PhDr. Hradečná Zuzana
23.3.2022 12 PhDr. Hradečná Zuzana
24.3.2022 18 PhDr. Hradečná Zuzana
25.3.2022 3 PhDr. Hradečná Zuzana
28.3.2022 16 PhDr. Hradečná Zuzana
30.3.2022 11 PhDr. Hradečná Zuzana
31.3.2022 17 PhDr. Hradečná Zuzana
4.4.2022 15 PhDr. Hradečná Zuzana
7.4.2022 24 PhDr. Hradečná Zuzana
8.4.2022 8 PhDr. Hradečná Zuzana
13.4.2022 20 PhDr. Hradečná Zuzana
19.4.2022 31 PhDr. Hradečná Zuzana
20.4.2022 19 PhDr. Hradečná Zuzana
21.4.2022 23 PhDr. Hradečná Zuzana
22.4.2022 7 PhDr. Hradečná Zuzana
26.4.2022 34 PhDr. Hradečná Zuzana
28.4.2022 26 PhDr. Hradečná Zuzana
3.5.2022 33 PhDr. Hradečná Zuzana
6.5.2022 10 PhDr. Hradečná Zuzana
9.5.2022 22 PhDr. Hradečná Zuzana
10.5.2022 36 PhDr. Hradečná Zuzana
11.5.2022 28 PhDr. Hradečná Zuzana
12.5.2022 25 PhDr. Hradečná Zuzana
13.5.2022 9 PhDr. Hradečná Zuzana
16.5.2022 21 PhDr. Hradečná Zuzana
17.5.2022 35 PhDr. Hradečná Zuzana
18.5.2022 27 PhDr. Hradečná Zuzana

4. ročník - všeobecné lekárstvo - psychiatria

dátum krúžok vyučuje
21.2.2022 13 MUDr. Anna Surovcová
2.3.2022 28 doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.
3.3.2022 26 MUDr. Dorota Vášáryová
4.3.2022 10 MUDr. Dorota Vášáryová
7.3.2022 29 MUDr. Anna Surovcová
9.3.2022 14 MUDr. Anna Surovcová
11.3.2022 27 doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.
16.3.2022 12 MUDr. Dorota Vášáryová
17.3.2022 11 doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.
21.3.2022 30 MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
23.3.2022 23 doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.
24.3.2022 22 MUDr. Dorota Vášáryová
25.3.2022 18 MUDr. Dorota Vášáryová
28.3.2022 2 MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
2.4.2022 5 MUDr. Dorota Vášáryová
6.4.2022 7 doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.
8.4.2022 20 MUDr. Dorota Vášáryová
11.4.2022 9 MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
13.4.2022 4 doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.
20.4.2022 25 MUDr. Anna Surovcová
22.4.2022 6 MUDr. Dorota Vášáryová
25.4.2022 8 MUDr. Anna Surovcová
26.4.2022 24 MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
27.4.2022 19 MUDr. Anna Surovcová
2.5.2022 21 MUDr. Zuzana Matzová, PhD.
4.5.2022 3 MUDr. Anna Surovcová
9.5.2022 16 MUDr. Anna Surovcová
11.5.2022 15 MUDr. Anna Surovcová
12.5.2022 17 MUDr. Dorota Vášáryová
18.5.2022 1 doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.