Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinika detskej neurológie LF UK a DFNsP

4.ročník všeobecné lekárstvo

Prednášky: 

DFNsP poslucháreň , Limbova 1, BA,  / knižnica KDN 7.poschodie

Téma: Záchvaty v detskom veku

Stáže podľa rozvrhu 2017/2018

6.ročník všeobecné lekárstvo:

krúžok

18.9.

22.9.

25.9.

29.9

2.10.

6.10.

9.10.

13.10.

23.10.

27.10.

30.10.

3.11.

21

 

 

 

 

dn/nn

 

22

dn/nn

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

dn/nn

13

 

 

 

 

nn/dn

 

10

nn/dn

 

 

 

 

 

25

 

 

dn/nn

 

 

 

16

 

 

 

dn/nn

 

 

14

 

dn/nn

 

 

 

 

7

 

 

 

dn/nn

 

 

krúžok

18.12-22.12

8.1.

12.1

15.1.

19.1

22.1.

26.1.

29.1.

2.2.

5.2.

9.2.

12.2.

16.2

6

 

 

 

 

 

 

dn/nn

17

 

 

 

 

 

dn/nn

 

19

dn/nn

 

 

 

 

 

 

12

 

dn/nn

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

nn/dn

 

27

 

 

 

dn/nn

 

 

 

18

 

 

dn/nn

 

 

 

 

23

nn/dn

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

nn/dn

 

 

 

krúžok

2.4.

6.4.

9.4

13.4

16.4.

20.4.

23.4.

27.4.

30.4.

4.5

7.5.

11.5.

14.5

18.5.

8

dn/nn

 

 

 

 

 

 

5

 

 

dn/nn

 

 

 

 

26

 

 

 

dn/nn

 

 

 

1

 

 

 

 

 

dn/nn

 

2

nn/dn

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

dn/nn

3

 

dn/nn

 

 

 

 

 

24

 

 

nn/dn

 

 

 

 

20

 

 

 

dn/nn

 

 

 


Seminár sú denne od 9,00 hod. v knižnici KDN

1.deň stáží:  cefalea,  psychomotorický vývoj    (asistent: dr. Kolníková, dr. Holubová )

2.deň stáží:  bezvedomie, svalové ochorenia v detskom veku  (asisntent:  Dr. Kolníková Dr. Ramos Rivera,

3.deň stáží: ( Dr. Ramos Rivera, Dr.Švecová)

Sylaby z detskej neurológie

Cefalea: klasifikácia, primárna, sekundárna, akútna, chronická, migréna, tenzná bolesť hlavy

Psychomotorický vývoj: vývojové neurologické vyšetrenie, primitívne reflexy, vyšetrenie novorodenca a kojenca

Bezvedomie: definícia, etiológia, kmeňové reflexy, GCS, intrakraniálna hypertenzia

Svalové ochorenia v detskom veku: klasifikácia, príznaky, laboratórne a EMG nálezy, hlavné svalové dystrofie:  Duchen/ Becker dystrofia

Kŕče: febrilné kŕče, epileptické záchvaty, epilepsia, klasifikácia záchvatov, klasifikácia epileptických syndrómov, status epileticus,

Prednášky: S/A      (1x za semester)     MUDr. Kolníková Miriam PhD/ MUDr.Ramos Rivera

Cefalea v detskom veku,  Kŕče v detskom veku v posluchárni DFNsP, Limbova Bratislava podľa rozvrhu / knižnica KDN, DFNsP, Limbova 1, 7. poschodie