Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Sylaby predmetu interná medicína v študijnom programe zubné lekárstvo

Interná medicína 1, 2

 

ročníksemesterprednášky/stážekredity
4.zimný12/142
letný12/142
povinná prax--/402

 

Sylabus predmetu:

Diagnostické, diferenciálne diagnostické a liečebné postupy v kardiológii, angiológii, hematológii a infektológii.

Infekcie dôležité pre zubného lekára z epidemiologického hľadiska.

 

Prednášky:

Zimný semester:

Ateroskleróza. Ischemická choroba srdca. Srdcové zlyhanie. Kardiogénny šok. Arytmie. Náhla srdcová smrť. Chlopňové chyby. Endokarditída. Artériová hypertenzia. Ischemická choroba dolných končatín. Flebotrombóza. Tromboembolická choroba, cor pulmonale acutum.

Letný semester:

Anémie. Transfúzia krvi. Krvácavé stavy. Leukémie. Lymfómy. Uzlinový syndróm.Úvod do infektológie.

Definícia infektológie, tropickej medicíny, geografickej medicíny, importovaných nákaz. Základný infekčno-epidemioplogický proces, priebeh infekčných chorôb. Klinicko-laboratórny obraz, všeobecné zásady diagnostiky, terapie a prevencie infekčných chorôb. HIV/AIDS. Vírusové poškodenia pečene. Neuroinfekcie. Zoonózy. Kliešťami prenášané nákazy. Nákazy u imunokompromitovaného pacienta. Importované nákazy. Infekcie s častými manifestáciami v orofaciálnej oblasti. Infekcie dôležité pre stomatológa z epidemiologického hľadiska.

 

Stáže:

Zimný semester:

Zlyhanie srdca. Artériová hypertenzia. Ateroskleróza. Ischemická choroba srdca. Akútny infarkt myokardu. Arytmie. Pľúcna embólia. Angiológia. Obliterácia periférnych artérií. Flebotrombóza.

Letný semester:

Nálezy základných hematologických vyšetrení. Anémie. Transfúzia krvi.

Demonštrácia nozologických a syndromologických jednotiek pri posteli paci enta v plnej komplexnosti.

Infekčné hnačkové ochorenia. Neuroinfekcie. Antiinfekčná terapia. Sepsa. Exantémové infekcie. Ikterus. Demonštrácie kazuistík z obrazového materiálu kliniky.

Demonštrácia špeciálnych laboratórnych vyšetrení (mozgo-miešneho moku, mikroskopického vyšetrenia krvného náteru zafarbeného na maláriu).

 

Podmienky udelenia kreditov:

100 % účasť na stážach.

60 % úspešnosť v písomnom teste

 

Interná medicína 3, 4

 

ročníksemesterprednášky/stážekredity
5.zimný24/302
letný--/726 (štátna skúška)

 

Sylabus predmetu:

Diagnostické, diferenciálno-diagnostické a liečebné postupy v pneumoftizeológii, gastroenterológii, hepatológii, endokrinológii, diabetológii, nefrológii a reumatológii.

Špeciálna problematika internej medicíny z aspektu zubného lekára.

 

Prednášky :

Zimný semester :

Chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba. Cor pulmonale chronicum. Chronická respiračná insuficiencia. Pneumónie a pleuritídy. Rakovina pľúc. Tuberkulóza pľúc.

Peptický vred žalúdka a duodena. Malígne nádory gastrointestinálneho traktu, prekancerózy Neinfekčné zápaly tenkého a hrubého čreva. Choroby pečene. Cirhóza pečene. Choroby žlčníka, žlčovodov a pankreasu.

Choroby hypofýzy, štítnej žľazy, nadobličiek. Liečba kortikoidmi. Diabetes mellitus. Obezita. Poruchy metabolizmu lipidov.

Akútne a chronické zlyhanie obličiek. Glomerulonefritída. Infekcia močových ciest. Tubulointersticiálna nefritída. Diabetická nefropatia. Poruchy vodnej, minerálovej a acidobázickej rovnováhy. Otravy liekmi, alkoholom a drogami.

Artritídy. Kolagenózy. Artrózy. Choroby chrbtice.

 

Stáže:

Zimný semester:

Anamnéza pľúcnych chorôb. Bronchiálna astma, chronická bronchitída, pľúcny emfyzém, bronchiektázie, zápal pľúc, pneumotorax, pleuritída. Tuberkulóza pľúc. Cor pulmonale chronicum. Nádory pľúc.

Hlavné príznaky, základy diagnostiky a terapie pri chorobách pažeráka, žalúdka, dvanástnika, hrubého čreva a konečníka. Hlavné príznaky, základy diagnostiky a terapie pri chorobách pečene, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu.

Hlavné príznaky, základy diagnostiky a liečby chorôb hypofýzy, štítnej žľazy a nadobličiek. Diabetes mellitus, komplikácie diabetu, hyperglykemická a hypoglykemická kóma.

Hlavné príznaky pri ochoreniach obličiek. Infekcie močových ciest. Akútne a chronické zlyhanie obličiek. Hemodialýza.

Hlavné príznaky a základy diagnostiky chorôb pohybového systému. Zápalové a degeneratívne choroby kĺbov. Choroby spojivového tkaniva..

 

Podmienky udelenia kreditov:

100 % účasť na stážach.

60 % úspešnosť v písomnom test

 

Letný semester:

Bloková stáž

Počas predštátnicovej blokovej stáže študent vykonáva praktickú činnosť v rozsahu sekundárneho lekára. Absolvuje aj pobyt na koronárnej, kde si osvojuje základné diagnostické a liečebné postupy pri riešení kritických stavov a chorôb. Pobyt na oddelení urgentnej medicíny. Zúčastňuje sa seminárov s výberovou tematikou.

 

Semináre:

Bolesť na hrudníku. Náhla srdcová smrť. Kardiopulmonálna resuscitácia. Opuchy. Príprava pacienta s interným ochorením na stomatologický zákrok. Poruchy hemokoagulácie. Liečba antibiotikami. Bolesti brucha. Žltačka. Poruchy vedomia, bezvedomie. Dýchavica. Alergické reakcie. Akútna a chronická obličková nedostatočnosť. Liečba glukortikoidmi. Príznaky interných chorôb v ústnej dutine. Fokálna infekcia. Profylaxia infekčnej endokarditídy.

 

Štátna skúška:

- praktická časť

- ústna časť