Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Písomný test - Interná propedeutika 2 pre 3. roč. zubné lekárstvo

Interná propedeutika 2 (3. ročník zubné lekárstvo) - otázky na písomný test

Ktoré zobrazovacie metódy sa používajú pri zobrazení pečene najčastejšie?

Ktoré štruktúry sa hodnotia na RTG snímke hrudníka

Ktorá zobrazovacia metóda sa má indikovať ako prvá pri iktere?

Aký prvok sa používa na ochranu pred žiarením:

RTG snímka hrudníka sa u chodiaceho pacienta má zhotoviť v:

V AP projekcii lumbálnej chrbtice hodnotíme:

Ultrazvukové vlnenie neprenikne cez:

Pri podozrení na perforáciu GIT-u by ste pri kontrastnom vyšetrení nepodali:

Kontrastné RTG vyšetrenie hrubého čreva sa volá:

Pneumothorax sa na RTG snímke hrudníka prejaví:

RTG obraz bronchopneumónie je:

RTG nálezom po vyliečenej tuberkulóze pľúc môže byť:

Sedimentácia erytrocytov

Kreatinín v sére

Urea v sére

Kyselina močová v sére

Celkové bielkoviny v sére

Albumín v sére

Alkalická fosfatáza

Kreatín kináza

Troponín v sére:

Sodík v sére:

Draslík v sére:

Vápnik v sére:

Horčík v sére:

Chloridy v sére:

Metabolická acidóza:

Metabolická alkalóza:

Respiračná acidóza:

Respiračná alkalóza:

Hematúria:

Vyšetrenie močového sedimentu:

Vyšetrenie moču pomocou diagnostických prúžkov odhalí prítomnosť

Vyšetrenie moču:

Vyšetrenie stolice na prítomnosť krvi:

Vlna P:

Vlna P:

Interval PQ:

Trvanie intervalu PQ

Komplex QRS:

Segment ST:

Pre akútny infarkt myokardu je typické:

Vlna T:

Atrioventrikulárny blok:

Na mikroskopické hodnotenie kvantitatívnych a morfologických zmien krviniek sa zhotovuje zo vzorky krvi:

Kontraindikáciou odberu kostnej drene je

Cytogenetické vyšetrenie

Referenčné hodnoty počtu erytrocytov v krvi u mužov sú:

Referenčné hodnoty počtu erytrocytov v krvi u žien sú:

Referenčné hodnoty koncentrácie hemoglobínu v krvi u mužov sú:

Referenčné hodnoty koncentrácie hemoglobínu v krvi u žien sú:

Anémia je:

Koncentrácia hemoglobínu pri ťažkej anémii:

Polyglobúlia vzniká:

Hematokrit udáva:

Stredný objem erytrocytu (MCV):

Erytrocyty so stredným objemom 80-100 fl sa označujú ako:

Počet retikulocytov informuje o aktivite erytropoézy a referenčná hodnota je:

Anizocytóza:

Referenčná hodnota počtu leukocytov:

Leukocytóza:

Leukopénia:

Zastúpenie jednotlivých druhov leukocytov v krvi udáva:

Posun k mladším formám v diferenciálnom rozpočte leukocytov je typický:

Referenčné hodnoty trombocytov sú:

Trombocytémia:

Trombocytopénia:

Materiál na histologické vyšetrenie kostnej drene sa získava:

Krv na hemokoagulačné vyšetrenie sa:

Jednou z metód vyšetrenia primárnej hemostázy je:

Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas:

Protrombínový čas:

Trombínový čas:

Kálium:

Normálne koncentrácie kália v sére sú v rozmedzí:

Charakteristickým EKG prejavom hyperkaliémie je:

Normálne koncentrácie vápnika v sére sú v rozmedzí

Pre kalcium platí tvrdenie:

Glykémia vyššia ako 11mmol/l v orálnom glukózotolerančnom teste po 2 hodinách znamená:

Na priebežnú glykemickú kontrolu diabetika sledujeme:

Ktorý parameter odráža 2-3 mesačnú kontrolu diabetu mellitus?

Prehepatálny ikterus:

Hepatocelulárny ikterus:

Kolonoskopia: