Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Písomný test - Interná medicína 2 pre 4. roč. zubné lekárstvo

Interná medicína 2 pre 4. roč. zubné lekárstvo - otázky na písomný test

Infektológia


Najdôležitejším biochemickým vyšetrením pri podozrení na akútnu vírusovú hepatitídu je:

Jednostranný kráterový vred na tonzile a nízka horúčka je pri:

Liekom voľby bakteriálnej superinfekcie pri infekčnej mononukleóze je:

Opuch príušných žliaz pri epidemickej parotitíde je:

Interferónmi neliečime:

Aktívna imunizácia sa vykonáva proti hepatitíde:

V prevencii chrípky nemožno použiť:

Ikterus s horúčkou nie je typický pre:

Chlamýdiové infekcie liečime:

Biparéza lícneho nervu je charakteristická pre:

Pri liečbe akútnych salmonelóz je najdôležitejšie:

Prenos infekcie fekálno – orálnou cestou je typický pre hepatitídu:

Horúčku neznižuje podanie:

Syndróm „infekčnej mononukleózy“ nevyvoláva:

Medzi nozokomiálne infekcie zaraďujeme ochorenia:

Pri akútnej vírusovej hepatitíde sa nevyskytujú:

Podávanie aminopenicilínov je kontraindikované pri:

Šarlach možno pri alergii na PNC liečiť:

Ktorá z uvedených manifestácií nie je prejavom AIDS?

Na prechod do chronického štádia ochorenia u hepatitídy typu B poukazuje pozitivita markerov:

Najťažšiu formu malárie vyvoláva:

Najčastejšie prechádza do chronického štádia vírusová hepatitída:

Po aktívnej imunizácii proti hepatitíde B zisťujeme protilátky:

Ktoré z vírusov chrípky vyvolávajú veľké pandémie?

Cieľom antiretrovírusovej liečby je:

Pri endokarditíde u i. v. narkomana je najčastejšie postihnutá chlopňa:

Do klasického syndrómu infekčnej mononukleózy nepatrí:

Kliešť Ixodes ricinus neprenáša:

Najhoršiu prognózu má:

Najčastejšia komplikácia mumpsu je:

Pre HIV infekciu neplatí tvrdenie:

Vyvolávateľom hnisavej meningitídy je nasledujúci patogén:

Do klinického obrazu botulizmu nepatrí:

Medzi patogénny atypickej pneumónie nepatrí:

Diagnózu malárie stanovíme na základe:

Epidemický výskyt hnisavej meningitídy zapríčiňuje:


Hematológia


Medzi príčiny zväčšenia lymfatických uzlín nepatria:

Zväčšená lymfatická uzlina/ skupina uzlín s prítomnou hnisavou sekréciou najpravdepodobnejšie svedčí pre:

Splenomegália je označenie pre:

Pri palpačnom zistení zväčšenej sleziny je potrebné:

Pancytopénia označuje:

Ktorá z nasledujúcich anémii je najčastejšia v strednej Európe?

Nedostatok železa sa môže vyvinúť vo všetkých nasledujúcich klinických stavoch OKREM:

Aký je najlepší skríningový test na okultné krvácanie do gastrointestinálneho traktu ?

Fagocytóza je primárnou funkciou

Príčinou početných petechiálnych krvácaní na sliznici dutiny ústnej je:

Pacient má ťažkú ulceróznu stomatitídu bez zápalovej odpovede alebo hypertrofie gingív. Ku ktorému odborníkovi ho najskôr pošlete?

Pacient má biele bodkovité povlaky na slizniciach dutiny ústnej podozrivé na sóor. Na aké vyšetrenie ho pošlete?

Pri ktorej chorobe je prítomná lymfadenopatia, profúzne nočné potenie a strata hmotnosti?

Vyberte správne zoradený vývojový rad granulopoézy od nezrelej po zrelú bunku:

Na rozlíšenie reaktívnej leukocytózy (leukemoidnej reakcie) od leukocytózy pri chronickej myelocytovej leukémie sa používa:

Koľko percent blastov v kostnej dreni potvrdzuje diagnózu akútnej leukémie?

Ktoré z koagulačných faktorov sa tvoria v pečeni:

Primárnym faktorom, ktorý riadi erytropoetickú aktivitu je/ sú:

Anémiu chronickej choroby môžu spôsobiť nasledujúce choroby OKREM:

Diagnostický test autoimúnnej hemolytickej anémie s tepelnými protilátkami:

Hemolytickú anémiu po podaní penicilínu spôsobuje:

Pri ktorej leukémii je prítomný Philadelphia (Ph) chromozóm?

Aké fázy sa vyskytujú pri chronickej myeloidnej leukémii?

Pacient s akútnou leukémiou má nasledovné príznaky OKREM:

Mnohopočetný myelóm patrí k nasledujúcemu typu ochorení: