Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Hodnotenie predmetov v študijnom odbore zubné lekárstvo (ZL)

Hodnotenie predmetov v študijnom odbore zubné lekárstvo (ZL)

Podľa príkazu dekana LFUK 6/2010 sa s účinnosťou od akademického roku 2011/2012 musí každý predmet v každom semestri hodnotiť známkou.

 

Hodnotenie predmetu sa uskutoční písomným testom:

3.ZL (zimný semester) - Interná propedeutika 1

4.ZL (zimný semester) – Interná medicína 1

4.ZL (letný semester) – Interná medicína 2

5.ZL (zimný semester) –Interná medicína 3

 

Hodnotenie predmetu sa uskutoční písomným testom a ústnou skúškou:

3.ZL (letný semester) - Interná propedeutika 2

 

Hodnotenie predmetu sa uskutoční praktickou skúškou a štátnou skúškou

5. ZL (letný semester) – Interná medicína 4

 

Písomný test: 60 otázok (jedna správna odpoveď zo 4 možností), trvanie 60 minút. Hodnotenie: A 60-56, B 55-51, C 50-46, D 45-41, E 40-36 správnych odpovedí

Fx ... 35 a menej správnych odpovedí

 

Test sa uskutoční na posledných stážach v uvedenom semestri.

Prvý opravný termín môže byť najskôr po 5 dňoch od neúspešného testu.

Druhý opravný termín môže byť najskôr po ďalších 7 dňoch.

 

Prof. MUDr. Peter Ponťuch, CSc.

garant predmetu Interná medicína pre študijný program zubné lekárstvo

IV. interná klinika LF UK a UNB

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

Bratislava