Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UN Bratislava

Important note for the students !

Všetky informácie pre študentov nájdete v príslušných kolónkach štandardnej webstránky kliniky: www.fmed.uniba.sk/pracoviska/klinicke-pracoviska/ii-gynekologicko-porodnicka-klinika-lf-uk-a-un-bratislava/

Everything from the "students" part of the website is available also in english version in normal standard fmed website - please follow the link

www.fmed.uniba.sk/pracoviska/klinicke-pracoviska/ii-gynekologicko-porodnicka-klinika-lf-uk-a-un-bratislava/