Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

II. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava

Prednášky 3.r, 4.r, 5.r Zubné lekárstvo

Prednášky 3.r, 4.r, 5.r Zubné lekárstvo

Zamestnanci kliniky

MUDr. Peter Levčík

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, II. chirurgická klinika
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Peter Štefánik

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, II. chirurgická klinika
asistent vysokej školy, univerzity