Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

II. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava

Termíny zápočtov, praktickej skúšky a štátnicových skúšok

Prednášky 3.r, 4.r, 5.r Zubné lekárstvo

Zoznam prednášok pre letný semester ZL 2023

Prednášky 3. ročník ZL

Úvod do chirurgie

Náhle príhody brušné

Asepsa a antisepsa

Hojenie rán

Poruchy vnútorného prostredia, šok

Prednášky z KAIM LFUK a OUSA sú dostupné TU ( 1.- Sepsa, Mechanizmus vzniku a manažment, 2.- Základné princípy celkovej anestézie, lokálne anestetiká, typy blokád. Ambulantná anestézia a liečba bolestí, 3.- Kardiopulmonálna resuscutácia. Základy umelej pľúcnej ventilácie. Zásady prvej pomoci). 

Prednášky ZL 4. ročník

Chirurgická liečba štítnej žlazy 

Karcinóm paratyroidei

Krvácanie do GIT-u

Náhle príhody brušné

Prednášky z neurochirurgie sú dostupné TU

Zamestnanci kliniky

MUDr. Evelína Kovácsová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, II. chirurgická klinika
asistent

MUDr. Peter Levčík

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, II. chirurgická klinika
asistent

MUDr. Martin Nemček

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, II. chirurgická klinika
asistent

MUDr. Pavol Sýkora, MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, II. chirurgická klinika
asistent