Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

II. chirurgická klinika LF UK a UN Bratislava

Rozvrh zimný semester 2017/2018

Rozvrh zimný semester 2017/2018

Prednášky 3.r, 4.r, 5.r Zubné lekárstvo

Prednášky 3.r, 4.r, 5.r Zubné lekárstvo