Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UN Bratislava

Diplomové práce

Šk.r. 2014/2015

1.Možnosti osteotómie pri hallux valgus

Študent: Bc. Martin Hunák                                         Školiteľ: MUDr. Miroslav Demitrovič, PhD.


2.Diagnostika a liečba MTS chrbtice

Študent: Daniel Chriašteľ                                            Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


3.Akútny kompresívny syndróm u pacientov s MTS chrbtice

Študent: MDDr. Ida Kupcová                                     Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


4.Acute Spine Cord Compression Syndroma in Spinal Metastases

Študent: Michail Vavourakis                                      Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


Voľné  témy:

1.Sledovanie dg. a liečby liposarkómu v oblasti končatín na I.OTK

Školiteľ: MUDr. Ján Paukovic, CSc.


2.Zhodnotenie analgetickeho efektu u pacientov po vertebroplastike  event kyfoplastike

Školiteľ: MUDr. Juraj Horváth, PhD.


3.Diagnosis and Therapy of Spinal Metastases

Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


Šk.  r. 2015/2016

1.Analýza spondyliscitid u pacientov operovaných na I.OTK

Študent: Ahmed A. H. Aljazzar Nariman                                Školiteľ: MUDr. Juraj Horváth, PhD.


2.Výsledky konzervatívnej liečby skolióz - retrospektívna štúdia

Študent: Mária Bušová                                                                Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


3.Výsledky operačnej liečby fraktúr distálneho radia

Študent: Juraj Dobšinský                                                             Školiteľ: MUDr. Martin Žabka, PhD.


4.Klasifikácia a liečba periprotetických zlomenín

Študent: Matúš Lukáč                                                                   Školiteľ: MUDr. Andrey Švec, PhD., MPH


5.Osteotómie proximálnej  tíbie

Študent: Andrea Paulenová                                                       Školiteľ: MUDr. Miroslav Demitrovič, PhD.


6.Syndróm kompresie miechy spôsobenej spinal MTS

Študent: Martin Rolinec                                                               Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


7.Výsledky operačnej liečby intraarticulárnych fraktúr proximálneho femoru u pacientov v produktívnom veku

Študent: Nikolas Tóth                                                                   Školiteľ: MUDr. Ján Paukovic, CSc.


8.Metastatic Spinal Cord Compression Syndrom

Študent: Ing. Michaela Chudejová                                          Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


9.Results of surgical treatment of distal radius fractures

Študent: Themistoklis Roumeliotis                                          Školiteľ: MUDr. Martin Žabka, PhD

Voľné  témy:

1.Sledovanie dg. a liečby liposarkómu v oblasti končatín na I.OTK

Školiteľ: MUDr. Ján Paukovic, CSc.


2.Algoritmus správnej a včasnej diagnostiky malígnych mezenchymálnych nádorov

Školiteľ: MUDr. Ján Paukovic, CSc.


3.Zhodnotenie analgetickeho efektu u pacientov po vertebroplastike  event. kyfoplastike

Školiteľ: MUDr. Juraj Horváth, PhD.


4.Analýza výsledkov implantácií TEP kolena so zadnou stabilizáciou

Školiteľ: MUDr. Andrey Švec, MPH


5. Dézy členkového kĺbu

Školiteľ: MUDr. Miroslav Demitrovič, PhD.


6. Results of conservative therapy for scoliosis- retrospective study

Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


7. Analysis of outcomes of TKA posterior stabilized

Školiteľ: MUDr. Andrey Švec, MPH


8. Clasification and treatment of periposthretic fractures.

Školiteľ: MUDr. Andrey Švec, MPH


Šk.  r. 2016/2017

1.Analýza výsledkov implantácií TEP kolena so zadnou stabilizáciou

Študent: Juraj Capiak                                                                    Školiteľ: MUDr. Andrey Švec, MPH


2.Clasification and Treatment of Periposthretic Fractures.

Študent: David Lang                                                                      Školiteľ: MUDr. Andrey Švec, MPH


3.Predicting Imminent Vertebral Body Compression in Pastients with Spinal Metastases

Študent: Lambros Metaxas                                                        Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


4.Surgical Treatment of Thoracolumbar Spinal Fractures

Študent: Justus Scharmann                                                        Školiteľ: MUDr. Martin Žabka, PhD.


Voľné témy:

1.Dézy členkového kĺbu

Školiteľ: MUDr. Miroslav Demitrovič, PhD.


2.Zhodnotenie analgetickeho efektu u pacientov po vertebroplastike  event. kyfoplastike

Školiteľ: MUDr. Juraj Horváth, PhD.


3.Možnosti operačnej  liečby u pacientov  so spinálnymi metastázami

Školiteľ: MUDr. Juraj Horváth, PhD.


4.Klinické výsledky liečby liposarkómu v materiáli I.OTK UNB a LFUK

Školiteľ: MUDr. Ján Paukovic, CSc.


5.Algoritmus správnej a včasnej diagnostiky malígnych mezenchymálnych nádorov

Školiteľ: MUDr. Ján Paukovic, CSc.


6.Klinické výsledky artroskopických operácií ramena v 5-ročnom súbore pacientov I.OTK UNB a LFUK

Školiteľ: MUDr. Ján Paukovic, CSc.


7.Rádiofrekvenčná ablácia spinálnych metastáz

Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


8.Operačná liečba zápalových ochorení chrbtice (spondylodiscitída)

Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


9.Predikcia vzniku patologickej zlomenine tela stavca u pacientov so spinálnymi metastázami

Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


10.Operačná liečba zlomenín torakolumbálnej chrbtice

Školiteľ: MUDr. Martin Žabka, PhD.


11.Analysis of Outcomes of TKA Posterior Stabilized

Školiteľ: MUDr. Andrey Švec, MPH


12.Surgical Treatment of Inflammatory Spine Diease (Spondylodiscitis)

Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.


13.Radiofrequency Ablation of Spinal Metastases

Školiteľ: MUDr. Peter Tisovský, PhD.

Rozpis prednášok z chirurgickej propedeutiky pre 3.ročník LS 2016/2017

Prednášky budú vždy v UTOROK v čase od 14:30 do 16:20 hod.

v posluchárni I. chirurgickej kliniky  (od 21.02.2017 – 26.05.2017)

1. prednáška                     Vyšetrovacie metódy v brušnej chirurgii.

21.02.2017                           MUDr. Richard Reis, PhD.

24.02.2017                        Prednáška od 15:30 do 16:20 – MUDr. Reis, PhD.      

 

2. prednáška                     Poranenia kostí, distorsie, luxácie, zlomeniny, poranenia svalov a šliach.

28.02.2017                           MUDr. Ján Paukovic,CSc.

 

3. prednáška                     Vyšetrovacie metódy v cievnej chirurgii a poranenia periférnych ciev.

07.03.2017                           Doc .MUDr. Luděk Vrtík, CSc.

 

4. prednáška                     Poranenia brucha,vnútrobrušných orgánov.

14.03.2017                           Doc .MUDr. Ján Škultéty,CSc.

 

5. prednáška                     Vyšetrovacie metódy v urológii a poranenia moč. orgánov.

21.03.2017                           Doc. MUDr. Juraj Filo,CSc.

 

6. prednáška                     Šok hypovolemický, septický.

28.03.2017                           Prof. MUDr. Peter Labaš,CSc.

 

7. prednáška                     Rozdiel medzi úrazmi detí a dospelých, biologické odlišnosti,

04.04.2017                           liečebné postupy.

                                                Doc. MUDr. Ján Trnka,CSc.

 

8. prednáška                     Tepelné poranenia, popáleniny, popáleniny elektr. prúdom,

11.04.2017                           omrzliny, úpal, úžeh.

                                                Prof .MUDr. Ján Koller,CSc.

 

9. prednáška                     Hromadné úrazy. Transport, chemické a biologické poranenia.

18.04.2017                           Crush a blast syndróm.

                                                  MUDr. Alexander Škoda, MPH

 

10.prednáška                  Zápalové a hnisavé ochorenia prstov a ruky.

25.04.2017                           Doc. MUDr. Marek Čambal, PhD., MHA

 

11.prednáška                  Poranenia hrudníka.

02.05.2017                           Doc .MUDr. Roman Benej, CSc.

 

12.prednáška                  Krvácanie v chirurgii, vyšetrovacie metódy, základy ošetrovacích postupov.

09.05.2017                           Prof. MUDr.Štefan Durdík, CSc., MHA

 

13. prednáška                  Poranenia miechy, periférnych nervov.

16.05.2017                           Doc.MUDr. Silvia Vajczíková, CSc.

 

14.prednáška                  Urgentné stavy v ambulantnej praxi.

23.05.2017                           Doc. MUDr. Milan Schnorrer, CSc.

 

 

Vypracoval Doc.MUDr. M. Vician, CSc.

Rozpis prednášok z chirurgie pre 4.ročník LS 2016/2017

Prednášky budú vždy v STREDU v čase od 14:30 do 16:20 hod.
v posluchárni I. chirurgickej kliniky (od 08.03.2017 do 24.05.2017)

1. prednáška                    Appendicitis.

08.03.2017                           Doc. MUDr. Vician, CSc.

2.prednáška                     Chirurgické ochorenia konečníka

15.03.2017                           Doc. MUDr. Vician, CSc.

3.prednáška                      Chirurgické ochorenia tenkého čreva.

22.03.2017                          MUDr. Hrbatý, PhD.                                                

4.prednáška                     Chirurgické ochorenia hrubého čreva.

29.03.2017                           Prof. MUDr. Durdík, CSc., MHA

5. prednáška                    Chirurgické ochorenia venozného a lymfatického systému.

05.04.2017                         Prof. MUDr. Labaš, CSc.

6. prednáška                    Chirurgické ochorenie artérii.

12.04.2017                         Doc. MUDr. Vrtík, CSc.

7. prednáška                    Neodkladné chirurgické výkony.

19.04.2017                         MUDr. Reis, PhD.

8. prednáška                    Chirurgické ochorenia bronchov a pľúc.

26.04.2017                         Doc. MUDr. Benej, CSc.

9. prednáška                     Chirurgické ochorenia štítnej žľazy a prištítnych teliesok.

03.05.2017                           Doc. MUDr. Čambal, PhD., MHA

10. prednáška                 Vrodené choroby hrudníka a vnútrohrudných orgánov.

10.05.2017                           MUDr. Babala, PhD.

11. prednáška                 Chirurgická liečba M.Crohn a colitisulceróza.

17.05.2017                           MUDr. Sekáč, PhD.

12. prednáška                 Poranenie chrbtice.

24.05.2017                           Doc. MUDr. Vajczíková, CSc.

Vypracoval Doc.MUDr. M. Vician,CSc.
Bratislava, 03.02.2017

Rozpis prednášok z Chirurgie, 5. Ročník, Všeobecné lekárstvo, letný semester 2016/2017

Štvrtok  9.3. 14,30-16,20

1. Detská chirurgia

Prednášajúci:  MUDr. Ján Paukovic, CSc.

2. ÚVOD DO ORTOPÉDIE  - vývoj spojivových tkanív a skeletu, osifikácia, druhy kostí a chrupaviek, kĺbová chrupavka. Vývoj chrbtice z prvosegmentov. Vyšetrovanie ortopedického pacienta: kĺby, chôdza, goniometria veľkých kĺbov, Q uhol pately...

Prednášajúci:  MUDr. Ján Paukovic, CSc.

Štvrtok 16.3. 14,30-16,20

3. DETSKÁ ORTOPÉDIA I. - vyšetrenie a špecifiká detského    pacienta, vývojová dysplázia bedra, DMO, systémové ochorenia skeletu u deti – artrogrypóza, neurofibromatóza, osteogenesis imperfecta, osteochondrodysplázie, genetické syndrómy.

Prednášajúci: prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD.

Piatok 17.3. 14,30-16,20

4. DETSKÁ ORTOPÉDIA  II. - pes equinovarus congenitus, torticollis, uhlové a dĺžkové deformity končatín a ich korekcia, pes planus, talus verticalis, tarzálna koalícia

Prednášajúci: MUDr. Martina Frištáková, PhD.

Štvrtok 23.3.  14,30-16,20

5. DETSKÁ ORTOPÉDIA  III. 

Aseptické kostné nekrózy (M. Perthes a iné).

Prednášajúci:  MUDr. Martina Frištáková, PhD.

Skoliózy: vznik, prevencia, konzervatívna a operačná liečba, deformity hrudníka ( pectus carinatum, pectus excavatum).

Prednášajúci: MUDr. Juraj Horváth,PhD., /MUDr. Peter Tisovský,PhD.

Piatok  24.3. 14,30-15,20

6. PROTETIKA: jej časti /kalceotika a ostatné/ a úloha.

AMPUTÁCIE: indikácie, salámová a laloková,...

Protézy, ortézy, epitézy

Nové trendy a perspektívy v ortopedickej protetike

Prednášajúci: MUDr. Miloš Smetana

Prednášajúci:  MUDr. Ján Paukovic, CSc.

Štvrtok  30.3.  14,30-16,20

7. OPERAČNÁ LIEČBA DEGENERATÍVNYCH OCHORENÍ A TRAUMATIZMU CHRBTICE

delenie úrazov chrbtice, konzervatívna terapia: reklinácia, korzety.

Operačná terapia: typy stabilizácií podľa lokalizácie, neurologická symptomatológia, zásady operačnej liečby

Prednášajúci: MUDr. Peter Tisovský, PhD.,/ MUDr. Martin Žabka, PhD.

Štvrtok   6.4. 14,30 – 16,20

8. TRAUMATOLÓGIA SKELETU KONČATÍN A MÄKKÝCH TKANÍV

všeobecné zásady prevencie úrazov, poškodenie mäkkých tkanív, distorzie a luxácie kĺbov, lézie meniskov, rozdelenie fraktúr: podľa dislokácie fragmentov,... Štádiá kostného hojenia: zápalové, fibrokartilaginózne, osseárne. Primárne a sekundárne kostné hojenie. Druhy pseudoartróz. Obväzy a obväzová technika. Sádrovacia technika.

Stabilná a adaptačná osteosyntéza. Materiály a inštrumentárium: dlahy, skrutky, kliny, LCP inštrumentárium.

Prednášajúcidoc. MUDr. Silvia Vajcziková, PhD.

Štvrtok 13.4.    14,30 – 16,20

9. ARTRÓZY – vznik, klinické a rtg. Štádia artróz,rozdelenie: primárne a sekundárne, mozaikoplastika a kultivácie chondrocytov; konzervatívna : NSAID, SYSADOA, fyzikálna a rehabilitačná th., viskosuplementácia, ... a operačná liečba: endoprotetika hlavne koxy a kolena, druhy a materiály  na výrobu endoprotéz

Prednášajúci doc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.

Štvrtok 20.4.  14,30 – 16,20

10. ONKOORTOPÉDIA a ZÁPALOVÉ OCHORENIA V ORTOPÉDII

a/ primárne nádory skeletu tvrdých a mäkkých tkanív a ich liečba: WHO klasifikácia nádor, GTM klasifikácia podľa Ennekinga,  zásady onkologickej liečby, individuálne endoprotézy,...

b/ sekundárne nádory skeletu a ich liečba:  najčastejšie metastázy do skeletu, hroziace fraktúry: Mirelsova klasifikácia,... a patologické fraktúry. Zásady operačnej liečby metastatických fraktúr.

Nádorom podobné afekcie: metafyzárny fibrózny defekt,...

Zdroj a spôsoby šírenia infekcie, špecifické: tbc, Charcotov kĺb,... nešpecifické zápaly a zriedkavé: ostitis sclerosans Garré, Brodieho absces a osteomyelitis albuminosa. Komplikácie chronického hnisania: úloha rastovej platničky pri šírení zápalu, amyloidóza,... Liečba.  Periprotetický infekt

Prednášajúci: MUDr. Andrey Švec, PhD.

Štvrtok  27.4.    14,30 – 16,20

11. SYSTÉMOVÉ OCHORENIA SKELETU

a/ vrodené: poruchy enchondrálnej osifikácie , lámavosť kostí, zmiešané formy: Madelungova deformita,... Zriedkavé formy: osteopetróza, pyknodysostóza, .... Syndrómy: Apertov, Marfanov. Taybiov,...

b/ získané: hormonálne, metabolické: avitaminózy, metabolizmus kalcia,... a poruchy metabolizmu: osteoporóza, osteomalácia, Looserove zóny, diff. dg. únavových fraktúr,...

Prednášajúcidoc. MUDr. Boris Šteňo, PhD.

Štvrtok   4.5.  14,30 – 16,20

12. PLASTIKA:

Definícia plastickej chirurgie, princípy plastickej, rekonštrukčnej a estetickej chirurgie. Cievne zásobenie kože, kožné transplantáty, laloky, expanzia tkanív. Pojem estetická chirurgia

Prednášajúci:_ Doc. MUDr. Jozef Fedeles CSc, MUDr. Hulín Ivan, MUDr. Palenčár PhD, MUDr. Boháč Martin PhD

Štvrtok  11.5.  14,30 – 16,20

13. POPÁLENINY: definícia, etiológia, patofyziológia, klinické prejavy, popáleninová choroba, diagnostika, klasifikácia, prvá pomoc a prvotné ošetrenie, popáleninový šok – patofyziológia a terapia, starostlivosť o popáleninové rany – konzervatívne a chirurgické metódy, kožné náhrady, hojenie rán, lokálne a celkové komplikácie, doliečovanie.

Prednášajúci:   prof. MUDr. Ján Koller, CSc; MUDr. Peter Bukovčan; PhD, MUDr. Marianna Hajská, PhD

Štvrtok 18.5.  14,30 – 16,20

14. PLASTIKA: Tumory kože, vaskulárne névy, hemangiómy, cievne malformácie. Benígne tumory kože, prekancerózy, malígne tumory kože, karcinómy, maligný melanóm. Chirurgia ruky.

Prednášajúci:_ Doc. MUDr. Jozef Fedeles CSc, MUDr. Hulín Ivan, MUDr. Palenčár PhD, MUDr. Boháč Martin PhD

Štvrtok  25.5.   14,30 – 16,20

15. PLASTIKA: Rázštepy pery a podnebia, etiológia, embryolo´gia, anatómia. Zmeny pri rázštepoch. Delenie orofaciálnych rázštepov, dôsledky orofaciálnych rázštepov. Liečba. Kraniofaciálne malformácie. Rázštepový tím a jeho úloha v komplexnej liečbe rázštepov.

Prednášajúci:_ Doc. MUDr. Jozef Fedeles CSc, MUDr. Hulín Ivan, MUDr. Palenčár PhD, MUDr. Boháč Martin PhD

Prednášky z ortopédie

1.         ÚVOD DO ORTOPÉDIE  - vývoj spojivových tkanív a skeletu, osifikácia, druhy kostí a chrupaviek, kĺbová chrupavka. Vývoj chrbtice z prvosegmentov. Vyšetrovanie ortopedického pacienta: kĺby, chôdza, goniometria veľkých kĺbov, Q uhol pately...

Prednášajúci: MUDr. Ján Paukovic, CSc.

 

2.         Skoliózy: vznik, prevencia, konzervatívna a operačná liečba, deformity hrudníka ( pectus carinatum, pectus excavatum).

PrednášajúciMUDr. Juraj Horváth,PhD., MUDr. Peter Tisovský,PhD.

 

3.   OPERAČNÁ LIEČBA DEGENERATÍVNYCH OCHORENÍ A TRAUMATIZMU CHRBTICE

delenie úrazov chrbtice, konzervatívna terapia: reklinácia, korzety.

Operačná terpaia: typy stabilizácií podľa lokalizácie, neurologická symptomatológia, zásady operačnej liečby

PrednášajúciMUDr. Peter Tisovský, PhD.,/ MUDr. Martin Žabka, PhD.

 

4.         ONKOORTOPÉDIA a ZÁPALOVÉ OCHORENIA V ORTOPÉDII

a/ primárne nádory skeletu tvrdých a mäkkých tkanív a ich liečba: WHO klasifikácia nádor, GTM klasifikácia podľa Ennekinga,  zásady onkologickej liečby, individuálne endoprotézy,...

b/ sekundárne nádory skeletu a ich liečba:  najčastejšie metastázy do skeletu, hroziace fraktúry: Mirelsova klasifikácia,... a patologické fraktúry. Zásady operačnej liečby metastatických fraktúr.

Nádorom podobné afekcie: metafyzárnyfibrózny defekt,...

Zdroj a spôsoby šírenia infekcie, špecifické: tbc, Charcotov kĺb,... nešpecifické zápaly a zriedkavé: ostitis sclerosans Garré, Brodieho absces a osteomyelitis albuminosa. Komplikácie chronického hnisania: úloha rastovej platničky pri šírení zápalu, amyloidóza,... Liečba.  Periprotetický infekt

PrednášajúciMUDr. Andrey Švec, PhD.

 

Prednášky z ortopédie a traumatológie skeletu sú realizované v spolupráci I.OTK, II. OTK a Kliniky Detskej ortopédie.

Sylabus praktickej výučby z predmetu ORTOPÉDIA

IV. ročník všeobecného lekárstva:

 1. deň:  dokumentácia ambulantného a ortopedického pacienta, základné informácie o predmete ortopédia , vyšetrovacie metódy /klinické, zobrazovacie: rtg., scintigrafia, CT, MR/ - demonštrácia pacientov kliniky a ich dokumentácie, asistencia pri základných liečebných postupoch na oddelení /venepunkcia, punkcia kĺbu, ošetrovanie operačnej rany, preväz, odber vzoriek a biologického materiálu/
 2. deň : obväzy a obväzová technika, sadrovanie a sadrové obväzy, demonštrácia základného inštrumentária a materiálu /endoprotézy kĺbov, materiály používané pri traumatologických

V.ročník všeobecného lekárstva:

 1.  deň:  Vymedzenie a náplň odboru „ortopédia“. Zopakovanie  vývoja  a regenerácie spojivových tkanín /hlavne kostné tkanivo a chrupavka, štruktúra kĺbu/. Vyšetrenie ortopedického pacienta /klinické vyšetrenie, rozsah hybnosti v kĺboch, fyziologické postavenie v kĺboch, artrodézy a artroplastiky/.  Pomocné a zobrazovacie vyšetrovacie  metódy v ortopédii /natívne rtg., scintigrafia, CT,MR/. Demonštrácia pacientov na oddeleniach kliniky.
 2. deň:  Ochorenie kĺbov /artrózy, zápaly – klinický nález a zobrazovacie vyšetrovacie metódy/. Detská ortopédia  /skrčeniny a vykĺbeniny:  skolióza, pes equinovarus, torticollis myogenes, d.d.h.  a vrodená luxácia koxy/, aseptické kostné nekrózy, deformácie a teratológia skeletu.  Onkológia /základné teoretické poznatky, primárne a sekundárne nádory spojivových tkanív, liečba onkologického pacienta: primárne tumory a liečba metastáz/.
 3. deň:  Systémové ochorenia skeletu /vrodené: poruchy chondroprodukcie, osteoprodukcie a zmiešané formy, získané: hormonálne, metabolické, osteoporóza a osteomalácia/. Traumatológia skeletu a spojivových tkanív /distorzie a fraktúry – diagnostika, rozdelenie, liečba traumatizmu dospelých a detí/,

VI.ročník všeobecného lekárstva:

 1. deň:  Traumatológia /distorzie, fraktúry otvorené a zatvorené a ich klasifikácie, patologické fraktúry,  pakĺby a ich rozdelenie, luxácie,  amputácie, ortopedická protetika/ - zamerať sa na štátnicové otázky a aj na rozdelenie na jednotlivé časti skeletu /chrbtica, kĺby, diafýzy dlhých kostí/.  Klinické vyšetrenie a zobrazovacie vyšetrovacie metódy.  Diferenciálna diagnostika traumatizmu /špecifické a nešpecifické zápaly, tumory a pseudotumory/.  Stabilná a adaptačná osteosyntéza, najmodernejšie liečebné princípy a metódy.
 2. deň: Zápalové a degeneratívne ochorenia skeletu /hlavne artrózy, ich vznik, diagnostika a liečba/. Metabolické kostné ochorenia /rachitída, skorbut, osteporóza a osteomalácia/. Nešpecifické bakteriálne zápaly /nozokomiálna infekcia/ a ich diagnostika a liečba /hlavne osteomyelitída/.  Špecifické zápaly /tbc, syfilis/. Svalové a neuromuskulárne ochorenia, úžinové syndrómy, algoneurodystrofia.  Detská ortopédia /skrčeniny a vykĺbeniny/.
 3. deň:  Onkológia /primárne kostné a mäkkotkanivové a sekundárne nádory, ich diagnostika a liečba/.  Zopakovanie štátnicových otázok a ostatných otázok študentov z preberanej problematiky.

Základná literatúra

 1. Bartoníček, J. a kol. Chirurgická anatomie velkých končetinových kloubů. Praha:

      Avicenum, 1991. 249 s. ISBN 80-201-0151-9

 1. Dungl, P. Ortopedie a traumatologie nohy. Praha: Avicenum, 1989. 285 s.
 1. Dungl, P. a kol. Ortopedie. Praha: Grada, 2014. 1168 s. 2. Prepracované a doplnené vydanie

Doporučená literatúra

 1. Salter, R.B.: Textbook of Disorders and Injuries of the Musculoskeletal System, Williams&Wilkins, 687 s.
 2. Steinberg, G.G.:  Ramamurti´s Orthopaedics in Primary Care Wiliams&Wilkins, 390s.
 3. Rockwood and Green´f Fractures in Adults, Lippincott Wiliams&Wilkins, 1275s. , volume 1,2,3.

Rozpis stáží z ortopédie a chirurgie pre študentov všeob.lek. LF UK - zimný semester

F E B R U Á R  2018
Deň Dátum Ročník Šs Miesto Čas Prednášajúci Forma
Pondelok 5.2. VI. IV.chirurgická kl. 8.30 MUDr. Švec Štátna skúška
Pondelok 26.2. III.a 4 I.OTK 8.30-13.20 MUDr. Žabka Stáž
Utorok 27.2. III.a 8 I.OTK 8.30-13.20 MUDr. Žabka Stáž
Streda 28.2 III.a 10 I.OTK 8.30-13.20 MUDr. Tisovský Stáž

Január 2018

Deň Dátum Ročník Šs Miesto Čas Prednášajúci Forma
Pondelok 2.1. VI. 19 I.OTK 7,00-12,00 Dr.Beňuška Stáže
Utorok 3.1. VI. 19 I.OTK 7,00-12,00 Dr.Horváth Stáže
Streda 4.1. VI. 5 I.OTK 7,00-12,00 Dr.Naser Stáže
VI./Ang 4 I.OTK 8,30-13,20 Dr.Žabka Stáže
Štvrtok 5.1. VI. 5 I.OTK 7,00-12,00 Dr.Majerčík Stáže
VI./Ang 4 I.OTK 8,30-13,20 Dr.Žabka Stáže
Piatok 6.1. SVIATOK
Pondelok 16.1. VI. 3 I.OTK 7,00-12,00 Dr.Tisovský Stáže
Utorok 17.1. VI. 3 I.OTK 7,00-12,00 Dr.Horváth Stáže
Streda 18.1. VI./Ang 7 I.OTK 8,30-13,20 Dr.Tisovský Stáže
Štvrtok 19.1. VI./Ang 7 I.OTK 8,30-13,20 Dr.Žabka Stáže
Piatok 20.1. VI./Ang 7 I.OTK 8,30-13,20 Dr.Tisovský Stáže
Pondelok 23.1. VI. 24 I.OTK 7,00-12,00 Dr.Demitrovič Stáže
Utorok 24.1. VI. 24 I.OTK 7,00-12,00 Dr.Paukovic Stáže
Streda 25.1. VI./Ang 2 I.OTK 8,30-13,20 Dr.Tisovský Stáže
Štvrtok 26.1. VI./Ang 2 I.OTK 8,30-13,20 Dr.Žabka Stáže
Piatok 27.1. VI./Ang 2 I.OTK 8,30-13,20 Dr.Tisovský Stáže
Pondelok 30.1. VI. 8 I.OTK 7,00-12,00 Dr.Demitrovič Stáže
Utorok 31.1. VI. 8 I.OTK 7,00-12,00 Dr.Paukovic Stáže
Študentom   6.ročníka začínajú stáže na I.OTK o 7,00 hod.
   DECEMBER 2017  
Deň Dátum Ročník Šs Miesto Čas Prednášajúci Forma
Pondelok 4.12. VI. 4 I.OTK 7.00-12.30 Dr. Horváth Stáž
Utorok 5.12. VI. 4 I.OTK 7.00-12.30 Dr. Žabka Stáž
5.12. III. 15 I.OTK 8.30-12.30 Dr. Demitrovič Stáž
Streda 6.12. III. 21 I.OTK 8.30-12.30 Dr. Tisovský Stáž
Piatok 8.12. III. 1 I.OTK 8.30-12.30 Dr. Paukovic Stáž
Pondelok 11.12. VI. 13 I.OTK 7.00-12.30 Dr. Horváth Stáž
11.12. VI. IV.Chir. 8.30 Dr. Švec Štátnica
Utorok 12.12. VI. 13 I.OTK 7.00-12.30 Dr. Paukovic Stáž
12.12. III./a 9 I.OTK 8.30-13.30 Dr. Žabka Stáž
Streda 13.12. III. 19 I.OTK 8.30-12.30 Dr. Paukovic Stáž
Štvrtok 14.12. III. 25 I.OTK 8.30-12.30 Dr. Tisovský Stáž
Piatok 15.12. III./a 1 I.OTK 8.30-13.20 Dr. Žabka Stáž
Pondelok 18.12. VI. 21 I.OTK 7.00-12.30 Dr.Demitrovič Stáž
Utorok 19.12. VI. 21 I.OTK 7.00-12.30 Dr. Horváth Stáž
Streda 20.12. VI. 10 I.OTK 7.00-12.30 Dr. Paukovic Stáž
Štvrtok 21.12. VI. 10 I.OTK 7.00-12.30 Dr. Žabka Stáž
21.12. OTK DFNsP,  Limbova 8.00 Dr. Švec Obhajova špecializačnej práce
Študentom   6.ročníka začínajú stáže na I.OTK o 7,00 hod.
N O V E M B E R   2017
Deň Dátum Ročník Šs Miesto Čas Prednášajúci Forma
pondelok 6.11. VI 15 I.OTK 7.00-12.30 Dr.Horváth/Dr.Paukovic Stáže
utorok 7.11. VI 15 I.OTK 7.00-12.30 Dr.Demitrovič/Dr.Horváth Stáže
7.11. IIIang 11 I.OTK 8.30-13.20 Dr.Žabka/Dr.Tisovský Stáže
piatok 10.11 IIIang 3 I.OTK 8.30-13.20 Dr.Tisovský/Dr.Žabka Stáže
pondelok 13.11. VI 8 IV.Chir.kl. 8.00 dr. Švec  Štatnice
pondelok 13.11 III 7 I.OTK 8.30-12.30 dr.Paukovic Stáže
pondelok 13.11. VI I.OTK 8.00 Obhajoby DP
utorok 14.11 III I.chir.kl. 14.30-16.20 dr.Paukovic prednáška
pondelok 20.11 VI I.chir.kl 8.30-10.00 dr.Švec konzultácie
utorok 21.11 III 13 I.OTK 8.30-12.30 Dr.Horváth/Dr.Žabka Stáže
piatok 24.11 III 3 I.OTK 8.30-12-30 Dr.Demitrovič/Dr,Tisovský Stáže
pondelok 27.11 IIIang I.chir.kl. 15.30-17.20 dr.Žabka prednáška
27.11 VI 22 I.OTK 7.00-12.30 Dr.Žabka/Dr.Demitrovič Stáže
utorok 28.11 VI 22 I.OTK 7.00-12.30 Dr.Paukovic/Dr.Horváth Stáže
štvrtok 30.11 III 27 I.OTK 8.30-12.30 Dr.Tisovský/Dr.Paukovic Stáže
Študentom   6.ročníka začínajú stáže na I.OTK o 7,00 hod.  

 

 

 Október 2017      
Deň Dátum Ročník Šs Miesto Čas Prednášajúci Forma
Pondelok 2.10. VI. 1 I.OTK 7.00-12.30 Dr.Žabka/Dr.Demitrovič Stáže
Utorok 3.10. VI. 1 I.OTK 7.00-12.30 Dr.Demitrovič/Dr.Žabka Stáže
pondelok 9.10 VI. 8 I.OTK 7.00-12.30 Dr.Horváth/Dr.Demitrovič Stáže
9.10. III.ang 5 I.OTK 8.30-13.20 Dr.Tisovský/Dr.Horváth Stáže
Utorok 10.10. VI. 8 I.OTK 7.00-12.30 Dr.Paukovic/Dr.Horváth Stáže
Streda 11.10. VI. 2 I.OTK 7.00-12.30 Dr.Paukovic/Dr.Tisovský Stáže
11.10. III. 23 I.OTK 8.30-12.30 Dr.Tisovský/Dr.Demitrovič Stáže
Štvrtok 12.10. VI. 2 I.OTK 7.00-12.30 Dr.Paukovic/Dr.Žabka Stáže
Pondelok 16.10. VI. 3 I.OTK 7.00-12.30 Dr.Demitrovič/Dr.Paukovic Stáže
16.10. III.ang 7 I.OTK 8.30-13.20 Dr.Žabka/Dr.Tisovský Stáže
Utorok 17.10 VI 3 I.OTK 7.00-12.30 Dr.Horváth/Dr.Žabka Stáže
17.10 III 17 I.OTK 8.30-12.30 Dr.Demitrovič/Dr.Horváth Stáže
Pondelok 23.10. VI. I.chir. 8.30-10.00 Dr.Švec konzultácie
23.10. VI. 24 I.OTK 7.00-12.30 Dr.Demitrovič/Dr.Paukovic Stáže
Utorok 24.10. VI. 24 I.OTK 7.00-12.30 Dr.Paukovic/Dr.Horváth Stáže
Pondelok 30.10 VI. 20 I.OTK 7.00-12.30 Dr.Žabka/Dr.Tisovský Stáže
30.10 III. 9 I.OTK 8.30-12.30 Dr.Paukovic/Dr.Demtrovič Stáže
Utorok 31.10. VI. 20 I.OTK 7.00-12.30 Dr.Paukovic/Dr.Tisovský Stáže
Študentom   6.ročníka začínajú stáže na I.OTK o 7,00 hod.  

   SEPTEMBER 2017  
Deň Dátum Ročník Šs Miesto Čas Prednášajúci Forma
Pondelok 18.9. VI. 5 I.OTK 7.00-12.30 Dr.Paukovic/Dr.Žabka Stáže
Utorok 19.9. VI. 5 I.OTK 7.00-12.30 Dr.Paukovic/Dr.Žabkastáže Stáže
Streda 20.9. VI/ang 6 I.OTK 8.30-13.20 Dr.Tisovský/Dr.Demitrovič Stáže
Štvrtok 21.9. VI/ang 6 I.OTK 8.30-13.20 Dr.Žabka/Dr.Tisovský Stáže
Piatok 22.9. VI/ang 6 I.OTK 8.30-13.20 Dr.Demitrovič/Dr.Horváth Stáže
Pondelok 25.9. VI. 26 I.OTK 7.00-12.30 Dr.Horváth/Dr.Žabka Stáže
25.9. III. 11 I.OTK 8.30-12.30 Dr.Žabka/Dr.Horváth Stáže
Utorok 26.9. VI. 26 I.OTK 7.00-12.30 Dr.Horváth/Dr.Žabka Stáže
Streda 27.9. VI/ang 4 I.OTK 8.30-13.20 Dr.Žabka/Dr.Tisovský Stáže
Štvrtok 28.9. VI/ang 4 I.OTK 8.30-13.20 Dr.Tisovský/Dr.Žabka Stáže
28.9. III. 29 I.OTK 8.30-12.30 Dr.Horváth/dDr.Demitrovič Stáže
Piatok 29.9. VI/ang 4 I.OTK 8.30-13.20 Dr.Demitrovič/Dr.Žabka Stáže
29.9. III. 5 I.OTK 8.30-12.30 Dr.Žabka/Dr.Demitrovič Stáže
Študentom   6.ročníka začínajú stáže na I.OTK o 7,00 hod.

Otázky na štátnu skúšku

Otázky na štátnu skúšku