Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. ortopedicko-traumatologická klinika LF UK a UN Bratislava

Skúška z chirurgie 5. ročník – OTÁZKY

Skúška z chirurgie 5. ročník – OTÁZKY

Skúška bude prebiehať prezenčne, ústnou formou na chirurgických klinikách

1. Appendicitis acuta 

2. Intrakraniálne krvácanie, Hematóm subdurálny, epidurálny 

3. Poranenia pankreasu 

4. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pankreasu 

5. Pneumothorax (úrazový, neúrazový, diagnostika a liečba) 

6. Luxácie na hornej končatine (humeroskapulárna, lakťa, zápästia a zápästných kostí interfalangeálnych kĺbov) 

7. Tracheostómia, konikotómia (indikácia, postup) 

8. Trombophlebitis, phlebotrombosis, phlegmasia cerulea alba 

9. Poranenia sleziny 

10. Portálna hypertenzia 

11. Hemotorax a fluidotorax (diagnostika, liečba) 

12. Tupé poranenia hrudníka 

13. Hernia incarcerata 

14. Karcinóm močového mechúra 

15. Hemoperitoneum 

16. Cholelithiasis 

17. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov obličiek 

18. Artroskopia kolena, ramena, členka, bedrového kĺbu (indikácie, princípy) 

19. Ileus mechanický, strangulačný, volvulus, invaginácia 

20. Transplantácia kože a kombinované laloky (charakteristika, rozdelenie a indikácie) 

21. Otvorené zlomeniny (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba) 

22. Achalázia a jej liečba 

23. Karcinóm prostaty (lokálne pokročilý, disseminovaný) 

24. Zlomeniny panvy a acetábula (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba) 

25. Pancreatitis acuta (charakteristika, diagnostika, terapia) 

26. Dupuytrenova kontraktúra (diferenciálna diagnostika), kamptodaktylie, poúrazové kontraktúry na ruke 

27.  Volkmannova ischemická kontraktúra 

28. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov tenkého čreva 

29. Popáleninová choroba, popáleniny - rozdelenie 

30. Subdurálny hematóm 

31. Cudzie telesá v GIT-e 

32. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgu 

33. Zlomeniny lebky a spodiny lebečnej 

34. Diagnostika a chirurgická liečba karcinómu konečníka 

35. Absces mozgu 

36. Charakterizujte vysoko energetickú a nízko energetickú traumu, mechanizmus vzniku, vplyv energie na typ poranenia, špecifiká anamnézy, diagnostiky, dopravných úrazov, objasnite komplexný prístup k pacientovi 

37. Dekubity (patofyziológia, rozdelenie, prevencia a liečba) 

38. Neurogénne poruchy močenia 

39. Commotio et contusio cerebri 

40. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov žlčníka a žlčovodov 

41. Urolitiáza 

42. Epidurálny hematóm 

43. Nádory prsnej žľazy (všeobecne, diagnostika, rozdelenie), komplexná liečba nádorov prsnej žľazy 

44. Omrzliny 

45. Úrazy obličiek 

46. Ileitis terminalis – M. Crohn (komplikácie, chirurgická liečba) 

47. Krvácanie z horného GITu 

48. Discektómia, dekompresia, stabilizácia a fúzia na chrbtici (charakteristika, indikácie) 

49. Podstata znecitlivenia, miestna, zvodová, regionálna anestézia 

50. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgových obalov 

51. Poranenia pečene a žlčových ciest 

52. Furunculus, carbunculus, cheillitis, flegmóna, absces, lymphadenitis, erysipelas, erysipeloid 

53. Zlomeniny stavcov (základné rozdelenie, kompresívne, komunitívne) 

54. Tupé poranenia brucha 

55. Pelveoperitonitis 

56. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mediastína 

57. Zlomeniny hrudnodriekovej chrbtice (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba) 

58. Transfúzia krvi (indikácie, vykonanie, krvné deriváty, komplikácie) 

59. Stereotaxis 

60. Poranenia miechy 

61. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov žalúdka 

62. Infekcie obličiek a močových ciest, urosepsa 

63. Perinatálny traumatizmus a jeho význam pre vývoj dieťaťa 

64. Šok (všeobecne, septický, hypovolemický, popáleninový) 

65. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov obličiek 

66. Polydactylia, syndactylia, peromelie, focomelie 

67. Pooperačná infúzna liečba 

68. Omphalocele, gastroschisis 

69. Zlomeniny diafýzy predkolenia a oblasti členku (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba) 

70. Trombóza a embólia mezenteriálnych ciev 

71. Atrézie dvanástnika, tenkého a hrubého čreva 

72. Vrodená dysplázia bedrového kĺbu (charakteristika, diagnostika, skríning, liečba) 

73. Panaricia (povrchové a hlboké), flegmóny dlane 

74. Phimosis, paraphimosis, balantitis 

75. Amputácie totálne, subtotálne, replantácie a revaskularizácie, transport pacienta a amputátu do replantačného centra, doba ischémie 

76. Malígne nádory štítnej žľazy (charakteristika, diagnostika, liečba) 

77. Anomálie testis, hypospadia a epispadia 

78. Epicondylitis humeri radialis, ulnaris, tendovaginitis stenotisans flexor digitorum manus 

79. Divertikuly pažeráka a ich chirurgická liečba 

80. Tamponáda srdca 

81. Nádory mäkkých tkanív pohybového aparátu (diagnostika, klasifikácia, staging, liečba) 

82. Diagnostika a chirurgická liečba karcinómu hrubého čreva 

83. Komplikácie popálenín, ich diagnostika a liečba 

84. Patologické zmeny na hrudnom koši (pectus excavatum, pectus carinatum, pectus infundibulare) 

85. Pooperačné komplikácie operačnej rany 

86. Vrodené chyby žlčových ciest 

87. Primárne zhubné a nezhubné nádory kostí (diagnostika, klasifikácia, staging, liečba) 

88. Pylethrombosis 

89. Transplantácia (všeobecné zásady, darcovstvo, rozdelenie), transplantácie tkanív, orgánové transplantácie 

90. Zlomeniny talu, kalkanea, tarzu, metatarzov a falangov nohy (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba) 

91. Prolapsus ani et recti 

92. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov miechy a miechových obalov 

93. Zlomeniny (diagnostika a rozdelenie), princípy liečby (konzervatívna a operačná), osteosyntetický materiál, miniinvazívne  operačné techniky 

94. Pancreatitis chronica (charakteristika, chirurgická liečba) 

95. Hojenie rán, patologická jazva, chronické rany (charakteristika, rozdelenie, diagnostika, terapia) 

96. Osteomalácia a Pagetova choroba (charakteristika, diagnostika, liečba) 

97. Anaeróbne infekcie v chirurgii 

98. Teratómy 

99. Zlomeniny v oblasti diafýzy humeru a lakťa (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba) 

100. Hernia diaphragmatica, refluxná ezofagitída 

101. Anorektálne malformácie 

102. Sekundárne nádory kostí (charakteristika, diagnostika, liečba) 

103. Pooperačné komplikácie (prevencia, diagnostika, terapia, liečba) 

104. Hemotorax a fluidotorax (diagnostika, liečba) 

105. Osteotómia, artrodéza, synovektómia (charakteristika, indikácie) 

106. Colitis ulcerosa (charakteristika, chirurgická liečba) 

107. Urolitiáza 

108. Zvláštnosti zlomenín a luxácií v detskom veku 

109. Gastro-intestinálne stromálne tumory GIST (epidemiológia, klin. obraz, diagnostika a dif. diagnostika, liečba) 

110. Karcinóm prostaty (lokálne pokročilý, disseminovaný) 

111. Zlomeniny krčnej chrbtice (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba) 

112. Ikterus obštrukčný (diferenciálna diagnostika) 

113. Poranenia šliach, princíp tenosutury, šľachová transplantácia a transpozícia 

114. Bursitis, tendinitis, tendovaginitis, entezopatia, periférny nervový úžinový syndróm 

115. Nodi haemorrhoidales 

116. Karcinóm močového mechúra 

117. Zlomeniny v oblasti diafýzy kostí predlaktia, oblasti zápästia, zápästných kostí, metakarpov a falangov ruky (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba) 

118. Struma nodosa (chirurgická liečba, komplikácie, nádory štítnej žľazy) 

119. Pneumothorax (úrazový, neúrazový, diagnostika a liečba) 

120. Infekčné a parainfekčné nešpecifické artritídy, borelióza, vírusové artritídy (HIV) 

121. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov prištítnych teliesok 

122. Rekonštrukčné a rádiologické výkony na arteriálnom systéme 

123. Deformity chrbtice - skoliózy, kyfózy, spondylolistéza (charakteristika, diagnostika a liečba) 

124. Malígny melanóm a pigmentové névy 

125. Hydrocephalus 

126. Pedes plani et planovalgi (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba) 

127. Abdomen acutum (rozdelenie, charakteristika) 

128. Vrodené chyby ruky 

129. Akútna a chronická osteomyelitída (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba) 

130. Perforácia pažeráka 

131. Nádory testis 

132. Zlomeniny mandibuly a maxilly (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba) 

133. Abscessus cavi Douglasi 

134. Hemangiómy a cievne malformácie 

135. Vrodené chyby nôh (pes equinovarus, pes excavatus, ...) (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba) 

136. Cholecystitis acuta 

137. Benígna prostatická hyperplázia (etiopatogenéza, symptomatológia, diagnostika, liečba) 

138. Bolesti chrbtice nezápalovej etiológie (charakteristika, špecifiká podľa jednotlivých lokalizácií, diagnostika, liečba) 

139. Vnútorné hernie v dutine brušnej 

140. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov mozgu 

141. Artróza (charakteristika, najčastejšie lokalizácie, diagnostika a liečba, endoprotézy, typy ich ukotvenia) 

142. Všeobecné zásady diagnostiky a liečby nádorov 

143. Hirschprungova choroba 

144. Zlomeniny, lopatky, kľúčnej kosti a proximálnej časti humeru (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba) 

145. Biliárne peritonitídy 

146. Aneuryzmy brušnej aorty(symptomatológia, diagnostika, liečba) 

147. Koreňové syndrómy (cervikálne, lumbosakrálne, syndróm cauda equina) diagnostika a liečba 

148. Hernie (rozdelenie a charakteristika), hernia umbilicalis, hernia paraumbilicalis, hernia in cicatrice, hernia linea alba 

149. Mediastinitis (diagnostika a liečba) 

150. Intrakraniálne krvácanie 

151. Malígne nádory prsníka (charakteristika, diagnostika, liečba) 

152. Paréza nervus facialis (etiológia, diagnostika, chirurgická liečba, statická a dynamická liečba) 

153. Luxácie na dolnej končatine (bedrový kĺb, koleno, členok, Chopartov kĺb, Lisfrancov kĺb) 

154. Peritonitis (rozdelenie, charakteristika) 

155. Poruchy rotácie čreva – Laddov syndróm 

156. Zlomeniny proximálneho femuru (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba) 

157. Hernia inguinalis et femoralis 

158. Mekóniový ileus, mekóniová peritonitis 

159. Akútne a chronické poškodenie kolena (klinické a zobrazovacie vyšetrenie, diagnostika a liečba) 

160. Paralytický ileus 

161. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov nadobličiek 

162. Osteoporóza a osteoporotické zlomeniny (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba)  

163. Ulcus duodeni, ulcus ventriculi 

164. Mediastinitis (diagnostika a liečba) 

165. Kompartmentový syndróm (končatinový a brušný) 

166. Diferenciálna diagnostika pri krvácaní do GIT-u 

167. Atrézia pažeráka 

168. Aseptické kostné nekrózy (charakteristika, diagnostika, najčastejšie lokalizácie, liečba) 

169. Divertikulóza hrubého čreva 

170. Ductus omphaloentericus persistens, urachus persistens 

171. Komplikácie hojenia zlomenín, predĺžené hojenie, pseudoartrózy, fractura male sanata (charakteristika, klasifikácia, diagnostika a liečba) 

172. Ileus (rozdelenie, charakteristika) 

173. Nádory testis 

174. Vyšetrenie a manažment pacienta s polytraumou (princípy liečby, Damage Control, pokročilá poúrazová resuscitácia (ang. ATLS – Advanced Trauma Life Support) 

175. Cystae et pseudocystae pancreatis 

176. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pľúc 

177. Zlomeniny rebier a prsnej kosti (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba) 

178. Pylorostenosis et pylorospasmus 

179. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov nadobličiek 

180. Zápalové ochorenia chrbtice autoimúnne napr. Morbus Bechterev, bakteriálne, špecifické (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba) 

181. Diagnostika a chirurgická liečba primárnych a sekundárnych nádorov pečene

182. Rázštepy a vrodené vývojové chyby tváre (delenie, timing operácie, multidisciplinárny prístup) 

183. Zlomeniny diafýzy femuru a oblasti kolena (charakteristika, klasifikácia, diagnostika, liečba) 

184. Diagnostika a chirurgická liečba nádorov pažeráka 

185. Trombophlebitis, phlebotrombosis, phlegmasia cerulea alba 

186. Poranenia šliach na končatinách, diagnostika, rozdelenie a liečba (sutúry a typy rehabilitácie)

Chirurgia štátnicové otázky VL

Chirurgia štátnicové otázky VL

Štátna záverečná skúška z chirurgie

Štátna záverečná skúška z chirurgie

Podmienky absolvovania testu „Chirurgia 4“

Test obsahuje celkovo 20 otázok z ortopédie, traumatológie, plastickej chirurgie, popálenín a detskej chirurgie. Zo štyroch odpovedí je len jedna správna.

Hodnotenie:

20-19 správnych odpovedí -  A

18-17 správnych odpovedí – B

16-15 správnych odpovedí – C

14-13 správnych odpovedí – D

12-11 správnych odpovedí -  E

10 a menej správnych odpovedí – FX

Test bude prebiehať on-line cez program MOODLE. Dĺžka trvania testu je presne 15 minút.

Termíny testu:

Riadny termín - Test v slovenskom jazyku                    

8.6.2021 (utorok) o 15.00 hod.
9.6.2021 (streda) o 15.00 hod.
10.6.2021 (štvrtok) o 15.00 hod.

Riadny termín  - Test v anglickom jazyku                       

8.6.2021 (utorok) o 11.00 hod.
9.6.2021 (streda) o 11.00 hod.
10.6.2021 (štvrtok) o 11.00 hod.

1.Opravný termín - Test v slovenskom jazyku                    

22.6.2021 (utorok) o 10.00 hod.
23.6.2021 (streda) o 10.00 hod.

1.Opravný termín - Test v anglickom jazyku                       

22.6.2021 (utorok) o 11.00 hod.
23.6.2021 (streda) o 11.00 hod.

2.Opravný termín - Test v slovenskom jazyku                    

31.8.2021 (utorok) o 10.00 hod.

2.Opravný termín - Test v anglickom jazyku                       

31.8.2021 (utorok) o 11.00 hod.

Rozpis stáží z ortopédie a chirurgie pre študentov všeob.lek. LF UK - December 2022

Deň Dátum Ročník Šs Miesto Čas Prednášajúci Forma
Pondelok 5.12. 6. VL 15 I.OTK 7.00-15.30 MUDr. Horváth Stáž
Utorok 6.12. 6. VL 15 I.OTK 7.00-15.30 MUDr. Demitrovič Stáž
        IV. Chirurgická klinika 8.30 MUDr. Švec Štátnice
Pondelok 12.12. 6. VL 3 I.OTK 7.00-15.30 MUDr. Paukovic Stáž
Utorok 13.12. 6. VL 3 I.OTK 7.00-15.30 MUDr. Horváth Stáž
Streda 14.12 6. VL 21 I.OTK 7.00-15.30 MUDr. Paukovic Stáž
Štvrtok 15.12 6. VL 21 I.OTK 7.00-15.30 MUDr. Tisovský Stáž
        OTK DFNsP,  Limbova 8.00 MUDr. Švec, Tisovský, Paukovic,  Obhajova špecializačnej práce
Piatok 16.12.     OTK DFNsP,  Limbova 8.00 MUDr. Švec, MUDr. Demitrovič Skúšobná komisia
Slovenským študentom   6.ročníka začínajú stáže na I.OTK o 7,00 hod.

Rozpis stáží z ortopédie a chirurgie pre študentov všeob.lek. LF UK - November 2022

Deň Dátum Ročník Šs Miesto Čas Prednášajúci Forma
Utorok 8.11 6. VL   IV. Chirurgická klinika 8.30 MUDr. Švec Štátnice
               
Pondelok 14.11. 6. VL   Poslucháreň I. Chir. kliniky 10.15-12.00 MUDr. Švec Seminár
               
Pondelok 21.11. 6. VL 8 I. OTK 7.00-15.00 MUDr. Horváth Stáž
Utorok 22.11. 6. VL 8 I. OTK 7.00-15.00 MUDr. Demitrovič Stáž
               
Pondelok 28.11. 6. VL 11 I. OTK 7.00-15.00 MUDr. Tisovský Stáž
Utorok 29.11. 6. VL 11 I. OTK 7.00-15.00 MUDr. Paukovic Stáž

Prednášky z ortopédie

1.         ÚVOD DO ORTOPÉDIE  - vývoj spojivových tkanív a skeletu, osifikácia, druhy kostí a chrupaviek, kĺbová chrupavka. Vývoj chrbtice z prvosegmentov. Vyšetrovanie ortopedického pacienta: kĺby, chôdza, goniometria veľkých kĺbov, Q uhol pately...

Prednášajúci: MUDr. Ján Paukovic, CSc.

 

2.         Skoliózy: vznik, prevencia, konzervatívna a operačná liečba, deformity hrudníka ( pectus carinatum, pectus excavatum).

PrednášajúciMUDr. Juraj Horváth,PhD., MUDr. Peter Tisovský,PhD.

 

3.   OPERAČNÁ LIEČBA DEGENERATÍVNYCH OCHORENÍ A TRAUMATIZMU CHRBTICE

delenie úrazov chrbtice, konzervatívna terapia: reklinácia, korzety.

Operačná terpaia: typy stabilizácií podľa lokalizácie, neurologická symptomatológia, zásady operačnej liečby

PrednášajúciMUDr. Peter Tisovský, PhD.,/ MUDr. Martin Žabka, PhD.

 

4.         ONKOORTOPÉDIA a ZÁPALOVÉ OCHORENIA V ORTOPÉDII

a/ primárne nádory skeletu tvrdých a mäkkých tkanív a ich liečba: WHO klasifikácia nádor, GTM klasifikácia podľa Ennekinga,  zásady onkologickej liečby, individuálne endoprotézy,...

b/ sekundárne nádory skeletu a ich liečba:  najčastejšie metastázy do skeletu, hroziace fraktúry: Mirelsova klasifikácia,... a patologické fraktúry. Zásady operačnej liečby metastatických fraktúr.

Nádorom podobné afekcie: metafyzárnyfibrózny defekt,...

Zdroj a spôsoby šírenia infekcie, špecifické: tbc, Charcotov kĺb,... nešpecifické zápaly a zriedkavé: ostitis sclerosans Garré, Brodieho absces a osteomyelitis albuminosa. Komplikácie chronického hnisania: úloha rastovej platničky pri šírení zápalu, amyloidóza,... Liečba.  Periprotetický infekt

PrednášajúciMUDr. Andrey Švec, PhD.

 

Prednášky z ortopédie a traumatológie skeletu sú realizované v spolupráci I.OTK, II. OTK a Kliniky Detskej ortopédie.

Sylabus praktickej výučby z predmetu ORTOPÉDIA

IV. ročník všeobecného lekárstva:

 1. deň:  dokumentácia ambulantného a ortopedického pacienta, základné informácie o predmete ortopédia , vyšetrovacie metódy /klinické, zobrazovacie: rtg., scintigrafia, CT, MR/ - demonštrácia pacientov kliniky a ich dokumentácie, asistencia pri základných liečebných postupoch na oddelení /venepunkcia, punkcia kĺbu, ošetrovanie operačnej rany, preväz, odber vzoriek a biologického materiálu/
 2. deň : obväzy a obväzová technika, sadrovanie a sadrové obväzy, demonštrácia základného inštrumentária a materiálu /endoprotézy kĺbov, materiály používané pri traumatologických

V.ročník všeobecného lekárstva:

 1.  deň:  Vymedzenie a náplň odboru „ortopédia“. Zopakovanie  vývoja  a regenerácie spojivových tkanín /hlavne kostné tkanivo a chrupavka, štruktúra kĺbu/. Vyšetrenie ortopedického pacienta /klinické vyšetrenie, rozsah hybnosti v kĺboch, fyziologické postavenie v kĺboch, artrodézy a artroplastiky/.  Pomocné a zobrazovacie vyšetrovacie  metódy v ortopédii /natívne rtg., scintigrafia, CT,MR/. Demonštrácia pacientov na oddeleniach kliniky.
 2. deň:  Ochorenie kĺbov /artrózy, zápaly – klinický nález a zobrazovacie vyšetrovacie metódy/. Detská ortopédia  /skrčeniny a vykĺbeniny:  skolióza, pes equinovarus, torticollis myogenes, d.d.h.  a vrodená luxácia koxy/, aseptické kostné nekrózy, deformácie a teratológia skeletu.  Onkológia /základné teoretické poznatky, primárne a sekundárne nádory spojivových tkanív, liečba onkologického pacienta: primárne tumory a liečba metastáz/.
 3. deň:  Systémové ochorenia skeletu /vrodené: poruchy chondroprodukcie, osteoprodukcie a zmiešané formy, získané: hormonálne, metabolické, osteoporóza a osteomalácia/. Traumatológia skeletu a spojivových tkanív /distorzie a fraktúry – diagnostika, rozdelenie, liečba traumatizmu dospelých a detí/,

VI.ročník všeobecného lekárstva:

 1. deň:  Traumatológia /distorzie, fraktúry otvorené a zatvorené a ich klasifikácie, patologické fraktúry,  pakĺby a ich rozdelenie, luxácie,  amputácie, ortopedická protetika/ - zamerať sa na štátnicové otázky a aj na rozdelenie na jednotlivé časti skeletu /chrbtica, kĺby, diafýzy dlhých kostí/.  Klinické vyšetrenie a zobrazovacie vyšetrovacie metódy.  Diferenciálna diagnostika traumatizmu /špecifické a nešpecifické zápaly, tumory a pseudotumory/.  Stabilná a adaptačná osteosyntéza, najmodernejšie liečebné princípy a metódy.
 2. deň: Zápalové a degeneratívne ochorenia skeletu /hlavne artrózy, ich vznik, diagnostika a liečba/. Metabolické kostné ochorenia /rachitída, skorbut, osteporóza a osteomalácia/. Nešpecifické bakteriálne zápaly /nozokomiálna infekcia/ a ich diagnostika a liečba /hlavne osteomyelitída/.  Špecifické zápaly /tbc, syfilis/. Svalové a neuromuskulárne ochorenia, úžinové syndrómy, algoneurodystrofia.  Detská ortopédia /skrčeniny a vykĺbeniny/.
 3. deň:  Onkológia /primárne kostné a mäkkotkanivové a sekundárne nádory, ich diagnostika a liečba/.  Zopakovanie štátnicových otázok a ostatných otázok študentov z preberanej problematiky.

Základná literatúra

 1. Bartoníček, J. a kol. Chirurgická anatomie velkých končetinových kloubů. Praha:

      Avicenum, 1991. 249 s. ISBN 80-201-0151-9

 1. Dungl, P. Ortopedie a traumatologie nohy. Praha: Avicenum, 1989. 285 s.
 1. Dungl, P. a kol. Ortopedie. Praha: Grada, 2014. 1168 s. 2. Prepracované a doplnené vydanie

Doporučená literatúra

 1. Salter, R.B.: Textbook of Disorders and Injuries of the Musculoskeletal System, Williams&Wilkins, 687 s.
 2. Steinberg, G.G.:  Ramamurti´s Orthopaedics in Primary Care Wiliams&Wilkins, 390s.
 3. Rockwood and Green´f Fractures in Adults, Lippincott Wiliams&Wilkins, 1275s. , volume 1,2,3.

Otázky na štátnu skúšku

Otázky na štátnu skúšku

Povinná štúdijná literatúra z predmetu „ORTOPÉDIA“

Pavel Dungl a kol.: ORTOPEDIE, 2. prepracované a doplněné vydání, Grada Publishing, a.s., Praha, 2014, 1168 s.

Odporúčaná študijná literatúra z predmetu “ORTOPÉDIA“

1.    VYBRANÉ KAPITOLY Z DETSKEJ ORTOPÉDIE, skriptá, Kokavec M a kol., Osveta Martin, 2003, 1. a 2. diel, 360 s.

2.    Oldřich Čech a kol.: TRAUMATOLOGIE POHYBOVÉHO APARÁTU PÁNVE, PÁTEŘE a PAKLOUBY, Galén, 2016, 611 s.