Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. klinika geriatrie LF UK a UN Bratislava

Výučba LFUK realizovaná I. klinikou geriatrie LFUK a UN BA v letnom semestri ak. roka 2022/2023

Mesiac Deň Predmet Ročník Krúžok Stáže učí MUDr.
Február 20 Interná medicína 5 5 28 1 Šuba/Dúbrava
Február 21 Interná medicína 5 5 28 2 Šuba/Dúbrava
Február 22 Interná medicína 5 5 7 1 Šuba/Dúbrava
Február 22 Interná medicína 5 5 10 1 Šuba/Dúbrava
Február 23 Interná medicína 5 5 7 2 Šuba/Dúbrava
Február 23 Interná medicína 5 5 30 1 Šuba/Dúbrava
Február 24 Interná medicína 5 5 10 2 Šuba/Dúbrava
Február 24 Interná medicína 5 5 30 2 Šuba/Dúbrava
Február 27 Interná medicína 5 5 13 1 Šuba/Dúbrava
Február 28 Interná medicína 5 5 13 2 Šuba/Dúbrava
Február 28 Interná medicína 5 5 25 1 Šuba/Dúbrava
Marec 1 Interná medicína 5 5 1 1 Šuba/Dúbrava
Marec 1 Interná medicína 5 5 25 2 Šuba/Dúbrava
Marec 2 Interná medicína 5 5 1 2 Šuba/Dúbrava
Marec 2 Interná medicína 5 5 26 1 Šuba/Dúbrava
Marec 3 Interná medicína 5 5 26 2 Šuba/Dúbrava
Marec 6 Interná medicína 5 5 9 1 Šuba/Dúbrava
Marec 6 Interná medicína 5 5 19 1 Šuba/Dúbrava
Marec 7 Interná medicína 5 5 9 2 Šuba/Dúbrava
Marec 7 Interná medicína 5 5 19 2 Šuba/Dúbrava
Marec 16 Interná medicína 5 5 11 1 Šuba/Dúbrava
Marec 16 Interná medicína 5 5 18 1 Šuba/Dúbrava
Marec 17 Interná medicína 5 5 11 2 Šuba/Dúbrava
Marec 17 Interná medicína 5 5 18 2 Šuba/Dúbrava
Marec 20 Interná medicína 5 5 24 1 Šuba/Dúbrava
Marec 21 Interná medicína 5 5 24 2 Šuba/Dúbrava
Marec 22 Interná medicína 5 5 6 1 Šuba/Dúbrava
Marec 23 Interná medicína 5 5 6 2 Šuba/Dúbrava
Marec 23 Interná medicína 5 5 17 1 Šuba/Dúbrava
Marec 24 Interná medicína 5 5 17 2 Šuba/Dúbrava
Marec 27 Interná medicína 5 5 4 1 Šuba/Dúbrava
Marec 28 Interná medicína 5 5 2 1 Šuba/Dúbrava
Marec 28 Interná medicína 5 5 4 2 Šuba/Dúbrava
Marec 30 Interná medicína 5 5 5 1 Šuba/Dúbrava
Marec 30 Interná medicína 5 5 27 1 Šuba/Dúbrava
Marec 31 Interná medicína 5 5 5 2 Šuba/Dúbrava
Marec 31 Interná medicína 5 5 27 2 Šuba/Dúbrava
Apríl 3 Interná medicína 5 5 2 2 Šuba/Dúbrava
Apríl 4 Interná medicína 5 5 15 1 Šuba/Dúbrava
Apríl 4 Interná medicína 5 5 20 1 Šuba/Dúbrava
Apríl 5 Interná medicína 5 5 15 2 Šuba/Dúbrava
Apríl 5 Interná medicína 5 5 20 2 Šuba/Dúbrava
Apríl 13 Interná medicína 5 5 21 1 Šuba/Dúbrava
Apríl 14 Interná medicína 5 5 21 2 Šuba/Dúbrava
Apríl 20 Interná medicína 5 5 23 1 Šuba/Dúbrava
Apríl 21 Interná medicína 5 5 23 2 Šuba/Dúbrava
Apríl 24 Interná medicína 5 5 16 1 Šuba/Dúbrava
Apríl 25 Interná medicína 5 5 3 1 Šuba/Dúbrava
Apríl 25 Interná medicína 5 5 16 2 Šuba/Dúbrava
Apríl 26 Interná medicína 5 5 3 2 Šuba/Dúbrava
Apríl 27 Interná medicína 5 5 12 1 Šuba/Dúbrava
Apríl 28 Interná medicína 5 5 12 2 Šuba/Dúbrava
Máj   Interná medicína 5 5 22 1 Šuba/Dúbrava
Máj   Interná medicína 5 5 22 2 Šuba/Dúbrava
Máj   Interná medicína 5 5 14 1 Šuba/Dúbrava
Máj   Interná medicína 5 5 8 1 Šuba/Dúbrava
Máj   Interná medicína 5 5 14 2 Šuba/Dúbrava
Máj   Interná medicína 5 5 8 2 Šuba/Dúbrava
Máj   Interná medicína 5 5 29 1 Šuba/Dúbrava
Máj   Interná medicína 5 5 29 2 Šuba/Dúbrava
Máj   Interná medicína 5 5 náhradné stáže   Šuba/Dúbrava
Jún   Interná medicína 5 5 náhradné stáže   Šuba/Dúbrava

Požiadavky na dochádzku - zásady náhrady absencií / Hodnotenie predmetu

Požiadavky na dochádzku / Hodnotenie predmetu:

Podmienkou udelenia zápočtu je 100% účasť na STÁŽACH. Všetky absencie si musí študent nahradiť len na našej klinike, nahrádzanie stáží na inom pracovisku nebude    akceptované. Termíny náhradných stáží sú uvedené na našom webe vo Výučbe realizovanej našou klinikou.

Hodnotenie predmetu sa bude realizovať ako hodnotený zápočet vo forme zápočtového testu. Testové preskúšanie realizuje hromadne III. interná klinika ku koncu semestra, eventuálne počas skúškového obdobia LS v termínoch, ktoré budú zverejnené v AIS a na webovej stránke kliniky. 

Účasť na PREDNÁŠKACH je povinná. Na každej prednáške bude kontrola prezencie.

Obsahová náplň stáží z Internej medicíny 5, 5.ročník, letný semester 2022/2023 GERIATRIA

Stáž Náplň stáže
1. Základy klinickej geriatrie. Definícia, epidemiológia, organizácia starostlivosti v geriatrii. Starnúci organizmus, osobitosti klinického obrazu, diagnostiky a liečby.
2. Aplikácia základov klinickej geriatrie v klinickej praxi. Internistické vyšetrenie a zhodnotenie pacienta s aplikovaním poznatkov z geriatrie.

Obsahová náplň prednášok Internej medicíny 5, 5.ročník, letný semester 2022/2023 GERIATRIA

Týždeň Dátum Čas - miesto Náplň prednášky
6. týždeň pondelok 20.03.2023 14,30–17,30 UNB Kramáre poslucháreň č.1 Všeobecná geriatria - gerontodemografia, teórie starnutia, zdravé starnutie, sociálna gerontológia, organizácia poskytovania zdravotnej starostlivosti seniorom, krehkosť seniora, osobitosti klinického priebehu, diagnostiky a liečba ochorení seniorov
7. týždeň pondelok 27.03.2023 14,30-17,30 UNB Kramáre poslucháreň č.1 Špecifiká tzv. internistických ochorení u seniorov

ROZPIS ŠPECIALIZOVANÝCH STÁŽÍ V RÁMCI PREDŠTÁTNICOVEJ PRAXE z INTERNEJ MEDICÍNY

Rozpis špecializovaných stáží v rámci predštátnicovej praxe z Internej medicíny
pre 6. ročník programu všeobecné lekárstvo v akademickom roku 2022/2023

                                                                                           Turnus I (12.09.2022 – 18.11.2022)
 

Štud. skupina

Onkológia

Hematológia

Angiológia

Kardiológia

Lab. medicína

7

19.09./20.09/21.09.

4.10/5.10/6.10/7.10.

18.10./19.10.

20.10./21.10.

3.10.

 
                                                                                           Turnus II (14.11.2022 – 3.02.2023)

Štud. skupina

Onkológia

Hematológia

Angiológia

Kardiológia

Lab. medicína

4

14.11./15.11./16.11.

6.12./7.12./8.12./9.12.

22.11./23.11.

24.11./25.11.

5.12.

 
                                                                                           Turnus III (12.12. – 3.3.2023)
 

Štud. skupina

Onkológia

Hematológia

Angiológia

Kardiológia

Lab. medicína

1

13.2./14.2./15.2.  

31.1./1.2./2.2/3.2.

10.1./11.1.

12.1./13.1.

30.1.

                                                                                             
                                                                                           Turnus IV (6.3.2023 – 12.05.2023)
 

Štud. skupina

Onkológia

Hematológia

Angiológia

Kardiológia

Lab. medicína

2

6.3./7.3./8.3.  

25.4./26.4./27.4./28.4.

28.3./29.3.

30.3./31.3.

3.4.

OZNAMY !!!

Prednášky z Geriatrie sa zatiaľ konajú PREZENČNE.