Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. klinika geriatrie LF UK a UN Bratislava

Výučba LFUK realizovaná I. klinikou geriatrie LFUK a UN BA v zimnom semestri ak. roka 2022/2023

Mesiac Deň Predmet Ročník Krúžok Stáže učí MUDr.
september 26 Interná propedeutika 3 4 1 Šuba/Dúbrava
september 27 Interná propedeutika 3 10 1 Šuba/Dúbrava
september 29 Interná propedeutika 3 25 1 Šuba/Dúbrava
september 29 Interná propedeutika 3 26 1 Šuba/Dúbrava
september 30 Interná propedeutika 3 34 1 Šuba/Dúbrava
október 3 Interná propedeutika 3 4 2 Šuba/Dúbrava
október 4 Interná propedeutika 3 10 2 Šuba/Dúbrava
október 6 Interná propedeutika 3 25 2 Šuba/Dúbrava
október 6 Interná propedeutika 3 26 2 Šuba/Dúbrava
október 7 Interná propedeutika 3 34 2 Šuba/Dúbrava
október 10 Interná propedeutika 3 4 3 Šuba/Dúbrava
október 11 Interná propedeutika 3 10 3 Šuba/Dúbrava
október 13 Interná propedeutika 3 25 3 Šuba/Dúbrava
október 13 Interná propedeutika 3 25 3 Šuba/Dúbrava
október 14 Interná propedeutika 3 34 3 Šuba/Dúbrava
október 17 Interná propedeutika 3 4 4 Šuba/Dúbrava
október 18 Interná propedeutika 3 10 4 Šuba/Dúbrava
október 20 Interná propedeutika 3 25 4 Šuba/Dúbrava
október 20 Interná propedeutika 3 26 4 Šuba/Dúbrava
október 21 Interná propedeutika 3 34 4 Šuba/Dúbrava
október 24 Interná propedeutika 3 4 5 Šuba/Dúbrava
október 25 Interná propedeutika 3 10 5 Šuba/Dúbrava
október 27 Interná propedeutika 3 25 5 Šuba/Dúbrava
október 27 Interná propedeutika 3 26 5 Šuba/Dúbrava
október 28 Interná propedeutika 3 34 5 Šuba/Dúbrava
november 3 Interná propedeutika 3 25 6 Šuba/Dúbrava
november 3 Interná propedeutika 3 26 6 Šuba/Dúbrava
november 4 Interná propedeutika 3 34 6 Šuba/Dúbrava
november 7 Interná propedeutika 3 4 6 Šuba/Dúbrava
november 8 Interná propedeutika 3 10 6 Šuba/Dúbrava
november 10 Interná propedeutika 3 25 7 Šuba/Dúbrava
november 10 Interná propedeutika 3 26 7 Šuba/Dúbrava
november 11 Interná propedeutika 3 34 7 Šuba/Dúbrava
november 14 Interná propedeutika 3 4 7 Šuba/Dúbrava
november 15 Interná propedeutika 3 10 7 Šuba/Dúbrava
november 21 Interná propedeutika 3 4 8 Šuba/Dúbrava
november 22 Interná propedeutika 3 10 8 Šuba/Dúbrava
november 24 Interná propedeutika 3 25 8 Šuba/Dúbrava
november 24 Interná propedeutika 3 26 8 Šuba/Dúbrava
november 25 Interná propedeutika 3 34 8 Šuba/Dúbrava
november 28 Interná propedeutika 3 4 9 Šuba/Dúbrava
november 29 Interná propedeutika 3 10 9 Šuba/Dúbrava
december 1 Interná propedeutika 3 25 9 Šuba/Dúbrava
december 1 Interná propedeutika 3 26 9 Šuba/Dúbrava
december 2 Interná propedeutika 3 34 9 Šuba/Dúbrava
december 5 Interná propedeutika 3 4 10 Šuba/Dúbrava
december 6 Interná propedeutika 3 10 10 Šuba/Dúbrava
december 8 Interná propedeutika 3 25 10 Šuba/Dúbrava
december 8 Interná propedeutika 3 26 10 Šuba/Dúbrava
december 9 Interná propedeutika 3 34 10 Šuba/Dúbrava
december 15 Interná propedeutika 3   náhradná stáž Šuba/Dúbrava
január 23 25 Interná propedeutika 3   náhradná stáž Šuba/Dúbrava

Obsahová náplň stáží z Internej propedeutiky, 3. ročník - zimný semester 2022/2023

Interná propedeutika

3. ročník – zimný semester 2022/2023

 

Stáže č.  Náplň
1 Anamnéza.
2 Status praesens generalis. 
3 Fyzikálne vyšetrenie hlavy a krku. 
4 Fyzikálne vyšetrenie hrudníka I (vyšetrenie hrudníka okrem srdca).
Spirometria.
5 Fyzikálne vyšetrenie hrudníka II (vyšetrenie srdca).
6 Úvod do elektrokardiografie
(najmä pokojový štandardný 12-zvodový elektrokardiogram).
7 Fyzikálne vyšetrenie brucha vrátane vyšetrenia per rectum.
Krvný obraz a periférny krvný náter, základné hemokoagulačné vyšetrenia. 
8 Úvod do internistickej rádiodiagnostiky. Základy internistických ultrazvukových vyšetrení. Základy internistických endoskopických vyšetrení.
Biopsie v internej medicíne. 
9 Fyzikálne vyšetrenie končatín, chrbtice.
Základy neurologického vyšetrenia.
Základné vyšetrenie moča (chemické, sediment).
Základné biochemické vyšetrenie v internej medicíne. 
10 Súhrn - anamnéza, fyzikálne vyšetrenie a základné pomocné vyšetrovacie metódy
v internej medicíne. 

 


  

Požiadavky na dochádzku - zásady náhrady absencií

Požiadavky na dochádzku:

Podmienkou udelenia zápočtu je 100% účasť na stážach. Všetky absencie si musí študent nahradiť len na našej klinike, nahrádzanie stáží na inom pracovisku nebudú  akceptované. Termíny náhradných stáží sú uvedené na našom webe vo Výučbe realizovanej našou klinikou.

Zápočtový test sa píše pred skúškou z Internej propedeutiky na pracovisku, na ktorom bude prebiehať skúška. 

INTERNÁ PROPEDEUTIKA - testové otázky

Testové otázky z INTERNEJ PROPEDEUTIKY, 3.ročník VL, ZS

1 1. Bolesť je:

2. Dyspnoe je:

3. Signum je

4. Subjektívne pocity pacienta nazývame

5. Abdominálny šelest:

6. Ako palpačne rozlíšime zväčšenú slezinu od zväčšenej ľavej obličky?

7. Angina abdominalis je prejavom

8. Blumbergov príznak je pozitívny pri zápale

9. Caput medusae môžeme pozorovať pri

10. Cullenov príznak:

11. Defence musculaire

12. Defence musculaire je

13. Grey-Turnerov príznak:

14. Hlboká palpácia spravidla nie je limitovaná u:

15. Hornú hranica pečene v medioklavikulárnej čiare hodnotíme:

16. Inkarcerovaná hernia znamená:

17. Jazva paralelná s pravým rebrovým oblúkom je typická pre:

18. Kompletné vymiznutie dýchacích pohybov od proc. xiphoideus k symfýze je pri:

19. Ktoré orgány sa projikujú do pravého horného kvadrantu brucha:

20. Ktorý výrok je pravdivý

21. Ktorý z príznakov nie je pozitívny pri akútnej apendicitíde:

22. Laterálne od epigastria sa nachádza:

23. McBurneyov príznak je pozitívny pri zápale:

24. Murphyho príznak je typicky pozitívny pri:

25. Nešpecifikovaná hmatná masa v brušnej dutine sa nazýva:

26. Normálny zvuk pri perkusii brucha je:

27. Palpácia brucha je:

28. Palpačné vyšetrenie brucha vykonávame:

29. Pavúčikovité névy:

30. Peristaltika

31. Počas inspíria pečeň

32. Podľa Naegeliho druhý stupeň tvrdosti pečene je pri

33. Pohyblivosť pri respirácii pozorujeme pri palpácii:

34. Pri akútnej apendicitíde je typicky pozitívny

35. Pri akútnej peritonitíde môže byť prítomná:

36. Pri cirhóze pečene sa môže vyskytnúť

37. Pri fyzikálnom vyšetrení brucha využívame:

38. Pri hemoragicko-nekrotickej pankreatitíde býva pozitívny:

39. Pri palpačnom vyšetrení rekta žien nahmatáme na prednej ploche:

40. Pri podozrení na akútne brucho:

41. Pri povrchovej palpácii brucha:

42. Pritlmený poklop pri vyšetrení brucha môže byť pri:

43. Prítomnosť dilatovaných vén okolo pupka pri cirhóze pečene sa nazýva:

44. Rana hojaca sa per primam intentionem:

45. Rana hojaca sa per secundam intentionem:

46. Redukované poklopové skrátenie nad pečeňou môže byť spôsobené

47. Rezistencia malígneho pôvodu pri palpácii je spravidla:

48. Tenzný ascites sa prejavuje 49. Tuhá prostata s nepravidelným povrchom je pri

50. U zdravého človeka je brušná stena:

51. Undulačný fenomén je pozitívny pri:

52. Vyšetrenie per rectum by sa malo vykonať vždy pri

53. Zväčšenie niveau brucha nad hrudník môže byť prítomné pri:

54. Žltačka, septická teplota a bolesti pod pravým rebrovým oblúkom sú prejavmi

55. Členkovo-ramenný index vypovedá o prítomnosti:

56. Diabetická noha 57. Homansovo znamenie:

58. Chladná a bledá končatina je typická pre:

59. Klaudikačná bolesť pri periférnom artériovom ochorení

60. Lowenbergerov príznak:

61. Na dolnej končatine spravidla nepalpujeme:

62. Opuch DK pri ochoreniach obličiek:

63. Phlegmasia coerulea dolens je príznakom

64. Postflebitický syndróm:

65. Pre klaudikačnú bolesť je typické:

66. Pri akútnej embólii do periférnych artérií DK:

67. Pri podozrení na výskyt periférneho artériového ochorenia dolných končatín je nutné realizovať:

68. Venózny ulcus cruris:

69. Vyšetrením prvej voľby pri podozrení na akútnu hlbokú venóznu trombózu je:

70. Akromegália vzniká v dôsledku

71. Anasarka je

72. Asymetrický edém dolných končatín je najčastejšie príznakom

73. Bronzový diabetes je prejavom poruchy metabolizmu

74. Centrálny typ cyanózy je charakterizovaný:

75. Dysartria znamená:

76. Edém môže byť

77. Edém pri akútnej glomerulonefritíde postihuje hlavne

78. Ekchymózy sú

79. Expresívna afázia znamená

80. Fialové strie sú typické pre

81. Flapping tremor sa vyskytuje pri hroziacej

82. Flush môže byť príznakom

83. Hirzutizmus znamená

84. Hyperpyrexia znamená

85. Hypertrichóza je

86. Hypertrichóza znamená

87. Hypotrichóza môže byť prítomná pri

88. Kolaps je charakterizovaný

89. Koža farby bielej kávy, Oslerove uzlíky a synkopy sú typické pre

90. Kvalitatívna porucha vedomia je

91. Kvantitatívna porucha vedomia je

92. Medzi príčiny kachexie nepatrí

93. Myxedém sa najčastejšie vyskytuje pri

94. Nahromadenie tekutín v treťom priestore je typické pre:

95. Ortopnoickú polohu vyhľadávajú pacienti s

96. Oslerove uzlíky vznikajú pri

97. Paličkovité prsty sa vyskytujú pri

98. Periférny typ cyanózy je charakterizovaný:

99. Pomalá monotónna reč je typická pre

100. Pomalá neistá chôdza s drobnými krokmi je typická pre

101. Pre astenických ľudí nie je typické, že

102. Pre centrálnu cyanózu je typické

103. Pre lipedém je typické:

104. Pri exsudatívnej pleuritíde pacient má úľavovú polohu v leže na

105. Pri obezite hodnoty BMI sú

106. Pri normálnej hmotnosti sú hodnoty BMI

107. Purpura znamená 108. Senzorická afázia znamená

109. Skandovaná reč sa vyskytuje pri

110. Striae rubrae - tmavofialové strie sú typické pre

111. Strie albae - biele strie sú typické pre

112. Strnulé držanie tela s obmedzenou pohyblivosťou chrbtice sa vyskytuje u pacienta s

113. Synkopa môže byť pôvodu:

114. Tras viazaný na pohyb, ktorý sa v kľude nevyskytuje

115. Turgor kože odzrkadľuje

116. V polohe na boku s flektovanými končatinami ležia chorí s

117. V prípade pozitivity III. postoja Rombergovej skúšky ide pravdepodobne o

118. Vitiligo je

119. Xantelazmy sú prejavom

120. Zemitá bledosť s presiaknutím tváre a mihalníc je typická pre

121. Prítomnosť ženských sekundárnych pohlavných znakov u chlapcov alebo mužov sa nazýva

122. Periférny pulz sa najčastejšie vyšetruje palpáciou:

123. Raynaudov fenomén:

124. Subclavia steal syndróm:

125. Alopécia areata znamená

126. Centrálna paréza n. facialis sa prejavuje

127. Facies lunata sa vyskytuje pri:

128. Grafitové škvrny na bukálnej sliznici sú prejavom

129. Hunterova glositída je prejavom

130. Leukoplakia na jazyku sa prejavuje

131. Makroglosiu môžeme nájsť pri:

132. Periférna paréza n. facialis sa prejavuje

133. Pri centrálnej paréze nervus facialis vpravo nachádzame:

134. Turicefália je zmena tvaru lebky

135. Zakončenia ktorého nervu vyšetrujeme na tvári palpáciou:

136. Galaktorea

137. Gynekomastia nie je

138. Pectus excavatum je:

139. Počet axilárnych (orientačných) čiar na jednej strane ľudského tela je:

140. Súdkovitý hrudník je:

141. Vtáčí hrudník je:

142. Zadná axilárna čiara prebieha:

143. Neprítomnosť urobilinogénu v moči je typická

144. Rubínový ikterus vzniká pri

145. Typickým i príznakmi obštrukčného ikteru sú

146. Ak má pacient galopový rytmus tak má pritom aj

147. Aká je úľavová poloha pacienta s akútnou perikarditídou?

148. Ako vzniká 3. srdcová ozva?

149. Aký je mechanizmus Durozierovho príznaku ?

150. Aký vplyv má aortálna regurgitácia na systolický a diastolický krvný tlak ?

151. Aký vplyv má aortálna stenóza na systolický a diastolický krvný tlak ?

152. Aortálna oblasť pri auskultácii srdca je:

153. Artériovenózna fistula:

154. Auskultačná oblasť pre a.pulmonalis je:

155. Auskultačná oblasť pre aortu je:

156. Corriganov pulz je pri:

157. Čo sa nazýva srdcová astma?

158. Diastolický šelest je pri:

159. Diastolický šelest je pri:

160. Diastolický šelest s propagáciou pozdĺž sterna

161. Druhá ozva je zvukovým prejavom uzavretia:

162. Durozierov príznak je prítomný pri:

163. Edémy z kardiálnych príčin sú:

164. Fixovaný rozštep 2.ozvy je pri:

165. Fixovaný rozštep II. ozvy na báze

166. Fyziologické rozdvojenie II. ozvy je:

167. Galop III. ozvy

168. Hepatojugulárny reflux je pri:

169. Hmatný vír je prejavom:

170. Hodnoty normálneho krvného tlaku u dospelých sú:

171. K príznakom pravostranného srdcového zlyhania nepatrí:

172. Kontinuálny šelest je počuteľný pri:

173. Kontinuálny šelest je pri:

174. Ktoré hodnoty krvného tlaku (TK) znamenajú izolovanú systolickú hypertenziu?

175. Ktorý z dvojice opačnej kvality pulzov nepatria spolu:

176. Ktorý z príznakov sa netýka kardiovaskulárneho systému:

177. Kývavý tras hlavy – Mussetov príznak je prejavom

178. Levinova stupnica na určenie intenzity šelestov má:

179. Mitrálna oblasť pri auskultácii srdca je:

180. Na auskultáciu aortovej chlopne je najvhodnejšia oblasť

181. Na prednej strane hrudníka rozoznávame (ako orientačné línie):

182. Nález tretej srdcovej ozvy svedčí pre

183. Organický šelest nie je zapríčinený:

184. Otváracie klapnutie (opening snap) mitrálnej chlopne pri mitrálnej stenóze je počuteľné:

185. Pacienta s ochorením srdca, ktorý má dýchavicu v pokoji klasifikujeme podľa NYHA do:

186. Paradoxné rozdvojenie II. ozvy sa vyskytuje pri:

187. Pauza medzi I. a II. ozvou je:

188. Pľúcnicová oblasť pri auskultácii srdca je: 189. Pri akom ochorení nachádzame hepato- jugulárny reflux ?

190. Pri akých stavoch máme tzv. "pulzujúcu pečeň" ?

191. Pri aortálnej insuficiencii je šelest:

192. Pri druhej ozve srdca dochádza ku:

193. Pri ktorej chlopňovej chybe je zosilnená prvá ozva na apexe?

194. Pri mitrálnej stenóze je auskultačný nález:

195. Pri mitrálnej stenóze je:

196. Pri prvej ozve srdca dochádza ku:

197. Prolaps mitrálnej chlopne sa prejavuje:

198. Propagácia systolického šelestu pri mitrálnej insuficiencii

199. Propagácia šelestu môže byť:

200. Prvá ozva je zvukovým prejavom uzavretia:

201. Pulsus alternans je prítomný pri:

202. Pulsus paradoxus je:

203. Pulsus parvus et tardus je pri:

204. Pulzácia arteria dorsalis pedis je hmatná:

205. Pulzácia arteria tibialis posterior je hmatná:

206. Pulzový deficit je:

207. Punctum maximum šelestu je:

208. Quinckeho pulzácie sú pri:

209. Sínusová bradykardia je pri:

210. Sínusová tachykardia môže byť pri:

211. Slabo počuteľné srdcové ozvy sú pri:

212. Srdcové ozvy sú hlasnejšie:

213. Srdcový šelest je zvuk spôsobený:

214. Syndróm karotického sínusu sa prejaví

215. Synkopa je

216. Systolický šelest je pri:

217. Systolický šelest je pri:

218. Systolický šelest na hrote s propagáciou axily

219. Systolický šelest v druhom medzirebrí vpravo od sterna

220. Šelest pri aortálnej stenóze sa propaguje:

221. Štvrtá ozva je prítomná:

222. Štvrtá ozva nie je prítomná:

223. Štvrtá ozva vzniká:

224. Štvrtá srdcová ozva:

225. Tretia ozva je prítomná:

226. Tretia ozva môže byť prítomná pri:

227. Tretia ozva vzniká:

228. Trikuspidálna oblasť pri auskultácii srdca je:

229. Typická kvalita pulzu pri fibrilácii predsiení je:

230. U akého ochorenia srdca je prítomný tzv. "galopový rytmus" (galop) ?

231. Za fyziologických okolností pri inspíriu dochádza ku:

232. Znakom pre dilatáciu ľavej komory srdca pri fyzikálnom vyšetrení je:

233. Znakom pre hypertrofiu ľavej komory srdca pri fyzikálnom vyšetrení je:

234 Zvýšený normálny krvný tlak (TK) znamená:

235. Ako tachykardiu typu torsades de pointes označujeme

236. Amplitúda 1 mV na EKG spravidla zodpovedá:

237. AV blok 2. stupňa typu Mobitz 2 je charakterizovaný

238. AV blok 2.stupňa typu Wenkebach je harakterizovaný

239. AV blok 3. stupňa je charakterizovaný

240. EKG zmeny na bočnej stene ľavej komory najlepšie zobrazíme vo zvodoch

241. EKG zmeny na prednej stene ľavej komory najlepšie zobrazíme vo zvodoch

242. EKG zmeny na zadnej stene ľavej komory najlepšie zobrazíme vo zvodoch

243. EKG zmeny spodnej steny ľavej komory najlepšie zobrazíme vo zvodoch

244. Elevácia ST úseku sa nevyskytuje pri

245. Hyperkaliémia sa na EKG prejaví ako

246. II.končatinový zvod zachycuje rozdiel akčných potenciálov medzi:

247. Ischémia myokardu sa na EKG prejavuje:

248. Komorová bigeminia je

249. Komorová extrasystola je typická

250. Komorová tachykardia je prítomná, keď:

251. Konštantný nález PQ intervalu 0,22 sek je pri:

252. Koronárna T vlna je:

253. Negatívne T vlny na EKG sú časté pri

254. Normálne trvanie PQ intervalu je:

255. Normálne trvanie QRS komplexu je:

256. P mitrale na EKG je spôsobené:

257. P mitrale sa na EKG prejaví ako:

258. P pulmonale na EKG je spôsobené:

259. P pulmonale sa na EKG prejaví ako:

260 .Pardeeho vlna je charakteristická pre:

261. Patologický Q kmit je známkou:

262. Polytopné komorové extrasytoly

263. PQ interval sa meria:

264. Pre inkompletný blok pravého Tawarovho ramienka je na EKG typické

265. Pre kompletný blok ľavého Tawarovho ramienka je na EKG typické

266. Pre ľavý predný hemiblok je na EKG typické

267. Pre obraz WPW syndrómu na EKG je charakteristické

268. Prekordiálna elektróda V2 sa nakladá:

269. Prekordiálna elektróda V4 sa nakladá:

270. Pri infarkte diafragmatickej steny sú zmeny na EKG vo zvodoch:

 271. Pri infarkte myokardu bez ST elevácií na EKG nebudú prítomné:

272. Pri ľavotype je os srdca: 273. Pri normotype je os srdca:

274. Pri pravotype je os srdca:

275. Príznaky akútneho infarktu myokardu na EKG:

276. QRS komplex na EKG

277. QT interval nie je závislý od:

278. Sínusový rytmus je charakterizovaný pozitívnou P vlnou vo zvodoch

279. Sokolow-Lyonov index hovorí o:

280. Sokolow-Lyonov index je pozitívny pri:

281. Správne farby EKG končatinových elektród sú:

282. Supraventrikulárna extrasystola je typická

283. Fyziologická štítna žľaza

284. Hmatné a nebolestivé uzliny krku sú najviac typické pre

285. Krivé držanie krku môže byť

286. Malígna struma je

287. Nad arteria carotis môžeme počuť

288. Opistotonus

289. Opozícia šije

290. Pri akútnej tyreoiditíde

291. Pri Graves-Basedowej chorobe štítnej žľazy

292. Pri syndróme hornej dutej žily pozorujeme na krku

293. Pri tonzilitíde sú uzliny na krku

294. Pulzáciu krčných tepien pozorujeme

295. Syndróm hornej dutej žily nebýva pri

296. Šelest nad štítnou žľazou je typický

297. Tep nad karotickými artériami je fyziologicky

298. Torticollis je

299. Virchowova uzlina

300. Virchowova uzlina býva hmatná

301. Zvýšená náplň krčných žíl

302. Zvýšenú náplň krčných žíl pozorujeme

303. Dyspareunia je

304. Dysuria je

305. Nyktúria je typickým prejavom:

306. Nyktúria znamená

307. O anúrii hovoríme, keď množstvo vylúčeného moču klesne pod

308 .Polakizúria je

309. Polyúria je

310. Polyúria je

311. Edémy viečok bilaterálne vznikajú pri

312. Ektropium znamená

313. Enoftalmus znamená

314. Exoftalmus znamená

315. Kayser-Fleischerov prstenec sa vyskytuje pri poruche metabolizmu:

316. Mióza znamená

317. Mydriáza znamená

318. Nerovnaká veľkosť zreníc sa nazýva

319. Pri osvetlení oka, normálna nepriama fotoreakcia znamená:

320. Pri osvetlení oka, normálna priama fotoreakcia znamená:

321. Výrazný opuch spojoviek nazývame:

322. Žlté sfarbenie sklér pri normálnom sfarbení kože nazývame:

323. Abdominálny typ dýchania je:

324. Ako by ste odlíšili pri auskultácii pleurálny od perikardiálneho trecieho šelestu

325. Aký bude fyzikálny nález na pľúcach u obézneho, inak zdravého pacienta?

326. Aký bude fyzikálny nález nad pľúcnym abscesom po spontánnom vydrenovaní?

327. Aký druh poklep by ste očakávali nad veľkým tumorom pľúc

328. Biotovo dýchanie

329. Bradypnoe

330. Bronchiálne (trubicové) dýchanie je počuteľné pri

331. Fremitus pectoralis

332 .Fyzikálny nález kardiálnej venostázy v pľúcnej cirkulácii bude

333. Fyzikálny nález nad pľúcami pri fluidotoraxe bude

334 .Fyzikálny nález nad pneumotoraxom bude

335. Fyziologický auskultačný nález nad pľúcami popisujeme ako dýchanie

336. Hemoptoe sa môže vyskytnúť najskôr pri

337. Hemoptýza je

338. Hmatný podkožný krepitus na hrudníku nás upozorňuje na možnosť

339. Hypersonórny poklep nad pľúcami nachádzame pri

340. Cheyne- Stokesovo periodické dýchanie nie je:

341. Inspiračné krepitácie pri auskultácii pľúc sú typické pre

342. Kostálny typ dýchania je:

343. Kussmaulovo dýchanie

344. Medzi suché vedľajšie dychové fenomény zaraďujeme

345. Normálna frekvencia dýchania u dospelého človeka v pokoji je:

346. Normálne dýchanie nazývame:

347. Pacient s rozsiahlym pravostranným fluidotoraxom bude pravdepodobne ležať v polohe

348. Pleurálny trecí šelest

349. Pleurálny trecí šelest

350. Plný, jasný poklop nad pľúcami nachádzame pri

351. Poklep nad fluidotoraxom je

352. Poklep nad pľúcnym emfyzémom bude

353. Poklep nad zdravými pľúcami je

354. Predĺžené expírium s expiračnými piskotmi počujeme pri

355. Pri inspíriu sa spodné hranice pľúc pri poklepe posúvajú

356. Pri perkusii pľúc využívame

357. Pritlmený, skrátený poklep nad pľúcami nachádzame pri 358. Stridor je

359. Tachypnoe

360. Typickým fyzikálnym nálezom na pľúcami postihnutými pneumóniou bude

361. Typickým fyzikálnym nálezom pri akútnej spastickej bronchitíde bude

362. Typickým fyzikálnym nálezom pri ataku bronchiálnej astmy bude

363. Vezikulárne dýchanie s predĺženým expíriom je počuteľné pri

364. Vezikulárne zostrené dýchanie je počuteľné pri

365. Vyberte správne tvrdenie o vedľajších dychových fenoménoch

366. Zvýraznený nález pri vyšetrení pektorálneho fremit

INTERNÁ PROPEDEUTIKA - otázky na ústnu skúšku

Otázky na ústnu skúšku z INTERNEJ PROPEDEUTIKY pre 3.ročník odboru všeobecné lekárstvo v zimnom semestri 2022/2023 (verzia platná od 1.12.2016)

 A) Interné vyšetrenie a jeho súčasti

1. Predmet, metódy a ciele internej medicíny

2. História vnútorného lekárstva (svetová, na Slovensku a v Čechách)

3. Etické princípy v internej medicíne, zásady komunikácie s pacientom.

4. Štruktúra interného vyšetrenia a jeho súčasti, informovaný súhlas, atribúty prepúšťacej správy, princíp epikrízy, odporúčania pre pacienta.

5. Terajšie ochorenie – vytýčenie symptómu(ov), zistenie chronologických nadväzností, cielené otázky na diferenciálnu diagnostiku symptómu(ov).Všeobecné pravidlá pri odoberaní anamnézy.

6. Odber osobnej anamnézy – otázky na zistenie prítomnosti symptómov ochorení jednotlivých orgánových systémov. Gynekologická anamnéza.

7. Rodinná anamnéza. Sociálno-pracovná anamnéza, epidemiologická anamnéza a abúzy.

8. Lieková anamnéza - správny spôsob dokumentovania medikácie, interakcie liekov. Transfuziologická anamnéza. Alergická anamnéza.

9. Vitálne funkcie a ich poruchy, meranie krvného tlaku, pulzu, pulzový deficit, dychová frekvencia, telesná teplota, antropometrické parametre.

10. Status praesens generalis– vedomie, kontakt, orientácia, habitus, výživa, hydratácia, dýchanie.

11. Status praesens generalis–mobilita a abnormálne pohyby, koža (farba, ochlpenie, hematómy, turgor, nechty).

12. Vyšetrenie hlavy –tvar hlavy, facies, oči, hlavové nervy.

13. Vyšetrenie hlavy – nos, uši, pery, dutina ústna, jazyk, foetor ex ore.

14. Vyšetrenie krku – inšpekcia, palpácia, auskultácia.

15. Vyšetrenie hrudníka so zameraním na pľúca – inšpekcia, palpácia, perkusia a auskultácia. Orientačné čiary na hrudníku.

16. Vyšetrenie hrudníka so zameraním na srdce – inšpekcia, palpácia, perkusia a auskultácia.

17. Vyšetrenie brucha – inšpekcia, palpácia, auskultácia, perkusia, frikcia. Regióny a orientačné čiary na bruchu. 18. Vyšetrenie končatín.

19. Vyšetrenie prsníkov, genitálu a vyšetrenie per rectum.

20. Základné parametre biochemického vyšetrenia krvi a ich referenčné hodnoty.

21. Základné parametre vyšetrenia diurézy a moča (aj referenčné hodnoty).

22. Základné parametre krvného obrazu a hemokoagulácie a ich referenčné hodnoty.

23. Deskriptívny popis RTG snímky hrudníka, jej indikácie.

24. Deskriptívny popis RTG snímky brucha, jej indikácie.

25. Princípy EKG vyšetrenia a deskriptívny popis EKG krivky.

26. Invazívne a neinvazívne vyšetrovacie metodiky v internej medicíne.

27. Mikrobiologické a cytologické vyšetrenie v internej medicíne.

28. Predtransfúzne vyšetrenie.

2 B) Hlavné symptómy v internej medicíne a ich najčastejšie príčiny

1. Kvalitatívne poruchy vedomia.

2. Kvantitatívne poruchy vedomia.

3. Synkopa, kolaps, ortostatická hypotenzia.

4. Šok – delenie, najčastejšie príčiny, klinické vyšetrenie.

5. Horúčka, typy teplotných kriviek.

6. Cefalea, vertigo.

7. Bolesť na hrudníku.

8. Dyspnoe.

9. Patologické typy dýchania.

10. Cyanóza.

11. Opuchy.

12. Lymfadenopatia.

13. Kašel, expektrorácia, hemoptýza, hemoptoe.

14. Fluidotorax, pneumotorax, pleurálna punkcia.

15. Fluidoperikard, tamponáda srdca.

16. Bolesť brucha

17. Dysfágia a dyspepsia.

18. Ileus.

19. Hemateméza, meléna, hematochézia, enterorágia.

20. Zmeny stolice, poruchy defekačného rytmu.

21. Ikterus.

22. Ascites, abdominálna punkcia.

23. Poruchy močenia, dysúria, hematúria, pyúria, polakizúria, anúria, oligúria, polyúria.

24. Zmeny kože a kožných adnex.

25. Obezita (typy,príčiny, komplikácie, zdravotné dôsledky).

26. Chudnutie, kachexia, anorexia.

C) Klinické diagnózy – vedúce symptómy a fyzikálny nález

1. Kardiológia – Symptómy a fyzikálny nález pri ľavostrannom srdcovom zlyhávaní.

2. Kardiológia – Symptómy a fyzikálny nález pri pravostrannom srdcovom zlyhávaní.

3. Kardiológia – Symptómy a fyzikálny nález pri poruchách rytmu, pulzový deficit.

4. Kardiológia – Symptómy a fyzikálny nález pri chybách aortálnej a mitrálnej chlopne.

5. Kardiológia – Symptómy a fyzikálny nález pri chybách pravostranných srdcových chlopní a pri perikarditíde.

6. Pneumológia–Symptómy a fyzikálny nález pri chronickej bronchitíde, CHOCHP, asthma bronchiale.

7. Pneumológia – Symptómy a fyzikálny nález pri bronchopneumónii a akútnej bronchitíde.

8. Pneumológia – Symptómy a fyzikálny nález pri chorobách horných dýchacích ciest.

9. Pneumológia – Symptómy a fyzikálny nález pri tuberkulóze a nádoroch pľúc a pleury.

10. Pneumológia – Symptómy a fyzikálny nález pri bronchiektáziách, emfyzéme, abscese a pleuritíde.

11. Angiológia – Symptómy a fyzikálny nález pri hlbokej žilovej trombóze DK, chronickej venóznej insuficiencii DK a lymfedéme.

12. Angiológia – Symptómy a fyzikálny nález pri periférnom artériovom ochorení DK a akútom artériovom uzávere DK. 

13. Gastroenterológia – Symptómy a fyzikálny nález pri vredovej chorobe gastroduodena a refluxovej chorobe.

14. Gastroenterológia – Symptómy a fyzikálny nález pri cholecystolitiáze, choledocholitiáze, cholecystitíde, cholangitíde.

15. Gastroenterológia – Symptómy a fyzikálny nález pri akútnej a chronickej pankreatitíde.

16. Gastroenterológia – Symptómy a fyzikálny nález pri apendicitíde a divertikulovej chorobe.

17. Gastroenterológia – Symptómy a fyzikálny nález pri nešpecifickej kolitíde (IBD) a malabsorpcii.

18. Hepatológia – Symptómy a fyzikálny nález pri akútnej hepatitíde a akútnom zlyhaní pečene.

19. Hepatológia – Symptómy a fyzikálny nález pri cirhóze pečene a portálnej hypertenzii.

20. Endokrinológia –Symptómy a fyzikálny nález pri ochoreniach štítnej žľazy.

21. Endokrinológia – Symptómy a fyzikálny nález pri hypogonadizme a poruchách tvorby rastového hormónu.

22. Endokrinológia – Symptómy a fyzikálny nález pri hypopituitarizme a ochoreniach nadobličiek.

23. Diabetológia –Symptómy, fyzikálny a laboratórny nález pri diabetes mellitus.

24. Diabetológia – Symptómy, fyzikálny a laboratórny nález pri komplikáciách diabetes mellitus.

25. Nefrológia – Symptómy, fyzikálny nález a základné biochemické abnormality pri akútnom zlyhaní obličiek.

26. Nefrológia – Symptómy, fyzikálny nález a základné biochemické abnormality pri chronickom zlyhaní obličiek.

27. Nefrológia – Symptómy, fyzikálny a laboratórny nález pri nefrotickom a nefritickom syndróme.

 28. Nefrológia – Symptómy, fyzikálny a laboratórny nález pri zápaloch obličiek a močových ciest.

29. Hematológia – Symptómy a fyzikálny nález pri anémiách a anemickom syndróme.

30. Hematológia –Symptómy a fyzikálny nález pri ochoreniach bielych krviniek.

31. Hematológia – Symptómy a fyzikálny nález pri poruchách trombocytov a poruchách koagulácie.

32. Reumatológia – Symptómy a fyzikálny nález pri zápalových a degeneratívnych ochoreniach kĺbov a chrbtice.

33. Reumatológia – Symptómy a fyzikálny nález pri systémových ochoreniach spojivového tkaniva a osteoporóze.

ROZPIS ŠPECIALIZOVANÝCH STÁŽÍ V RÁMCI PREDŠTÁTNICOVEJ PRAXE z INTERNEJ MEDICÍNY

Rozpis špecializovaných stáží v rámci predštátnicovej praxe z Internej medicíny
pre 6. ročník programu všeobecné lekárstvo v akademickom roku 2022/2023

                                                                                           Turnus I (12.09.2022 – 18.11.2022)
 

Štud. skupina

Onkológia

Hematológia

Angiológia

Kardiológia

Lab. medicína

7

19.09./20.09/21.09.

4.10/5.10/6.10/7.10.

18.10./19.10.

20.10./21.10.

3.10.

 
                                                                                           Turnus II (14.11.2022 – 3.02.2023)

Štud. skupina

Onkológia

Hematológia

Angiológia

Kardiológia

Lab. medicína

4

14.11./15.11./16.11.

6.12./7.12./8.12./9.12.

22.11./23.11.

24.11./25.11.

5.12.

 
                                                                                           Turnus III (12.12. – 3.3.2023)
 

Štud. skupina

Onkológia

Hematológia

Angiológia

Kardiológia

Lab. medicína

1

13.2./14.2./15.2.  

31.1./1.2./2.2/3.2.

10.1./11.1.

12.1./13.1.

30.1.

                                                                                             
                                                                                           Turnus IV (6.3.2023 – 12.05.2023)
 

Štud. skupina

Onkológia

Hematológia

Angiológia

Kardiológia

Lab. medicína

2

6.3./7.3./8.3.  

25.4./26.4./27.4./28.4.

28.3./29.3.

30.3./31.3.

3.4.

OZNAM

Praktická výučba bude prebiehať prezenčne až do prípadnej zmeny vynútenej epidemiologickou situáciou.