Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. klinika geriatrie LF UK a UN Bratislava

Výučba LFUK realizovaná I. klinikou geriatrie LFUK a UN BA, v zimnom semestri ak. roka 2020/2021

Mesiac Deň Predmet Ročník Krúžok Stáže učí MUDr.
september 28 interná propedeutika 3 5 1 Šuba/Dúbrava
september 30 interná propedeutika 3 17 1 Šuba/Dúbrava
október 1 interná propedeutika 3 24 1 Šuba/Dúbrava
október 2 interná propedeutika 3 29 1 Šuba/Dúbrava
október 5 interná propedeutika 3 5 2 Šuba/Dúbrava
október 7 interná propedeutika 3 17 2 Šuba/Dúbrava
október 8 interná propedeutika 3 24 2 Šuba/Dúbrava
október 9 interná propedeutika 3 29 2 Šuba/Dúbrava
október 12 interná propedeutika 3 5 3 Šuba/Dúbrava
október 14 interná propedeutika 3 17 3 Šuba/Dúbrava
október 15 interná propedeutika 3 24 3 Šuba/Dúbrava
október 16 interná propedeutika 3 29 3 Šuba/Dúbrava
október 19 interná propedeutika 3 5 4 Šuba/Dúbrava
október 21 interná propedeutika 3 17 4 Šuba/Dúbrava
október 22 interná propedeutika 3 24 4 Šuba/Dúbrava
október 23 interná propedeutika 3 29 4 Šuba/Dúbrava
október 26 interná propedeutika 3 5 5 Šuba/Dúbrava
október 28 interná propedeutika 3 17 5 Šuba/Dúbrava
október 29 interná propedeutika 3 24 5 Šuba/Dúbrava
október 30 interná propedeutika 3 29 5 Šuba/Dúbrava
november 9 interná propedeutika 3 5 6 Šuba/Dúbrava
november 11 interná propedeutika 3 17 6 Šuba/Dúbrava
november 12 interná propedeutika 3 24 6 Šuba/Dúbrava
november 13 interná propedeutika 3 29 6 Šuba/Dúbrava
november 16 interná propedeutika 3 5 7 Šuba/Dúbrava
november 18 interná propedeutika 3 17 7 Šuba/Dúbrava
november 19 interná propedeutika 3 24 7 Šuba/Dúbrava
november 20 interná propedeutika 3 29 7 Šuba/Dúbrava
november 23 interná propedeutika 3 5 8 Šuba/Dúbrava
november 25 interná propedeutika 3 17 8 Šuba/Dúbrava
november 26 interná propedeutika 3 24 8 Šuba/Dúbrava
november 27 interná propedeutika 3 29 8 Šuba/Dúbrava
november 30 interná propedeutika 3 5 9 Šuba/Dúbrava
december 2 interná propedeutika 3 17 9 Šuba/Dúbrava
december 3 interná propedeutika 3 24 9 Šuba/Dúbrava
december 4 interná propedeutika 3 29 9 Šuba/Dúbrava
december 7 interná propedeutika 3 5 10 Šuba/Dúbrava
december 9 interná propedeutika 3 17 10 Šuba/Dúbrava
december 10 interná propedeutika 3 24 10 Šuba/Dúbrava
december 11 interná propedeutika 3 29 10 Šuba/Dúbrava
december 16 interná propedeutika 3   náhradná stáž Šuba/Dúbrava
január 14 interná propedeutika 3   náhradná stáž Šuba/Dúbrava

Obsahová náplň stáží z Internej propedeutiky, 3. ročník - zimný semester 2020/2021

Interná propedeutika

3. ročník – zimný semester 2020/2021

Stáž č.

Obsahová náplň praktickej stáže

1.

Demonštrácia a nácvik anamnestického rozhovoru s pacientom. Vysvetlenie základných pojmov. Analýza chorobného stavu od symptómov k diagnóze. Záklády zdravotníckej dokumentácie.  

2.

Základy fyzikálneho vyšetrenia. Status praesens generalis a jeho zložky. Fyzikálne vyšetrenie hlavy a krku. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru.

3.

Vyšetrenie hrudníka I – inšpekcia, palpácia, perkusia. Praktický nácvik fyzikálneho vyšetrenia, demonštrácia patologických nálezov. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru.

4.

Vyšetrenie hrudníka II – auskultácia pľúc a srdca. Demonštrácia a nácvik auskultácie. Základné auskultačné nálezy (fyziologické a patologické). Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.

5.

Základy elektrokardiografie – vyhodnotenie normálneho a patologického EKG záznamu. Demonštrácia patologických kriviek s vysvetlením klinického obrazu. Ostatné vyšetrovacie metódy v kardiológii (echokardiografia. invazívne vyšetrovacie metódy). Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.

6.

Fyzikálne vyšetrenie brucha – inšpekcia, perkusia, palpácia a auskultácia. Praktický nácvik fyzikálneho vyšetrenia, demonštrácia patologických nálezov. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.

7.

Fyzikálne vyšetrenie končatín, muskulo-skeletálneho aparátu a ciev. Praktický nácvik fyzikálneho vyšetrenia, demonštrácia patologických nálezov. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.

8.

Základy röntgenológie. Čítanie RTG snímku hrudníka, natívneho snímku brucha, kontrastných vyšetrovacích metód v rádiológii a demonštrácia skiaskopického vyšetrenia hrudníka. Ukážky RTG snímkov. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia.

9.

Vyšetrovacie metódy v internej medicíne – endoskopické vyšetrenie, funkčné testy, bioptické vyšetrenie, sonografia orgánov dutiny brušnej. Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru a fyzikálneho vyšetrenia pacienta.

10.

Biochemické vyšetrenie krvi, hematologické vyšetrenia, vyšetrenie moču a močového sedimentu. Samostatné vyšetrenie pacienta a spracovanie chorobopisu.

 


  

OZNAM