Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. klinika geriatrie LF UK a UN Bratislava

Výučba LFUK realizovaná I. klinikou geriatrie LFUK a UN BA, v zimnom semestri ak. roka 2021/2022

Mesiac Deň Predmet Ročník Krúžok Stáže učí MUDr.
september 28 Interná propedeutika 3 12 1 Šuba/Dúbrava
september 29 Interná propedeutika 3 18 1 Šuba/Dúbrava
september 30 Interná propedeutika 3 24 1 Šuba/Dúbrava
október 1 Interná propedeutika 3 30 1 Šuba/Dúbrava
október 5 Interná propedeutika 3 12 2 Šuba/Dúbrava
október 6 Interná propedeutika 3 18 2 Šuba/Dúbrava
október 7 Interná propedeutika 3 24 2 Šuba/Dúbrava
október 8 Interná propedeutika 3 30 2 Šuba/Dúbrava
október 12 Interná propedeutika 3 12 3 Šuba/Dúbrava
október 13 Interná propedeutika 3 18 3 Šuba/Dúbrava
október 14 Interná propedeutika 3 24 3 Šuba/Dúbrava
október 15 Interná propedeutika 3 30 3 Šuba/Dúbrava
október 19 Interná propedeutika 3 12 4 Šuba/Dúbrava
október 20 Interná propedeutika 3 18 4 Šuba/Dúbrava
október 21 Interná propedeutika 3 24 4 Šuba/Dúbrava
október 22 Interná propedeutika 3 30 4 Šuba/Dúbrava
október 26 Interná propedeutika 3 12 5 Šuba/Dúbrava
október 27 Interná propedeutika 3 18 5 Šuba/Dúbrava
október 28 Interná propedeutika 3 24 5 Šuba/Dúbrava
október 29 Interná propedeutika 3 30 5 Šuba/Dúbrava
november 9 Interná propedeutika 3 12 6 Šuba/Dúbrava
november 10 Interná propedeutika 3 18 6 Šuba/Dúbrava
november 11 Interná propedeutika 3 24 6 Šuba/Dúbrava
november 12 Interná propedeutika 3 30 6 Šuba/Dúbrava
november 23 Interná propedeutika 3 12 7 Šuba/Dúbrava
november 24 Interná propedeutika 3 18 7 Šuba/Dúbrava
november 25 Interná propedeutika 3 24 7 Šuba/Dúbrava
november 26 Interná propedeutika 3 30 7 Šuba/Dúbrava
november 30 Interná propedeutika 3 12 8 Šuba/Dúbrava
december 1 Interná propedeutika 3 18 8 Šuba/Dúbrava
december 2 Interná propedeutika 3 24 8 Šuba/Dúbrava
december 3 Interná propedeutika 3 30 8 Šuba/Dúbrava
december 7 Interná propedeutika 3 12 9 Šuba/Dúbrava
december 8 Interná propedeutika 3 18 9 Šuba/Dúbrava
december 9 Interná propedeutika 3 24 9 Šuba/Dúbrava
december 10 Interná propedeutika 3 30 9 Šuba/Dúbrava
december 14 Interná propedeutika 3 12 10 Šuba/Dúbrava
december 15 Interná propedeutika 3 18 10 Šuba/Dúbrava
december 16 Interná propedeutika 3 24 10 Šuba/Dúbrava
december 17 Interná propedeutika 3 30 10 Šuba/Dúbrava
január 12 Interná propedeutika 3 náhradné stáže   Šuba/Dúbrava
január 25 Interná propedeutika 3 náhradné stáže   Šuba/Dúbrava

Obsahová náplň stáží z Internej propedeutiky, 3. ročník - zimný semester 2021/2022

Interná propedeutika

3. ročník – zimný semester 2021/2022

 

Stáže č.  Náplň
1 Anamnéza.
2 Status praesens generalis. 
3 Fyzikálne vyšetrenie hlavy a krku. 
4 Fyzikálne vyšetrenie hrudníka I (vyšetrenie hrudníka okrem srdca).
Spirometria.
5 Fyzikálne vyšetrenie hrudníka II (vyšetrenie srdca).
6 Úvod do elektrokardiografie
(najmä pokojový štandardný 12-zvodový elektrokardiogram).
7 Fyzikálne vyšetrenie brucha vrátane vyšetrenia per rectum.
Krvný obraz a periférny krvný náter, základné hemokoagulačné vyšetrenia. 
8 Úvod do internistickej rádiodiagnostiky. Základy internistických ultrazvukových vyšetrení. Základy internistických endoskopických vyšetrení.
Biopsie v internej medicíne. 
9 Fyzikálne vyšetrenie končatín, chrbtice.
Základy neurologického vyšetrenia.
Základné vyšetrenie moča (chemické, sediment).
Základné biochemické vyšetrenie v internej medicíne. 
10 Súhrn - anamnéza, fyzikálne vyšetrenie a základné pomocné vyšetrovacie metódy
v internej medicíne. 

 


  

OZNAM

Praktická výučba na ústavoch a klinikách LF UK sa realizuje podľa nasledovných pravidiel:  

1.       Plne zaočkovaní študenti a študenti s prekonaným ochorením COVID-19 v období za ostatných 180 dní, ktorí nemajú pozitívnu epidemiologickú anamnézu a nemajú klinické príznaky na ochorenie COVID-19, sa netestujú a môžu absolvovať prezenčnú výučbu.

2.       Plne zaočkovaní študenti, ktorí majú pozitívnu epidemiologickú anamnézu a nevzťahuje sa na nich karanténne opatrenie alebo majú klinické príznaky ochorenia COVID-19 a teda spĺňajú klasifikáciu možného alebo pravdepodobného prípadu, majú povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu pred nástupom na praktickú prezenčnú výučbu nie starším ako 72 hodín.

3.       Nezaočkovaní študenti alebo študenti, ktorí nie sú plne zaočkovaní, majú povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR/Ag testu pred nástupom na praktickú prezenčnú výučbu nie starším ako 72 hodín.

 

V prípade neschopnosti preukázať sa splnením aspoň jednej z podmienok OTP (očkovaný/testovaný/prekonal ochorenie) sa študent praktickej výučby zúčastniť nemôže a má absenciu.

O spôsobe náhrady absencie rozhoduje prednosta ústavu/kliniky.

V prípade povinnej karantény študenta podľa vyhlášky UVZSR bude neúčasť ospravedlnená,  o spôsobe náhrady vymeškanej výučby rozhoduje prednosta ústavu/kliniky.

 

Poznámky:

 

RT-PCR/Ag test si študent zabezpečuje sám a na vlastné náklady

 

Definícia plne zaočkovaný:

·         najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny

·         najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii dávky jednodávkovej vakcíny

·         najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky dvojdávkovej vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania Covid-19