Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. klinika geriatrie LF UK a UN Bratislava

Výučba LFUK realizovaná I. klinikou geriatrie LFUK a UN BA, v letnom semestri ak. roka 2019/2020

Mesiac Deň Predmet Ročník Krúžok Stáže učí MUDr.
február 24 Interná medicína 5 5 9 1 Dúbrava
február 24 Interná medicína 5 5 25 1 Dúbrava
február 25 Interná medicína 5 5 9 2 Šuba
február 25 Interná medicína 5 5 25 2 Valentová
február 26 Interná medicína 5 5 23 1 Dúbrava
marec 2 Interná medicína 5 5 7 1 Dúbrava
marec 3 Interná medicína 5 5 14 1 Dúbrava
marec 4 Interná medicína 5 5 14 2 Šuba
marec 6 Interná medicína 5 5 7 2 Šuba
marec 9 Interná medicína 5 5 27 1 Dúbrava
marec 10 Interná medicína 5 5 27 2 Šuba
marec 11 Interná medicína 5 5 10 1 Šuba
marec 12 Interná medicína 5 5 21 1 Dúbrava
marec 12 Interná medicína 5 5 10 2 Šuba
marec 13 Interná medicína 5 5 21 2 Šuba
marec 16 Interná medicína 5 5 22 1 Dúbrava
marec 17 Interná medicína 5 5 11 1 Šuba
marec 18 Interná medicína 5 5 11 2 Dúbrava
marec 19 Interná medicína 5 5 12 1 Dúbrava
marec 20 Interná medicína 5 5 12 2 Dúbrava
marec 20 Interná medicína 5 5 22 2 Šuba
marec 23 Interná medicína 5 5 24 1 Šuba
marec 25 Interná medicína 5 5 1 1 Dúbrava
marec 26 Interná medicína 5 5 1 2 Šuba
marec 27 Interná medicína 5 5 24 2 Šuba
marec 27 Interná medicína 5 5 3 1 Dúbrava
marec 30 Interná medicína 5 5 3 2 Dúbrava
apríl 8 Interná medicína 5 5 16 1 Dúbrava
apríl 15 Interná medicína 5 5 16 2 Šuba
apríl 16 Interná medicína 5 5 18 1 Šuba
apríl 17 Interná medicína 5 5 18 2 Šuba
apríl 20 Interná medicína 5 5 4 1 Dúbrava
apríl 20 Interná medicína 5 5 17 1 Dúbrava
apríl 21 Interná medicína 5 5 4 2 Šuba
apríl 21 Interná medicína 5 5 17 2 Valentová
apríl 22 Interná medicína 5 5 2 1 Dúbrava
apríl 23 Interná medicína 5 5 2 2 Valentová
apríl 27 Interná medicína 5 5 20 1 Šuba
apríl 30 Interná medicína 5 5 15 1 Dúbrava
máj 1 Interná medicína 5 5 20 2 Šuba
máj 4 Interná medicína 5 5 6 1 Dúbrava
máj 4 Interná medicína 5 5 19 1 Dúbrava
máj 5 Interná medicína 5 5 5 1 Dúbrava
máj 6 Interná medicína 5 5 5 2 Šuba
máj 6 Interná medicína 5 5 6 2 Šuba
máj 7 Interná medicína 5 5 15 2 Šuba
máj 11 Interná medicína 5 5 19 2 Šuba
máj 15 Interná medicína 5 5 13 1 Šuba
máj 18 Interná medicína 5 5 13 2 Šuba
máj 18 Interná medicína 5 5 26 1 Dúbrava
máj 19 Interná medicína 5 5 23 2 Šuba
máj 20 Interná medicína 5 5 8 1 Valentová
máj 21 Interná medicína 5 5 8 2 Valentová
máj 22 Interná medicína 5 5 26 2 Šuba
máj 26 Interná medicína 5 5 náhradný termín   Šuba
jún 4 Interná medicína 5 5 náhradný termín   Šuba

Obsahová náplň stáží z Internej medicíny 5, 5.ročník, letný semester 2019/2020 GERIATRIA

Stáž Náplň stáže
1. Seminár o geriatrii – definícia, epidemiológia, organizácia starostlivosti v geriatrii, starnúci organizmus, osobitosti klinického obrazu, diagnostiky a liečby.
2. Internistické vyšetrenie a zhodnotenie pacienta s aplikovaním poznatkov z geriatrie.

OZNAM ku dňu 12.03.2020 !

  • GER_pre_LF_G1_2020_corona_short.pdfStručná verzia podkladov k seminárom na stážach "Interná medicína - geriatria", 5. ročník, letný semester akademického roka 2019/20 počas prerušenia kontaktnej výučby pre COVID-19.