Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. klinika geriatrie LF UK a UN Bratislava

Výučba LFUK realizovaná I. klinikou geriatrie LFUK a UN BA v zimnom semestri ak. roka 2023/2024

Mesiac Deň Predmet Ročník Krúžok Stáže učí MUDr.
september 18 Interná medicína 2 4 30 1 Dúbrava/Šuba/Bořucký
september 19 Interná medicína 2 4 9 1 Dúbrava/Šuba/Bořucký
september 20 Interná medicína 2 4 21 1 Dúbrava/Šuba/Bořucký
september 27 Interná medicína 2 4 9 2 Dúbrava/Šuba/Bořucký
september 28 Interná medicína 2 4 30 2 Dúbrava/Šuba/Bořucký
september 29 Interná medicína 2 4 28 1 Dúbrava/Šuba/Bořucký
október 3 Interná medicína 2 4 28 2 Dúbrava/Šuba/Bořucký
október 4 Interná medicína 2 4 28 1 Dúbrava/Šuba/Bořucký
október 5 Interná medicína 2 4 9 3 Dúbrava/Šuba/Bořucký
október 9 Interná medicína 2 4 29 2 Dúbrava/Šuba/Bořucký
október 10 Interná medicína 2 4 30 3 Dúbrava/Šuba/Bořucký
október 11 Interná medicína 2 4 21 2 Dúbrava/Šuba/Bořucký
október 16 Interná medicína 2 4 28 3 Dúbrava/Šuba/Bořucký
október 17 Interná medicína 2 4 29 3 Dúbrava/Šuba/Bořucký
október 18 Interná medicína 2 4 21 3 Dúbrava/Šuba/Bořucký
október 19 Interná medicína 2 4 9 4 Dúbrava/Šuba/Bořucký
október 23 Interná medicína 2 4 29 4 Dúbrava/Šuba/Bořucký
október 24 Interná medicína 2 4 28 4 Dúbrava/Šuba/Bořucký
október 25 Interná medicína 2 4 30 4 Dúbrava/Šuba/Bořucký
október 26 Interná medicína 2 4 9 5 Dúbrava/Šuba/Bořucký
november 2 Interná medicína 2 4 21 4 Dúbrava/Šuba/Bořucký
november 3 Interná medicína 2 4 28 5 Dúbrava/Šuba/Bořucký
november 6 Interná medicína 2 4 28 6 Dúbrava/Šuba/Bořucký
november 7 Interná medicína 2 4 29 5 Dúbrava/Šuba/Bořucký
november 14 Interná medicína 2 4 30 5 Dúbrava/Šuba/Bořucký
november 20 Interná medicína 2 4 30 6 Dúbrava/Šuba/Bořucký
november 24 Interná medicína 2 4 29 6 Dúbrava/Šuba/Bořucký
november 28 Interná medicína 2 4 28 6 Dúbrava/Šuba/Bořucký
november 29 Interná medicína 2 4 28 7 Dúbrava/Šuba/Bořucký
november 30 Interná medicína 2 4 21 5 Dúbrava/Šuba/Bořucký
december 6 Interná medicína 2 4 29 7 Dúbrava/Šuba/Bořucký
december 7 Interná medicína 2 4 21 6 Dúbrava/Šuba/Bořucký
december 8 Interná medicína 2 4 30 7 Dúbrava/Šuba/Bořucký
december 12 Interná medicína 2 4 21 7 Dúbrava/Šuba/Bořucký
december 14 Interná medicína 2 4 9 7 Dúbrava/Šuba/Bořucký
december 19 Interná medicína 2 4 náhradné stáže   Dúbrava/Šuba/Bořucký
január 2024 10 Interná medicína 2 4 náhradné stáže   Dúbrava/Šuba/Bořucký

Požiadavky na dochádzku - zásady náhrady absencií / Hodnotenie predmetu

Požiadavky na dochádzku / Hodnotenie predmetu:

Podmienkou udelenia zápočtu je 100% účasť na STÁŽACH. Všetky absencie si musí študent nahradiť len na našej klinike, nahrádzanie stáží na inom pracovisku nebude    akceptované. Termíny náhradných stáží sú uvedené na našom webe vo Výučbe realizovanej našou klinikou.

Hodnotenie predmetu sa bude realizovať ako hodnotený zápočet vo forme zápočtového testu. Testové preskúšanie realizuje hromadne III. interná klinika ku koncu semestra, eventuálne počas skúškového obdobia LS v termínoch, ktoré budú zverejnené v AIS a na webovej stránke kliniky. 

Účasť na PREDNÁŠKACH je povinná. Na každej prednáške bude kontrola prezencie.

Obsahová náplň stáží z Internej medicíny 2, 4.ročník - zimný semester 2023/2024

 INTERNÁ  MEDICÍNA 2

4. ročník – zimný semester 2023/2024

Týždeň

Obsahová náplň stáže (dominantne)

1.

Zápaly priedušiek, pľúc, pleury. Tuberkulóza pľúc. Pleurálna punkcia.

2.

Pomocné vyšetrovacie metódy pneumológii:
RTG, CT, bronchoskopia, funkčné vyšetrenie pľúc, spirometria.

3.

Chronická obštrukčná choroba pľúc. Asthma bronchiale. Emfyzém pľúc.
Cor pulmonale chronicum.

4.

Akútna respiračná insuficiencia.
Pľúcne nádory.

5.

Artróza.

6.

Reumatoidná artritída.

7.

Osteoporóza. Dna.  

Vyučujú:

Doc. MUDr. Martin DÚBRAVA, CSc., MUDr. Ján ŠUBA, MUDr. Jakub BOŘUCKÝ

 

 

 

 

ROZPIS ŠPECIALIZOVANÝCH STÁŽÍ V RÁMCI PREDŠTÁTNICOVEJ PRAXE z INTERNEJ MEDICÍNY v akademickom roku 2023/2024

Študijná skupina - Turnusy ONKOLÓGIA HEMATOLÓGIA ANGIOLÓGIA KARDIOLÓGIA LABORAT. MEDICÍNA
25 - Turnus I 06.11./07.11./08.11. 19.09./20.09./21.09./22.09. 02.10./03.10. 05.10./06.10. 18.09.
3 - Turnus II 27.11./28.11./29.11. 12.12./13.12./14.12./15.12. 21.11./22.11. 23.11./24.11. 11.12
19 - Turnus III 05.02./06.02./07.02. 30.01./31.01./01.02./02.02. 12.02./13.02. 15.02./16.02. 29.01.
18 - Turnus IV 15.04./16.04./17.04. 12.03./13.03./14.03./15.03. 22.04./24.04. 25.04./26.04. 11.03.

OZNAMY !!!