Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. klinika geriatrie LF UK a UN Bratislava

Výučba LFUK realizovaná I. klinikou geriatrie LFUK a UN BA, v letnom semestri ak. roka 2017/2018

Mesiac Deň Predmet Ročník Krúžok Stáže učí MUDr.
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      
    Interná medicína 5 5      

Obsahová náplň stáží z Internej medicíny 5, 5.ročník - letný semester 2017/2018

Stáž Náplň stáže
1. Seminár o geriatrii – definícia, epidemiológia, organizácia starostlivosti v geriatrii, starnúci organizmus, osobitosti klinického obrazu, diagnostiky a liečby.
2. Internistické vyšetrenie a zhodnotenie pacienta s aplikovaním poznatkov z geriatrie.

OZNAMY

NÁHRADNÉ STÁŽE:

Interná medicína 5, 5.ročník, VL

letný semester 2017/2018