Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

I. klinika geriatrie LF UK a UN Bratislava

Výučba LFUK realizovaná I. klinikou geriatrie LFUK a UN BA, v letnom semestri ak. roka 2021/2022

Mesiac Deň Predmet Ročník Krúžok Stáže učí MUDr.
Február 23 Interná medicína 5 3 1 Šuba/Dúbrava
Február 23 Interná medicína 5 11 1 Šuba/Dúbrava
Február 24 Interná medicína 5 11 2 Šuba/Dúbrava
Február 24 Interná medicína 5 20 1 Šuba/Dúbrava
Február 25 Interná medicína 5 3 2 Šuba/Dúbrava
Február 25 Interná medicína 5 20 2 Šuba/Dúbrava
Marec 3 Interná medicína 5 9 1 Šuba/Dúbrava
Marec 4 Interná medicína 5 9 2 Šuba/Dúbrava
Marec 8 Interná medicína 5 1 1 Šuba/Dúbrava
Marec 9 Interná medicína 5 1 2 Šuba/Dúbrava
Marec 9 Interná medicína 5 8 1 Šuba/Dúbrava
Marec 10 Interná medicína 5 8 2 Šuba/Dúbrava
Marec 10 Interná medicína 5 10 1 Šuba/Dúbrava
Marec 11 Interná medicína 5 10 2 Šuba/Dúbrava
Marec 15 Interná medicína 5 7 1 Šuba/Dúbrava
Marec 16 Interná medicína 5 7 2 Šuba/Dúbrava
Marec 17 Interná medicína 5 26 1 Šuba/Dúbrava
Marec 18 Interná medicína 5 26 2 Šuba/Dúbrava
Marec 21 Interná medicína 5 14 1 Šuba/Dúbrava
Marec 22 Interná medicína 5 14 2 Šuba/Dúbrava
Marec 24 Interná medicína 5 13 1 Šuba/Dúbrava
Marec 25 Interná medicína 5 13 2 Šuba/Dúbrava
Marec 28 Interná medicína 5 6 1 Šuba/Dúbrava
Marec 29 Interná medicína 5 15 1 Šuba/Dúbrava
Marec 30 Interná medicína 5 15 2 Šuba/Dúbrava
Marec 31 Interná medicína 5 25 1 Šuba/Dúbrava
Apríl 1 Interná medicína 5 25 2 Šuba/Dúbrava
Apríl 6 Interná medicína 5 6 2 Šuba/Dúbrava
Apríl 7 Interná medicína 5 27 1 Šuba/Dúbrava
Apríl 8 Interná medicína 5 27 2 Šuba/Dúbrava
Apríl 12 Interná medicína 5 4 1 Šuba/Dúbrava
Apríl 13 Interná medicína 5 4 2 Šuba/Dúbrava
Apríl 14 Interná medicína 5 24 1 Šuba/Dúbrava
Apríl 20 Interná medicína 5 5 1 Šuba/Dúbrava
Apríl 21 Interná medicína 5 16 1 Šuba/Dúbrava
Apríl 22 Interná medicína 5 5 2 Šuba/Dúbrava
Apríl 22 Interná medicína 5 16 2 Šuba/Dúbrava
Apríl 27 Interná medicína 5 2 1 Šuba/Dúbrava
Apríl 28 Interná medicína 5 18 1 Šuba/Dúbrava
Apríl 29 Interná medicína 5 2 2 Šuba/Dúbrava
Apríl 29 Interná medicína 5 18 2 Šuba/Dúbrava
Máj 2 Interná medicína 5 12 1 Šuba/Dúbrava
Máj 3 Interná medicína 5 12 2 Šuba/Dúbrava
Máj 4 Interná medicína 5 17 1 Šuba/Dúbrava
Máj 5 Interná medicína 5 17 2 Šuba/Dúbrava
Máj 5 Interná medicína 5 21 1 Šuba/Dúbrava
Máj 6 Interná medicína 5 21 2 Šuba/Dúbrava
Máj 11 Interná medicína 5 19 1 Šuba/Dúbrava
Máj 12 Interná medicína 5 19 2 Šuba/Dúbrava
Máj 12 Interná medicína 5 22 1 Šuba/Dúbrava
Máj 13 Interná medicína 5 22 2 Šuba/Dúbrava
Máj 16 Interná medicína 5 24 2 Šuba/Dúbrava
Máj 19 Interná medicína 5 23 1 Šuba/Dúbrava
Máj 20 Interná medicína 5 23 2 Šuba/Dúbrava
Máj 25 Interná medicína 5   Náhradná stáž Šuba/Dúbrava
Jún 2 Interná medicína 5   Náhradá stáž Šuba/Dúbrava

Obsahová náplň stáží z Internej medicíny 5, 5.ročník, letný semester 2021/2022 GERIATRIA

Stáž Náplň stáže
1. Seminár o geriatrii – definícia, epidemiológia, organizácia starostlivosti v geriatrii, starnúci organizmus, osobitosti klinického obrazu, diagnostiky a liečby.
2. Internistické vyšetrenie a zhodnotenie pacienta s aplikovaním poznatkov z geriatrie.

OZNAM

Praktická výučba na ústavoch a klinikách LF UK sa realizuje podľa nasledovných pravidiel:  

1.       Plne zaočkovaní študenti a študenti s prekonaným ochorením COVID-19 v období za ostatných 180 dní, ktorí nemajú pozitívnu epidemiologickú anamnézu a nemajú klinické príznaky na ochorenie COVID-19, sa netestujú a môžu absolvovať prezenčnú výučbu.

2.       Plne zaočkovaní študenti, ktorí majú pozitívnu epidemiologickú anamnézu a nevzťahuje sa na nich karanténne opatrenie alebo majú klinické príznaky ochorenia COVID-19 a teda spĺňajú klasifikáciu možného alebo pravdepodobného prípadu, majú povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR testu pred nástupom na praktickú prezenčnú výučbu nie starším ako 72 hodín.

3.       Nezaočkovaní študenti alebo študenti, ktorí nie sú plne zaočkovaní, majú povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom RT-PCR/Ag testu pred nástupom na praktickú prezenčnú výučbu nie starším ako 72 hodín.

 

V prípade neschopnosti preukázať sa splnením aspoň jednej z podmienok OTP (očkovaný/testovaný/prekonal ochorenie) sa študent praktickej výučby zúčastniť nemôže a má absenciu.

O spôsobe náhrady absencie rozhoduje prednosta ústavu/kliniky.

V prípade povinnej karantény študenta podľa vyhlášky UVZSR bude neúčasť ospravedlnená,  o spôsobe náhrady vymeškanej výučby rozhoduje prednosta ústavu/kliniky.

 

Poznámky:

 

RT-PCR/Ag test si študent zabezpečuje sám a na vlastné náklady

 

Definícia plne zaočkovaný:

·         najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky dvojdávkovej vakcíny

·         najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii dávky jednodávkovej vakcíny

·         najmenej 14 dní a najviac 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky dvojdávkovej vakcíny, ak bola podaná v intervale do 180 dní od prekonania Covid-19