Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Výučba na I. internej klinike LFUK

Výučba 6.ročníka v ak.roku 2019-2020

Milí študenti, 

v nadväznosti na aktuálnu situáciu a Vaše dotazy na priebeh štátnic Vám oznamujeme nasledovné :

  • Aktuálne je prerušená všetka kontaktná výučba vrátane štátnych skúšok do 27.3.2020. Vzhľadom na vývoj aktuálnej epidemiologickej situácie je ale predpoklad, že tento termín sa ešte predĺži.
  • V súčasnosti ešte  nevieme určiť nové termíny štátnych skúšok. Po obnovení výučby sa budeme snažiť aby ste v najskoršom možnom termíne absolvovali štátnice s ohľadom na aktuálnu situáciu (taktiež aj s možnosťou úpravy trvania Vašich ďalších predštátnicových praxí).  
  • O každej zmene Vás budeme bezodkladne informovať

Doc. MUDr. Peter JACKULIAK, PhD., MPH.

prodekan LFUK pre rozvoj fakulty, kvalitu a modernizáciu vzdelávania 

Vice Dean for Development, Quality and Innovation of Medical Education

Lekárska fakulta Univerzity Komenského | Comenius University Faculty of Medicine 

Špitálska 24, 813 72 Bratislava, SLOVAKIA

Mobil: +421 905 333 746 | Tel: +421 2 9011 9466 

Email: peter.jackuliak@fmed.uniba.sk

 

 

PROGRAM SEMINÁROV Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 6. ročník VL v rámci predštátnicovej prípravy z internej medicíny

Akademický rok 2019/2020


Turnus IV : 09.03.2020 – 15.05.2020
Miesto: poslucháreň I. internej kliniky LFUK a UNB – Nemocnica Staré Mesto, 1.posch.
Čas: každý utorok a štvrtok od 13:00 do 14:30 hod.
10.03. Akútne stavy v gastroenterológii Doc. MUDr. Ľ. Lukáč, PhD.
12.03. Závažné stavy v endokrinológii Doc. MUDr. S. Kiňová, PhD.
17.03. Hepatálna insuficiencia Prof. MUDr. V. Kupčová, CSc.
19.03. Poruchy hemostázy Prof. MUDr. A. Bátorová, CSc.
24.03.
Akútne poškodenie obličiek. Chronická obličková
choroba. Poruchy acidobázickej rovnováhy.
Prof. MUDr. P. Ponťuch, CSc.
26.03. Hypertenzia a jej diferenciálna diagnostika Doc. MUDr. J. Bulas, CSc.
31.03.
Základy liečby a diagnostiky v reumatológii.
Osteoporóza
Doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.
02.04. Ochorenia periférnych ciev Prof. MUDr. V. Štvrtinová, CSc.
07.04. Preventívna kardiológia Prof. MUDr. V. Bada, CSc.
16.04. Hypotenzia a šok Prof. MUDr. A. Dukát, CSc.
21.04. Intoxikácie Doc. MUDr. I. Bátora, CSc.
23.04. Zásady liečby antibiotikami Prof. MUDr. S. Krčméry, CSc.
28.04. Diferenciálna diagnostika hnačiek Doc. MUDr. I. Stankovič, CSc.
30.04. Srdcové zlyhávanie Prof. MUDr. J. Murín, CSc.
05.05. Akútne stavy v kardiológii Doc. MUDr. E. Goncalvesová, CSc.
07.05. Zásady liečby DM, akútne komplikácie DM Doc. MUDr. V. Mojto, CSc.
12.05. Základy transfuziológie, transplantácia kostnej drene Doc. MUDr. M. Mistrík, CSc.
14.05. Respiračná insuficiencia MUDr. M. Hájková, CSc.

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
garant výučby internej medicíny pre študijný program
všeobecné lekárstvo na LFUK Bratislava

 

Seminárne prednášky pre samoštúdium

Seminár Naliehavé situácie v endokrinologii

Seminár akútne stavy v gastroenterológii

Seminár Akútne poškodenia obličiek

Seminár Artériová hypertenzia

Seminár Srdcové zlyhávanie

Seminár PAO

Letná prax

LP  v zime sa robí len z výnimočných dôvodov ( napr.Erazmus alebo IFMS), ktoré treba doložiť a priložiť k žiadosti. Žiadosť schvaľuje prednosta kliniky a prof.Payer ako garant Internej medicíny, (V.Int.klinika).

LP mimo pracoviská UNB sa podáva na inom tlačive.

Všetky informácie nájdete na stránke V.Int.kliniky, v záložke Výučba IM

Prednostke I.Int.kliniky musia študenti 4.ročníka  do 31.8.2020 preukázať absolvovanie LP kvôli zapísaniu do AIS2.

Žiadosť o absolvovanie letnej praxe stiahnete TU.

- ku žiadosti prosíme priložiť foto ISIC karty

- v prípade, že máte záujem absolvovať LP mimo UNB, treba ísť so žiadosťou

   na 5.Int.kliniku do Ružinova - p.prof.Payer - garant výučby IM , žiadosť

   schvaľuje, formulár majú uvedený na stránke 5.Internej kliniky

 - nástup na LP na I.Internej klinike je o 7,00

 

absolvovanie LP treba preukázať do 31.8.2020 

zelenú knižku + hodnotenie LP z pracoviska, kde bola LP absolvovaná

treba doniesť k nahliadnutiu pri zápočte

 

 

NOVINKY - Informácie

<output>

Milí študenti v tejto časti budeme zverejňovať študijné materiály a informácie potrebné k samoštúdiu počas prerušenej výučby na LF UK t.j. v období do 9. 3. 2020 do 21. 3. 2020.

V prípade dotazov a otázok nás kontaktujte emailom:

</output>

<output>

Milí študenti v tejto časti budeme zverejňovať študijné materiály a informácie potrebné k samoštúdiu počas prerušenej výučby na LF UK t.j. v období do 9. 3. 2020 do 21. 3. 2020.

V prípade dotazov a otázok nás kontaktujte emailom:

</output>

Milí študenti,

v záložke Prednášky budeme zverejňovať prednášky, semináre a jné materiály a informácie potrebné k samoštúdiu počas prerušenej výučby na LF UK t.j. v období do 9. 3. 2020 do 31. 3. 2020. Prednášky a semináre z Internej medicíny 3  budú pravidelne dopĺňané.

Seminárne prednášky pre 6.ročník sú v záložke Výučba v 6.ročníku.

V prípade otázok nás kontaktujte na e- maile: jana.galambosova@sm.unb.sk

 

Prerušenie prezenčnej výučby na Univerzite Komenského a Slovenskej technickej univerzite: spoločné vyhlásenie rektorov

Vzhľadom na správy o šírení koronavírusu COVID-19 a vrcholiacu epidémiu chrípky sa rektori Univerzity Komenského v Bratislave a Slovenskej technickej univerzity rozhodli prijať preventívne opatrenia s cieľom predísť šíreniu nákazy. Keďže sme dve najväčšie univerzity s viac než 30 tisíc študentami a prevádzkujeme najväčšie slovenské študentské mesto v Mlynskej doline, berieme situáciu mimoriadne vážne a cítime zodpovednosť za zdravie našich študentov a zamestnancov. Opatrenia prijal krízový štáb, ktorého sa zúčastnila aj hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre epidemiológiu a konzultovali sme ich aj s Hlavným hygienikom Slovenskej republiky.

 

  1. Od pondelka 9. marca 2020 do utorka 31 marca 2020 prerušujeme prezenčnú výučbu. Pedagogický proces bude prebiehať formou samoštúdia alebo inou vhodnou metódou. Podrobnosti stanovia dekanky a dekani fakúlt a nimi poverené osoby.
  1. Týmto vyzývame všetkých zamestnancov zapojených do vzdelávacieho procesu, aby študentom poskytli všetky potrebné informácie a podklady, aby sa mohli počas prerušenia prezenčnej výučby venovať samoštúdiu.
  1. Rektori obidvoch univerzít po konzultácii s verejnými autoritami na základe rozhodnutia krízového štábu dôrazne odporúčajú študentom bývajúcim na internátoch, aby počas prerušenia prezenčnej výučby odišli domov. Upozorňujeme, že v prípade výskytu nákazy na internátoch sa ubytovaní budú musieť podvoliť karanténnemu režimu. V prípade, ak internáty do 11. marca 2020 neopustí nadkritické množstvo študentov, môžu byť rektori nútení nariadiť uzatvorenie internátov.
  1. Dekani jednotlivých fakúlt a riaditelia ostatných súčastí na základe príkazov rektorov stanovia režim práce jednotlivých zamestnancov s cieľom chrániť ich zdravie.
  1. Zároveň rušíme všetky zasadnutia samosprávnych akademických orgánov ako sú vedecké rady či akademické senáty a všetky hromadné podujatia v priestoroch oboch univerzít.

 

Sledujte, prosíme, svoje univerzitné e-mailové schránky a webové stránky univerzít. Situáciu naďalej monitorujeme a o ďalších správach budeme okamžite informovať.

 

 

 

Nahrádzať stáže sa dá s krúžkami , kde sú na Erazme:

1         2 študenti         

2.        1 št   

4.        1 št

7.        1 št

9.        1 št

11.      1 št.

13.      1 št

15.      1 št

19.      1 št

20.      2 št

22.      1 št

23.      1 št

25.      3 št.

 

Nahrádzať sa nedá dopredu !!!!

Je možné nahradiť len 1 absenciu. Nahrádzanie oznámiť vopred

Papier od lekára na výmennom lístku, nie na priepustke a to na nasledujúce stáže. Mailom neposielajte, treba originál na papieri.

 

 

 

 

 

 

LP  v zime sa robí len z výnimočných dôvodov ( napr.Erazmus alebo IFMS),ktoré treba doložiť a priložiť k žiadosti. Túto schvaľuje prednosta kliniky a prof.Payer ako garant Internej medicíny, (V.Int.klinika).

LP mimo pracoviská UNB sa podáva na inom tlačive.

Všetky informácie nájdete na stránke V.Int.kliniky, v záložke

Výučba internej medicíny.

Prednostke I.Int.kliniky musia študenti 4.ročníka  do 31.8.2020 preukázať absolvovanie LP .

 

TESTY od 4.2.2020 sa konajú na I.internej klinike, budova G oproti chirurgii, 2 poschodie knižnica !!!!

 

Testy 23.1.2020 - aj o 8,00 aj o 10,00 - všetci študenti spravili

Testy 22.1.2020 - aj o 8,00 aj o 10,00 - všetci študenti spravili

Testy 21.1.2020 - aj o 8,00 aj o 10,00 - všetci študenti spravili

Testy 8.1.2020   - aj o 8,00 aj o 10,00 - všetci študenti spravili

 

Testy v januári a februári : prihlasovať sa môžete 21.12.2019 o 21,00

január: 8, 9, 21, 22, 23, február: 4, 5, 6,11

Test 12.12.2019 o 8,00 aj o 10,00 všetci spravili

Test : 10.12 o 8,00 - všetci spravili

Náhradné stáže sú v dňoch: 16., 17., a 18. december

 

PREDTERMÍNY zo zápočtového testu Interná medicína 2:

10.12.2019 o 10,00             pre 25 študentov

12.12.2019 o 8,00 a 10,00  pre 25 študentov

17.12.2019 o 8,00 a 10,00  pre 25 študentov

18.12.2019 o 8,00 a 10,00  pre 25 študentov

19.12.2019 o 8,00 a 10,00  pre 25 študentov

Termíny na január a február budú zverejnené neskôr.

Prihlasovanie : cez AIS2

Podmienka: plný počet stáží

Výsledky : na web stránke kliniky sa uvedú čísla testov, ktoré majú FX, ostatní tým pádom test spravili (nesmie sa zverejňovať zoznam mien kvôli GDPR).

Zápis do indexu: na druhý deň budú podpísané, vyzdvihnúť na sekretariáte           

Náhradné stáže pre študentov, ktorí navštevovali I.Int.kliniku v ZS sú :

posledný týždeň výučby - ešte upresníme              

Náhradné stáže začínajú o 8,30 !!!                                  

OTÁZKY na testy:

web stránka V.Int.kliniky, výučba, otázky na testy a skúšky pre 5.ročník !!!

testy 5.ročník ZS - otázky na reumatológiu

testy 5-ročník LS - otázky na pneumológiu 

 

 

Je povolená len 1 absencia na stážach, ktorá sa musí nahradiť na konci semestra eventuálne s iným krúžkom, ale nesmie sa navyšovať počet študentov. (študent za chýbajúceho študenta.)

Viac absencií sa netoleruje !!!

Otázky na testy a skúšky

OTÁZKY na ústnu skúšku  z internej medicíny – 5. ročník
Otázky na ústnu skúšku si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY – 5. ročník  Interná medicína 5
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY –  5. ročník  Interná medicína 4 
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY – 4. ročník   Interná medicína 3
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY – 4. ročník   Interná medicína 2
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY - 3.ročník Interná medicína 1
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

OTÁZKY na ústnu skúšku  z internej propedeutiky– 3. ročník
Otázky na ústnu skúšku si môžete stiahnuť TU.

Testové otázky z INTERNEJ PROPEDEUTIKY – 3. ročník VL, ZS
Otázky na ústnu skúšku si môžete stiahnuť TU.

Prednášky z Internej medicíny, internej propedeutiky a angiológie

Interná medicína  3 - 4.ročník,  LS 2019-2020

PREDNÁŠKY a SEMINÁRE pre samoštúdium

 

Prednáška 2

Prednáška 3

Prednáška 4-5

Prednáška 6

Seminár 2

Seminár 3

Seminár 4

Seminár 5

Seminár 6

 

 

 

 

Týždeň

Obsahová náplň prednášky

1.

Choroby pažeráka. Gastritídy. Peptický vred. Nádory žalúdka.

2.

Hnačka. Obstipácia. Funkčná dyspepsia. Divertikulóza.

3.

Choroby tenkého čreva. Malabsorpčný syndróm. Celiakia.

4.

Nešpecifické zápalové ochorenia čriev (IBD). Crohnova choroba. Ulcerózna kolitída.

5.

Choroby hrubého čreva. Nádory hrubého čreva. Ileus. Mezenteriálna ischémia.

6.

Choroby pečene. Hepatitídy. Metabolické ochorenia pečene.

7.

Cirhóza pečene. Portálna hypertenzia. Hepatocelulárny karcinóm.

8.

Choroby pankreasu. Akútna a chronická pankreatitída. Nádory pankreasu. Choroby žlčníka a žlčových ciest.

9.

Anémie. Anemický syndróm. Transfúzia krvi. Polycytémia, polyglobúlia.

10.

Leukémia. Lymfómy. Myeloproliferatívne syndrómy.

11.

Poruchy hemostázy.

Obsahová náplň stáží z Internej propedeutiky a medicíny

Náplň stáží

4.ročník LS 2019-2020

 

Týždeň

Obsahová náplň praktickej stáže

1.

Fyzikálne vyšetrenie brucha. Zobrazovacie vyšetrovacie metódy v gastroenterológii (USG vyšetrenie abdomenu, irigografia, enteroklýza, CT, NMR). Pomocné laboratórne vyšetrovacie metódy v gastroenterológii s dôrazom na hematologické a biochemické testy.

2.

Akútne stavy (komplikácie) v gastroenterológii s ťažiskom na akútne krvácanie.

3.

Endoskopické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu. Punkcia ascitu.

4.

Zápalové ochorenia čreva. Nešpecifické zápalové choroby čreva (IBD). Ochorenia hrubého čreva.

5.

Ochorenia pečene. Cirhóza pečene, diagnostika, klinické nálezy a základy terapie. Biopsia pečene.

6.

Anémie. Krvná transfúzia – indikácia, kontraindikácie, postup, komplikácie.

7

Leukémie. Splenomegália. Lymfadenopatia. Poruchy zrážania krvi.

 


 

Rozvrh na letný semester 2019/2020

Rozvrh na letný semester 2019/2020