Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Výučba na I. internej klinike LFUK

Sylabus Rodinné lekárstvo rok 2017-2018 - HEYDUKOVA 10, BRATISLAVA

Všeobecné - Rodinné lekárstvo – sylabus

rok 2017/2018

MUDr. Beata Špániková PhD., adresa:OUSA , Heydukova 10, Bratislava

e-mail beata.spanikovaousa.sk

t.č. 02/ 32249353

 

Miesto prednášok : Detská fakultná nemocnica Kramáre

Zimný semester - prednášky

09.10.2017  14.30 -17.20 h

MUDr. Beata Špániková PhD.

                  -Úvod do problematiky všeobecného – rodinného lekárstva

                 - legislatíva, financovanie, poisťovne,

                 - Rezidentský program

                 - Prevencie

                 - Predoperačné vyšetrenia

                 - Očkovanie

 

11.10.2017  14.30-17.20 h

MUDr. Beata Špániková PhD

                    -Najčastejšie diagnózy v ambulancii praktického-všeobecného  

                      lekára

                    -Metabolický syndróm

                    -Artériová hypertenzia

                    -Diabetes mellitus

                    -Osteoporóza

 

Letný semester

Semináre  - najčastejšie diagnózy v ambulancii všeobecného lekára - kazuistiky

 

 

                  

 

 

Výučba 6.ročníka v ak.roku 2017-2018

PROGRAM SEMINÁROV Z INTERNEJ MEDICÍNY pre 6. ročník VL v rámci predštátnicovej prípravy z internej medicíny

Akademický rok 2017/18

Miesto: poslucháreň I. internej kliniky LFUK a UNB – Nemocnica Staré Mesto, 1.posch.
Čas: každý utorok a štvrtok od 12:00 do 13:50 hod.

 

Turnus I : 18.09.17 – 24.11.17

19.09. Akútne stavy v gastroenterológii  Doc. MUDr. Ľ. Lukáč, PhD.  

21.09. Závažné stavy v endokrinológii     Doc. MUDr. S. Kiňová, PhD.

26.09. Hepatálna insuficiencia                  Prof. MUDr. V. Kupčová, CSc.

28.09. Poruchy hemostázy                       Prof. MUDr. A. Bátorová, CSc.

03.10. Akútne poškodenie obličiek. Chronická obličková choroba. Poruchy 

           acidobázickej rovnováhy.               Prof. MUDr. P. Ponťuch, CSc.

05.10. Hypertenzia a jej diferenciálna diagnostika    Doc. MUDr. J. Bulas, CSc.

10.10. Základy liečby a diagnostiky v reumatológii    Doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.

12.10. Ochorenia periférnych ciev                         Prof. MUDr. V. Štvrtinová, CSc.

17.10. Osteoporóza                                              Prof.MUDr.J.Payer, PhD.

19.10. Hypotenzia a šok                                       Prof. MUDr. A. Dukát, CSc.

UPOZORNENIE: seminár 19.10.2017 odpadá. Prof.DR.Andrej Dukát, CSc. sa ospravedlňuje. Dá náhradný termín.

24.10. Intoxikácie                                                 Doc. MUDr. I. Bátora, CSc.

26.10. Zásady liečby antibiotikami                        Prof. MUDr. S. Krčméry, CSc.

07.11. Diferenciálna diagnostika hnačiek              Doc. MUDr. I. Stankovič, CSc.

09.11. Srdcové zlyhávanie                                    Prof. MUDr. J. Murín, CSc.

14.11. Preventívna kardiológia                              Prof. MUDr. V. Bada, CSc.

16.11. Zásady liečby DM, akútne komplikácie DM  Doc. MUDr. V. Mojto, CSc.

21.11. Základy transfuziológie, transplantácia kostnej drene
                                                                              Doc. MUDr. M. Mistrík, CSc.
23.11. Respiračná insuficiencia                              Doc. MUDr. Š. Urban, CSc.

 

Turnus II : 20.11.17 – 09.02.18

21.11.  Základy transfuziológie, transplantácia kostnej drene
                                                                             Doc. MUDr. M. Mistrík, CSc.
23.11.  Respiračná insuficiencia                            Doc. MUDr. Š. Urban, CSc.

28.11.  Hypertenzia a jej diferenciálna diagnostika Doc. MUDr. J. Bulas, CSc.

30.11.  Závažné stavy v endokrinológii                Doc. MUDr. S. Kiňová, PhD.

05.12.  Hepatálna insuficiencia                             Prof. MUDr. V. Kupčová, CSc.

07.12.  Poruchy hemostázy                                  Prof. MUDr. A. Bátorová, CSc.

12.12.  Akútne poškodenie obličiek. Chronická obličková choroba. Poruchy     

            acidobázickej rovnováhy.                          Prof. MUDr. P. Ponťuch, CSc.

14.12.  Akútne stavy v gastroenterológii              Doc. MUDr. Ľ. Lukáč, PhD.

19.12.  Základy liečby a diagnostiky v reumatológii Doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.

21.12.  Ochorenia periférnych ciev                        Prof. MUDr. V. Štvrtinová, CSc.

09.01.  Hypotenzia a šok                                       Prof. MUDr. A. Dukát, CSc.

11.01.  Intoxikácie                                                 Doc. MUDr. I. Bátora, CSc.

16.01.  Zásady liečby antibiotikami                        Prof. MUDr. S. Krčméry, CSc.

18.01.  Diferenciálna diagnostika hnačiek              Doc. MUDr. I. Stankovič, CSc.

23.01.  Osteoporóza                                              Prof. MUDr. J. Payer, PhD.

25.01.  Srdcové zlyhávanie                                     Prof. MUDr. J. Murín, CSc.

30.01.  Preventívna kardiológia                              Prof. MUDr. V. Bada, CSc.

01.02.  Zásady liečby DM, akútne komplikácie DM  Doc. MUDr. V. Mojto, CSc.

Turnus III : 18.12.17 – 09.03.18

19.12. Základy liečby a diagnostiky v reumatológii  Doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.

21.12. Ochorenia periférnych ciev                          Prof. MUDr. V. Štvrtinová, CSc.

09.01. Hypotenzia a šok                                           Prof. MUDr. A. Dukát, CSc.

11.01. Intoxikácie                                                     Doc. MUDr. I. Bátora, CSc.    

16.01. Zásady liečby antibiotikami                           Prof. MUDr. S. Krčméry, CSc.

18.01. Diferenciálna diagnostika hnačiek                 Doc. MUDr. I. Stankovič, CSc.

23.01. Osteoporóza                                                 Prof. MUDr. J. Payer, PhD.

25.01. Srdcové zlyhávanie                                        Prof. MUDr. J. Murín, CSc.

30.01. Preventívna kardiológia                                 Prof. MUDr. V. Bada, CSc.

01.02. Zásady liečby DM, akútne komplikácie DM     Doc. MUDr. V. Mojto, CSc.

06.02. Základy transfuziológie, transplantácia kostnej drene
                                                                                 Doc. MUDr. M. Mistrík, CSc.
08.02. Respiračná insuficiencia                                 Doc. MUDr. Š. Urban, CSc.

13.02. Hypertenzia a jej diferenciálna diagnostika   Doc. MUDr. J. Bulas, CSc.

15.02. Závažné stavy v endokrinológii                     Doc. MUDr. S. Kiňová, PhD.

20.02. Hepatálna insuficiencia                                  Prof. MUDr. V. Kupčová, CSc.

22.02. Poruchy hemostázy                                       Prof. MUDr. A. Bátorová, CSc.

27.02. Akútne poškodenie obličiek. Chronická obličková choroba. Poruchy        

          acidobázickej rovnováhy                                Prof. MUDr. P. Ponťuch, CSc.

01.03.Akútne stavy v gastroenterológii                    Doc. MUDr. Ľ. Lukáč, PhD.

Turnus IV : 12.03.18 – 18.05.18

13.03. Akútne stavy v gastroenterológii                  Doc. MUDr. Ľ. Lukáč, PhD.

15.03. Závažné stavy v endokrinológii                     Doc. MUDr. S. Kiňová, PhD.

20.03. Hepatálna insuficiencia                                  Prof. MUDr. V. Kupčová, CSc.

22.03. Poruchy hemostázy                                       Prof. MUDr. A. Bátorová, CSc.

27.03. Akútne poškodenie obličiek. Chronická obličková choroba. Poruchy

           acidobázickej rovnováhy.                               Prof. MUDr. P. Ponťuch, CSc.

05.04. Hypertenzia a jej diferenciálna diagnostika   Doc. MUDr. J. Bulas, CSc.

10.04. Základy liečby a diagnostiky v reumatológii   Doc. MUDr. Z. Killinger, PhD.

12.04. Ochorenia periférnych ciev                          Prof. MUDr. V. Štvrtinová, CSc.

17.4.  Osteoporóza                                                Prof. MUDr. J. Payer, PhD.       

19.04. Hypotenzia a šok                                        Prof. MUDr. A. Dukát, CSc.

24.04. Intoxikácie                                                   Doc. MUDr. I. Bátora, CSc.

26.04. Zásady liečby antibiotikami                          Prof. MUDr. S. Krčméry, CSc.

03.05. Diferenciálna diagnostika hnačiek                Doc. MUDr. I. Stankovič, CSc.

10.05. Srdcové zlyhávanie                                       Prof. MUDr. J. Murín, CSc.

15.05. Preventívna kardiológia                                Prof. MUDr. V. Bada, CSc.

17.05. Zásady liečby DM, akútne komplikácie DM    Doc. MUDr. V. Mojto, CSc.

 

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
garant výučby internej medicíny pre študijný program všeobecné lekárstvo na LFUK Bratislava
ÚČASŤ NA SEMINÁROCH JE POVINNÁ!
Priebežne bude vykonávaná kontrola dochádzky.

 

 

ROZPIS STÁŽÍ NA KLINIKE HEMATOLÓGIE A TRANSFUZIOLÓGIE

pre 6. ročník všeob. lekárstva v rámci predštátnicovej prípravy z internej medicíny
Akademický rok 2017/18
Miesto: Klinika hematológie a transfuziológie LFUK a UNB
Nemocnica Sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava – Petržalka
Čas konania: vždy v pondelok, stredu a piatok od 8:00 hod.

Turnus I (18.09.17 – 24.11.17)

Študijná skupina                 Termíny
6                           18.09.      20.09.      22.09.
9                           09.10.      11.10.      13.10.
11                         16.10.      18.10.      20.10.
12                         23.10.      25.10.      27.10.
17                         06.11.      08.11.      10.11.
18                         06.11.      08.11.      10.11.
19                         23.10.      25.10.      27.10.
23                         16.10.      18.10.      20.10.
27                         09.10.      11.10.      13.10.

 

Turnus II (20.11.17 –09.02.18)
Študijná skupina                  Termíny
1                           20.11.      22.11.      24.11.
2                           11.12.      13.12.      15.12.
5                           15.01.      17.01.      19.01.
8                           29.01.      31.01.      02.02.
26                         08.01.      10.01.      12.01.

 

Turnus III (18.12.17 – 09.03.18)
Študijná skupina                  Termíny
3                           05.02.      07.02.      09.02.
15                         26.02.      28.02.      02.03.
20                         12.02.      14.02.      16.02.
24                         19.02.      21.02.      23.02.

 

Turnus IV (12.03.18 – 18.05.18)
Študijná skupina                  Termíny
4                           09.04.      11.04.      13.04.
7                           09.04.      11.04.      13.04.
10                         30.04.      02.05.      04.05.
13                         30.04.      02.05.      04.05.
14                         16.04.      18.04.      20.04.
16                         16.04.      18.04.      20.04.
21                         23.04.      25.04.      27.04.
22                         07.05.      09.05.      11.05.
25                         23.04.      25.04.      27.04.

 

Informácie pre medikov stážujúcich na KHaT LFUK a UNB
Trvanie stáží pre 6. ročník je od 8:00 hod do 13:30 hod. Študenti sa hlásia o 8:00 hod u prednostky kliniky prof. MUDr. A. Bátorovej, CSc.

Sylabus stáží:
 Anamnéza hematologického pacienta, vyšetrenie všeobecného nálezu (Status praesens generalis et localis), diferenciálna diagnóza, návrh diagnostického procesu, odovzdávanie vyšetrovaného pacienta, analýza a kontrola znalosti poslucháčov.
 Demonštrácie výkonov: aspirácia kostnej drene, trepanobiopsia, kanylácia centrálnej žily, lumbálna punkcia, vyhotovenie náteru periférnej krvi, kostnej drene, odber krvotvorných buniek na krvinkovom separátore, spracovanie krvotvorných buniek, kryokonzervácia, tkanivová banka, tkanivové kultúry.
 Mikroskopovanie: periférna krv, kostná dreň (prekurzory bielej a červenej krvnej zložky, megakaryocyty), morfológia erytrocytov (fyziologický nález a patologické odchylky), CFU
 Práca úsekov na KHaT. Hematologické laboratória: laboratórium leukocytovej a trombocytovej imunológie, HLA laboratórium, PCR laboratórium, laboratórium prietokovej cytometrie, laboratórium bunečných kultúr. Úsek špeciálnej transfúziológie: krvinkové separátory, kryokonzervácia. Oddelenie klinickej hematológie: JIHS a TC. NHC. Krvná banka.
 Informácie o spektre najčastejších hematologických ochorení, diagnostickom procese a najnovších spôsoboch liečby s demonštráciou pacientov.
Po ukončení stáže a splnení všetkých podmienok Vám prednosta kliniky (alebo ním poverený lekár) potvrdí absolvovanie stáží na tlačive „Potvrdenie o predštátnicovej praxi“.

 

ROZPIS STÁŽÍ NA KLINIKE ONKOLÓGIE

pre 6. ročník všeob. lekárstva v rámci predštátnicovej prípravy z internej medicíny
Akademický rok 2017/18
Miesto: II. onkologická klinika LFUK a NOÚ, Klenová 1, Bratislava
Čas konania: vždy v pondelok, stredu a piatok od 8:00 hod.

Turnus I (18.09.17 – 24.11.17)
Študijná skupina                  Termíny
6                          23.10.       25.10.        27.10.
9                          25.09.       27.09.        29.09.
11                        18.09.       20.09.        22.09.
12                        06.11.       08.11.        10.11.
17                        16.10.       18.10.        20.10.
18                        16.10.       18.10.        20.10.
19                        06.11.       08.11.        10.11.
23                        18.09.       20.09.        22.09.
27                        25.09.       27.09.        29.09.

 

Turnus II (20.11.17 –09.02.18)
Študijná skupina                  Termíny
1                          29.01.       31.01.        02.02.
2                          15.01.       17.01.        19.01.
5                          20.11.       22.11.        24.11.
8                          27.11.       29.11.        01.12.
26                        04.12.       06.12.        08.12.

 

Turnus III (18.12.17 – 09.03.18)
Študijná skupina                  Termíny
3                          19.02.        21.02.       23.02.
15                        22.01.        24.01.       26.01.
20                        26.02.        28.02.       02.03.
24                        05.02.        07.02.       09.02.

 

Turnus IV (12.03.18 – 18.05.18)
Študijná skupina                  Termíny
4                          12.03.       14.03.        16.03.
7                          12.03.       14.03.        16.03.
10                        19.03.       21.03.        23.03.
13                        19.03.       21.03.        23.03.
14                        07.05.       09.05.        11.05.
16                        07.05.       09.05.        11.05.
21                        09.04.       11.04.        13.04.
22                        30.04.       02.05.        04.05.
25                        09.04.       11.04.        13.04.

 

Informácie pre medikov stážujúcich na II. Onkologickej klinike LFUK a NOÚ
Trvanie stáží pre 6. ročník je od 8:00 hod do 13:30 hod. Seminár je o 12:00 hod (ak nie je určené inak) v seminárnej miestnosti na 3. poschodí, č.dv. 347
Medici si na stáže prinesú biely plásť, fonendoskop, prezuvky (leukopenickí pacienti !)
Osobné veci si medici uložia pred začiatkom stáží v seminárnej miestnosti (3. poschodie, č.dv. 347). Kľúč od seminárnej miestnosti je na sekretariáte prednostu II. Onkologickej kliniky LFUK a NOÚ u p. Koišovej – 3. poschodie, č. dv. 338. Po opustení miestnosti prosím odovzdajte kľúče späť na sekretariát.
Nahrádzanie stáží je možné len po dohovore s prednostom kliniky.
V prípade nejasností a dotazov kontaktujte:
Prof. MUDr. M. Mego, PhD. – Interné odd. D, 3. poschodie
Doc. MUDr. Ľ. Drgoňa, CSc. – Interné odd. C, 4. poschodie

PROGRAM STÁŽÍ
PONDELOK 08:00 – 08:30 Vstupný test (onkologická propedeutika)
08:30 – 12:00 Stáž na oddelení
12:00 – 13:30 Seminár – 3. poschodie, č.dv. 347
Prekancerózy. Onkologické emergencie. Klinicky závažné malignity. Základné pojmy v onkológii
STREDA 08:00 – 12:00 Stáž na oddelení
12:00 – 13:30 Seminár – 3. poschodie, č.dv. 347
Lymfómy. Leukémie.
PIATOK 08:00 – 12:00 Stáž na oddelení
12:00 – 13:00 Seminár – 3. poschodie, č.dv. 347
Skríning v onkológii. Vybrané malignity.
13:00 – 13:30 Výstupný test
Po ukončení stáže a splnení všetkých podmienok Vám prednosta kliniky (alebo ním poverený lekár) potvrdí absolvovanie stáží na tlačive „Potvrdenie o predštátnicovej praxi“. Predpokladom udelenia zápočtu je zvládnutie výstupného testu na viac ako 75%.

Letná prax

- Žiadosť o absolvovanie letnej praxe stiahnete TU.

- ku žiadosti musíte priložiť foto ISIC karty

- v prípade, že chcete absolvovať LP mimo UNB, treba ísť so žiadosťou

   na 5.Int.kliniku do Ružinova - p.prof.Payer - garant výučby IM musí

   odsúhlasiť, formulár majú na stránke 5.Internej kliniky

 

- nástup na LP na I.Internej klinike je o 7,00

- do AISu2 sa zapisuje LP 31.8.2017

- absolvovanie LP musíte preukázať do 31.8.2017 na I.internej klinike LFUK - (bývalá 2.interná klinika, oproti chirurgii, 2.posch.)

zelenú knižku + Hodnotenie LP z pracoviska, kde bola LP doniesť k nahliadnutiu

 

- v nutných prípadoch (napr. keď ste mimo SR) sa dá zaslať Hodnotenie LP

  mailom na 2intsm.unb.sk a jana.galambosovasm.unb.sk 

  telefonický kontakt: 02 57290329 Šebestová a 57290249 Galambošová

                                                               

NOVINKY - Informácie

 

 

Náhradné stáže ZS 2017/2018

 21.12.2017 -  MUDr. Dana  Holováčová, PhD.

 22.12.2017 -  MUDr. Mária Potočárová

  

Skúška z ANGIOLÓGIE - prihlasovanie do AISU : 26.11.2017 o 21,00

 

Informácia z čoho sa bude skúšať pri otázke z reumatológie:

•       Reumatoidná artritída

•       Reumatická horúčka

•       Osteoporóza

•       Systémové zápalové ochorenia spojiva        - 

    -  SLE

    -  vaskulitídy                                                                                                                        - OBA,  Takayasu

                        - Wegener, Churg-Strauss
                                                                                                         

PRIDANÝ 1 termín na 21.12.2017 o 14,00 - LEN PRE TÝCH, KTORÍ IDÚ  NA SKÚŠKU v 1.jan.týždni !!! Buďte trochu empatickí ku kolegom!!!

Prihlasovanie na jan. a febr. testy bude od 22.11.2017 od 21,00,

testy budú bývať v pondelky a stredy o 11,00


Prihlasovanie na skúšku  z IM 4- 19.11.2017 o 21,00 !!!

 

Predtermíny na testy z IM4 – zatiaľ do decembra,termíny na jan. a febr.budú neskôr. Prihlasuje sa od 12.11.17 od 21,00.

Predtermíny na skúšku budú na bud.týždeň.

 

14,15,18,19.december vždy o 14,00  pre 20 štud.a 10 zahr.

v posluchárni I.IK , 1.posch. , budova  H

 

OZNAM – NAHRÁDZANIE STÁŽÍ

 

Nahrádzanie počas semestra: 

je možné využiť s krúžkom bez navyšovania počtu , kde sú študenti na Erazme, alebo prerušili štúdium, alebo majú IŠP:

Krúžky: 1   - 2 miesta

              15  - 2 miesta

              20  - 2 miesta

              21  - 3 miesta

              27  - 2 miesta

 

Treba predtým napísať alebo zavolať na sekretariát , či to už nie je obsadené na požadovaný termín iným študentom :

 jana.galambosova@sm.unb.sk , tel. 02 57290 249        

 

 

 

UPOZORNENIE: seminár pre 6.ročník dňa 19.10.2017 odpadá. Prof.DR.Andrej Dukát, CSc. sa ospravedlňuje. Dá náhradný termín.

 

 

Výučba Internej medicíny – zimný semester 2017/18

5.ročník - Interná medicína 4

Gestor výučby: doc. MUDr. S. Kiňová, PhD., I. Interná klinika LFUK
Prednášky zabezpečuje I. interná klinika LFUK.
Náplňou výučby je reumatológia, endokrinológia, diabetológia, akútna medicína. 
Hodnotenie predmetu sa bude realizovať vo forme skúšky. Súčasťou skúšky je aj test, ktorý sa bude pokladať za hodnotenie praktickej časti výučby predmetu Interná medicína 1-4. Test budú písať všetci medici pred skúškou z internej medicíny v posluchárni I. internej kliniky LFUK v termínoch ktoré zverejní klinika v AIS2 a na svojej webovej stránke. 

Účasť na prednáškach je POVINNÁ a odporúčame ju !!!

Na každej prednáške bude kontrola prezencie.

Prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH, FRCP
garant výučby internej propedeutiky  a internej medicíny pre odbor všeobecné lekárstvo na LFUK v Bratislave
 

Je povolená len 1 absencia na stážach, ktorá sa musí ale nahradiť na konci semestra eventuálne s iným krúžkom, ale nesmie sa navyšovať počet študentov. (1 študent za 1 chýbajúceho študenta.)

Seminárne práce namiesto absencie sa nepíšu!!!

Viac absencií sa netoleruje !!!

 

 

 


 

 

Otázky na testy a skúšky

OTÁZKY na ústnu skúšku  z internej medicíny – 5. ročník
Otázky na ústnu skúšku si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY – 5. ročník  Interná medicína 5
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY –  5. ročník  Interná medicína 4 
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY – 4. ročník   Interná medicína 3
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

TESTOVÉ OTÁZKY – 4. ročník   Interná medicína 2
Testové otázky si môžete stiahnuť TU.

 

 

Prednášky z Internej medicíny a internej propedeutiky

Program prednášok z Internej propedeutiky
3.ročník , ZS

 • Anamnéza - všeobecne (terajšie ochorenie, osobná a rodinná anamnéza, epidemiologická a sociálna anamnéza, životospráva, návyky).
 • Anamnéza - špeciálne (so zameraním na ochorenia jednotlivých systémov), hlavné klinické príznaky chorôb.
 • Status presens generalis.
 • Fyzikálne vyšetrenie (inšpekcia, palpácia, perkusia, auskultácia) hlavy a krku.
 • Fyzikálne vyšetrenie hrudníka I.
 • Fyzikálne vyšetrenie hrudníka II.
 • Fyzikálne vyšetrenie brucha.
 • Fyzikálne vyšetrenie končatín a pohybového aparátu.
 • EKG  I.
 • EKG  II.
 • Rtg diagnostika a zobrazovacie techniky.
 • Laboratórne vyšetrovacie metódy v internej medicíne.

 

Program prednášok z  Internej medicíny 1
3. ročník,  LS

 • Choroby srdca a ciev (výskyt, soc.význam, špeciálne vyšetrovacie metódy).     
 • Srdcová slabosť   (príčiny, liečba).
 • Zlyhanie periférnej cirkulácie (šok, synkopa).
 • Získané chlopňové chyby.
 • Myokarditída, kardiomyopatie.
 • Endokarditída. Perikarditída .
 • Ateroskleróza.
 • Ischemická choroba srdca, dysrytmie.
 • Hypertenzia, hypotenzia.
 • Ochorenia periférnych ciev (artérií, vén, lymf.ciev). Postromboflebitický syndróm. Tromboembolická choroba.
 • Ochorenia aorty, neurocirkulačná asténia.
 • Choroby dýchacích ciest a pľúc (úvod, výskyt, sociálny význam, špeciálne vyšetrovacie metódy).
 • Ochorenia priedušiek. Obštrukčná choroba pľúc.

 

Program prednášok z Internej medicíny 2
4. ročník , ZS 

 • Ochorenia priedušiek. Obštrukčná choroba pľúc. Bronchiálna astma.
 • Pneumónia a absces pľúc. Pľúcne tumory. Choroby pleury a mediastina.
 • Choroby tráviacej trubice - choroby pažeráka, choroby žalúdka. Akútna a chronická gastritída. Peptický vred.
 • Nádory žalúdka. Funkčná dyspepsia a colon iritabile.
 • Choroby tenkého čreva - malabsorpčný syndróm. Mezenteriálna ischémia.
 • IBD – Crohnova choroba. Colitis ulcerosa.
 • Divertikulóza. Nádory hrubého čreva.
 • Choroby žlčníka a žlčových ciest.
 • Choroby pečene. Metabolické ochorenia. Vírusová hepatitída.
 • Cirhóza pečene.  Karcinóm pečene.
 • Choroby pankreasu. Akútna a chronická pankreatitída. Novotvary pankreasu.

    

Program prednášok z Internej medicíny 3
4. ročník , LS            

 •  Vyšetrovacie metódy v nefrológii. Infekcie močových ciest. Tubulointesriciálne nefritídy.
 •  Akútne glomerulonefritídy.
 •  Chronické glomerulonefritídy. Nefrotický syndróm.
 •  Akútne a chronické zlyhanie obličiek. Extrakorporálne eliminačné metódy. Transplantácia obličiek.
 •  Urolitiáza, nádory uropoetického systému.
 •  Vyšetrovacie metódy v hematológii. Transfúzna terapia.
 •  Anémie.
 •  Poruchy koagulácie a hemostázy.
 •  Leukémie.              

 

 Program prednášok z Internej medicíny 4
 5. ročník,  ZS

 • Reumatoidná artritída. Sjögrenov syndróm. Reumatoidná vaskulitída. Feltyho syndróm. Caplanov syndróm. Stillov syndróm. Juvenilná reumatoidná artritída.  Palindromický reumatizmus. Lupus erthematodes.    
 • Polymyozitída. Dermatomyozitída. Vaskulitídy-periarteritis nodosa. Wegenerova granulomatóza. Séronegatívne spondylartritídy (ankylozujúca  spondyl-artritída, psoriatická artritída, Behcetov syndróm, reaktívna artritída, infekčná artritída, Lymská choroba). Dna.
 • Choroby hypofýzy a hypotalamu. Endokrinne inaktívne a aktívne tumory hypofýzy. Akromegália a gigantizmus. Hyperprolaktinémia. Syndróm inadekvátnej sekrécie ADH.
 • Cushingova choroba a  Cushingov syndróm. Primárny hyperaldosteronizmus. Addisonova choroba,  sek. insuficiencia nadobličiek  Adrenogenitálny syndróm.
 • Choroby drene nadobličiek.
 • Prištítne telieska - ochorenia s ich hyperfunkciou a hypofunkciou.
 • Štítna žľaza. Hypertyreóza a hypotyreóza. Endemická struma. Tyreoiditída. Nádory štítnej žľazy
 • Diabetes mellitus.
 • Testes - primárna a sekundárna testikulárna  insuficiencia. Nádory testes. Ováriá - ovariálna insuficiencia, nádory ovárií. Karcinóm prsníka. Paraneoplastické endokrinopatie.
 • Problémy akútnej medicíny. Indikácia  k operačnému výkonu, hodnotenie rizík.

 

 

 

PROGRAM PREDNÁŠOK z Internej medicíny 4
5. ročník, aktuálny ZS 2017/2018

Prednášky sa konajú v posluchárni I. Internej kliniky, Mickiewiczova 13

 

16.10.2017 -14:30-17:20 h doc. MUDr. Emõke Šteňová, PhD.

Reumatoidná artritída. Sjögrenov syndróm. Reumatoidná vaskulitída. Feltyho syndróm. Caplanov syndróm. Stillov syndróm. Juvenilná reumatoidná artritída.  

 

23.10.2017 -14:30-17:20 h doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

Choroby hypofýzy a hypotalamu. Endokrinne inaktívne a aktívne tumory hypofýzy. Akromegália a gigantizmus. Hyperprolaktinémia. Syndróm inadekvátnej sekrécie ADH. Cushingova choroba a  Cushingov syndróm.

 

6.11.2017 -14:30-17:20 h doc. MUDr. Emõke Šteňová, PhD.

Palindromický reumatizmus. Lupus erthematodes.Polymyozitída. Dermatomyozitída. Vaskulitídy-periarteritis nodosa. Wegenerova granulomatóza.

 

13.11.2017 -14:30-17:20 h doc. MUDr. Emõke Šteňová, PhD.

Séronegatívne spondylartritídy (ankylozujúca  spondyl-artritída, psoriatická artritída, Behcetov syndróm, reaktívna artritída, infekčná artritída, Lymská choroba). Dna.

 

20.11.2017 -14:30-17:20 h doc. Mudr. Soňa Kiňová, PhD.

Primárny hyperaldosteronizmus. Addisonova choroba,  sek. insuficiencia nadobličiek  Adrenogenitálny syndróm. Choroby drene nadobličiek.

 

27.11.2017 -14:30-17:20 h prof.  Mudr. Stanislav Oravec, PhD.

Štítna žľaza. Hypertyreóza a hypotyreóza. Endemická struma. Tyreoiditída. Nádory štítnej žľazy.

 

05.12.2017 -14:30-17:20 h doc. Mudr. Soňa Kiňová, PhD.   

Prištítne telieska - ochorenia s ich hyperfunkciou a hypofunkciou. Diabetes mellitus.

 

12.12.2017 - 14:30-16:20 h doc. Mudr. Soňa Kiňová, PhD.

Diabetes mellitus komplikácie. Paraneoplastické endokrinopatie.

 

19.12.2017 -  14:30-16:20 h doc. Mudr. Soňa Kiňová, PhD.

Testes - primárna a sekundárna testikulárna  insuficiencia. Nádory testes. Ováriá - ovariálna insuficiencia, nádory ovárií. Karcinóm prsníka. Problémy akútnej medicíny. Indikácia  k operačnému výkonu, hodnotenie rizík.

 

 

                    Doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

                        Prednostka kliniky                                           

 

 

 

POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET: ANGIOLÓGIA

 

PREDNÁŠKY, ZIMNÝ SEMESTER,  2017/2018

 

Prednášajúci: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc

 

MIESTO: UNB, Mickiewiczova ul., I.Interná klinika, budova G, 2.posch., knižnica

ČAS: štvrtok 17.30 – 19.20

 

3. týždeň    -  Angiológia – základné pojmy a definície

           

4. týždeň    -  Atheroskleróza ako generalizované ochorenie. Členkovo –    

                      brachiálny index.     

 

5. týždeň   -   PAO DK – periférna artériová choroba DK

 

6. týždeň  -    Vaskulitídy.  Raynaudov sy a choroba.

 

7. týždeň   -  Thromboangiits obliterans. Takayasuova arteritída.   

                     Obrovskobunková arteritída.

 

8. týždeň   -  Choroby aorty.

 

9.týždeň   -   Choroby karotických, renálnych a viscerálnych tepien

 

10. týždeň  - Chronická venózna choroba a insuficiencia

 

11. týždeň -  Hĺbková žilová trombóza a povrchová tromboflebitída

 

12. týždeň  - Choroby lymfatického systému. Opuch končatín – dif.dg

 

13.týždeň  -  Bolesť končatín – dif dg

 

 

                                           Doc. MUDr. Soňa Kiňová, CSc.

                                                 Prednosta I. Int.kliniky

Obsahová náplň stáží z Internej medicíny

Obsahová náplň stáží z Internej propedeutiky
3. ročník – zimný semester

Týždeň

Obsahová náplň praktickej stáže

1.

Demonštrácia a nácvik anamnestického rozhovoru s pacientom. Vysvetlenie základných pojmov. Analýza chorobného stavu od symptómov ku diagnóze.

2.

Opakovanie nácviku anamnestického rozhovoru. Základy zdravotníckej dokumentácie. Organizácia práce na internom oddelení. Etické princípy vzťahu lekára a pacienta.

3.

Základy fyzikálneho vyšetrenia inšpekciou, nácvik palpácie a perkusie. Demonštrácia a nácvik auskultácie srdca a pľúc. Záznamy auskultačných nálezov z elektronického a PC záznamu. Vyšetrenie analogických nálezov u pacientov.

4.

Súhrn anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia. Vyšetrenie hlavy, krku, hrudníka, brucha a dolných končatín. Nácvik vyšetrenia u pacientov a demonštrácia zaujímavejších nálezov fyzikálneho vyšetrenia u pacientov. Vyšetrenie pacienta za účasti učiteľa a následné samostatné vyšetrenie a napísanie chorobopisu

5.

Základy röntgenológie. Čítanie RTG snímku hrudníka, natívneho snímku brucha, kontrastných vyšetrovacích metód v rádiológii a demonštrácia skiaskopického vyšetrenia hrudníka. Ukážky RTG snímkov.

6.

Základy elektrokardiografie. Vyhodnotenie normálneho a patologického EKG záznamu, demonštrácia patologických kriviek s vysvetlením klinického obrazu. Ostatné elektrokardiografické vyšetrovacie metódy, echokardiografia. Invazívne vyšetrovacie metódy v kardiológii a angiológii.

7.

Vyšetrovacie metódy v pneumológii, spirometria, krvné plyny.

8.

Vyšetrovacie metódy v gastroenterológii, endoskopické vyšetrenie, funkčné testy, bioptické vyšetrenie, sonografia orgánov dutiny brušnej.

9.

Vyšetrovacie metódy v nefrológii, vyšetrenie moču a močového sedimentu. Funkčné vyšetrenie obličiek, biopsia, sonografia, hemodialýza.

10.

Biochemické vyšetrenie krvi, hematologické vyšetrenia. Samostatné spracovanie pacienta a napísanie chorobopisu, ordinácia základných vyšetrovacích metód a záverečné hodnotenie.

 

Obsahová náplň stáží z Internej medicíny 1
3. ročník – letný semester

Týždeň

Obsahová náplň praktickej stáže

1.

Kontrola a opakovanie vedomostí z internej propedeutiky so zameraním na príznaky ochorení kardiovaskulárneho systému a základy fyzikálneho vyšetrenia kardiovaskulárneho systému. Pacient s ischemickou chorobu srdca.

2.

Auskultácia srdca, vrátane ukážky vzácnych šelestov elektronického média. Chlopňové chyby. Metódy merania krvného tlaku.

3.

EKG nálezy – hodnotenie ischemických zmien a porúch rytmu. Manažment pacienta s poruchami rytmu. Ergometria. Holter-monitorovanie EKG.

4.

Práca na koronárnej jednotke intenzívnej starostlivosti – manažment pacienta s akútnym koronárnym syndróm, srdcovým zlyhaním. Posudzovanie dynamiky EKG zmien. Echokardiografické vyšetrenie. Kompletné vyšetrenie a spracovanie chorobopisu u pacienta s ochorením kardiovaskulárneho systému.         

5.

Edém – lymfatický, kardiálny, venookluzívny. Ochorenia periférnych ciev.

6.

Artériová hypertenzia. Spracovanie chorobopisu u pacienta s hypertenznou chorobou a s ochoreniami ciev.

7.

Choroby dýchacích ciest a pľúc – základné a špeciálne vyšetrovacie metódy. Röntgenová diagnostika v pneumológii.

8.

Komplexné spracovanie chorobopisu pacienta s ochorením dýchacieho systému.

 

Obsahová náplň stáží z Internej medicíny 2
4. ročník – zimný semester

Týždeň

Obsahová náplň praktickej stáže

1.

Vyšetrenie pacienta s ochorením dýchacieho systému. Klinický pohľad na zápaly a nádory priedušiek a pľúc, absces pľúc. Chronická obštrukčná choroba pľúc z pohľadu klinika. Pleurálna punkcia.

2.

Súhrnné vyšetrenie a spracovanie dokumentácie u pacienta s ochorením respiračného systému, vrátane návrhu a hodnotenia relevantných pomocných vyšetrení.

3.

Symptómy a syndrómy v gastroenterológii. Základy fyzikálneho vyšetrenia pacienta s ochorením GIT. Fyzikálne vyšetrenie brucha. Zobrazovacie vyšetrovacie metódy v gastroenterológii (USG vyšetrenie abdomenu, irigografia, enteroklýza, CT, NMR). Pomocné laboratórne vyšetrovacie metódy v gastroenterológii s dôrazom na hematologické a biochemické testy. Punkcia ascitu.

4.

Akútne stavy (komplikácie) v gastroenterológii s ťažiskom na akútne krvácanie. Endoskopické vyšetrenie gastrointestinálneho traktu.

5.

Hepatológia – ochorenia pečene, ich patogenéza, diagnostika, základné terapeutické princípy. Biopsia pečene.

6.

Súhrnné vyšetrenie a spracovanie dokumentácie u pacienta s ochorením gastrointestinálneho traktu, vrátane návrhu relevantných pomocných vyšetrení.

ZÁPOČTOVÝ TEST

 

Obsahová náplň stáží z Internej medicíny 3
4. ročník – letný semester

Týždeň

Obsahová náplň praktickej stáže

1.

Základy nefrológie. Hlavné klinické prejavy chorôb obličiek. Vyšetrenie moču. Chemické vyšetrenie moču (praktické ukážky). Mikroskopické vyšetrenie moču (praktické ukážky). Hodnotenie základných biochemických nálezov v nefrológii.

2.

Nefrotický syndróm. Glomerulonefritídy – delenie, klinický obraz a terapia. Glomerulopatie. Poškodenie obličiek pri systémových ochoreniach, diabetes mellitus. Vaskulárne choroby obličiek.

3.

Renálne zlyhanie. Príčiny renálneho zlyhania. Etiopatogenéza a diagnostika akútnej renálne insuficiencie. Etiopatogenéza a diagnostika chronického ochorenia obličiek. Terapia chronického renálneho zlyhania – dialýza. Indikácie a kontraindikácie dialýzy. Techniky dialýzy v klinickej praxi.

4.

Iné ochorenia obličiek. Kompletné vyšetrenie pacienta a spracovanie chorobopisu u pacienta s nefrologickým ochorením. Hodnotenie laboratórnych nálezov a klinická korelácia pri lôžku pacienta.

5.

Hematológia. Základné nálezy krvných náterov kostnej rene a periférnej krvi. Krvná transfúzia – indikácia, kontraindikácie, postup, komplikácie.

6.

Iné ochorenia v hematológii. Kompletné vyšetrenie pacienta a spracovanie chorobopisu u pacienta s hematologickým ochorením.

 

Obsahová náplň stáží z Internej medicíny 4
5. ročník – zimný semester

Týždeň

Náplň stáže

1.

Reumatológia

Klinické situácie pri „internistických“ ochoreniach kĺbov, kostí a spojiva. Základy diagnostiky a liečby v reumatológii. Indikácie biologickej liečby v reumatológii.

2.

Osteológia

Klinické situácie pri „internistických“ ochoreniach kĺbov, kostí a spojiva. Osteoporóza – základy diagnostiky a hlavné princípy liečby a prevencie. Denzitometria.

3.

Endokrinológia

Klinické situácie pri ochoreniach hypotalamu, hypofýzy. Ochorenie hypofýzy – patofyziológia, klinický obraz, diagnostika a základné princípy liečby.

4.

Endokrinológia

Klinické situácie pri ochoreniach štítnej žľazy a prištítnych teliesok. Ochorenia štítnej žľazy. Vyšetrenie pacienta – fyzikálny nález, laboratórne a pomocné vyšetrenia, funkčné testy a základy liečby.

5.

Endokrinológia

Klinické situácie pri ochoreniach nadobličiek. Ochorenia kôry a drene nadobličiek. Vyšetrenie pacienta – fyzikálny nález, laboratórne a pomocné vyšetrenia, funkčné testy a základy liečby.

6.

Endokrinológia

Diferenciálna diagnostika sekundárnej hypertenzie. Testy v endokrinológii. Kompletné vyšetrenie a spracovanie chorobopisu pacienta s endokrinným ochorením.

7.

Diabetológia

Diagnostika diabetes mellitus. Hlavné princípy liečby. Zásady liečby inzulínom a PAD.

8.

Diabetológia

Manažment akútnych a chronických komplikácií diabetes mellitus.

9.

Výučba v simulačnom centre LFUK

Akútne stavy v internej medicíne a ich manažment.

10.

Indikovanie operačného výkonu a predoperačná príprava z pohľadu internej medicíny. Kompletné vyšetrenie a spracovanie chorobopisu pacienta s  interným ochorením.

 

Obsahová náplň stáží z Internej medicíny 5
5. ročník – letný semester

Pracovné lekárstvo

 

Stáž

Náplň stáže

1.

Taktika odberu a spracovania pracovno-lekárskej anamnézy. Modelové pracovné anamnézy pri vybraných poškodeniach zdravia z práce. Diagnostika chorôb z povolania. Vyšetrovacie metódy v pracovnom lekárstve (funkčné laboratórium – spirometria, fotopletyzmografia).

2.

RTG diagnostika profesionálnych ochorení pľúc. Diagnostika profesionálnych poškodení kostro-svalového aparátu.

3.

Vyšetrenie intoxikovaného pacienta. Práca s toxikologickou databázou v Toxikologickom centre. Algoritmus podávania toxikologických informácií.

 

Geriatria

 

Stáž

Náplň stáže

1.

Seminár o geriatrii – definícia, epidemiológia, organizácia starostlivosti v geriatrii, starnúci organizmus, osobitosti klinického obrazu, diagnostiky a liečby.

2.

Internistické vyšetrenie a zhodnotenie pacienta s aplikovaním poznatkov z geriatrie.

 

Fyziatria

 

Stáž

Náplň stáže

1.

Teploliečba. Vodoliečba. Inhalačná liečba. Masáž. Elektroliečba – galvanoterapia, impulzoterapia, diadynamické, zmiešané prúdy, elektroanalgézia, impulzné prúdy s pozvoľným nástupom, funkčná elektrodiagnostika, stredno-frekvenčné a vysokofrekvenčné prúdy, magnetoterapia, liečba zvukom (ultrazvuk, infrazvuk). Reflexná masáž. Fyzikálna terapia pri ochoreniach jednotlivých systémov.

 

Pneumológia

 

Stáž

Náplň stáže

1.

Rozbor základných vyšetrovacích metodík v pneumológii, popis RTG snímky, CT hrudníka, bronchoskopické vyšetrenie. Funkčné vyšetrenie pľúc. Spirometria.

2.

Epidemiologická situácia pri tuberkulóze. Podmienky šírenia tuberkulózy. Tuberkulóza a mykobakteriózy. Tuberkulóza s miliárnym rozsevom. Diferenciálna diagnostika tuberkulózy pľúc od iných ochorení v rtg obraze. Tuberkulóza s rozpadom - diferenciálna diagnostika kavitárneho syndrómu. Liečebné režimy tuberkulózy.

3.

Zápaly a nádory priedušiek a pľúc. Absces pľúc. Emfyzém pľúc. Chronická obštrukčná choroba pľúc. Asthmabronchiale. Corpulmonalechronicum. Pľúcne nádory.

   

 

Aktuálna náplň stáží na I.Internej klinike v ZS 2017/2018

 

 

 

Skills

Laborat

Kazuistika

 

1

Klinické situácie pri „internistických“ ochoreniach kĺbov, kostí a spojiva. Základy diagnostiky a liečby v reumatológii. Indikácie biologickej liečby v reumatológii.

Reumatol ogická propedeutika

Základné pojmy, fyzikálny  vyš., laborat. dg

Kazuistika

 

šte

2

Klinické situácie pri „internistických“ ochoreniach kĺbov, kostí a spojiva. Osteoporóza – základy diagnostiky a hlavné princípy liečby a prevencie. Denzitometria.

Skríning osteoporózy   - koho skrín.?

Exkurzia na denzitometrickom pracovisku

Kazuistika

 

hol

3

Klinické situácie pri ochoreniach hypotalamu, hypofýzy. Ochorenie hypofýzy – patofyziológia, klinický obraz, diagnostika a základné princípy liečby.

Poruchy metabolizmu  Na a vody

Kazuistika

 

koreň

4

Klinické situácie pri ochoreniach štítnej žľazy a prištítnych teliesok. Ochorenia štítnej žľazy. Vyšetrenie pacienta – fyzikálny nález, laboratórne a pomocné vyšetrenia, funkčné testy a základy liečby.

Diagnostika a manažment pacienta s hyperkalciémiou (dg, dif.dg. aj paraneopl, indikácie konzervat. A chir. Th)

Kazuistika - HPTH

pot

5

Klinické situácie pri ochoreniach nadobličiek. Ochorenia kôry a drene nadobličiek. Vyšetrenie pacienta – fyzikálny nález, laboratórne a pomocné vyšetrenia, funkčné testy a základy liečby.

Akútne stavy v endokrinológii

Kazuistika

kiň

6

Diferenciálna diagnostika sekundárnej hypertenzie. Testy v endokrinológii. Kompletné vyšetrenie a spracovanie chorobopisu pacienta s endokrinným ochorením.

Testy v endokrinológii

Dif.dg. sek. hypertenzie

Kazuistika

veľ

7

Diagnostika diabetes mellitus. Hlavné princípy liečby. Zásady liečby inzulínom a PAD.

Ako edukovať pacienta s DM?

Novinky v liečbe DM (vrátane inz. pumpy).

kašp

8

Manažment akútnych a chronických komplikácií diabetes mellitus.

Akútne stavy v diabetológii

Kazuistika

brnka

9

Manažment akútnych a chronických komplikácií diabetes mellitus.

Chronické  komplikácie DM 

Kazuistika

bul

10

Indikovanie operačného výkonu a predoperačná príprava z pohľadu internej medicíny. Kompletné vyšetrenie a spracovanie chorobopisu pacienta s  interným ochorením.

Predoperačné vyš. pacienta  - všeobecné zásady

Kazuistika

 

mur

 

Rozvrh na zimný semester 2017/2018

Rozvrh na zimný semester 2017/2018
I. Interná klinika
Schedule for winter term 2017/2018
1st Dept of Int Med
Prof. MUDr.
Gašpar Ľudovít
Prof. MUDr. Murín Ján Prof. MUDr. Oravec Stanislav Doc. MUDr. Bulas Jozef Doc. MUDr. Lietava Ján Doc. MUDr. Lukáč Ľudovít Doc. MUDr. Šteňová Emöke MUDr. Brnka Róbert, PhD MUDr. Čaprnda Martin, PhD
25.09.2017 PO/MO       12b   5a   8Aa  
26.09.2017 UT/TU   5b       5a 8Ab 8Aa  
27.09.2017 ST/WE 5a   5b   3Ab     8Aa  
28.09.2017 ŠT/TH   12a     3Ab   8Aa    
29.09.2017 PI/FR     5a         8Aa  
2.10.2017 PO/MO       23b   23a     4Ab
3.10.2017 UT/TU 6b         23b 23a   4Ab
4.10.2017 ST/WE 6b 6a   23b 24a       4Ab
5.10.2017 ŠT/TH         24a   6b   4Ab
6.10.2017 PI/FR     23b         6b  
9.10.2017 PO/MO   8a   8b   20b   9a 9Aa
10.10.2017 UT/TU         8b 9a 9b 8a 9Aa
11.10.2017 ST/WE         8b       9Aa
12.10.2017 ŠT/TH     8b           9Aa
13.10.2017 PI/FR 9b             8a  
16.10.2017 PO/MO           9a   8a  
17.10.2017 UT/TU             9b 8a  
18.10.2017 ST/WE   8a   9a 8b       13a
19.10.2017 ŠT/TH     8a 9a 8b   9b    
20.10.2017 PI/FR 9b             8a 13a
23.10.2017 PO/MO   14b       15a   14a 15b
24.10.2017 UT/TU           15a 26a 14a 15b
25.10.2017 ST/WE     14b 15a 26b     14a 15b
26.10.2017 ŠT/TH   14a 14b 15b 26b   26a    
27.10.2017 PI/FR 14a             15a 15b
30.10.2017 PO/MO       6b 14a 14b     6a
31.10.2017 UT/TU         14a   6b 14b 6a
1.11.2017 ST/WE                  
2.11.2017 ŠT/TH     6a 14b 14a   6b    
3.11.2017 PI/FR 14a   14b         6a  
6.11.2017 PO/MO       16b   16a   17a 8Aa
7.11.2017 UT/TU           16a 17a 16b 8Aa
8.11.2017 ST/WE     17b 16b 16a     17a 8Aa
9.11.2017 ŠT/TH   26a   16b 16a   17a   8Aa
10.11.2017 PI/FR 26b 16a 16b         17a  
13.11.2017 PO/MO           25a   25b 7Aa
14.11.2017 UT/TU 25b         25a     7Aa
15.11.2017 ST/WE       25a       25b 7Aa
16.11.2017 ŠT/TH       25a 7Aa   25b    
17.11.2017 PI/FR                  
Rozvrh na zimný semester 2017/2018
I. Interná klinika
Schedule for winter term 2017/2018
1st Dept of Int Med
MUDr. Čelovská Denisa, PhD MUDr.
Holováčová Dana, PhD
MUDr. Kissová Viera, PhD MUDr. Koreň Michal, PhD MUDr. Kováčová Eva, PhD MUDr. Kašperová Stela MUDr. Komorníková Andrea MUDr.
Potočárová Mária
MUDr.
Vyskočilová Veronika
25.09.2017 PO/MO 3Ab 5b       12a 8Ab 3Aa  
26.09.2017 UT/TU   12a   3Ab 12b   3Aa    
27.09.2017 ST/WE   12b   8Ab   12a   3Aa  
28.09.2017 ŠT/TH     5b   12b 5a 8Ab 3Aa  
29.09.2017 PI/FR   5b   3Ab 12b 12a 8Ab 3Aa  
2.10.2017 PO/MO 4Aa 6a     24b   24a 6b  
3.10.2017 UT/TU 4Aa 6a       24b 24a    
4.10.2017 ST/WE       23a   24b   4Aa  
5.10.2017 ŠT/TH     24b 23a 6a   23b 4Aa  
6.10.2017 PI/FR   6a   23a 24a 24b 4Ab 4Aa  
9.10.2017 PO/MO 9b 20a         9Ab    
10.10.2017 UT/TU         20a     9Ab 20b
11.10.2017 ST/WE 9b 20a   8a   9a 9Ab   20b
12.10.2017 ŠT/TH   20a 8a   9b 9a 9Ab 9b 20b
13.10.2017 PI/FR 20a     8b   9a 9Ab 9Aa 20b
16.10.2017 PO/MO 13a 8b   9b   13b 21a   21b
17.10.2017 UT/TU 13a 8b   9a   13b 21a 21b  
18.10.2017 ST/WE   9b       13b 21a 21b  
19.10.2017 ŠT/TH     13b   13a     21b 21a
20.10.2017 PI/FR         8b 13b 21a 21b 9a
23.10.2017 PO/MO 26a     27b 26b 27a      
24.10.2017 UT/TU       14b 26b 27a     27b
25.10.2017 ST/WE 26a         27a     27b
26.10.2017 ŠT/TH 15a   27a           27b
27.10.2017 PI/FR 26a     14b 26b 27a     27b
30.10.2017 PO/MO   16a   16b   17a     17b
31.10.2017 UT/TU   16a   16b   17a     17b
1.11.2017 ST/WE                  
2.11.2017 ŠT/TH   16a 17a 16b         17b
3.11.2017 PI/FR   16a   16b 6b 17a     17b
6.11.2017 PO/MO 17b     8Ab 26b 26a      
7.11.2017 UT/TU 17b       26b 26a     8Ab
8.11.2017 ST/WE       26b   26a     8Ab
9.11.2017 ŠT/TH     17b   26b       8Ab
10.11.2017 PI/FR 17b     8Aa   26a     8Ab
13.11.2017 PO/MO 7Ab       27a       27b
14.11.2017 UT/TU 7Ab       27a       27b
15.11.2017 ST/WE       7Ab   27a     27b
16.11.2017 ŠT/TH     27b 7Ab   27a      
17.11.2017 PI/FR                  

 

 

Rozvrh na zimný semester 2017/2018
I. Interná klinika
Schedule for winter term 2017/2018
1st Dept of Int Med
Prof. MUDr.
Gašpar Ľudovít
Prof. MUDr. Murín Ján Prof. MUDr. Oravec Stanislav Doc. MUDr. Bulas Jozef Doc. MUDr. Lietava Ján Doc. MUDr. Lukáč Ľudovít Doc. MUDr. Šteňová Emöke MUDr. Brnka Róbert, PhD MUDr. Čaprnda Martin, PhD
20.11.2017 PO/MO       20b   1b   20a 7Aa
21.11.2017 UT/TU           1a 20b 20a 7Aa
22.11.2017 ST/WE 1a     20a 1b     7Ab 7Aa
23.11.2017 ŠT/TH   25a 1a   1b   20b    
24.11.2017 PI/FR 1a 1b 25b         20a  
27.11.2017 PO/MO           21b     9Aa
28.11.2017 UT/TU         15a 15b 21b 7Ab 9Aa
29.11.2017 ST/WE 15b     21b         9Aa
30.11.2017 ŠT/TH     15a 15b     9Aa    
1.12.2017 PI/FR 21b 15a              
4.12.2017 PO/MO   1b       1a     3Aa
5.12.2017 UT/TU           1a 1b   3Aa
6.12.2017 ST/WE       1a 1b       3Aa
7.12.2017 ŠT/TH       1a     3b   3Aa
8.12.2017 PI/FR 1a       1b     2b  
11.12.2017 PO/MO                 2b
12.12.2017 UT/TU                 2b
13.12.2017 ST/WE 2a   3b         5b 4Ab
14.12.2017 ŠT/TH 2a   3a   5a       2b
15.12.2017 PI/FR   2b         23a 5b  
18.12.2017 PO/MO           12a   12b 4Ab
19.12.2017 UT/TU           12a   12b 4Ab
20.12.2017 ST/WE   24b   12b 12a       4Ab
21.12.2017 ŠT/TH       12b     13a   4Ab
22.12.2017 PI/FR   12a              

 

 

Rozvrh na zimný semester 2017/2018
I. Interná klinika
Schedule for winter term 2017/2018
1st Dept of Int Med
MUDr. Čelovská Denisa, PhD MUDr.
Holováčová Dana, PhD
MUDr. Kissová Viera, PhD MUDr. Koreň Michal, PhD MUDr. Kováčová Eva, PhD MUDr. Kašperová Stela MUDr. Komorníková Andrea MUDr.
Potočárová Mária
MUDr.
Vyskočilová Veronika
20.11.2017 PO/MO 7Ab       25b 25a     1a
21.11.2017 UT/TU 7Ab     1b 25b 25a      
22.11.2017 ST/WE       25b   25a     20b
23.11.2017 ŠT/TH     20a 7Ab 25b       7Aa
24.11.2017 PI/FR 20b     7Ab   25a     7Aa
27.11.2017 PO/MO       15b   21a 9Ab   15a
28.11.2017 UT/TU 7Aa     9Ab 21a        
29.11.2017 ST/WE           21a 9Ab   15a
30.11.2017 ŠT/TH     21b   21a   9Ab    
1.12.2017 PI/FR 15b         21a 9Ab   9Aa
4.12.2017 PO/MO 3b 3a   2b   2a 3Ab    
5.12.2017 UT/TU 3b 3a   2b 2a       3Ab
6.12.2017 ST/WE 3b 3a       2a 3Ab   2b
7.12.2017 ŠT/TH     3a 2b 2a   3Ab   1b
8.12.2017 PI/FR 3b 3a       2a 3Ab   3Aa
11.12.2017 PO/MO 2a 3a   5b 3b 5a 23a   23b
12.12.2017 UT/TU 2a 3a   5b 3b 5a 23a   23b
13.12.2017 ST/WE 4Aa 3a   2b   5a 23a   23b
14.12.2017 ŠT/TH     23b 5b 3b   23a    
15.12.2017 PI/FR 2a 3a     3b 5a     23b
18.12.2017 PO/MO 13b 13a     24b   24a 4Aa  
19.12.2017 UT/TU 13b 13a     24a     4Aa 24b
20.12.2017 ST/WE 13b 13a         24a 4Aa  
21.12.2017 ŠT/TH     13b 12a     24a 4Aa 24b
22.12.2017 PI/FR   13a   13b   12b 24a   24b