Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Odborné klinické semináre

Odborné semináre I.internej kliniky LFUK a UNB

 

POZVÁNKA

 

Srdečne Vás pozývame na odborné semináre I.internej kliniky LF UK a UNB

 

Miesto konania seminárov

Poslucháreň I.internej kliniky LF UK a UNB
Mickiewiczova 13
816 39 Bratislava

 

FEBRUÁR  2020 -  JÚN 2020

Vždy v stredu od 13:00 – 14:15 hod.

 

Bližšie informácie

Sekretariát kliniky  Galambošová
tel: 02 57290 kl. 249

 

Zmena programu vyhradená

 

Február 2020

  5.2.  Prevádzková schôdza   

 12.2.  doc.Dr. Lukáč, PhD.:Chyby pri akútnej

           divertikulitíde a ako im predchádzať -

           firma Alfasigma   

  19.2. prof. Dr. Murín, CSc.: Podporuje diabetes

           vznik a pretrvávanie predsieňovej fibrilácie ?                                    

  26.2. MUDr. Mgr. Chovanová : Emidemiológia –

           prevencia, liečba, epidemiologické aspekty

           klostrídiovej enterokolitídy – od 13-13,30

           MUDr.Seko : Pravidlá kódovania DRG

  

 Marec 2020

   4.3.  MUDr.Mgr.Chovanová : Prevencia

           nozokomiálnych infekcií

           MUDr.Kašperová : Mikrobióm, probiotiká

  11.3. MUDr. Michal Koreň, PhD.: Spondylodiscitídy       

           Doc. Dr. Kiňová, PhD.: Choosing wisely                      

18.3.   Dr.Nosáľ,PhD:  Myeloproliferatívne ochorenia     

           Dr.Nosáľ,PhD.: MDS 5q-syndróm 

 25.3.  Doc. Dr. Čelovská : Nové trendy  

           v tromboprofylaxii


Apríl  2020

  1.4.  MUDr. Lamiová : Astma bronchiale – 30 min.

          Doc.Dr.Lietava, CSc.: Vedľajšie účinky

          statínov – aké sú závažné ?                         

15.4.  doc .Dr.Lukáč, PhD.: Keď je čisté naozaj

          čisté – firma Alfasigma         

22.4.  MUDr. Arpášová: Využitie scintigrafie

          v internej medicíne

          MUDr. Brnka, PhD.: Význam scintigrafie

          srdca v internej medicíne

29.4.  prof. Dr. Gašpar, CSc.: Prínos  AMTK

          pre klinickú prax                                           

 

Máj 2020    

 6.5.   MUDr.Potočárová, PhD. : Pľúcna hypertenzia         

          MUDr.Seko:Hemoptýza, dif.,dg. a manažment

 13.5.  Doc. Dr.Bulas, CSc.: Metabolický syndróm 

          a artériová hypertenzia 

          MUDr. Kosmálová : Metabolický syndróm –

          a hypertenzia - ako je na tom Slovensko?

 20.5. Prof. Dr. Štvrtinová, PhD., doc. Dr. Čelovská,    

          PhD. : ANGIOLOGICKÝ DEŇ  LF UK

 27.5. MUDr. Mikla : Deficit železa pri chronickom

          srdcovom zlyhávaní

          Doc. Dr. Soňa Kiňová, PhD.: Správna klinická

          prax u pacientov na konci života

                                          

 Jún  2020

 3.6.   MUDr. Juhás : Doping a jeho nežiadúce

          účinky

          MUDr. Holováčová, PhD.: Hyperkalciémia

 10.6. MUDr. Hain: Fekálna transplantácia

          MUDr. Danková:: Vredová choroba

          gastroduodena

17.6.  MUDr.Pirošová: Špecifiká kardiovaskulárnych           

          ochorení v gravidite        

24.6.  MUDr. Komorníková, PhD.: Hypertenzia v

          gravidiite

          MUDr.Kučera Marek,PhD.: Stratifikujeme     

          pacientov  správne?