Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Odborné klinické semináre

Odborné semináre I.internej kliniky LFUK a UNB

 

Miesto konania seminárov

Poslucháreň I.internej kliniky LF UK a UNB
Mickiewiczova 13
816 39 Bratislava

 

Február 2018 - Jún 2018

Vždy v stredu od 13:00 – 14:15 hod.

Bližšie informácie

Sekretariát kliniky
tel.: 57290 kl. 249

 

PROGRAM

Február 2018

 7.2.            Dr. Nosál,  PhD.:  Myelodysplastický syndróm 5q- a preťaženie srdca železom              

14. 2.           Prevádzková schôdza

21.2.            Dr. Čelovská, PhD.: Periférne artériové ochorenie dolných 

                    končatín a globálne kardiovaskulárne riziko                 

28.2.            Doc.Dr. Šteňová, PhD.: Menežment pacienta s dnavou

                    artritídou

                    Dr. Bakošová: Liečba osteoporózy

 

Marec 2018

7.3.             Dr. Brnka, PhD. Diferenciálna diagnostika dušnosti

                   Dr. Seko:  Pleurálne výpotky              

14.3.           Doc. Dr. Lietava, PhD.: Skoré markery poškodenia myokardu 

                   u pacientov s reumatoidnou artritídou     

                   Dr. Kašperová Barbora: Febrilná neutropénia                               

21.3.           Dr. Čaprnda, PhD.: Novinky v liečbe dyslipidémií

             

Apríl 2018

4.4.               Dr. Holováčová, PhD.: Panhypopituitarizmus

                     Doc. Dr. Kiňová, PhD.: Hodnotenie tyreoidálnych parametrov

11.4.             prof. Murín, PhD., Dr. Kasperová: Čo dokázala štúdia 

                     ODYSSEY outcomes            

18.4.             prof. Gašpar, PhD.: Prevencia dekubitov – patofyziologické 

                     aspekty

                     Dr. Kováčová, PhD.: LMWH v profylaxii a v terapii

25.4.             Dr. Vyskočilová: Autoimunitná hepatitida

                     Dr. Hlinštáková, PhD.: Divertikulová choroba hrubého

                     čreva                            

Máj 2018

2.5.              Dr. Hana Gergišáková - KPCR                         

9.5.               Dr. Mikla: Kardiovaskulárna toxicita liečby nádorových 

                     ochorení

16.5.             Angiologický deň – garant prof. Štvrtinová, PhD.  

23.5.             Dr. Mesárošová, PhD.: Inzulinoterapia

                     Dr. Jurkovičová, PhD.: SGLT 2 – nielen liečba diabetes 

                     mellitus

30.5.             doc.MUDr. Ján Lietava : Medicína a história

 

             

Jún 2018

6.6.               Dr. Kasper, PhD.: Sick sinus syndrom – diagnostika a terapia

13.6.             Dr. Koreň, PhD.: Niektoré aspekty infekcií u geriatrických   

                     pacientov                  

                     Dr. Zomborská: Paraneoplastické syndrómy              

20.6.             Dr.Martin Čaprnda, PhD.: Pľúcna arteriálna hypertenzia