Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Odborné klinické semináre

 

POZVÁNKA

Srdečne Vás pozývame na odborné semináre I.Internej kliniky LF UK a UNB v mesiacoch 
September 2022 – Január 2023

 

Miesto konania seminárov

Poslucháreň I.Internej kliniky LF UK a UNB Mickiewiczova 13
816 39 Bratislava

Termín

Vždy v stredu od 13:00 – 14:15 hod.

Bližšie informácie

Jana Galambošová
tel. 57290 kl. 249

Zmena programu vyhradená

 

SEPTEMBER 2022

21.9.   doc.Dr.Čaprnda : Novinky z ESC 2022 

28.9.   doc.Dr.Kiňová : Endokrinný systém a starnutie

 

OKTÓBER 2022

5.10. Dr.Kuklovský : Brugadov a Bundgaardov Syndróm  

12.10. Dr.Boboková, OUSA : Paliatívna starostlivosť 
           v domácom prostredí (mobilný hospic) 

19.10. Dr.Jurkovičová : Postavenie URLi v inzulinoterapii     

26.10.Dr.Potočárová:Diagnostika (raritnejších) kardiomyopatií z pohľadu internistu

           Dr.Gálik: Pacifikácia agresívnych pacientov

 

NOVEMBER  2022 

 

9.11.  doc.Dr.Čelovská : Hlboká a povrchová žilová trombóza
           Dr.Kašperová: MGUS

16.11.  prof.Dr.Murín : SLGT2 inhibítory - budú i liekmi  pri akútnom infarkte
           Dr.Mikla: Obezita a efekt dapagliflozínu na KV a renálne výsledky u                        pacientov s DM II.typu 

23.11.  Dr.Pirošová : Liečba pacientov so SZ
           Doc.Bulas: Centrálny systolický krvný tlak a kardiovaskulárne riziko

30.11. Patologická fraktúra humeru - kazuistika

          MUDr.Samuel Horák, Ústav patologickej anatómie LF UK

                                     

DECEMBER 2022  

 7.12. Dr.Mesárošová, Dr.Jurkovičová : Intenzifikácia a dezintenzifikácia liečby                      diabetu

14.12. Memoriál prof.Oravca XV.ročník  - gestor doc.Dr.Kučera

21.12. Vianočné posedenie                           

 

JANUÁR  2023   

11.1. doc.Dr.Lietava : Otrava hubami II.

        Dr.Koreň: Chromogranín – význam v diagnostike 

18.1. Dr.Kuklovský : Otrava psychofarmakami a  EKG zmeny
         Dr.Vlčková, Dr.Kečkéš: Mykotická aneuryzma aorty - kazuistika 

25.1. Dr.Kováčová :  Transfúzne školenie

 

Odborný garant: doc.MUDr. Marian Vician, CSc.