Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Odborné klinické semináre

Odborné semináre I.internej kliniky LFUK a UNB

POZVÁNKA

Srdečne Vás pozývame na odborné semináre I.Internej kliniky LF UK a UNB v    mesiacoch: 

Apríl 2022 – Jún 2022

Miesto konania seminárov

Poslucháreň I.Internej kliniky LF UK a UNB Mickiewiczova 13, 816 39 Bratislava

Termín

Vždy v stredu od 13:00 – 14:15 hod.
Bližšie informácie
tel. 57290 kl. 249

Zmena programu vyhradená

 

 

APRÍL 2022                 

    6.4.  Prevádzková schôdza                      

 13.4.  Dr. Nosáľ,  Dr. Z.Mojzešová : COVID 19

           a porucha koagulácie, skúsenosti z prvej línie

           Dr. Nosáľ: Aplastická anémia 

20.4.  Dr. Kováčová: Transfúzne školenie

27.4.  Dr.Pirošová : Kardiogénny šok

           Dr.Vlčková :Vitamín D a kardiovaskulárne riziko                    

 

MÁJ 2022

   4.5.  prof. Dr. Murín: Diabetes a hypertenzia

          Doc. Dr. Balogová : PET/CT pri    

          charakterizácii uzlovitých lézií v pečeni

11.5.  Dr. Kováčová,Dr. Stojkovičová, Dr.Kuklovský:

          Tetovaním indukovaná sarkoidóza -pľúcna a kožná forma                     

          Dr.Juhás : Vyšetrenie funkcie hypofýzy

18.5.  Dr. Mikla: Soľ a hypertenzia – súčasné pohľady                      

          Dr.Urminská : Nežiadúce účinky IPP

25.5.  prof. Dr.Štvrtinová, doc. Dr.Čelovská : Angio deň
    

 

JÚN 2022 

  1.6.  Prof. Dr. Oravec:Dislipoproteinémia a malé denzné LDL

  8.6.  Dr.Holováčová : Connov syndróm

          Dr. Holováčová : Liraglutid v liečbe obezity  

15.6. MEMORIÁL prof.Oravca

22.6. doc.Dr.  Kučera: Implementácia moderného   

         konceptu cievneho rizika v praxi

         Dr.Hain : Karcinóm pankreasu            

 

 

                  POZVÁNKA

14. ročník Memoriálu Dionýza Oravca

v posluchárni I. Internej kliniky, LFUK, UNB - Staré mesto
Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava.

P r o g r a m  p o d u j a t i a

Úvodné slovo

doc. MUDr. Marek  Kučera, PhD, MHA, MPH

I. Interná klinika LFUK, UNB-Staré Mesto, Bratislava

Kultúrny vstup

Prof. Peter Michalica, husľový virtuóz

Odborná časť

1.  HDL subpopulácie a dyslipoproteinémia.
     Prof. MUDr. Stanislav Oravec, CSc. 
    

2. Interné predoperačné vyšetrenie pri periférnom artériovom ochorení.
     Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
   

3.  Poznáme najvýznamnejší rizikový faktor srdcovocievnych ochorení ?
     doc. MUDr. Martin Čaprnda, PhD.
                                                                              

4.   Hashimotova tyreoiditída.
      MUDr. Dana Holováčová, PhD.
     

5.  Chronická žilová choroba dolných končatín v kontexte diferenciálnej   

      diagnostiky bolesti.
     doc. MUDr. Marek Kučera, PhD, MHA, MPH                                                         
    

***

doc. MUDr. Marek Kučera, PhD, MHA, MPH
I. Interná klinika LFUK, UNB Staré Mesto         

 

                                       

Pozvanka SVLS 2022

Srdečne pozývame všetkých medikov a záujemcov o všeobecné lekárstvo na kongres SVLS.

doc. MUDr. Marek Kučera, PhD., MHA, MPH
I. Interná klinika LF UK
člen vedeckého a programového výboru SVLS