Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Odborné klinické semináre

Odborné semináre I.internej kliniky LFUK a UNB

 

                        POZVÁNKA

 

Srdečne Vás pozývame na odborné semináre I.Internej kliniky LF UK a UNB

v mesiacoch:  September 2021 – Január 2022

 

Miesto konania seminárov

Poslucháreň I.Internej kliniky LF UK a UNB Mickiewiczova 13

816 39 Bratislava

Termín

Vždy v stredu od 13:00 – 14:15 hod.

Bližšie informácie

tel. 57290 kl. 249

 

Zmena programu vyhradená

 

SEPTEMBER 2021                 

22.9.   Doc.Dr. Čaprnda, : Novinky z ESC       

           2021

 

29.9  . Dr. Margita Pirošová : Fibrilácia predsiení

           a nové odporúčania ESC

 

OKTÓBER 2021

 

  6.10. Dr. Stojkovičová : Extrapulmonálna  

           tuberkulóza  

           Dr.Nosáľ : Covid 19 a poruchy koagulácie

 

13.10. Dr.Slopovský: NOAK v liečbe VTE

           u onkologických pacientov

           Dr. Ambrózy : Aktuálne odporúčania pre 

           liečbu chronického žilového ochorenia

 

20.10. Doc.Dr.Čelovská , Doc.Dr.Čaprnda :

           Reziduálne trombotické riziko – možnosti

           ovplyvnenia u pacientov s polyvaskulárnym     

           postihnutím

 

27.10. Dr.Komorníková :Spondylodiscitídy

           Dr.Nosáľ : Imunopatologické aspekty anémie

           chronických ochorení             

                          

NOVEMBER  2021 

 

 3.11. Prof.Dr.Murín : Gliflozíny patria do liečby

          srdcového zlyhávania

          Dr. Kuklovský: Dif.dg.bolesti brucha

 

10.11: Dr.Potočárová : Športové srdce

           Dr. Kučera: Embólia do a.pulmonalis    

 

 

24.11. Dr. Mikla: Arytmie a onkologické    

           ochorenia

           Dr. Balušková: Dif.dg. bolesti na hrudníku

                      

DECEMBER 2021

 

  1.12. Dr.Koreň: Rabdomyolýza

           Doc.Dr.Šteňová : Zápalové myozitídy

  

 8.12.  Dr.Holováčová : Connov syndróm

           Doc.Dr.Kiňová: Endokrinný systém a

           starnutie

 

15.12.   Memoriál prof.Oravca                     

                                                     

JANUÁR  2022 

 13.1. prof.Dr.Oravec: Dislipoproteinémia a malé denzné LDL                    

          doc.Dr.Balogová : PET/CT pri charakterizácii uzlovitých lézií v pečeni

 

 20.1. Dr.Kulíšková: Dif.dg.  komatóznych stavov

       

 27.1. Dr.Kováčová – Transfúzne školenie