Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zadania diplomových prác 2021

Zadania DP 2021

ZADANIA  DIPLOMOVÝCH  PRÁC        2021/2022                         

              

1. Periférne artériové ochorenie dolných končatín a non-adherencia

    k liečbe 

    Lower Extremities Arterial Disease and Non-Adherence to Therapy

    Natália Packová                                             Doc.Dr.Čelovská, PhD.            

 

2. HRV u post-covidových pacientov

    HRV in Post-Covid Patients                               Doc. Dr. Lietava, CSc.               

    Kristína Stebilová

 

3. Variabilita krvného tlaku u post-covidových pacientov

    BP Variability in Post-Covid Patients                 Doc. Dr. Lietava, CSc.              

    Valéria Maďarová

 

4. Karcinoidové srdce – diagnostika a manažment 

    Carcinoid Heart – Diagnosis and Management  Doc. Dr. Kiňová, PhD.               

    Patrícia Čederlová

                                                

5. Využitie siRNA inhibície PCKS9 v liečbe dyslipidémie

    Use of siRNA  Inhibition of PCKS9 in the Treatment of Dyslipidemia

    Jakub Tatarka                                                  Doc.Dr.Čaprnda, PhD.             

   

6.   Hyperprolaktinémia

      Hyperprolactinemia                                            Dr. Holováčová, PhD.        

      Karol Adamík

 

7.  Tumory pankreasu

      Pancreatic Tumors                                              Doc. Dr. Lukáč, PhD.        

      Samuel Baxa  

 

8.   Inzulínová rezistencia a infertilita pri syndróme

      polycystických ovárii

      Insuline resistance and infertility in Polycystic Ovarian Syndroma

      Eszter Mészáros                                               Doc. Dr. Kiňová, PhD.