Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zadania diplomových prác 2015

Zadania diplomových prác 2015

Téma : Manažment hyperparatyreózy                              

vedúci práce: doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

študent: Paulína Hutyrová

 

Téma: Neuroendokrinné nádory pankreasu                     

vedúci práce: doc.  MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

študent: Jozef Fekula

  

Téma: Akútny infarkt myokardu u mladých pacientov                    

vedúci práce : MUDr. Robert Brnka, PhD. 

študent: Tibor Harcsa

 

Téma: Intoxikácie na JIS                                                

vedúci práce: MUDr. Michal Koreň, PhD.

študent: Stanislav Mareček

 

Téma: Algický abdominálny syndróm a paroxyzmálna nočná hemoglobinúria

vedúci práce: MUDr. Eva Kováčová, PhD.  

študentSámer Teleb

 

Téma: Akútne renálne poškodenie

vedúci práce: MUDr. Michal Koreň, PhD.

študent: Michal Petráš


Téma: Reumatoidná artritída a kardiovaskulárne riziko      

vedúci práce: doc.MUDr. Emőke Šteňová, PhD.  

študent: Patrik Tóth

 

Téma: Transarteriálna chemoembolizácia v liečbe     

pokročilého hepatocelulárneho karcinómu          

vedúci práce: doc.MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD   

študent: Petra Tkáčová


Téma: Krvácanie do gastrointestinálneho traktu  

vedúci práce: doc.MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD.

študent: Valentina De Angelisová