Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zadania diplomových prác 2014

Zadania DP 2014

 

Téma: Menežment pacientov s nodóznou strumou       

Vedúci práce: doc.  MUDr. Soňa Kiňová, PhD.          

Študent: Michaela Fojtíková

 

Téma: Perikarditída

Vedúci práce: MUDr. Dana Holováčová

Študent: Zuzana Zaťková                                                             

 

Téma: Dilatačná kardiomyopatia                

Vedúci práce: MUDr. Dana Holováčová

Študent: Alžbeta Stavová

 

Téma: Antikoagulačná liečba u pacientov v staršom veku – pre a proti

Vedúci práce: MUDr. Eva Kováčová, PhD.

Študent: Ivana Muchová

 

Téma: Antikoagulačná liečba pri fibrilácii predsiení                  

Vedúci práce: doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc.

Študent: Filip Gálik

 

Téma: Akútna embolizácia do arteria pulmonalis                       

Vedúci práce: MUDr. Michal Koreň, PhD.

Študent: Alžbeta Vlčeková

 

Téma: Celiakia 

Vedúci práce: doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD.

Študent: Jana Tulejová                                                                       

 

Téma: Extraintestinálne prejavy pri nešpecifických zápalových

ochoreniach  čreva                    

Vedúci práce: MUDr. Eva Kováčová, PhD.

Študent: Mojmír Lašák

 

Téma: Porovnanie EKG zmien počas záťaže so scintigrafickým

vyšetrením srdca                 

Vedúci práce: MUDr. Róbert Brnka, PhD.

Študent: Zuzana Mališová

 

Téma: Intimomediálny komplex a dyslipidémia u pacientov s hypertenziou    

Vedúci práce: doc.MUDr. Jozef Bulas CSc

Študent: Alžbeta Hrabovská