Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Obhajoby DP

Obhajoby DP

Téma:

Vedúci práce: doc. MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

Študent:

 

Téma:                 

Vedúci práce: doc.MUDr. Emőke Šteňová, PhD.

Študent:

 

Téma:

Vedúci práce: prof.MUDr. Ján Murín, CSc.

Študent:

 

Téma:  

Vedúci práce:  prof.MUDr. Ján Murín, CSc.

Študent: 

Téma:                  

Vedúci práce:  MUDr.Robert Brnka, PhD. 

Študent:

 

Téma:                

Vedúci práce: 

Študent: 

Téma:                                        

Vedúci práce: 

Študent:

 

Téma:                      

Vedúci práce:  doc. MUDr. Jozef Bulas, CSc. 

Študent:

 

Téma:                                                                   

Vedúci práce:  doc. MUDr. Ľudovít Lukáč, PhD.

Študent:

Téma:          

Vedúci práce:  prof. MUDr.Ján Murín, CSc.

Študent:

 

Téma:                                           

Vedúci práce:  doc.MUDr. Soňa Kiňová, PhD.

Študent: