Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Obhajoby DP 2023

Obhajoba DP 2023

  

OBHAJOBY DP  na I. Internej klinike LF UK

- komisia doc. MUDr. Kiňová - sa konajú prezenčne  dňa :   8.3.2023 o 8,30 

                                        blok H 1.posch. - knižnica

Študent na obhajobu prinesie jeden výtlačok titulnej strany DP  !!!

  

 

Komisia: predseda: doc.MUDr.Kiňová, PhD.

členovia:   prof.MUDr.Murín, CSc., doc.MUDr.Bulas, CSc, doc.MUDr.Šteňová, PhD.,

                 doc.MUDr.Lukáč, PhD.                                           

 

1.  Cesta pacienta so psoriatickou artritídou                     

     Petra Hlavatá                                                doc.Dr.Emőke Šteňová, PhD.  

                                                                 oponent doc.Dr.Lukáč,PhD.

 

2.  Etiológia hyponatriémie u pacientov prijatých na internú kliniku

     Ing. Marcela Murínová                                 Dr.Robert Brnka, PhD.           

                                                                oponent  Dr.Holováčová, PhD.

3. Tuhosť aorty a centrálny systolický krvný tlak                               

    Peter Trenčanský                                          doc.Dr.Bulas, CSc.                 

                                                                oponent: prof.Dr.Murín, CSc.

4.  Vplyv fajčenia na mikrocirkuláciu (SJ)

     Lucia Ostrolucká                                          Dr.Potočárová, PhD.                

                                                                 oponent: Dr.Holováčová, PhD.

5. Športové srdce                                                         

    Dominik Broniš                                             Dr. Potočárová, PhD.

                                                                 oponent: doc.Dr.Bulas PhD. 

                                                                                                                            

 6. Výskyt postkontrastnej nefropatie u pacientov na I.Internej klinike
    

    Katarína Štefančíková                                     Dr. Brnka, PhD. 

                                                                oponent Dr.Koreň, PhD.                                    

7. Paliatívne výkony v gastroenterológii

    Bassel al Ramadan                                           doc.Dr. Lukáč, PhD.

                                                                 oponent doc.Dr. Šteňová, PhD.

 

8. Umelá pľúcna ventilácia u pacientov na JIS

  Feras Alhomsi                      Dr.Koreň, PhD.                                                                                                                                                                      oponent:  doc.Dr.Kiňová, PhD.

 

 

OBHAJOBY DP  na I. Internej klinike LF UK 

- komisia prof.MUDr.Štvrtinová  sa konajú prezenčne  dňa :  7.3.2023

  o 10,30  blok G v knižnici 2. posch. dvere č. 202

 

Komisia: predseda: prof.MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

členovia:   prof.MUDr. Viera Štvrtinová, CSc., prof.MUDr. Stanislav Oravec, CSc.,

                 doc.MUDr.Ján Lietava, CSc., MUDr. Denisa Čelovská, PhD.,

                 MUDr. Martin Čaprnda, PhD.

 

1.   Rizikové faktory vzniku fibrilácie predsiení

      Motasem Adeeb Mustafa Nairat                         doc.Dr.Čaprnda, PhD.

                                                                     oponent: Dr.Brnka, PhD.

 

2.  Adherencia k antihypertenzívnej liečbe u pacientov s rezistentnou hypertenziou

     Miroslav Vaľko                                                  doc.Dr.Čaprnda, PhD.                                                                                   

                                                                     oponent: Dr.Holováčová, PhD.