Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Obhajoby DP 2023

Obhajoba DP 2023

  

OBHAJOBY DP  na I. Internej klinike LF UK

- komisia doc. MUDr. Kiňovej- sa konajú prezenčne dňa:

                          16.11.2023 o 11,00  blok H 1.posch. - knižnica

Študent na obhajobu prinesie jeden výtlačok titulnej strany DP  !!!

  

 

Komisia: predseda: doc.MUDr.Kiňová, PhD.

členovia:   prof.MUDr.Murín, CSc., doc.MUDr.Bulas, CSc, doc.MUDr.Šteňová, PhD.,

                 doc.MUDr.Lukáč, PhD.                                           

 

Diplomanti :

1. Karcinoidové srdce – diagnostika a manažment 

    Carcinoid Heart – Diagnosis and Management       Doc.Dr.Kiňová, PhD.                 

    Patrícia Čederlová                                            Oponent: Dr. Koreň, PhD.    

 

 

2. Hyperprolaktinémia

    Hyperprolactinemia                                            Dr.Brnka, PhD.                         

    Karol Adamík                                                    Oponent: doc. Dr. Čelovská, PhD.

 

3. Tumory pankreasu

    Pancreatic Tumors                                              Doc.Dr.Lukáč, PhD.                 

    Samuel Baxa                                                     Oponent: Dr. Koreň, PhD.

 

4. Inzulínová rezistencia a infertilita pri syndróme

    polycystických ovárii

    Insuline resistance and infertility in Polycystic Ovarian Syndroma

    Eszter Mészáros                                              Doc.Dr. Kiňová, PhD.             

                                                                                Oponent: Doc. Dr. Šteňová, PhD.

 

 

 

OBHAJOBY DP  na I. Internej klinike LF UK 

- komisia prof.MUDr.Štvrtinovej sa konajú prezenčne  dňa : 

        29.11.2023 o 11,00  blok G v knižnici 2. posch. dvere č. 202

 

Komisia: predseda: prof.MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

členovia:  doc.MUDr.Ján Lietava, CSc., MUDr. Denisa Čelovská, PhD.,

                doc.MUDr. Martin Čaprnda, PhD.

 

 Diplomanti:  

1. HRV u post-covidových pacientov

    HRV in Post-Covid Patients                                   Doc.Dr.Lietava, CSC.                

    Kristína Stebilová                                              Oponent: Doc. Dr. Čaprnda, PhD. 

 

2. Variabilita krvného tlaku u post-covidových pacientov

    BP Variability in Post-Covid Patients                      Doc.Dr.Lietava, CSC.               

    Valéria Maďarová                                              Oponent doc. Dr. Čelovská, PhD.

 

3. Využitie siRNA inhibície PCKS9 v liečbe dyslipidémie

    Use of siRNA  Inhibition of PCKS9 in the Treatment of Dyslipidemia

    Jakub Tatarka                                                    Doc.Dr.Čaprnda, PhD.             

                                                                                    Oponent: doc. Dr. Lietava,PhD. 

 

    Obhajoba v inom termíne :

    Periférne artériové ochorenie dolných končatín a non-adherencia

    k liečbe 

    Lower Extremities Arterial Disease and Non-Adherence to Therapy

    Natália Packová                                                 Doc.Dr.Čelovská, PhD.             

                                                                            Oponent prof. Dr. Štvrtinová,PhD.