Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Contacts

MUDr.Beata Špániková PhD, OUSA. Heydukova 10, 81250 Bratislava e-mail. beata.spanikovaousa.sk tel 0232249353,

MUDr. Bendová Jana PhD – Veľký Biel, Poľovnícka 14, e-mail: jana.bendovahotmail.com

MUDr. Compagnon Romana, Heydukova 14,Bratislava 81108 email: romanacompagnonyahoo.com

MUDr. Halmová Daniela, Poliklinika Mýtna 1, Bratislava, e mail dhalmovahedak.sk, tel. 02/57786358

MUDr. Kovár Michal, Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých, MEDAMB s.r.o. Strečnianska 13 85105 Bratislava dr.kovar@gmail.c

MUDr. Mgr. Kožáková Erika , MPH – mediZon s.r.o. Limbová 5, Bratislava e mail m.d.kozakova@gmail.com

MUDr. Lipovský Peter, Medilip s.r.o. Malinovo, email :peter.lipovskymdgmail.com tel.02/43330089,

MUDr. Silvia Masaryková, MEDAMB s.r.o., Strečnianska 13, 85105 Ba, phone No:  0948130133, e-mail: email: sylviamasaryk@gmail.com

MUDr. Mgr. Pitoňáková Zuzana, Medante Clinic, Galvaniho 19, Ba. e-mail: pitonakovamedante.com tel. 0903583469

MUDr. Viszalaiova Nikola, Medante Clinic, Galvaniho 19, Ba. e-mail: viszlaiovamedante.com  tel. 0903583469,