Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Dermatovenerologická klinika LF UK a UNB

Náhradné stáže za letný semester 2023/2024 pre Všeobecné lekárstvo

Náhradné stáže za letný semester 2023/2024 pre Všeobecné lekárstvo sa budú konať:

1. stážový deň sa bude konať dňa 28.5.2024

3. stážový deň sa bude konať dňa 29.5.2024

4. stážový deň sa bude konať dňa 30.5.2024

 

 

Študenti sa nemusia nahlasovať na náhradné stáže, v deň náhradných stáží sa dostaviana 8,30 hod. na Mickiewiczovu 13 na Dermatovenerologickú kliniku pred poslucháreň kliniky.

Povinná literatúra ku skúške z dermatovenrológie už je dostupná na webe LF UK

Učebnica:

 Šimaljaková M., Buchvald D.: DERMATOVENEROLÓGIA, Bratislava 2019

 je k zapožičaniu dostupná v Akademickej knižnici LF UK, Odborárske  námestie 14/b

Na praktickú časť skúšky je potrebné nosiť si plášte!!!!!!

Všeobecné lekárstvo 6.ročník

    Prednášky z dermatovenerológie pre Zubné lekárstvo 5. ročník

    Prednášky z dermatovenerológie pre Zubné lekárstvo  ZS 2023/2024 sa konajú prezenčnou formou v posluchárni Dermatovenerologickej kliniky , Mickiewiczova 13, pavilón H, 2. poschodie

    Záverečné skúšky z dermatovenerológie pre Zubné lekárstvo