Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Obsahová náplň prednášok a stáží na IV. Internej klinike pre študijný program zubné lekárstvo

Interná propedeutika 1 (3. ročník LFUK Zubné lekárstvo - Zimný semester)

Prednášky

 1. Anamnéza. Lekárska etika. Príznaky kardiovaskulárnych chorôb.
 2. Príznaky respiračných, hematologických a alergických chorôb.
 3. Príznaky gastrointestinálnych  a hepatotobiliárnych chorôb.
 4. Príznaky chorôb uropoetického, endokrinného, pohybového systému.
 5. Status praesens generalis.
 6. Vyšetrenie hlavy a dutiny ústnej, krku.
 7. Vyšetrenie telesnej teploty, artériového pulzu a tlaku.
 8. Vyšetrenie hrudníka – srdce.
 9. Vyšetrenie hrudníka – pľúca.
 10. Vyšetrenie brucha.
 11. Vyšetrenie končatín a chrbtice.

Stáže

 1. Anamnéza, postup pri získavaní anamnézy (terajšie ochorenie, osobná a rodinná anamnéza, sociálna anamnéza, alergická anamnéza, vitálne funkcie), lekárska etika, spôsob prístupu k pacientovi, komunikácia s pacientom.
 2. Hlavné príznaky chorôb, hlavné symptómy a syndrómy pri chorobách kardiovaskulárneho, dýchacieho, hematologického, gastrointestinálneho a hepatobiliárneho, uropoetického, endokrinného a pohybového systému.
 3. Status praesens generali, status praesens localis - inšpekcia, palpácia, perkusia, auskultácia.
 4. Vyšetrenie hlavy, ústnej dutiny, krku.
 5. Vyšetrenie hrudníka - srdce, pľúc.
 6. Vyšetrenie brucha, končatín a chrbtice.

Interná propedeutika 2 (3. ročník LFUK Zubné lekárstvo - Letný semester)

Prednášky

 1. Základy rtg diagnostiky vo vnútornom lekárstve. Rádiodiagnostika v gastroenterológii.
 2. Laboratórne metódy (krvný obraz, biochemická analýza séra, normálne hodnoty, klinická interpretácia).
 3. Laboratórne metódy (vyšetrenie moču, stolice, spúta, postup pri odbere a odosielaní biologického materiálu, hodnotenie nálezov).
 4. Moderné zobrazovacie metódy a ich využitie vo vnútornom lekárstve (komputerová tomografia, nukleárna magnetická rezonancia, digitálna substrakčná angiografia ).
 5. Elektrokardiografia (1.časť)
 6. Elektrokardiografia (2.časť)
 7. Elektrokardiografia (3.časť)
 8. Monitorovanie na intenzívnej jednotke. Ambulantné monitorovanie EKG a krvného tlaku. USG a endoskopia vo vnútornom lekárstve.
 9. Transfúzia krvi.
 10. Základné diagnostické a terapeutické techniky (injekcie, infúzie, katetrizácia močového mechúra, paracentéza, biopsia).
 11. Laboratórne metódy (krvný obraz, biochemická analýza séra, normálne hodnoty, klinická interpretácia).

Stáže

 1. Základy rtg diagnostiky, moderné zobrazovacie metódy vo vnútornom lekárstve. Rtg hrudníka, demonštrácia a praktický nácvik popisovania rtg snímkov hrudníka. Demonštrácia základných nálezov na rtg snímkach hrudníka. Demonštrácia vyšetrenia a nálezov získaných komputerovou tomografiou a nukleárnou magnetickou. rezonanciou. Využitie ultrazvukových a endoskopických vyšetrovacích metód vo vnútornom lekárstve. Demonštrácia ultrazvukového vyšetrenia srdca, ciev, orgánov dutiny brušnej a štítnej žľazy.
 2. Základné laboratórne a pomocné vyšetrenia. Základné hematologické a biochemické vyšetrenie krvi, vyšetrenie sedimentácie erytrocytov (demonštrácia postupu vyšetrení, hodnotenie nálezov, normálne hodnoty), chemické, mikroskopické a bakteriologické vyšetrenie moča, vyšetrenie sputa a stolice.
 3. Základy EKG. Praktický postup pri zhotovovaní ekg záznamu, samostatné zhotovenie ekg záznamu, základný postup pri hodnotení ekg záznamu.
 4. Monitorovanie vitálnych funkcií, ambulantné monitorovanie EKG a TK. Neinvazívne a invazívne monitorovanie vitálnych funkcií. Holterovo monitorovanie EKG, demonštrácia prístroja a hodnotenia dlhodobého EKG záznamu, ambulantné monitorovanie TK, demonštrácia prístroja a hodnotenie nálezu. Praktické hodnotenie EKG.
 5. Základy diagnostickej a terapeutickej techniky. Podávania injekcií a infúzií, transfúzia krvi. Praktický nácvik podávania injekcií, pri cievkovaní močového mechúra. pri pleurálnej a abdominálnej punkcii.
Upozornenie: zaradenie prednášky a stáže z RTG sa môže zmeniť.

Interná medicína 1 (4. ročník LFUK Zubné lekárstvo - Zimný semester)

Prednášky

 1. Artériová hypertenzia.
 2. Arytmie. Náhla srdcová smrť.
 3. Ateroskleróza.
 4. Ischemická choroba srdca.
 5. Kardiomyopatie.
 6. Srdcové zlyhanie. Kardiogénny šok.
 7. Chlopňové chyby.
 8. Endokarditída.
 9. Flebotrombóza. Tromboembolická choroba.
 10. Cor pulmonale acutum.
 11. Periférne artériové ochorenie.
Upozornenie: poradie prednášok sa môže zmeniť.

Stáže

 1. Artériová hypertenzia, arytmie, chlopňové chyby, endokarditída, kardiomyopatie, zlyhávanie ľavej komory, zlyhávanie pravej komory.
 2. Ateroskleróza, ischemická choroba srdca (angina pectoris, akútny infarkt myokardu), kardiogénny šok, náhla srdcová smrť, elektrická kardioverzia, defibrilácia, starostlivosť o pacienta na jednotke intenzívnej starostlivosti.
 3. Flebotrombóza, tromboembolická choroba, cor pulmonale acutum, ischemická choroba dolných končatín.

Interná medicína 2 (4. ročník LFUK Zubné lekárstvo - Letný semester)

1x stáže na Klinike hematológie.

Téma stáží na hematologickej klinike: Nálezy základných hematologických vyšetrení. Anémie. Transfúzia krvi.

2x stáže na Klinike infektológie a geografickej medicíny.

Interná medicína 3 (5. ročník LFUK Zubné lekárstvo - Zimný semester)

Prednášky

 1. Choroby žlčníka, žlčovodov a pankreasu.
 2. Peptický vred žalúdka a dvanástnika. Malígne nádory GIT. Neinfekčné zápaly hrubého čreva.
 3. Choroby pečene. Cirhóza.
 4. Choroby hypofýzy, štítnej žľazy, nadobličiek.
 5. Diabetes mellitus, obezita, dyslipoproteinémia.
 6. Akútne a chronické zlyhanie obličiek.
 7. Glomerulonefritídy. Tubulointersticiálne nefritídy. Infekcie močových ciest. Diabetická nefropatia.
 8. Poruchy vodnej, minerálovej a acidobázickej rovnováhy. Otravy liekmi, alkoholom a drogami.
 9. Pneumónie a pleuritídy.Tuberkulóza pľúc. Rakovina pľúc. (prednáška na Klinike pneumológie a ftizeológie Ružinov)
 10. Chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba, cor pulmonale chronicum. Chronická respiračná insufiencia. (prednáška na Klinike pneumológie a ftizeológie Ružinov)
 11. Artritídy. Kolagenózy. Artrózy. Choroby chrbtice.

Stáže

 1. Gastroenterológia: základy diagnostiky a terapie pri chorobách pažeráka, žalúdka, dvanástnika, tenkého čreva, hrubého čreva a konečníka, pri chorobách pečene, žlčníka, žlčových ciest a pankreasu.
 2. Endokrinológia: hlavné príznaky, základy diagnostiky a liečby chorôb hypofýzy, štítnej žľazy a nadobličiek.
 3. Diabetológia: diabetes mellitus, komplikácie diabetu, hyperglykemická a hypoglykemická kóma.
 4. Nefrológia: hlavné príznaky a základy diagnostiky pri ochoreniach obličiek a močových ciest, akútne a chronické zlyhanie obličiek. Vyšetrenie moča: chemické, močový sediment, mikrobiologické.
 5. Pneumoftizeológia: bronchiálna astma, chronická bronchitída, pľúcny emfyzém, bronchiektázie, zápal pľúc, pneumotorax, pleuritída, tbc pľúc, nádory, cor pulmonale chronicum. (stáž na Klinike pneumológie a ftizeológie Ružinov)
 6. Reumatológia: hlavné príznaky a základy diagnostiky chorôb pohybového systému, zápalové a degeneratívne ochorenia kĺbov, kolagenózy.
Upozornenie: poradie prednášok a stáží sa môže zmeniť

Interná medicína ŠS 5. ročník LFUK Zubné lekárstvo - Letný semester (štátnicový blok)

Prednášky

 1. Príznaky interných chorôb v ústnej dutine.
  Fokálna infekcia, profylaxia infekčnej endokarditídy.
 2. Bolesti brucha.
  Dif. dg. žltačky.
  Poruchy vedomia, bezvedomie.
  Dýchavica. Cyanóza.
 3. Hemoterapia.
  Liečba glukortikoidmi.
 4. Liečba antibiotikami.
  Poruchy hemokoagulácie z aspektu stomatológie.
 5. Náhla srdcová smrť.
  Kardiopulmonálna resuscitácia.
 6. Dif.dg bolesti na hrudníku.
  Alergické reakcie.
  Príprava pacienta s interným ochorením na stomatologický (stomatochirurgický) zákrok.
 7. Akútne zlyhanie obličiek. Chronická obličková nedostatočnosť / zlyhanie.
  Poruchy acidobazickej rovnováhy.
Upozornenie: poradie prednášok sa môže zmeniť

Stáže

bloková stáž – 10 pracovných dní