Faculty of Medicine
Student and Employee Portal

Personnel and Contacts

Staff (academics)

 1. AFD Publikačná činnosť Ústavu patologickej anatómie LF UK v Bratislave do roku 1984 Analýza dostupných dokumentov / J. Jakubovský ... [et al.]
  In: Z histórie a súčasnosti Lekárskej fakulty UK v Bratislave. - ISBN 978-80-223-2454-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 38-42
 2. AGI Diagnostické problémy ochorení štítnej žľazy - nové trendy v molekulárnej diagnostike : záverečná správa projektu MZ SR č. 2006/23-UK-02. / Ved. projektu P. Babál; člen výsk. tímu P. Janega ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2010

Staff (other)

 1. AFD Publikačná činnosť Ústavu patologickej anatómie LF UK v Bratislave do roku 1984 Analýza dostupných dokumentov / J. Jakubovský ... [et al.]
  In: Z histórie a súčasnosti Lekárskej fakulty UK v Bratislave. - ISBN 978-80-223-2454-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 38-42
 2. AGI Diagnostické problémy ochorení štítnej žľazy - nové trendy v molekulárnej diagnostike : záverečná správa projektu MZ SR č. 2006/23-UK-02. / Ved. projektu P. Babál; člen výsk. tímu P. Janega ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2010

PhD Students

 1. AFD Publikačná činnosť Ústavu patologickej anatómie LF UK v Bratislave do roku 1984 Analýza dostupných dokumentov / J. Jakubovský ... [et al.]
  In: Z histórie a súčasnosti Lekárskej fakulty UK v Bratislave. - ISBN 978-80-223-2454-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 38-42
 2. AGI Diagnostické problémy ochorení štítnej žľazy - nové trendy v molekulárnej diagnostike : záverečná správa projektu MZ SR č. 2006/23-UK-02. / Ved. projektu P. Babál; člen výsk. tímu P. Janega ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2010