Faculty of Medicine
Student and Employee Portal

Contacts

 

02/90119 + extension

Head of the Institute:

 

Turecký Ladislav,  prof. MD. CSc.

416, 415

Deputy Head:

 

Muchová Jana,  doc. RNDr. PhD.

411, 417

Secretary of the Institute:

 

Országhová Zuzana,  RNDr. PhD.

412

Typist: 

 

Chrappová Mária

415

Workers:

 

Andrezálová Lucia,  RNDr. PhD.

412

Barošková Želmíra,  RNDr.

562, 291

Bystrická Zuzana,  Mgr. PhD.853

Čársky Jozef,  prof. RNDr. CSc.

565

Dvořáková Monika,  Mgr. PhD.

855

Ďuračková Zdeňka,  prof. Ing. PhD.

564

Ďurfinová Monika,  RNDr. PhD.

575, 291

Ebringerová Miriam

557, 415

Haršányová Alžbeta

282

Horváthová Martina,  Mgr. PhD.

413

Chmelová Rozália

282

Chomová Mária,  Ing. PhD.

851

Jakuš Vladimír,  doc. PharmDr. CSc.

558

Ježovičová Miriama,  Ing. PhD.

413

Katrenčíková Barbora, Ing. 414, 850
Koláček Marián, Mgr. PhD. 324

Koňariková Katarína,  Ing. PhD.

568, 290

Kudryová Ľubica

854

Kuračka Ľubomír,  Mgr. PhD.

567, 286

Laššánová Milada,  RNDr. CSc.

293, 574

Laubertová Lucia,  Ing. PhD.

563

Líška Branislav,  doc. MD. CSc.

560, 291

Mičuchová Ľubica 414, 353

Míková Lýdia

354

Opálená Daniela

850, 353

Orešanská Katarína, Mgr. 562, 291

Paduchová Zuzana,  RNDr. PhD.

417, 411

Rendeková Viera,  doc. MD. CSc.

572, 282

Šuttová Gabriela

353

Uhlíková Eva,  doc. RNDr. PhD.

573

Ujlakyová Viera

282, 316

Viktorínová Alena,  RNDr. PhD.

574, 282

Žitňanová Ingrid,  doc. Ing. PhD.

559

Postgradual:

 

Cádrová Lucia, Mgr.

324, 414

Janubová Mária,  Mgr.

290

Gajdošová Lívia, Mgr. 414, 324
Szentesiová Zuzana, Mgr. 324, 414