Faculty of Medicine
Student and Employee Portal

Department of Child Neurology LF UK a DFNsP

4.ročník všeobecné lekárstvo

Prednášky: 

DFNsP poslucháreň , Limbova 1, BA,  / knižnica KDN 7.poschodie

Téma: Záchvaty v detskom veku

Practice 2020 / 2021

GM 6th grade, 2019/2020

study group

14.10.

28.10.

11.11.

25.11.

6.1.

27.1.

10.2.

6.4.

11.5.

18.10.

1.11.

15.11.

29.11.

10.1.

31.1.

14.2.

10.4.

15.5.

8

NN/DN

5

DN/NN

7

NN/DN

2

NN/DN

10

NN/DN

4

DN/NN

3

NN/DN

9

NN/DN

1

NN/DN

6

NN/DN