Faculty of Medicine
Student and Employee Portal

Contacts - teachers

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH

Lekárska fakulta, V. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publications

PharmDr. Adriana Adamičková, PhD.

Lekárska fakulta, Jednotka klinického výskumu
odborný zamestnanec v biologických a v p
Publications

Katarína Bagiová

Lekárska fakulta, V. interná klinika
administratívny sekretár

MUDr. Igor Bartl

Lekárska fakulta, V. interná klinika
asistent vysokej školy, univerzity
Publications

MUDr. Kristína Brázdilová, PhD.

Lekárska fakulta, V. interná klinika
asistent vysokej školy, univerzity
Publications

RNDr. Zdenko Červenák

Lekárska fakulta, Jednotka klinického výskumu
odborný zamestnanec v biologických a v p
Publications

prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc.

Lekárska fakulta, V. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publications

prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD.

Lekárska fakulta, V. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publications

MUDr. Katarína Hrubišková

Lekárska fakulta, V. interná klinika
asistent vysokej školy, univerzity
Publications

Estera Chovanová

Lekárska fakulta, V. interná klinika
administratívny sekretár