Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Testy

Oznamy

DRUHÝ PRIEBEŽNÝ TEST - TERMÍNY A MIESTO KONANIA

 

Pondelok 11.12.2017
Čas konania testu
Miesto konania testu/Študijné skupiny

Počítačová miestnosť    ÚLFBIaTM LF UK    
Moskovská
8:00VL 4, VL 5VL28VL 6
9:00VL 26VL 27
10:00VL 10, VL 11VL 12
11:00--------------VL 24
12:00VL 7, VL 8VL 9
13:00VL 19, VL 20VL 21
14:00VL 1, VL 2VL 30VL 3
15:00VL 13, VL 14VL 29VL 17
16:00VL 15, VL 16VL 18

 

 

Utorok 12.12.2017
Čas konania testu
Miesto konania testu/Študijné skupiny

Počítačová miestnosť   ÚLFBIaTM LF UK  
Moskovská
8:00ZL 1, ZL 2ZL 3ZL4
14:00V 22, VL 23VL 25