Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Praktické cvičenia

Harmonogram praktickej výučby

Týždeň semestraObsah praktickej výučby
1. (18.9. – 22.9.)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. (25.9. – 29.9.)Poučenie o BOZP. Evidenčné listy.
Úvod do výučby.
Premeny jednotiek, štatistika, chyby merania.
3. (2.10. – 6.10.)Meranie úloh podľa zadelenia učiteľom.
4. (9.10. – 13.10.)Meranie úloh podľa zadelenia učiteľom.
5. (16.10. – 20.10.)Meranie úloh podľa zadelenia učiteľom.
6. (23.10. – 27.10.)Meranie úloh podľa zadelenia učiteľom.
7. (30.10. – 3.11.)Priebežný test I.
Konzultácie k semestrálnej práci. Uzavretie témy semestrálnej práce.
8. (6.11. – 10.11.)Meranie úloh podľa zadelenia učiteľom.
9. (13.11. – 17.11.)Meranie úloh podľa zadelenia učiteľom.
10. (20.11. – 24.11.)Meranie úloh podľa zadelenia učiteľom.
11. (27.11. – 1.12.)Meranie úloh podľa zadelenia učiteľom.
Odovzdanie semestrálnej práce.
12. (4.12. – 8.12.)Meranie úloh podľa zadelenia učiteľom.
13. (11.12. – 15.12.) Priebežný test II.
Domeriavanie úloh.
Hodnotenie semestrálnej práce.
14. (18.12. – 22.12.)Opravné termíny oboch priebežných testov.

 

VL, VLa majú cvičenia 3-hodinové, ZL, ZLa majú cvičenia 2-hodinové.

Priebežný test I.
  BOZP, fyz. jednotky, násobky, diely, chyby merania, základná štatistika, mikroklimatické podmienky, termometria, obsah prednášok odprednášaných do 20.10.2017.
Priebežný test II. – obsah praktických cvičení, ktorý nebol v I. priebežnom teste, obsah prednášok odprednášaných od 23.10. do 8.12.2017.

 

Každý z priebežných testov môže študent písať najviac trikrát. Ak sa študent nedostaví na stanovený čas konania testu, stráca termín bez možnosti náhrady.

Druhé opravné termíny priebežných testov budú v januári. Presné dátumy budú zverejnené najneskôr 22.12.2017.

 

 

Priebeh praktických cvičení

Protokoly - Všeobecné lekárstvo

Pratikáreň 1Praktikáreň 2
Protokol na vypracovanie (.xlsx)Ukážka protokolu (.pdf)Protokol na vypracovanie (.xlsx)Ukážka protokolu (.pdf)
1Mikroklimatické faktoryMikroklimatické faktoryMikroklimatické faktoryMikroklimatické faktory
2Meranie osvetleniaMeranie osvetleniaMeranie osvetleniaMeranie osvetlenia
3TermometriaTermometriaTermometriaTermometria
4AntropometriaAntropometriaAntropometriaAntropometria
5Meranie povrchového napätiaMeranie povrchového napätiaElektromyografiaElektromyografia
6Meranie viskozityMeranie viskozityMeranie svalovej činnosti pri záťažMeranie svalovej činnosti pri záťaž
7RefraktometriaRefraktometriaNepriame meranie tlaku krviNepriame meranie tlaku krvi
8SpektrofotometriaSpektrofotometriaBiofyzikálna analýza EKG, el. os srdcaBiofyzikálna analýza EKG, el. os srdca
9Model rádioaktívnej premenyModel rádioaktívnej premenyMeranie rýchlosti toku krviMeranie rýchlosti toku krvi
10DozimetriaDozimetriaUltrazvukové zobrazovanieUltrazvukové zobrazovanie
11Voltampérová charakteristikaVoltampérová charakteristikaModel redistribúcie krviModel redistribúcie krvi

Protokoly - Zubné lekárstvo

Pratikáreň 1Praktikáreň 2
Protokol na vypracovanie (.xlsx)Ukážka protokolu (.pdf)Protokol na vypracovanie (.xlsx)Ukážka protokolu (.pdf)
1Mikroklimatické faktoryMikroklimatické faktoryMikroklimatické faktoryMikroklimatické faktory
2Meranie osvetleniaMeranie osvetleniaMeranie osvetleniaMeranie osvetlenia
3TermometriaTermometriaTermometriaTermometria
4AntropometriaAntropometriaAntropometriaAntropometria
5Meranie povrchového napätiaMeranie povrchového napätiaElektromyografiaElektromyografia
6Meranie viskozityMeranie viskozityMeranie svalovej činnosti pri záťažMeranie svalovej činnosti pri záťaž
7RefraktometriaRefraktometriaNepriame meranie tlaku krviNepriame meranie tlaku krvi
8SpektrofotometriaSpektrofotometriaBiofyzikálna analýza EKG, el. os srdcaBiofyzikálna analýza EKG, el. os srdca
9Model rádioaktívnej premenyModel rádioaktívnej premenyMeranie rýchlosti toku krviMeranie rýchlosti toku krvi
10DozimetriaDozimetriaUltrazvukové zobrazovanieUltrazvukové zobrazovanie
11Voltampérová charakteristikaVoltampérová charakteristikaModel redistribúcie krviModel redistribúcie krvi