Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Lekárska biochémia

Oznamujeme študentom 2. ročníka LF UK, odbory „všeobecného lekárstva a zubného lekárstva“, že výučba v šk. r.  2017/2018  ZS

z  LEKÁRSKEJ  BIOCHÉMIE

(prednášky a praktické cvičenia)

sa začína v týždni od 25. 09. 2017.

Študenti sa dostavia na praktické cvičenie pred Ústav lekárskej  biochémie, Sasinkova 4, 3. posch. podľa platného rozvrhu praktických cvičení z Lekárskej biochémie.