Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Biomedicínska fyzika

  Výučba predmetu „Základy chémie živých sústav“ v ZS ak. roku 2017/2018  pre študijný program Biomedicínska fyzika – 2.roč. sa začína prednáškou 20.9.2017 o 9,30 hod, po ktorej bude nasledovať seminár. Študenti sa dostavia v uvedený deň a čas na Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, Sasinkova 2, II. poschodie.