Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Konzultačné hodiny

ZS 2017/2018: 18.09.2017 - 15.12.2017

Mgr. Anna Rollerová, PhD.

PONDELOK
ŠTVRTOK
10:00 – 11:00
10:00 – 11:00
Ing. Janka Bábelová, PhD. PONDELOK
ŠTVRTOK
11:00 – 12:00
08:30 – 09:30
Ing. Anna Cibulková PONDELOK
ŠTVRTOK
11:30 – 12:30
14:30 – 15:30
Mgr. Radoslav Ďurajka, PhD. UTOROK
STREDA
13:30 – 14:30
13:30 – 14:30
Mgr. Milota Haláková PONDELOK
STREDA
12:30 – 13:30
13:30 – 14:30
PhDr. Valéria Jamrichová STREDA
PIATOK
12:30 – 13:30
10:30 – 11:30
Mgr. Patricia Kotlebová STREDA
ŠTVRTOK
10:30 - 11:30
12:30 - 13:30
Mgr. Marína Kšiňanová PONDELOK
STREDA
11:00 - 12:00
10:00 - 11:00
Mgr. Lucia Lauková, PhD. STREDA
ŠTVRTOK
10:30 – 11:30
10:30 – 11:30
PhDr. Elena Nikolajová Kupferschmidtová, PhD. STREDA
ŠTVRTOK
11:30 – 12:30
10:30 – 11:30
PhDr. Beata Ricziová STREDA
PIATOK
10:30 - 11:30
10:30 - 11:30
Mgr. Daniela Rošková, PhD. PONDELOK
ŠTVRTOK
10:30 - 11:30
11:00 - 12:00
Mgr. Angela Škovierová, PhD. PONDELOK
ŠTVRTOK
10:30 – 11:30
13:30 – 14:30
Mgr. Eva Taranová, PhD. PONDELOK
ŠTVRTOK
11:30 - 12:30
12:30 - 13:30
Mgr. Oľga Vaneková, PhD. UTOROK
ŠTVRTOK
10:30 – 11:30
13:30 – 14:30
Mgr. Linda Vasiľová PONDELOK
PIATOK
13:30 – 14:30
09:30 – 10:30