Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Kurzy pre doktorandov

Semináre pre PhD študentov sa začnú od 20.2.2017.

 

PhD seminár 1:

vyučujúci: Ing. Cibulková

termín: utorok 13.30 - 15.00 

miestnosť: Moskovská 2, M 006

 

PhD seminár 2:

vyučujúci: Ing. Cibulková

termín: pondelok 14.30 - 16.00 

miestnosť: Moskovská 2, M 204

 

PhD seminár 3:

vyučujúci: PhDr. Nikolajová Kupferschmidtová, PhD.

termín: utorok 14.30 - 16.00 

miestnosť: Ústav cudzích jazykov LF UK - knižnica, Moskovská 2

 

Individuálne konzultácie: Ing. Bábelová, PhD.