Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Doktorandské štúdium

Doktorandi absolvujú podľa výsledku vstupného testu jednosemestrový kurz alebo individuálne konzultácie v zimnom a letnom semestri šk. roku 2017/2018.

 

Odborný seminár pre doktorandov sa v zimnom semestri šk. r. 2017/2018 začne 21.9.2017 o 8.30 v knižnici ÚCJ na Moskovskej ulici č. 2.

 

Zaradenie do seminárov nájdete TU.

 

Študijná literatúra:

Sam McCarter, Medicine 1, Oxford University Press – Student´s book

Informačný list pre Anglický jazyk v doktorandskom štúdiu