Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Harmonogram - letný semester (ZL)

Semináre a praktické cvičenia

Harmonogram seminárov a praktických cvičení z patologickej fyziológie pre 2. ročník zubné lekárstvo, letný semester 2016/17 (utorok, 15.30-17.20, Ladzianskeho poslucháreň)

týždeň

dátum

téma
vedúci seminára
prakt. cvičenia
 
TEST 3

téma "Patofyziológia KVS"
 

1.

20.2-24.2.2017 Patofyziológia ako predklinický odbor. Základy experimentálnej práce Mgr. Krajčírovičová
Mgr. Aziriová
Prof. Šimko

2.

27.2-3.3 Zápal, horúčka, bolesť Dr. Ondičová
Doc. Ukropcová
Prof. Mladosievičová

3.

6.3-10.3 Poruchy acidobázickej rovnováhy Dr. Setteyová
Prof. Mladosievičová

4.

13.3-17.3 Endotelová dysfunkcia. Venózna insuficiencia a varixy Dr. Gardlík
Dr.Tothová
Prof. Bernadič

5.

20.3-24.3 Všeobecný adaptačný syndróm - stres Mgr. Aziriová
Mgr. Borbélyová
Prof. Šimko

6.

27.3-31.3
Ateroskleróza. Stabilný a nestabilný AS plát. Komplikácie AS
TEST 1
Dr. Poljak
Prof.Mladosievičová
Dr. Slavkovský

7.

3.4-7.4
Ischemická choroba srdca, infarkt myokardu Dr. Baka
Dr. Paulis
Prof. Šimko

8.

10.4-14.4
14.4 Sviatok
Regulácia TK. Hypertenzia Dr. Paulis
Ing. Kováčová
Prof. Šimko

9.

17.4-21.4
17.4 Sviatok
Kolapsové stavy. Šok a porucha mikrocirkulácie Dr. Paulis
Doc. Ukropcová
Prof. Bernadič

10.

24.4-28.4 Elektrická aktivita srdca, poruchy rytmu, náhla smrť
TEST 2
Dr. Bachárová
Prof.Mladosievičová
Prof. Bernadič
Dr. Slavkovský

11.

1.5-5.5
1.5 Sviatok
Patofyziológia červenej a bielej krvnej zložky
TEST 3
Dr. Bachárová
Dr. Gardlík
Prof.Mladosievičová
Dr. Slavkovský

12.

8.5-12.5
8.5 Sviatok
Dehydratácia. Hyperhydratácia. Poruchy sodíka, draslíka, vápnika, horčíka Mgr.Trubačová
Ing. Kováčová
Prof.Šimko

13.

15.5-19.5 Zápočty, hodnotenie kurzu
Náhrada cvičení a testov
všetci vyučujúci
       
 
TEST 1

témy "Zápal, horúčka, apoptóza"
a "Karcinogenéza a patofyziológia nádorových ochorení"
 
 
TEST 2

téma "Patofyziológia krvi"
 

Prednášky

Harmonogram prednášok z patologickej fyziológie pre 2. ročník zubné lekárstvo, letný semester 2016/2017 (utorok, 13.30-15.20, Ladzianskeho poslucháreň)


dátum

téma

prednášajúci

1.

21.2.2017 Adaptácia, všeobecný adaptačný syndróm - stres Prof. F. Šimko

2.

28.2.2017 Hemodynamika cirkulácie, chlopňové chyby Dr. Ľ. Paulis
Prof. F. Šimko

3.

7.3.2017 Zlyhanie srdca, patogenéza terapie Prof. F. Šimko

4.

14.3.2017 Kolapsové stavy. Šok a porucha mikrocirkulácie Prof. F. Šimko

5.

21.3.2017 Regulácia TK, hypertenzia Dr. Ľ. Paulis

6.

28.3.2017 Poruchy rytmu, náhla kardiálna smrť Prof. B. Mladosievičová

7.

4.4.2017 Pľúcna embólia, pľúcna hypertenzia, cor pulmonale. Zlyhanie PK Prof. F. Šimko

8.

11.4.2017 Obštrukčné a reštrikčné choroby pľúc. Pneumónia a respiračná insuficiencia Prof. M.Bernadič

9.

18.4.2017 Rizikové faktory KV systému a ich ovplyvnenie. Ateroskleróza Prof. F. Šimko

10.

25.4.2017 Karcinogenéza. Patofyziológia nádorových ochorení Prof. B. Mladosievičová

11.

2.5.2017 Metabolický syndróm. Obezita a jej ovplyvnenie Doc. B. Ukropcová

12.

9.5.2017 Molekulárna medicína. Vnútrobunkové signalizácie Doc. P.Celec

Rozvrh

Rozvrh hodín pre zubné lekárstvo, letný semester 2016/17
 
13.30 - 15.20

15.30 - 17.20

Utorok


PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA
prednáška
Ladzianskeho poslucháreň
1.-12.týždeň


Patologická fyziológia
seminár, sk.1,2,3,4
Ladzianskeho poslucháreň
1.-12.týždeň