Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Harmonogram - letný semester (VL)

Semináre a praktické cvičenia

Harmonogram seminárov a praktických cvičení z patologickej fyziológie pre 3. ročník všeobecného lekárstva, letný semester 2016/2017

týždeň

dátum

téma
vedúci seminára
prakt. cvičenia
 
TEST 6

téma "Patofyziológia uropoetického systému"  

1.

20.2-24.2 Pľúcna embólia
Pľúcna hypertenzia. Cor pulmonale
Doc. Celec
Dr. Bachárová
Prof. Šimko

2.

27.2-3.3 Zlyhanie srdca, princípy terapie Dr. Baka
Dr. Paššáková
Prof. Šimko

3.

6.3-10.3 Zlyhanie pečene. Cirhóza Dr. Repová
Dr. Gardlík
Prof. Šimko

4.

13.3-17.3 Reštrikčné a obštrukčné ochorenia pľúc. Pneumónia. Respiračná insuficiencia Dr. Schön
Doc. Ukropcová
Prof. Mladosievičová

5.

20.3-24.3 Diabetes mellitus, inzulínová rezistencia Doc. Celec
Prof. Bernadič

6.

27.3-31.3
Vredová choroba žalúdka a duodena.
Pankreatitída. Ileus
Dr. Paššáková
Dr. Baka
Prof. Mladosievičová

7.

3.4-7.4
Hyper- a hypotyreóza. Poruchy prištítnych teliesok
TEST 4
Dr. Bachárová
Dr. Gardlík
Prof. Bernadič
Dr. Slavkovský

8.

10.4-14.4
14.4 Sviatok
Proteinúria, hematúria, nefritický a nefrotický syndróm,
vyšetrenia moča
TEST 5
Dr. Hrenák
Dr. Repová
Prof. Šimko
Dr. Slavkovský

9.

17.4-21.4
17.4 Sviatok
Akútne a chronické zlyhanie obličiek Dr. Setteyová
Dr. Schön
Prof. Mladosievičová

10.

24.4-28.4 Metabolický syndróm. Obezita a jej ovplyvnenie
TEST 6
Doc. Ukropcová
Dr. Setteyová
Prof. Mladosievičová
Dr. Slavkovský

11.

1.5-5.5
1.5 Sviatok
Patofyziológia nádorových ochorení. Karcinogenéza Prof. Mladosievičová
Dr. Setteyová
Doc. Ukropcová

12.

8.5-12.5
8.5 Sviatok
Etiopatogenéza epilepsie, migrény.
Intrakraniálna hypertenzia a edém mozgu
Mgr. Aziriová
Dr. Paulis
Prof. Šimko

13.

15.5-19.5 Hodnotenie kurzu
Náhradné semináre
všetci vyučujúci
       
 
TEST 4

téma "Patofyziológia dýchacieho systému"  
 
TEST 5

téma "Patofyziológia GIT"  

Prednášky

Harmonogram prednášok z patologickej fyziológie pre 3. ročník všeobecného lekárstva, letný semester 2016/2017 (streda, 16.30-19.20, Veľká poslucháreň)


dátum

téma

prednášajúci

1.

22.2.2017 Ischemická choroba srdca. Infarkt myokardu Dr. Ľ. Paulis

2.

1.3.2017 Reperfúzny syndróm srdca Prof. F. Šimko

3.

8.3.2017 Anemický syndróm. Jednotlivé anémie Prof. F. Šimko

4.

15.3.2017 Poruchy leukocytov, trombocytov a koagulácie Prof. B. Mladosievičová

5.

22.3.2017 Cirhóza a zlyhanie pečene Prof. F. Šimko

6.

29.3.2017 Ulkusová choroba žalúdka a dvanástnika. Pankreatitída.
Ileus
Prof. B. Mladosievičová

7.

5.4.2017 Choroby štítnej žľazy, prištítnych teliesok. Regulácia kalcia Doc. P. Celec

8.

12.4.2017 Choroby nadobličiek, hypotalamu a hypofýzy Prof. F. Šimko

9.

19.4.2017 Inzulínová rezistencia. Diabetes melitus a jeho komplikácie Doc. B. Ukropcová

10.

26.4.2017 Proteinúria. Hematúria. Nefrotický a nefritický syndróm Prof. B. Mladosievičová

11.

3.5.2017 Akútne a chronické zlyhanie obličiek Prof. M. Bernadič

12.

10.5.2017 Mozgová ischémia a CMP, intrakraniálna hypertenzia, edém
Prof. M. Bernadič

Rozvrh

Rozvrh hodín pre 3. ročník všeobecného lekárstva na letný semester 2016/2017
 
7.30 - 10.20

10.30 - 13.20
Pondelok   Patologická fyziológia
seminár
16,17,18
Utorok   Patologická fyziológia
seminár
22,23,24
Streda Patologická fyziológia
seminár
25,26,27
Patologická fyziológia
seminár
28,29,30
Štvrtok Patologická fyziológia
seminár
1,2,3
Patologická fyziológia
seminár
4,5,6
Piatok Patologická fyziológia
seminár
7,8,9
Patologická fyziológia
seminár
10,11,12
 


16.30 - 19.20
Pondelok   Patologická fyziológia
seminár
13,14,15
Utorok   Patologická fyziológia
seminár
19,20,21
Streda   PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA
prednáška
1.-12. týždeň
Veľká poslucháreň