Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Harmonogram - letný semester (BMF)

Semináre a praktické cvičenia

Harmonogram seminárov a cvičení z patologickej fyziológie pre študentov medzioborového štúdia  Biomedicínska fyzika, 
 školský rok 2016/2017  
(streda, 10.30-12.20, knižnica ÚPF)

1. týždeň    22.2.2017
Predklinický odbor, rizikové faktory, zlyhanie obličiek  (Dr. J.Hrenák, Dr. T.Baka)

2. týždeň    1.3.2017
Anemický syndróm, leukocytózy a leukopénie  (Dr. L.Setteyová, Dr. K.Ondičová)

3. týždeň    8.3.2017
Poruchy srdcového rytmu  (Dr. L.Bachárová, Ing. D.Kováčová)

4. týždeň     15.3.2017
Regulačné mechanizmy cirkulácie. Zlyhanie srdca  (Dr. T.Baka, Ing. D.Kováčová)

5. týždeň     22.3.2017
Ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, artériová hypertenzia  (Ing. D.Kováčová, Dr. Ľ.Paulis)

6. týždeň      23.3.2016
Oxygenácia, hypoxia, dyspnoe, respiračná insuficiencia  (Dr. B.Ukropcová, Dr. M.Schön,Mgr. L.Slobodová)

7. týždeň      5.4.2017
Poruchy adenohypofýzy a neurohypofýzy  (Dr. K.Ondičová, Dr. Z.Poljak)

8. týždeň        12.4.2017
Metabolický sydróm. Dyslipoproteinémia  (Dr. Z.Poljak, Mgr. S.Aziriová)

9. týždeň      19.4.2017
Vredová choroba žalúdka a dvanástnika  (Dr. Z.Poljak, Mgr. S. Aziriová)

10. týždeň       26.4.2017
Dehydratácia, hyperhydratácia, poruchy acidobázickej rovnováhy
(Mgr. S.Trubačová, Dr. M.Schön)

11. týždeň       3.5.2017
Kolaps. Šok a porucha mikrocirkulácie  (Dr. R.Gardlik, Dr. K.Ondičová) 

12. týždeň     10.5.2017   
Choroby nadobličiek  (Dr. K.Ondičová, Dr. K.Arendášová)

13. týždeň     17.5.2017   
Mozgová ischémia, edém, intrakraniálna hypertenzia  (Dr. K.Ondičová, Mgr. S.Aziriová)

14. týždeň     24.5.2017
Regulácia kalcia. Osteoporóza 
Zápočty, kredity   (Dr. Ľ.Paulis, Ing. D.Kováčová)


Prednášky

Harmonogram prednášok z patologickej fyziológie pre študentov medzioborového štúdia Biomedicínska fyzika,
školský rok 2016/2017  
(utorok, 8.30-12.20, knižnica ÚPF)

1. týždeň   21.2.2017
a.  Zlyhanie srdca, pľúcny edém. Bolesť  (Prof. F.Šimko)
b.  Kolaps. Šok a porucha mikrocirkulácie (Prof. F.Šimko)

2. týždeň   28.2.2017
a.  Molekulárna medicína, intracelulárne signalizácie   (Doc. P.Celec) 
b.  Oxidačný stres   (Doc. P.Celec)

3. týždeň   7.3.2017
a.  Artériová hypertenzia  (Dr. Ľ.Paulis, Ing. D.Kováčová)
b.  Hypertrofia srdca ako adaptačný mechanizmus. Kardiomyopatie  (Dr. Ľ. Paulis, Ing. D. Kováčová) 

4. týždeň   14.3.2017
a.  Bolesť, horúčka, zápal   (Dr. K.Ondičová, Prof. M.Bernadič)
b.  Mozgová cirkulácia, ischémia mozgu. Cievne mozgové príhody  (Prof. M.Bernadič)

5. týždeň   21.3.2017
a.  Chlopňové chyby srdca  (Prof. M.Bernadič)
b.  Ateroskleróza, stabilný a nestabilný AS plát  (Prof. M.Bernadič)

6. týždeň   28.3.2017
a.  Reštrikčné a obštrukčné choroby pľúc. Pneumónia  (Prof. M.Bernadič)
b.  Respiračná insuficiencia  (Prof. M.Bernadič)

7. týždeň   4.4.2017
a.  Pľúcna embólia, pľúcna hypertenzia, cor pulmonale  (Dr. K.Ondičová))
b.  Akútne a chronické zlyhanie obličiek  (Prof. B.Mladosievičová)

8. týždeň   11.4.2017
a.  Choroby nadobličiek  (Dr. K.Ondičová)
b.  Struma, hypotyreózy a hypertyreózy (Dr. K.Ondičová)

9. týždeň    18.4.2017
a.  Anemický syndróm  (Dr. L.Setteyová)
b. Všeobecný adaptačný syndróm-stres  (Mgr. S.Aziriová) 

10. týždeň    25.4.2017
a.  Edém mozgu, intrakraniálna hypertenzia (Dr. Ľ.Paulis)
b.  Diabetes mellitus  (Doc. P.Celec)

11. týždeň    2.5.2017
a.  Nefrotický a nefritický syndróm  (Dr. Ľ.Paulis, Ing. D.Kováčová)
b.  Patofyziológia nádorov, karcinogenéza  (Prof. B.Mladosievičová, Dr. L.Setteyová)

12. týždeň    9.5.2017   
a.  Hnačka, obstipácia  (Dr. B.Ukropcová, Mgr. L.Slobodová)
b.  Vredová choroba žalúdka a dvanástnika ( Dr. B.Ukropcová, Mgr. L.Slobodová)

13. týždeň    16.5.2017   
a.  Ileus. Pankreatitída  (Dr. B.Ukropcová, Mgr. S.Vallová)
b.  Fibrilácia a flutter komôr, náhla kardiálna smrť  (Dr. L.Bachárová)

14. týždeň    23.5.2017
a.  Portálna hypertenzia a cirhóza (Dr. Z.Poljak)
b.  Zlyhanie pečene  (Dr. Z.Poljak)

Rozvrh

Rozvrh hodín pre študijný program "Biomedicínska fyzika", letný semester 2016/2017
 
8.30 - 10.20

10.30 - 12.20

Utorok


PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA
prednáška
Ústav patologickej fyziológie, NTÚ,
Sasinkova 4, 4.posch., knižnica

PATOLOGICKÁ FYZIOLÓGIA
prednáška
Ústav patologickej fyziológie, NTÚ,
Sasinkova 4, 4.posch., knižnica

Streda

 
Patologická fyziológia
seminár, cvičenie
Ústav patologickej fyziológie, NTÚ,
Sasinkova 4, 4.posch., knižnica