Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Rozvrh hodín

Prednášky a praktické cvičenia z fyziológie sa začnú 18.9.2017.


Žiadame študentov, aby si na praktické cvičenia doniesli plášť. Odporúčame doniesť si na praktiká skriptá Praktické cvičenia z lekárskej fyziológie, ktoré si možno zakúpiť v predajni na Sasinkovej 4.