Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Aktuality

Prednášky a praktické cvičenia z fyziológie sa začnú 18.9.2017.


Žiadame študentov, aby si na praktické cvičenia doniesli plášť. Odporúčame doniesť si na praktiká skriptá Praktické cvičenia z lekárskej fyziológie, ktoré si možno zakúpiť v predajni na Sasinkovej 4.


Rozvrh hodín a program praktických cvičení a prednášok sa pripravuje a bude zverejnený pred začiatkom semestra.

 

 

 

Voľné miesto

Milí

 ABSOLVENTI   LF UK

 

ak ešte nie ste náhodou rozhodnutí pre svoju dráhu v klinickom odbore medicíny, príďte si vyskúšať prácu vysokoškolského učiteľa - vedca na náš ústav. Získate tak čas na zodpovedné rozhodnutie a cennú skúsenosť, ktorá Vám v budúcnosti môže byť užitočná.

 

Ponúkame:

 

-       tvorivú pedagogickú prácu s mladými ľuďmi

-       možnosť vedeckej práce a ďalšieho kariérneho rastu

-       flexibilný pracovný čas

-       žiadne nočné služby

-       dobré vzťahy v kolektíve zamestnancov

-       pravidelne  valorizované  odmeňovanie  podľa Zákona  o verejnej službe        + možnosť privyrobiť si výučbou v anglickom jazyku alebo publikovaním

-       40 až 45 dní dovolenky ročne

-       príspevok zamestnávateľa na obedy a DDS (doplnkové dôchodkové sporenie)

 

Kontaktná osoba:

 

MUDr. Rastislav Važan, PhD.  -  rastislav.vazanfmed.uniba.sk

resp. volajte na sekretariát Fyziologického ústavu:  02-59357 516