Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

3. - 5. ročník

Pravidlá výučby na V. internej klinike LFUK

V. interná klinika LFUK a UNB je výučbová základňa pre internú propedeutiku a internú medicínu. Klinika zabezpečuje výučbu pre študijný odbor všeobecné lekárstvo.

STÁŽE

Začiatok stáží je o 8.30 hod. Rozpis pedagógov pre jednotlivé študijné skupiny je na oznamovacej tabuli vo vestibule kliniky na 8. poschodí. Študentov si prídu vyzdvihnúť príslušní lekári kliniky z vestibulu V. internej kliniky LFUK na 8. poschodí.

Pre VI. ročník všeobecného lekárstva začínajú stáže ranným sedením kolektívu kliniky o 7.30 hod.

Každý študent musí mať biele oblečenie, prezuvky a vlastný fonendoskop. Na viditeľnom mieste musí byť upevnená identifikačná karta (ISIC karta) študenta LFUK. Všetky ostatné osobné veci si študenti odložia v "Šatni medikov", ktorá sa nachádza v suteréne polikliniky UNB - Nemocnica Ružinov.

Náplň stáží je uvedená na oznamovacej tabuli ako aj na webe. Od študentov vyžadujeme aby chodili na stáže pripravení! Príprava študenta sa môže overiť prostredníctvom priebežných písomných testov.

Počas stáže študenti absolvujú seminár k preberanej téme (náplň stáže). Druhou časťou stáže je praktická aplikácia získaných poznatkov na lôžkových oddeleniach a ambulanciách V. internej kliniky LFUK.

Cieľ výučby internej medicíny (propedeutiky):

  • teoretické a praktické základy propedeutických vyšetrovacích metód v internej medicíne, ich uplatnenie pri spracovaní chorobopisu
  • morálno-etické princípy komunikácie s pacientom
  • diagnostika a liečba základných chorobných jednotiek v kardiológii, pneumológii, gastroenterológii, nefrológii, hematológii, reumatológii,  endokrinológii, diabetológii
  • základy akútnej medicíny v internistických odboroch

ZÁPOČTY

Podmienkou udelenia zápočtu je 100% účasť na stážach. Všetky absencie si musí študent nahradiť. Termíny náhradných stáží vypíšem v poslednom týždni výuky v semestri. Študent si môže nahradiť stáž len na našej klinike, nahrádzanie stáži na inom pracovisku neakceptujeme. 

PREDNÁŠKY z Internej medicíny 2 - 4. ročník ZS 2017/18

Čas: UTOROK od 14:30 do 17:20 hod v 3. - 14. týždni
Miesto: Viacúčelová sála UNB - Nemocnica Ružinov, Ružinovská 6 - prízemie (vedľa vrátnice vpravo)

03.10. 2017
Choroby dýchacích ciest. Pneumónia a absces pľúc. Choroby pleury a mediastína
Prof. MUDr. A. Dukát, CSc.

10.10.2017
Chronická obštrukčná choroba pľúc. Emfyzém pľúc. Astma bronchiale. Bronchiektázie. Nádory pľúc.
Prof. MUDr. A. Dukát, CSc.

17.10.2017
Choroby pažeráka. Gastritídy. Peptický vred. Nádory žalúdka.
Doc. MUDr. T. Koller, PhD.

24.10.2017
Hnačka. Obstipácia. Funkčná dyspepsia. Divertikulóza.
Doc. MUDr. T. Koller, PhD.

01.11.2017 - SVIATOK

07.11.2017
Choroby tenkého čreva. Malabsorpčný syndróm. Celiakia.
Doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD.

14.11.2017
Zápalové ochorenia čriev. Crohnova choroba. Ulcerózna kolitída.
Doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD.

21.11.2017
Choroby hrubého čreva. Nádory hrubého čreva. Ileus. Mezenteriálna ischémia.
Doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD.

28.11.2017
Choroby pečene. Hepatitídy. Metabolické ochorenia pečene.
Doc. MUDr. T. Koller, PhD.

05.12.2017
Cirhóza pečene. Portálna hypertenzia. Hepatocelulárny karcinóm.
Doc. MUDr. T. Koller, PhD.

12.12.2017
Choroby pankreasu. Akútna a chronická pankreatitída. Nádory pankreasu.
Doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD.

19.12.2017
Choroby žlčníka a žlčových ciest.
Doc. MUDr. T. Hlavatý, PhD.

Účasť na prednáškach je povinná. Na každej prednáške bude kontrolovaná prezencia (musíte sa osobne podpísať).

Stáže - 3.ročník ZS 2017/18

Stáže - 4.ročník ZS 2017/18

Výučba v Simulačnom centre - 4. ročník ZS 2017/18

Do výučby predmetu "Interná medicína 2" je povinne zaradená jedna stáž na Ústave simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania. 

Vzhľadom na kapacity ústavu sa rozhodlo, že v jeden deň budú absolvovať stáž 2 študijné skupiny s rozličným začiatkom výučby:

  • jedna študijná skupina bude mať výučbu od 8:00 do 11:00 hod
  • druhá študijná skupina bude mať výučbu od 11:30 do 14:30 hod

Medici danej skupiny sa v daný čas dostavia priamo na Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania LF UK, Sasinkova ul. 4 (v ten deň nemajú stáž na príslušnej klinike).

Rozpis stáži pre jednotlivé skupiny