Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zoznam študentov

Študenti špecializačného štúdia VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO

Aktualizované k 1.5.2017

Meno a priezvisko, tituly * Pracovisko * Dátum zaradenia/evidencie LF UK

Kristína BINDZÁROVÁ, rod. LETKOVÁ, MUDr. I. interná klinika LFUK a UNB 1.11.2010

Alexandra KRULLOVÁ, MUDr. II. geriatrická klinika LFUK a UNMB 1.11.2010

Ella PÁLFY, MUDr. II. geriatrická klinika LF UK a UNMB 1.11.2010

Michaela DZURIKOVÁ, MUDr. Gastroenterolická klinika SZU a UNB 19.7.2011

Martina VALENTOVÁ, rod. TAMÁŠOVÁ, MUDr. Klinika geriatrie LFUK a UNB 19.7.2011

Katarína BOBOCKÁ, MUDr. PhD. IV. Interná klinika LF UK a UNB 4.1.2007 SZU

Tatiana PIŠKOVÁ, MUDr. I. interná klinika LFUK a UNB 30.3.2007 SZU

Martina RAKOVSKÁ, MUDr. I. interná klinika LFUK a UNB 4.1.2007 SZU

Diana PORUBČANOVÁ, rod. ULIČNÁ, MUDr. Klinika geriatrie LFUK a UNB 6.2.2012

Vladimíra ONDRUSOVÁ, rod. LABÍKOVÁ, MUDr. Klinika geriatrie LFUK a UNB 6.2.2012

Martina KOLLÁROVÁ, MUDr. III. interná klinika LFUK a UNB 6.2.2012

Laura SLEZÁKOVÁ, rod. GUŽIKOVÁ, MUDr. III. interná klinika LFUK a UNB 16.1.2012

Róbert LINTER, MUDr. III. interná klinika LFUK a UNB 20.3.2012

Tomáš KOLLER, doc. MUDr., PhD. V. interná klinika LFUK a UNB 13.8.2012

Mária POTOČÁROVÁ, MUDr. I. interná klinika LFUK a UNB 24.10.2012

Marta FILKOVÁ, rod. rod. KARABOVÁ, MUDr. I. interná klinika LFUK a UNB 24.10.2012

Monika ADAMCOVÁ,MUDr. V. interná klinika LFUK a UNB 18.1.2013

Ján PÁLEŠ, MUDr. PhD. V. interná klinika LFUK a UNB 27.3.2013

Dominika KOCUNOVÁ, MUDr. II. klinika geriatrie LFUK a UNsP MB 1.4.2013

Michaela OLEJÁROVÁ, MUDr. V. interná klinika LFUK a UNB 23.5.2013

Peter DEKYSKÝ, MUDr. Interné odd. NsP Malacky 1.10.2013

Zuzana BEDNÁRIKOVÁ, MUDr. Odd. paliatívnej medicíny NOÚ 1.10.2013

Allan BÖHM, MUDr. Interné odd. UNMB 1.2.2014

Martina KOLCUNOVÁ, MUDr. I. interná klinika LF UK a UNB 1.2.2014

Ján KRÁLIK, MUDr. Interné odd. Nemocničná a.s. Malacky 1.2.2014

Marián KRIŽKO, PhD., MPH Interné odd. Nemocnica sv. Michala 1.2.2014

Juraj PAPINČÁK, MUDr., PhD. I. interná klinika LFUK a UNB 1.2.2014

Katarína SEKURISOVÁ, MUDr. Klinika geriatrie LFUK a UNB 1.2.2014

Alžbeta ROHÁČKOVÁ, MUDr. Interné odd. Nemocnica sv. Michala 1.2.2014

Emoke ŠTEŇOVÁ, doc., MUDr., PhD. I. interná klinika LFUK a UNB 1.2.2014

Veronika VYSKOČILOVÁ, rod. VEĽASOVÁ, MUDr. I. interná klinika LFUK a UNB 1.2.2014

Peter MIKEŠ, MUDr., PhD. I. interná klinika LFUK a UNB 1.2.2014

Peter JASENÁK, MUDr. Interné odd.Banská Štiavnica, NsP VN Žiar nad Hronom 1.10.2014

Olesya MAMEDOVA Interné odd. Nemocnica Malacky, Nemocničná a.s. Pezinok 1.10.2014

Martina VALACHOVÁ, MUDr. OVL odd. NsP Levice 1.10.2014

Martina FIGUROVÁ, MUDr. V. interná klinika LFUK a UNB 1.2.2015

Gabriela ŠNIRC RAVINGEROVÁ, MUDr. Interné odd. NsP Prievidza/Bojnice 1.2.2015

Juliana ŠEREGIOVÁ, MUDr. II. geriatrická klinika LF UK a UNsP MB 1.2.2015

Silvia VRABELOVÁ, MUDr. Klinika geriatrie LFUK a UNB 1.2.2015

Andrea KOMORNÍKOVÁ, MUDr. I. interná klinika LFUK a UNB 1.10.2015

Alena PRIEHRADNÍKOVÁ, MUDr. Odd. LDCH UNMB 1.10.2015

Soňa VARGOVÁ, MUDr. I. interná klinika LFUK a UNB 1.10.2015

Miroslav BUDAJ, MUDr. CPO UNB, Petržalka 1.2.2016

Izabela CSÉFALVAYOVÁ, MUDr. CPO UNB, Kramáre 1.2.2016

Eva KASZÁSOVÁ, MUDr. Odd. vnútorného lekárstva NsP Levice 1.2.2016

Iveta KOVÁČOVÁ, MUDr. II. klinika geriatrie LFUK a UNsP MB 1.2.2016

Martin KUŽMA, MUDr., PhD. V. interná klinika LFUK a UNB 1.2.2016

Štefan PÖRSÖK, MUDr. II. onkologická klinika LFUK a NOÚ 1.2.2016

Veronika VALACHOVÁ, MUDr. Odd. vnútor. lek. NsP Levice 1.2.2016

Stela KAŠPEROVÁ, MUDr. I. interná klinika LF UK a UNB, Bratislava ČR/29.1.2016

Kristína KUNDERLÍKOVÁ, rod. ŠUTÁ, MUDr. Interné odd., UNsP MB Bratislava 3.2.2016

Margita PIROŠOVÁ, MUDr. Interné odd., Mestská nemocnica prof. Korca, Zlaté Moravce 22.4.2016

Dávid FORRÓ, MUDr. Odd. vnútor. lekárstva Forlife n.o. 1.10.2016

Juraj CHOVANEC, MUDr. Interné odd. NsP Bardejov 1.10.2016

Monika KALIVODOVÁ, MUDr. V. interná klinika LFUK a UNB 1.10.2016

Zora LAZÚROVÁ, MUDr. IV. interná kl. LFUPJŠ a UN LP KE 1.10.2016

Stanislav PISARČÍK, MUDr. Odd. vnútor. lekárstva Nemocnica Poprad 1.10.2016

Radoslav ŠAFÁR, MUDr. Interné odd. NsP Myjava 1.10.2016

Simona ŠEBOVÁ, MUDr. ODCH UNB 1.10.2016

Miloš ŠTEVOVE, MUDr. III. interná klinika LFUK a UNB 1.10.2016

Dorota SZUMA TORMOVÁ, MUDr. Kl. vnútorného lekrástva II. FNsP NZ 20.4.2012 SZU/18.11.2016

Jana BADINKOVÁ, MUDr. II. interná kl. SZU a FNsP BB zmena odboru 29.9.2015 SZU/24.1.2017

Svetlana ADAMCOVÁ SELČANOVÁ, MUDr. Interná kl. SZU a FNsP BB 1.10.2013 SZU/24.1.2017

Mário BELÁK, MUDr. Interné odd. NsP Nové Mesto nad Váhom 1.2.2017

Patrik PODANÝ, MUDr. IV. Interná klinika LF UK a UNB 1.2.2017

Monika SZAMOSOVÁ, MUDr. III. interná klinika LFUK a UNB 1.2.2017

Igor ŠTURDÍK, MUDr. V. interná klinika LFUK a UNB 1.2.2017

Lucia TOMÁŠKOVÁ, MUDr. II. klinika geriatrie LFUK a UNsP MB 1.2.2017

Petr ZIMOLA, MUDr. III. interná klinika LFUK a UNB 1.2.2017